DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 17/05/2007

Modificari si completari
 • Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, oug nr. 20/2008
 • Legea 129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale - integral in material


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene si primari.
  (2) Consiliile locale si consiliile judetene, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
  (3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.
  (4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.
  (5) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, precum si viceprimarii se aleg prin vot indirect de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale.
  (6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale si la primari, precum si cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se aplica in mod corespunzator si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului general al municipiului Bucuresti, precum si circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti, daca nu se dispune altfel.

  Art. 2
  (1) Cetatenii romāni exercita, in mod egal, drepturile electorale, fara privilegii si fara discriminari.
  (2) Dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate prevazut la art. 126.

  Art. 3
  (1) Au dreptul de a alege cetatenii romāni care au implinit 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta vārsta in ziua alegerilor.
  (2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean si a primarului, fiecare alegator are dreptul la cāte un singur vot.
  (3) Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul.
  (4) Cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ-teritoriala cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, potrivit prevederilor prezentei legi.

  Art. 4
  (1) Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, pāna in ziua alegerilor inclusiv, vārsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romāniei, republicata.
  (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese.
  (3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.

  Art. 5
  (1) Nu pot alege:
  a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;
  b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarāre judecatoreasca definitiva.
  (2) Nu pot fi alesi:
  a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romāniei, republicata;
  b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1).

  Art. 6
  (1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari se propun de partidele politice sau aliantele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale prevazute la art. 7, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incāt sa asigure reprezentarea ambelor sexe.
  (2) Aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decāt dintr-o singura alianta electorala.
  (3) Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti, iar in cazurile prevazute la art. 31 alin. (1) sau in situatia in care se organizeaza alegeri intr-o singura circumscriptie electorala comunala, oraseneasca sau municipala, la biroul electoral judetean ori al municipiului Bucuresti, respectiv la biroul electoral al circumscriptiei in care au loc alegeri.
  (4) Intr-o circumscriptie electorala, partidele politice din aliantele politice pot participa la alegeri fie pe liste proprii, fie pe listele aliantei. Partidele politice din aliantele electorale participa la alegeri numai pe listele aliantei.
  (5) O persoana poate candida pentu un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar.
  (6) O persoana poate candida, in acelasi timp, pentru functia de consilier local, de consilier judetean si de primar.
  (7) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decāt numarul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu pāna la un sfert din numarul mandatelor.
  (8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau atāt pe liste, cāt si ca independent sunt nule de drept.

  Art. 7
  (1) In sensul prezentei legi, prin minoritate nationala se intelege acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale.
  (2) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.
  (3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale legal constituite, care prezinta la Biroul Electoral Central o lista de membri. Numarul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numarul total al cetatenilor care la ultimul recensamānt s-au declarat ca apartinānd minoritatii respective.
  (4) Daca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din judetele tarii si in municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.
  (5) Lista membrilor se intocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor.

  Art. 8
  Organizatiile prevazute la art. 7 pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

  Art. 9
  (1) Data alegerilor se stabileste prin hotarāre a Guvernului, cu cel putin 50 de zile inaintea votarii.
  (2) In cazul unor alegeri partiale, organizate in situatiile prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 30 de zile inaintea votarii. In acest caz, termenele prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus. Fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul.
  (3) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.


  Capitolul II - Organizarea alegerilor


  Sectiunea 1 - Circumscriptiile electorale


  Art. 10
  (1) Pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor, fiecare comuna, oras, municipiu si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului constituie o circumscriptie electorala.
  (2) Pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotarāre a Guvernului.

  Art. 11
  (1) Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet, precum si a circumscriptiilor electorale de sector al municipiului Bucuresti se face de catre prefect, prin ordin, in termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor.
  (2) Numerotarea se face incepānd cu municipiul resedinta de judet si continua cu celelalte municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a fiecarei categorii de unitati administrativ-teritoriale.

  Art. 12
  Numarul circumscriptiei electorale se aduce la cunostinta alegatorilor de catre primar, odata cu aducerea la cunostinta a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare, potrivit prevederilor art. 15.

  Sectiunea 2 - Sectiile de votare


  Art. 13
  (1) Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:
  a) in localitatile urbane, cāte o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;
  b) in comune, cāte o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori, de regula in fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si in satele sau in grupurile de sate cu populatie de pāna la 500 de locuitori.
  (2) Militarii in termen voteaza numai la sectiile de votare din localitatea de domiciliu, in limitele prevederilor regulamentelor militare.

  Art. 14
  (1) La aceeasi sectie de votare, alegatorii voteaza pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar.
  (2) In municipiul Bucuresti, la aceeasi sectie de votare, alegatorii voteaza pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

  Art. 15
  Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare se fac de catre primari, prin dispozitie, care se aduce la cunostinta alegatorilor in termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.

  Sectiunea 3 - Listele electorale


  Art. 16
  (1) Listele electorale permanente se intocmesc si se actualizeaza de primar impreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Listele electorale permanente ii cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care au domiciliul in localitatea pentru care se intocmeste lista.
  (2) In termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), primarul este obligat sa puna la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare.
  (3) Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierile facute in listele electorale permanente. Intāmpinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori din liste se fac in scris si se depun la primar.
  (4) Primarul este obligat sa se pronunte, in scris, in cel mult 3 zile de la inregistrarea intāmpinarii.
  (5) Impotriva solutiei date de primar se poate face contestatie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea. Hotarārea judecatoreasca este definitiva si irevocabila si se comunica persoanei interesate si primarului in termen de 24 de ore de la pronuntare.
  (6) Primarii impreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei executa copii de pe listele electorale permanente care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se inainteaza de catre primar, in doua exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitie alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat in ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
  (7) Orice neconcordanta intre lista electorala permanenta si copia intocmita potrivit alin. (6) se solutioneaza de primar, de indata, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta.
  (8) Orice modificare intervenita in lista electorala permanenta, dupa trimiterea copiilor la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica acestuia de catre primar, in termen de cel mult 24 de ore.
  (9) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativteritoriale si de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei.

  Art. 17
  Copiile intocmite potrivit art. 16 alin. (6) cuprind: numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.

  Art. 18
  Primarii asigura conditiile necesare consultarii de catre alegatori a copiilor de pe listele electorale permanente, atāt la sediul primariei, cāt si la sediul sectiei de votare.

