DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umana, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 28 ianuarie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. UNIC
Se ratifica Protocolul aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umana, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PROTOCOL ADITIONAL din 20 februarie 2015 la Conventia privind drepturile omului si biomedicina, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umana


Traducere

Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state si Comunitatea Europeana, semnatare ale prezentului Protocol aditional la Conventia pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei (numita in continuare Conventia privind drepturile omului si biomedicina),

avand in vedere ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii sai si ca unul dintre mijloacele de atingere a acestui scop este protejarea si dezvoltarea drepturilor omului si ale libertatilor fundamentale,
avand in vedere ca scopul urmarit de Conventia privind drepturile omului si biomedicina, asa cum este el definit in articolul 1 al acesteia, este de a proteja fiinta umana in demnitatea si identitatea sa si de a garanta oricarei persoane, fara discriminare, respectarea integritatii sale si a celorlalte drepturi si libertati fundamentale ale sale in ceea ce priveste aplicatiile biologiei si medicinei,
avand in vedere ca progresul in stiintele medicale, in special in domeniul transplantului de organe si tesuturi, contribuie la salvarea de vieti umane sau la cresterea considerabila a calitatii vietii umane,

avand in vedere ca transplantul de organe si tesuturi este parte integranta a serviciilor de sanatate oferite populatiei,
avand in vedere ca, tinand cont de insuficienta organelor si tesuturilor, ar trebui luate masuri adecvate pentru a creste donarea, in special prin informarea populatiei asupra importantei transplantului de organe si tesuturi si prin promovarea cooperarii in Europa in acest domeniu,
avand in vedere, de asemenea, problemele etice, psihologice si socioculturale inerente transplantului de organe si tesuturi,
avand in vedere faptul ca o utilizare necorespunzatoare a organelor sau tesuturilor ar putea pune in pericol viata, bunastarea sau demnitatea umana,
avand in vedere faptul ca transplantul de organe si tesuturi ar trebui realizat in conditii care sa protejeze drepturile si libertatile donatorilor, donatorilor posibili si primitorilor de organe si tesuturi si ca institutiile trebuie sa fie instrumente care sa ajute la asigurarea respectarii acestor conditii,
recunoscand faptul ca, prin facilitarea transplantului de organe si de tesuturi in Europa in interesul pacientilor, este necesara supravegherea respectarii drepturilor si libertatilor individuale si prevenirea comercializarii elementelor corpului uman in cadrul obtinerii, schimbului si atribuirii de organe si tesuturi,
luand in considerare lucrarile anterioare ale Comitetului Ministrilor si Adunarii Parlamentare ale Consiliului Europei in acest domeniu,
hotarate sa ia masurile corespunzatoare in domeniul transplantului de organe si tesuturi pentru a garanta demnitatea fiintei umane si drepturile si libertatile fundamentale ale omului,
au convenit dupa cum urmeaza:
----------
Strasbourg, 24.01.2002.

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a intrat in vigoare la data de 1 decembrie 2009. In consecinta, incepand de la aceasta data, orice referire la Comunitatea Europeana trebuie citita ca Uniunea Europeana.

----------


Capitolul I Obiectul si sfera de aplicare


Articolul 1 Obiectul
Partile la prezentul Protocol protejeaza omul in demnitatea si identitatea sa si ii garanteaza, fara discriminare, respectarea integritatii sale si a celorlalte drepturi si libertati fundamentale ale sale in domeniul transplantului de organe si tesuturi de origine umana.

Articolul 2 Sfera de aplicare si definitiile
1. Prezentul Protocol se aplica transplantului de organe si de tesuturi de origine umana practicat in scop terapeutic.
2. Dispozitiile prezentului Protocol aplicabile tesuturilor se aplica, de asemenea, celulelor, inclusiv celulelor stem hematopoietice.
3. Protocolul nu se aplica:
a. organelor si tesuturilor reproductive;
b. organelor si tesuturilor embrionare sau fetale;
c. sangelui si derivatelor acestuia.
4. In sensul prezentului Protocol:
- termenul "transplantat" desemneaza intreaga procedura ce include prelevarea unui organ sau tesut de la o persoana si grefa acestui organ sau a acestor tesuturi la o alta persoana, inclusiv intregul proces de pregatire, pastrare si conservare;
- sub rezerva dispozitiilor articolului 20, termenul "prelevare" desemneaza prelevarea in scopul implantului.


Capitolul II Dispozitii generale


Articolul 3 Sistemul de transplant
Partile garanteaza existenta unui sistem care sa permita accesul echitabil al pacientilor la serviciile de transplant.
Sub rezerva dispozitiilor capitolului III, organele si, daca este cazul, tesuturile sunt atribuite numai pacientilor inregistrati pe o lista de asteptare oficiala, conform unor reguli transparente, obiective si justificate in mod corespunzator in ceea ce priveste criteriile medicale. In acest cadru sunt desemnate persoanele sau organismele responsabile de luarea deciziei de atribuire.
In ceea ce priveste acordurile internationale privind schimbul de organe, procedurile trebuie, de asemenea, sa asigure o distributie efectiva