  Art. 19
  (1) La cererea cetatenilor cu drept de vot, care si-au stabilit cu cel putin 3 luni inaintea scrutinului resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri, acestia sunt inscrisi de catre primar intr-o lista electorala suplimentara, pe baza actului de identitate.
  (2) Primarul solicita radierea persoanei respective din copia de pe lista electorala permanenta de la domiciliul acesteia. Solicitarea se face in scris sau telefonic. Solicitarile telefonice sunt consemnate intr-un registru special.
  (3) In ziua votarii, persoanele prevazute la alin. (1), necuprinse in listele suplimentare, sunt inscrise in lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate.
  (4) In lista suplimentara sunt inscrise de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si persoanele omise din copia de pe lista electorala permanenta, care se prezinta la vot si fac dovada, cu actul de identitate, ca domiciliaza in raza sectiei de votare respective.
  (5) Modelul si continutul listei electorale suplimentare se stabilesc in conditiile art. 125.

  Art. 20
  Un alegator poate fi inscris numai intr-o singura lista electorala.

  Art. 21
  (1) In cazul in care alegatorul isi schimba domiciliul in alta circumscriptie electorala dupa inaintarea copiei de pe lista electorala permanenta la biroul electoral al sectiei de votare, acesta isi exercita dreptul de vot in circumscriptia electorala a noului domiciliu, pe baza cartii de identitate provizorii.
  (2) In ziua alegerilor, la biroul electoral al sectiei de votare de la noul domiciliu, alegatorul este inscris in lista electorala suplimentara de catre presedinte, pe baza cartii de identitate provizorii.
  (3) In situatia prevazuta la alin. (1), serviciul de evidenta informatizata a persoanei elibereaza, la cererea celui interesat, o carte de identitate provizorie, in regim de urgenta.

  Art. 22
  Primarul comunica biroului electoral de circumscriptie numarul de alegatori rezultat din listele electorale permanente, in termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numarul definitiv de alegatori se comunica de catre primar biroului electoral de circumscriptie cu 5 zile inaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse in copiile de pe listele electorale permanente si in lista suplimentara.

  Sectiunea 4 - Birourile electorale


  Art. 23
  (1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se infiinteaza, in conditiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.
  (2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi membri ai birourilor electorale.
  (3) In realizarea atributiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a acestei functii este obligatorie.

  Art. 24
  (1) Birourile electorale de circumscriptie comunala se constituie din 7 membri, cele ale oraselor, municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucuresti si cele ale judetelor, din 15 membri.
  (2) Biroul electoral de circumscriptie comunala este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
  (3) Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala si din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
  (4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 13 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptiile electorale respective.
  (5) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face in sedinta publica de catre presedintele tribunalului, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi existenti in judet sau in municipiul Bucuresti. Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului si cāte un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar. Listele trebuie sa cuprinda un numar de persoane mai mare de 10% decāt cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din lista, care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora, ramān la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, domiciliul, locul de munca, telefoanele si semnaturile de luare la cunostinta ale persoanelor propuse.
  (6) In lista prevazuta la alin. (5) trebuie nominalizati numai juristi care, potrivit declaratiei pe propria raspundere, nu fac parte din niciun partid politic.
  (7) In cazul in care numarul magistratilor si al celorlalti juristi este insuficient, lista este completata de catre prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucura de prestigiu in fata locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaratiei pe propria raspundere, din niciun partid politic si care au cel putin studii medii.
  (8) Data sedintei in care se va efectua tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa, precum si prin afisare la usa instantei, de catre presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte.
  (9) Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor.
  (10) Procesul-verbal prevazut la alin. (8) constituie actul de investitura.
  (11) La solicitarea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, presedintele tribunalului impreuna cu prefectul intocmesc si pun la dispozitia acestora, in termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzānd datele necesare pentru a fi contactati ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie.
  (12) Biroul electoral de circumscriptie, constituit potrivit alineatelor precedente, indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmānd a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, dupa definitivarea candidaturilor.
  (13) In termen de 5 zile de la data pāna la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale trebuie sa comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie numele si prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se iau in considerare. Comunicarile pot cuprinde un numar mai mare de reprezentanti pentru acelasi birou electoral.
  (14) Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, in termen de 24 de ore de la ramānerea definitiva a candidaturilor, de catre presedintele biroului electoral, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentanti, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul local in cauza, la care se adauga, daca este cazul, candidatul la functia de primar. In cazul biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se are in vedere numarul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala pentru consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile locale si primari, inregistrate in judet, respectiv in municipiul Bucuresti. Daca numarul total de reprezentanti comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decāt cel al membrilor biroului electoral, operatiunea de desemnare a reprezentantilor se repeta pāna la ocuparea tuturor locurilor. La aceasta faza participa numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au propus mai multi reprezentanti pentru acelasi birou electoral. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti in biroul electoral al aceleiasi circumscriptii.
  (15) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic, ai unei aliante politice sau aliante electorale in biroul electoral de circumscriptie se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. (13).
  (16) In cazul in care doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au propus acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral de circumscriptie, in limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale aflate, potrivit alin. (14), intr-o situatie mai favorabila; daca prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentantii tuturor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale aflate in situatie de egalitate sa fie inclusi in componenta biroului electoral, presedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, in prezenta delegatilor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale in cauza.
  (17) In cazul in care partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale nu nominalizeaza reprezentanti, presedintele biroului electoral de circumscriptie procedeaza la completarea biroului, incluzānd in acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din niciun partid politic. Tragerea la sorti se face dintr-o lista intocmita potrivit alin. (7), in termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.

  Art. 25
  (1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
  a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la algeri in circumscriptia electorala in care functioneaza;
  b) verifica daca listele electorale permanente au fost actualizate si vegheaza la intocmirea copiilor de pe listele electorale permanente si la organizarea sectiilor de votare;
  c) inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar si constata ramānerea definitiva a acestora;
  d) comunica biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale, care au depus liste complete de candidati;
  e) fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile independente pentru consilieri si la candidaturile pentru functia de primar;
  f) stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi in listele electorale permanente, comunicat conform dispozitiilor art. 22, numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor independente;
  g) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "votat";
  h) rezolva intāmpinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
  i) biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate si stabileste rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala in care functioneaza; elibereaza consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii;
  j) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevazute la art. 99 alin. (5), in vederea validarii mandatelor;
  k) organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
  l) comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Biroului Electoral Central si Guvernului si aduc la cunostinta populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor;
  m) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecatorilor, in a caror raza teritoriala functioneaza, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.
  (2) Prin lista completa de candidati se intelege lista care cuprinde numarul maxim de candidati pentru functia de consilier, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7).
  (3) Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti acrediteaza observatorii interni.

  Art. 26
  Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti organizeaza alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general al municipiului Bucuresti, indeplinind in mod corespunzator si celelalte atributii prevazute in prezenta lege pentru biroul electoral de circumscriptie judeteana.

  Art. 27
  In termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, prefectii aduc la cunostinta publica sediile unde isi desfasoara activitatea birourile electorale de circumscriptie, precum si programul de activitate al acestora.

  Art. 28
  (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 3-5 membri in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 7-9 membri in cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.
  (2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt desemnati de presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre persoanele inscrise pe o lista intocmita de prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorti se face pe functii.
  (3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regula, juristi care, potrivit declaratiei pe propria raspundere, nu fac parte din niciun partid politic.
  (4) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista intocmita de prefect potrivit alin. (2) se completeaza cu alte persoane propuse de primar, care au, de regula, cel putin studii medii, se bucura de prestigiu in localitatea in care domiciliaza si nu fac parte din niciun partid politic. Lista cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decāt cel necesar. Persoanele prevazute in lista, care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora, ramān la dispozitia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor stabiliti potrivit alin. (2). Lista trebuie sa contina elementele prevazute la art. 24 alin. (5).
  (5) Prevederile art. 24 alin. (8) si (11) se aplica in mod corespunzator.
  (6) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face cel mai tārziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor.
  (7) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu cāte un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi, conform prevederilor art. 24 alin. (14).
  (8) In vederea desemnarii membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numarul de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala. In acelasi termen, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati sau propuneri de candidati pentru functia de primar in circumscriptia respectiva sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, prin organizatiile locale, numele si prenumele reprezentantului lor. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplica in mod corespunzator.
  (9) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de catre presedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevazute la alin. (8).
  (10) Prevederile art. 24 alin. (15)-(17) se aplica in mod corespunzator, tragerea la sorti efectuāndu-se de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
  (11) Operatiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al sectiei de votare se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investitura.
  (12) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare si incheierea procesului-verbal se fac in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (8), in prezenta delegatilor desemnati de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale.
  (13) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie la data incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (11).

  Art. 29
  Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
  a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;
  b) primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia respectiva, stampila de control si stampilele cu mentiunea "votat";
  c) conduc operatiunile de votare si iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acesteia;
  (d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, in mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
  e) rezolva intāmpinarile referitoare la propria lor activitate;
  f) intocmesc si inainteaza biroului electoral de circumscriptie dosarele prevazute la art. 92;
  g) predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscriptie buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.

  Art. 30
  Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 25, precum si urmatoarele atributii:
  a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
  b) asigura aducerea la cunostinta celorlalte birouri electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, a hotarārilor Biroului Electoral Central si urmaresc modul de aplicare si respectare a acestora;
  c) efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judetului;
  d) realizeaza centralizarea numarului de liste complete depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale, pe baza comunicarii primite de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, si transmit Biroului Electoral Central situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire;
  e) primesc de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, procesele-verbale continānd rezultatul alegerilor, centralizeaza rezultatele pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si le dau publicitatii. Rezultatul centralizarii datelor pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, se consemneaza intr-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi.

  Art. 31
  (1) In judetele in care se organizeaza alegeri locale partiale in cel putin doua circumscriptii electorale comunale, orasenesti sau municipale se constituie un birou electoral judetean format din 2 dintre judecatorii in exercitiu ai tribunalului, stabiliti prin tragere la sorti efectuata de presedintele tribunalului. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor. Celelalte prevederi ale art. 36 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
  (2) In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean potrivit alin. (1), acesta se completeaza cu cāte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.
  (3) Birourile electorale judetene constituite potrivit alin. (1) si (2) indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei biroului electoral judetean se solutioneaza de tribunal.
  (4) In judetele in care se organizeaza alegeri partiale intr-o singura circumscriptie electorala nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevazute la art. 37 alin. (1) lit. h) facāndu-se de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala respectiva. Judecatoria se pronunta in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea sesizarilor si contestatiilor. Hotarārea este definitiva si irevocabila.
  (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si in cazul municipiului Bucuresti.
  (6) In situatiile prevazute la alin. (4) atributiile prevazute la art. 7, art. 37 alin. (2), art. 56 alin. (1) si la art. 127 sunt indeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenta de solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare si a componentei biroului electoral de circumscriptie apartine tribunalului.

  Art. 32
  (1) In cazul in care in aceeasi circumscriptie electorala se organizeaza alegeri locale partiale atāt pentru consiliul local, cāt si pentru primar, se constituie birouri electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor, dupa caz, potrivit dispozitiilor art. 24, ale carui prevederi se aplica in mod corespunzator.
  (2) Prevederile art. 24 se aplica si in cazul in care se organizeaza alegeri pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

  Art. 33
  In cazul prevazut la art. 32 alin. (1) birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie in conditiile si dupa distinctiile prevazute la art. 28.

  Art. 34
  (1) In cazurile in care intr-o circumscriptie electorala comunala, oraseneasca, municipala sau de subdiviziune administrativ-teritoriala a unui municipiu se organizeaza alegeri numai pentru primar, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti, birourile electorale de circumscriptie, respectiv birourile electorale ale sectiilor de votare, se constituie potrivit art. 24 alin. (1)-(11), respectiv art. 28 alin. (1)-(6).
  (2) Birourile electorale de circumscriptie se completeaza cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, in limitele prevazute la art. 24 alin. (2), (3) si (4). Completarea se face de presedintele biroului electoral de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid.
  (3) Daca numarul de membri prevazut de lege este mai mare decāt numarul de partide parlamentare, operatiunea de completare se repeta pāna la constituirea biroului cu numarul de membri legal stabilit.
  (4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, respectiv de primar general, ca membri, in limitele prevazute la art. 28 alin. (1). Completarea se face de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

  Art. 35
  (1) Daca in municipiul Bucuresti au loc alegeri numai pentru autoritatile administratiei publice de la nivel municipal, se organizeaza si oficiile electorale de sector prevazute la art. 35 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Oficiile electorale prevazute la alin. (1) se constituie dintr-un presedinte si un loctiilor al acestuia si din 6 membri, desemnati de organizatiile municipale ale partidelor politice parlamentare. Daca un partid politic parlamentar nu are organizatie in municipiul Bucuresti, desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrala a partidului.
  (3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti, cu cel putin 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile inainte de data desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.
  (4) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face de catre presedintele oficiului, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid.
  (5) Daca oficiul electoral nu poate fi completat cu numarul de membri prevazut de lege, intrucāt numarul partidelor parlamentare este mai mic decāt al membrilor oficiului, operatiunea de completare se repeta pāna la organizarea oficiului cu numarul legal de membri.
  (6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 36 si 89 din Legea nr. 373/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 36
  (1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale.
  (2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dintre judecatorii in exercitiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte si de consultantul-sef al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care constituie actul de investire. Data sedintei pentru tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore inainte.
  (3) In termen de 24 de ore de la investire, cei 7 judecatori aleg din rāndul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia.
  (4) In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si cu cāte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.
  (5) In termen de 48 de ore de la ramānerea definitiva a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judetene in cel putin 18 judete, pot propune cāte un reprezentant in Biroul Electoral Central pāna la completarea numarului de 11 membri. Completarea se face in functie de numarul candidaturilor depuse pentru consiliile judetene de catre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, iar in caz de egalitate, prin tragere la sorti.

  Art. 37
  (1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
  a) urmareste intocmirea de catre primari a copiilor de pe listele electorale permanente;
  b) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a denumirii si a semnelor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale, legal constituite, care au dreptul sa participe la alegerea autoritatilor administratiei publice locale, si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat dupa constituirea acestora;
  c) urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriu al tarii; asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora;
  d) rezolva intāmpinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti;
  e) primeste si solutioneaza orice contestatie cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii autoritatilor administratiei publice locale, altele decāt cele care, prin prezenta lege, sunt date in competenta birourilor electorale de circumscriptie sau a instantelor judecatoresti;
  f) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, numarul de liste complete depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale si comunica Societatii Romāne de Televiziune si Societatii Romāne de Radiodifuziune situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire;
  g) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, impreuna cu procesele-verbale continānd rezultatul alegerilor, intocmite de birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti; totalizeaza rezultatele la nivel national, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene si primari, si asigura publicarea lor in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si in presa;
  h) solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putānd dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, in cazul in care constata, pe baza probelor administrate, ca votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva; in astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc in termen de cel mult doua saptamāni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste electorale si aceleasi liste de candidati si candidaturi independente, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus de catre birou anularea unei liste de candidati sau a unor propuneri de candidaturi independente, in sarcina carora s-a retinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existenta fraudei electorale se stabileste de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;
  i) indeplineste orice alte atributii care ii sunt stabilite prin lege.
  (2) Biroul Electoral Central acrediteaza, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii straini, precum si delegatii mass-media straini si solutioneaza contestatiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditarii de catre biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti a observatorilor interni.
  (3) In cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala se poate face numai de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau candidatii independenti care au participat la alegeri si numai in termen de 48 de ore de la inchiderea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat frauda nu este implicat in producerea acesteia. Cererea trebuie solutionata pāna la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
  (4) In exercitarea atributiilor ce ii revin Biroul Electoral Central emite hotarāri care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotarārile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din tara, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
  (5) Hotarārile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

  Art. 38
  Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

  Art. 39
  (1) Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei birourilor electorale se pot face in termen de 48 de ore de la desemnarea presedintilor si a loctiitorilor acestora sau, dupa caz, de la completarea birourilor electorale cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale.
  (2) Contestatiile se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti, daca privesc biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti, si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de doua zile de la inregistrarea contestatiilor.
  (3) Hotarārea pronuntata este definitiva si irevocabila si se comunica, in cazul presedintelui biroului electoral si loctiitorului acestuia, in termen de 24 de ore, presedintelui tribunalului care, in cazul admiterii contestatiei, procedeaza la o noua desemnare.

  Art. 40
  Birourile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor care le compun si adopta hotarāri cu votul majoritatii membrilor prezenti.

  Art. 41
  Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si ai aliantelor electorale in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.

  Art. 42
  Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie sau ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii in alegeri, sotii, rudele si afinii acestora pāna la gradul al doilea inclusiv, precum si persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale.

  Sectiunea 5 - Candidaturile


  Art. 43
  Numarul consilierilor pentru consiliile locale si pentru consiliile judetene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata.

  Art. 44
  Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tārziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.

  Art. 45
  (1) Propunerile de candidati se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
  (2) In cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati trebuie semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid politic din alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.
  (3) Listele de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria si numarul actului de identitate, ocupatia, profesiunea si apartenenta politica a candidatilor, iar in cazul aliantelor, si partidul politic care i-a propus.
  (4) Listele de candidati trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, scrise, semnate si datate de candidati.
  (5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesiunea, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamāntul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.

  Art. 46
  O persoana nu poate accepta candidatura decāt pentru o singura circumscriptie electorala, cu exceptia cazului in care candidatura se depune atāt pentru un consiliu local, cāt si pentru consiliul judetean.

  Art. 47
  Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot propune cāte o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si cāte un candidat pentru functia de primar.

  Art. 48
  (1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia respectiva, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, 100 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.
  (2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 200 in cazul comunelor, 300 in cazul oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 in cazul municipiului Bucuresti.
  (3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier.

  Art. 49
  (1) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnatura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor.
  (2) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
  (3) Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot. Un sustinator poate sprijini cāte un singur candidat la functia de consilier local, cāte unul la functia de consilier judetean si cāte unul la functia de primar.
  (4) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria lor raspundere.
  (5) Lista de sustinatori trebuie insotita de declaratia de acceptare a candidaturii, data in conditiile art. 45 alin. (4) si (5), si se depune la biroul electoral al circumscriptiei pentru care candideaza.

  Art. 50
  (1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, precum si ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc conditiile legale sunt inregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale de fond si de forma se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.
  (2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
  (3) In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de catre biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil.
  (4) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.

  Art. 51
  Candidatii pot renunta la candidatura pāna la data tiparirii buletinelor de vot. In acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare scrisa, semnata si datata de cel in cauza.

  Art. 52
  (1) Acceptarea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre cetateni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea candidaturii.
  (2) Respingerea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre candidat, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectiva, in termen de cel mult 48 de ore de la respingere.
  (3) Contestatiile trebuie sa cuprinda numele si prenumele, adresa si calitatea contestatarului, numele si prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, prezentarea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatarului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa il reprezinte.
  (4) Contestatia si, daca este cazul, cererea de recurs se depun la instanta competenta sa le solutioneze, sub sanctiunea nulitatii.
  (5) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre judecatoria, respectiv tribunalul, in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Hotarārea nu se comunica.
  (6) Impotriva hotarārii date in contestatie se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
  (7) Hotarārea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.

  Art. 53
  Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la art. 52 alin. (1), (2), (5) si (6), birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramānerea definitiva a candidaturilor. Candidaturile definitive se afiseaza la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediul sectiilor de votare, dupa constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui si prenumelui, apartenentei politice, profesiunii si ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi facute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare in masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati.

  Sectiunea 6 - Buletinele de vot


  Art. 54
  Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotarāre a Guvernului si sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

  Art. 55
  (1) Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toti candidatii independenti, in asa fel incāt ultima pagina sa ramāna alba pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza. Buletinele de vot se capseaza.
  (2) Patrulaterele se imprima paralel intre ele, cāte doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, incepānd cu primul patrulater al coloanei din stānga a primei pagini interioare, care primeste numarul de ordine 1, si continuānd cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primeste numarul de ordine 2, numerotarea continuānd pāna la ultimul patrulater.
  (3) In unghiul din partea stānga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea "Candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta sus se imprima semnul electoral.
  (4) In patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume si prenume si se inscriu in ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista.
  (5) Pentru alegerea primarului se imprima in patrulaterele buletinului de vot, in afara elementelor prevazute la alin. (3), numele si prenumele candidatului.
  (6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de catre biroul electoral de circumscriptie, tinānd seama de numarul patrulaterelor, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidatilor si a celorlalte date prevazute la alin. (3), (4) si (5).
  (7) Hārtia pentru buletinul de vot este de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
  (8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri, precum si pentru primari, se procedeaza astfel:
  a) in prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;
  b) in etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti.
  (9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, inclusiv pentru circumscriptia electorala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) si b) este valabila si in cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului.
  (10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar, se imprima un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot, in care acestia sunt inscrisi in ordinea inregistrarii candidaturilor.
  (11) Ordinea stabilita potrivit alin. (8)-(10) se comunica prefectului de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de catre presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, in termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.
  (12) Tragerea la sorti prevazuta la alin. (8) se face in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.

  Art. 56
  (1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale isi pot stabili semne electorale pe care le comunica Biroului Electoral Central in termen de 3 zile de la constituirea acestuia.
  (2) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au participat la alegerile locale anterioare isi pot pastra semnele electorale, avānd obligatia sa le comunice Biroului Electoral Central potrivit alin. (1). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice sau aliante electorale decāt cu consimtamāntul scris al celor carora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta initiala.
  (3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului romān, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putānd utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
  (4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la inscrierea partidului politic sau a aliantei politice.
  (5) In toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, formate la nivel national, respectiv judetean, trebuie sa foloseasca acelasi semn electoral.
  (6) In cazul semnelor electorale noi, daca acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, atribuirea se face in beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale care a inregistrat prima respectivul semn. Daca nu se poate stabili prioritatea, se procedeaza la tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central.
  (7) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica semnele electorale a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) si le comunica prefectilor, pāna la data ramānerii definitive a candidaturilor, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

  Art. 57
  (1) Imprimarea buletinelor de vot se asigura, prin grija prefectilor, de catre birourile electorale de circumscriptie.
  (2) Pentru intreaga circumscriptie electorala, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, aceleasi caractere si aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu al alegatorilor inscrisi in listele electorale, cu un plus de 10%.
  (3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie judeteana. Acestia au dreptul sa solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot daca numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice ori a aliantelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.
  (4) Buletinele de vot trebuie sa fie tiparite cel mai tārziu cu 10 zile inaintea alegerilor.

  Art. 58
  (1) Buletinele de vot se distribuie circumscriptiilor electorale prin grija prefectilor. Buletinele de vot se preiau de catre primar, impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal, si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tārziu in preziua alegerilor.
  (2) Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate de cāte 100 de bucati.

  Art. 59
  La sediul primariei si al biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediile sectiilor de votare se afiseaza, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, cāte un buletin de vot din fiecare categorie, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

  Art. 60
  La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cāte un buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat.

  Sectiunea 7 - Campania electorala


  Art. 61
  Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sāmbata care preceda data alegerilor, la ora 7,00.

  Art. 62
  (1) In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
  (2) In timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intālni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.
  (3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
  (4) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.

  Art. 63
  (1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
  a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incāt sa poata vota in cunostinta de cauza;
  b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale si candidatilor, de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
  c) ale radiodifuziunilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
  (2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale, precum si pentru toti candidatii.

  Art. 64
  (1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:
  a) emisiuni informative - in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; in acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute;
  b) emisiuni electorale - in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala;
  c) dezbateri electorale - in care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si temele de interes public.
  (2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, in cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1).
  (3) Emisiunile prevazute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorala.
  (4) Spoturile publicitare de 20-30 de secunde care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati pot fi difuzate numai in interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
  (5) Este interzisa cumpararea de spatii de emisie in vederea difuzarii de clipuri sau de emisiuni electorale.

  Art. 65
  (1) Accesul partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv si se calculeaza de Societatea Romāna de Televiziune si de Societatea Romāna de Radiodifuziune in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antena se acorda dupa ramānerea definitiva a candidaturilor, trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse si se calculeaza de Societatea Romāna de Televiziune si de Societatea Romāna de Radiodifuziune in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central.
  (2) Organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa la alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete si in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv a Romāniei.
  (3) Pāna la calcularea timpilor de antena, conform alin. (1) si (2) partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale reprezentate in Parlament primesc timpi de antena proportional cu ponderea lor parlamentara.
  (4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si al organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai in cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozitiilor art. 64.
  (5) Este interzisa contractarea de timpi de antena in scopuri publicitare, pentru si in favoarea participantilor la campania electorala, sau cedarea timpilor de antena candidatilor de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.
  (6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, in termen de 20 de zile de la aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune, publice si private sau, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare.
  (7) Timpii de antena la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acorda partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din municipiile resedinta de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune in acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale.
  (8) Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale se realizeaza in direct sau se inregistreaza, in proportiile stabilite de acestia.
  (9) In cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romāniei ori ale altui stat.

  Art. 66
  (1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si de televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale, in conditiile art. 63, 64 si 65.
  (2) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

  Art. 67
  (1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
  (2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
  (3) Candidatii care au deja functii publice pot aparea in emisiunile informative strict in probleme legate de exercitarea functiei lor.
  (4) In cazul in care in emisiunile informative se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lānga punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

  Art. 68
  (1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
  (2) In cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligatii:
  a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
  b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
  c) sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat;
  d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

  Art. 69
  Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
  a) sa fie impartiali;
  b) sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
  c) sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
  d) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
  e) sa intervina atunci cānd, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile art. 68 alin. (2); in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.

  Art. 70
  (1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
  a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
  b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
  c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
  d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
  (2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in rāndul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.

  Art. 71
  Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
  a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala;
  b) invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 73 alin. (4);
  c) comentarii privind campania electorala.

  Art. 72
  In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii.

  Art. 73
  (1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica.
  (2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte beneficiaza de drept la rectificare.
  (3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si rectificare:
  a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
  b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
  c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
  d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da cāstig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
  (4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.

  Art. 74
  (1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.
  (2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

  Art. 75
  (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 63-74 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de Consiliul National al Audiovizualului care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

  Art. 76
  (1) Primarii sunt obligati ca pāna la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral, tinānd seama de numarul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stānjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.
  (2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri si candidatilor independenti.
  (3) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incāt sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.
  (4) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
  (5) In alte locuri decāt cele stabilite conform alin. (1) afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
  (6) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice astfel incāt sa evoce simbolurile nationale ale Romāniei ori ale altui stat.
  (7) Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

  Art. 77
  (1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza, solutionānd plāngerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege si cu respectarea deontologiei electorale.
  (2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plāngerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
  (3) Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestatiei este definitiva.
  (4) Solutionarea plāngerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotarārile date se publica in presa si se afiseaza in mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.


  Capitolul III - Desfasurarea alegerilor


  Art. 78
  (1) Fiecare sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare, care se asigura de catre primari.
  (2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care isi desfasoara activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia.
  (3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.
  (4) Presedintele dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

  Art. 79
  (1) In ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
  (2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora.

  Art. 80
  (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. In acest scop puterile lui se intind si in afara localului sectiei de votare, pāna la o distanta de 500 metri.
  (2) La desfasurarea operatiunilor de votare pot asista observatori straini si observatori interni, acreditati in acest scop.
  (3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului si sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizatii nu pot fi membri ai vreunui partid politic.
  (4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestata la Biroul Electoral Central.
  (5) In afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum si reprezentantilor mass-media romāni si straini, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decāt timpul necesar pentru votare.
  (6) Pentru mentinerea ordinii in localul sectiei de votare si in imprejurimile acestuia, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozitie prin grija prefectilor.

  Art. 81
  Votarea are loc intr-o singura zi. Ea incepe la ora 7,00 si se inchide la ora 21,00.

  Art. 82
  (1) Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform art. 15, si unde sunt inscrisi in copia de pe listele electorale permanente sau in lista suplimentara intocmita de primar conform dispozitiilor art. 19 alin. (1).
  (2) Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator prezinta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, dupa verificarea inscrierii in lista electorala a celui in cauza, ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea "votat".
  (3) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicānd stampila cu mentiunea "votat" in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.
  (4) Stampila cu mentiunea "votat" trebuie sa fie rotunda si astfel dimensionata incāt sa fie mai mica decāt patrulaterul in care se aplica.
  (5) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramāna in afara si le introduc in urna, avānd grija sa nu se deschida.
  (6) Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat.
  (7) In cazul in care buletinul de vot se deschide in asa fel incāt secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facāndu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
  (8) Stampila cu mentiunea "votat", incredintata pentru votare, se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate, mentionānd si data scrutinului. In cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea "votat" si data scrutinului.
  (9) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

  Art. 83
  Prin exceptie de la prevederile art. 82 alin. (1), presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala pentru care se voteaza la sectia respectiva. Acestia trebuie sa fie inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in lista suplimentara si trebuie sa fie radiati din copia de pe lista electorala permanenta existenta la sectia de votare in a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

  Art. 84
  Candidatii si alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In asemenea cazuri, identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace. In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces-verbal si sesizeaza autoritatile politienesti.

  Art. 85
  (1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
  (2) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral ramān sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot parasi sala de votare in acelasi timp.
  (3) Persoanele care, potrivit art. 80 alin. (5), au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare pe timpul suspendarii operatiunilor.

  Art. 86
  (1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
  (2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare, in scopul de a-l ajuta, un insotitor ales de el.

  Art. 87
  (1) Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora sau a conducatorului institutiei sanitare ori de ocrotire sociala in care cei in cauza sunt internati, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "votat" si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare.
  (2) In cazurile prevazute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.
  (3) In modalitatea prevazuta la alin. (1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective si numai daca se asigura secretul votului.

  Art. 88
  La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea inchisa.


  Capitolul IV - Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor


  Sectiunea 1 - Stabilirea rezultatelor votarii


  Art. 89
  (1) Dupa incheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare procedeaza la anularea buletinelor de vot neintrebuintate si, dupa verificarea integritatii sigiliilor, la deschiderea urnelor. Anularea buletinelor neintrebuintate se face prin inscrierea pe acestea a cuvāntului "ANULAT" sau prin aplicarea unei stampile continānd acest cuvānt. Deschiderea urnelor se face numai in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare. La numararea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati de catre conducatorii organizatiilor judetene ale acestora.
  (2) Presedintele citeste cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise sunt asezate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si sunt numarate si legate separat.
  (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de vot de alt model decāt cel legal aprobat, buletinele de vot care nu au aplicata stampila cu mentiunea "votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara acestora; aceste buletine de vot nu intra in calculul voturilor valabil exprimate. Votul este valabil in cazul in care stampila a depasit limitele unui patrulater, daca optiunea alegatorului este totusi evidenta.
  (4) Rezultatul votului se consemneaza in tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar. Tabelele se intocmesc de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. La municipiul Bucuresti se intocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
  (5) In tabelele prevazute la alin. (4) se inscriu numarul total al votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare.

  Art. 90
  (1) Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, precum si pentru primar, cāte un proces-verbal, in doua exemplare.
  (2) In municipiul Bucuresti, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, dupa acelasi model, si cāte un proces-verbal pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si cāte unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
  (3) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista electorala permanenta, in listele electorale suplimentare si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale, din care:
 • numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala permanenta;
 • numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale existente la sectie, care s-au prezentat la urne, din care:
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numarul voturilor nule;
  e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
  f) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar;
  g) expunerea pe scurt a intāmpinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
  h) starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii;
  i) numarul buletinelor de vot primite;
  j) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
  (4) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poarta stampila de control. Semnaturile se pun in dreptul numelui si prenumelui si, dupa caz, al apartenentei politice, respectiv dupa indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care il reprezinta.
  (5) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
  (6) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de catre presedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.

  Art. 91
  (1) In timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare si totalizare a voturilor, precum si de inregistrare a rezultatului votarii in procesele-verbale, se pot face intāmpinari cu privire la aceste operatiuni.
  (2) Biroul electoral al sectiei de votare hotaraste de indata asupra intāmpinarilor formulate.
  (3) Impotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intāmpinarii se pot formula contestatii in scris. Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovada de primire.

  Art. 92
  (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, se intocmeste cāte un dosar care cuprinde: procesul-verbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta cu paza militara si se predau biroului electoral de circumscriptie de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie insotit de cel putin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de catre presedinte.
  (2) Predarea dosarelor se face pe baza de proces-verbal.

  Sectiunea a 2 - Constatarea rezultatelor alegerilor


  Art. 93
  (1) Dupa primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti procedeaza la ordonarea acestora pe categorii de autoritati ale administratiei publice locale pentru care au avut loc alegeri.
  (2) Dosarele continānd procesul-verbal cu rezultatul numararii voturilor pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si celelalte documente prevazute la art. 92 se predau loctiitorului presedintelui biroului electoral de circumscriptie electorala pe baza de proces-verbal, care, impreuna cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorti efectuata de presedintele biroului, le transporta cu paza militara si le preda biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
  (3) Predarea dosarelor catre biroul electoral de circumscriptie judeteana se face pe baza de proces-verbal in care se consemneaza, in mod obligatoriu, numarul de dosare prevazute in procesul-verbal mentionat la alin. (2) si numarul de dosare predate efectiv.

  Art. 94
  (1) Dupa primirea dosarelor continānd procesele-verbale cu rezultatul numararii voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor formulate, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, procedeaza la totalizarea voturilor exprimate si la atribuirea mandatelor, in conditiile prezentei legi.
  (2) In acest scop biroul electoral de circumscriptie consemneaza, pe intreaga circumscriptie, separat pentru fiecare lista de candidati sau candidati independenti, numarul de voturi obtinute.
  (3) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, insumeaza numarul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, respectiv la functia de primar general al municipiului Bucuresti.
  (4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie pot asista candidatii si persoanele acreditate in acest scop, precum si persoanele prevazute la art. 89 alin. (1).

  Art. 95
  Alegerile pentru consilieri si pentru primari sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

  Art. 96
  (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscriptie stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentānd 5% din numarul total al voturilor valabil exprimate in circumscriptia respectiva. In cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adauga pentru al doilea membru al aliantei 2%. Pentru aliantele cu cel putin 3 membri, pragul electoral este de 8%.
  (2) Repartizarea mandatelor se face avāndu-se in vedere numai partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral prevazut la alin. (1).
  (3) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:
  a) in prima etapa, biroul electoral de circumscriptie stabileste numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, pe baza coeficientului electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral la numarul total al mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva; biroul electoral de circumscriptie repartizeaza fiecarei liste atātea mandate de cāte ori coeficientul electoral se include in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectiva; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral. Se considera voturi - neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale voturile care au ramas dupa atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral;
  b) in a doua etapa, biroul electoral de circumscriptie repartizeaza mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzānd partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au intrunit pragul electoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizeaza partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in ordinea inscrierii acestora in tabel, cāte unul pentru fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala. Daca nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repeta pāna la epuizarea acestora.
  (4) In cazul in care niciuna dintre organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale, alta decāt cea maghiara, nu a obtinut cel putin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele ramase din prima etapa, organizatiei care a intrunit pragul electoral si a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizatii.
  (5) Daca in cursul operatiunilor prevazute la alin. (3) se constata ca doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate; daca numarul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti.
  (6) Atribuirea mandatelor se face de catre biroul electoral de circumscriptie in ordinea inscrierii candidatilor pe lista si incepe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
  (7) Daca unui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se cuvin mai multe mandate decāt candidatii inscrisi in lista, mandatele ramase se atribuie celorlalte liste de candidati sau candidatilor independenti, potrivit prevederilor alin. (3).
  (8) In situatia in care niciun partid politic, nicio alianta politica sau alianta electorala nu realizeaza pragul electoral, iar numarul candidatilor independenti care au realizat pragul electoral este mai mic decāt numarul mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva, diferenta de mandate este repartizata primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale i se repartizeaza cāte un mandat. Operatiunea se repeta pāna la epuizarea tuturor mandatelor.
  (9) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste, daca, pāna la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau, dupa caz, aliantele politice ori aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit aliante politice sau aliante electorale, ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit aliantele politice sau aliantele electorale, dupa caz.
  (10) In caz de vacanta a mandatului unui consilier independent sau al unui consilier apartinānd unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale, care nu mai are supleanti pe lista, precum si in cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, in conditiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

  Art. 97
  (1) "Art. 97
  (1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.
  (2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate in primul tur de scrutin.
  (3) In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur, la care vor participa doar candidatii care se afla in aceasta situatie

  Art. 98
  In cazul in care situatia de balotaj intervine intre 2 candidati la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre acestia decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat."

  Art. 99
  (1) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, incheie, separat, cāte un proces-verbal pentru consiliul local si pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.
  (2) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptia electorala, in listele electorale suplimentare si in extrasul folosit la exprimarea votului prin urna speciala, din care:
 • numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;
 • numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numarul total al voturilor nule;
  e) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati pentru functia de consilier sau de fiecare candidat independent;
  f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti;
  g) numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;
  h) numele si prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti, ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;
  i) expunerea pe scurt a intāmpinarilor si contestatiilor formulate si a hotarārilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotarārile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive;
  j) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
  (3) Procesele-verbale se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de catre presedinte si ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie si poarta stampila acestuia.
  (4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral de circumscriptie nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
  (5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu intāmpinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formānd cāte un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata.
  (6) Al doilea exemplar al procesului-verbal intocmit de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se trimite, in termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
  (7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscriptie ori reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum si candidatilor independenti li se elibereaza, in mod obligatoriu, de catre presedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificata de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.
  (8) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau judeteana, dupa caz, elibereaza certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali si primarului, respectiv consilierilor judeteni.
  (9) Pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, certificatele doveditoare ale alegerilor se elibereaza de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar pentru consilieri si pentru primarul de sector, de catre biroul electoral de circumscriptie de sector.

  Art. 100
  (1) Pe baza proceselor-verbale prevazute la art. 99 alin. (5) si (6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizeaza voturile si rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si incheie cāte un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni si pentru consilierii municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar si primarul general al municipiului Bucuresti.
  (2) Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, in termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselorverbale de la birourile electorale de circumscriptie, si cuprinde:
  a) numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptiile electorale din judet, in listele electorale suplimentare si in extrasele folosite la exprimarea votului prin urna speciala, din care:
 • numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;
 • numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne, din care:
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
 • numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
 • numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
  c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
  d) numarul total al voturilor nule;
  e) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti;
  f) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
  g) numarul total al mandatelor de consilieri, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
  h) numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti.
  (3) Procesul-verbal se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de circumscriptie a municipiului Bucuresti, si poarta stampila acestuia.
  (4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
  (5) Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza, in termen de 24 de ore de la intocmire, impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, cu paza militara, la Biroul Electoral Central.
  (6) Biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, da publicitatii, prin monitorul oficial al judetului, rezultatul alegerilor pentru judetul in cauza, respectiv pentru municipiul Bucuresti.

  Art. 101
  (1) Dispozitiile prezentului capitol privitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare se aplica in mod corespunzator si birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Bucuresti.
  (2) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca si municipala se aplica in mod corespunzator si birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti si, dupa caz, biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.
  (3) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie judeteana se aplica, daca este cazul, in mod corespunzator, si biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

  Art. 102
  Candidatii alesi atāt in functia de consilier local, cāt si in functia de consilier judetean sunt obligati ca, in termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele doua calitati. Locurile devenite astfel vacante se completeaza potrivit art. 96 alin. (9) si (10). Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care nu pot fi in acelasi timp si membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


  Capitolul V - Contraventii si infractiuni


  Art. 103
  Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 49;
  b) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
  c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare;
  d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;
  e) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
  f) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
  g) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 80 alin. (1);
  h) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala;
  i) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decāt cele permise potrivit prevederilor legale;
  j) acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica;
  k) neaducerea la cunostinta publica de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi;
  l) refuzul de a permite accesul persoanelor prevazute la art. 80 alin. (5) in localul de vot;
  m) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (1);
  n) refuzul nejustificat de a inmāna buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista, care prezinta actul de identitate, precum si inmānarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate;
  o) incalcarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art. 89 si intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art. 90;
  p) parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal;
  q) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 61, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 80 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;
  r) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
  s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
  s) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
  t) nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 16 alin. (2).

  Art. 104
  Contraventiile prevazute la art. 103 lit. h), i), l) si t) se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 500 lei, cele prevazute la lit. c), d), e) si f), cu amenda de la 500 lei la 700 lei, cele de la lit. j), k), o), p), q), r), s) si s), cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la lit. a), b), g), m) si n), cu amenda de la 1.100 lei la 1.500 lei.

  Art. 105
  (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 103, respectiv art. 104, se fac de:
  a) politisti, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. a), b), g), h), i), k), l), m), n) si q);
  b) primari si imputernicitii acestora, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. e) si h);
  c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. j), o), p) si r);
  d) presedintele biroului electoral, in cazul savārsirii contraventiilor de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savārsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. s) si s);
  e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. a), b), c), d), e) si f);
  f) prefecti si subprefecti, pentru faptele prevazute la art. 103 lit. t).
  (2) Contravenientul pote achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 104, agentul constatator facānd mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
  (3) Contraventiilor prevazute la art. 103 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 106
  (1) Mentionarea in declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
  (2) Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

  Art. 107
  (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
  (2) In cazul in care prin fapta prevazuta la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs una dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau a unui organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Art. 108
  (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Tentativa se pedepseste.

  Art. 109
  (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale, precum si in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat pentru functia de primar sau de consilier, precum si primirea acestora de catre alegatori constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
  (2) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Art. 110
  (1) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
  (2) Tentativa se pedepseste.

  Art. 111
  (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
  (2) Tentativa se pedepseste.

  Art. 112
  (1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, precum si utilizarea urnei speciale in alte conditii decāt cele prevazute la art. 87 constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  (2) Tentativa se pedepseste.

  Art. 113
  (1) Incredintarea urnei speciale altor persoane decāt membrilor biroului electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
  (2) Aceeasi pedeapsa se aplica si persoanei care transporta urna speciala fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare.
  (3) Tentativa se pedepseste.

  Art. 114
  Limitele pedepselor pentru infractiunile prevazute in Codul penal ori in legile penale speciale, savārsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special.

  Art. 115
  Pentru toate infractiunile prevazute in prezenta lege, savārsite in legatura cu alegerea consilierilor si a primarilor, actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

  Art. 116
  Bunurile destinate sau folosite la savārsirea contraventiilor prevazute la art. 103 lit. i) si r) ori a infractiunilor prevazute la art. 109 si 110 sau rezultate din comiterea acestora se confisca.


  Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 117
  (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
  (2) Sediul, dotarea si cheltuielile Biroului Electoral Central se asigura de catre Guvern. Sediile si dotarea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si, dupa caz, ale birourilor electorale judetene se asigura de catre primarii municipiilor resedinta de judet, impreuna cu presedintii consiliilor judetene si cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, precum si cele ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefectii.
  (3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar li se acorda o indemnizatie stabilita prin hotarāre a Guvernului.

  Art. 118
  Prefectii si subprefectii nu pot candida si nu pot participa la actiunile din campania electorala, sub sanctiunea demiterii din functie, decāt in situatia in care demisioneaza cu cel putin 50 de zile inaintea datei alegerilor.

  Art. 119
  Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

  Art. 120
  (1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie sa asigure, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cāt functioneaza acestea.
  (2) Membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajat cu contract de munca sau sunt numiti intr-o functie publica, se considera detasati, pe perioada cāt isi desfasoara activitatea, la birourile electorale.
  (3) Delegatii acreditati pot asista la operatiunile electorale numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avānd numai dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral in cazul constatarii unor neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, precum si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.

  Art. 121
  (1) Judecarea de catre instanta a intāmpinarilor, contestatiilor si a oricaror alte cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
  (2) Impotriva hotarārilor definitive si irevocabile, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.

  Art. 122
  (1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua cānd incep sa curga pāna, inclusiv, in ziua in care se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
  (2) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele de judecata trebuie sa asigure permanenta activitatii necesare in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale. Programul de activitate al acestora pentru toata perioada electorala este afisat la loc vizibil si respectat cu strictete.

  Art. 123
  (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotarāre judecatoreasca definitiva nu participa la vot si nu sunt avute in vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor, pe intreaga durata stabilita prin hotarāre.
  (2) Pentru persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 87 privind urna speciala, in masura in care se solicita aceasta modalitate de vot.
  (3) In conditiile alin. (2) voteaza numai persoanele care domiciliaza in raza teritoriala a circumscriptiei electorale comunale, orasenesti sau municipale in care au loc alegeri.

  Art. 124
  In sensul prezentei legi, organizatiile cetatenilor apartinānd minoritatilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice.

  Art. 125
  (1) In termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare si al listei sustinatorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptii, birourilor electorale judetene si ale Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea "votat", al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.
  (2) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votarii se fac pe baza de proces-verbal.

  Art. 126
  Prin act de identitate, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar in cazul militarilor in termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

  Art. 127
  Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti ii acrediteaza ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot imputerniciti de o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei electorale.

  Art. 128
  Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acorda pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucuresti, numai la cererea organizatiilor mentionate la art. 127, insotita de declaratia scrisa a fiecarui observator ca va respecta conditiile de acreditare; declaratia se da pe propria raspundere si constituie act de drept public, cu toate consecintele prevazute de lege; conditiile acreditarii sunt cele prevazute in art. 120 alin. (3) si sunt mentionate in actul de acreditare.

  Art. 129
  Organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 127 le sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 120 alin. (3).

  Art. 130
  Guvernul stabileste durata si conditiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neintrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votarii.

  Art. 131
  (1) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvarii unor consilii locale ori judetene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucuresti ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ca urmare a invalidarii sau declararii vacante a functiei de primar.
  (2) Cu un an inainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizeaza alegeri pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru primarul general al Municipiului Bucuresti.

  Art. 132
  Prin denumirea birou electoral de circumscriptie, folosita in prezenta lege, se intelege biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, inclusiv a municipiului Bucuresti, si judeteana, precum si a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

  Art. 133
  Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.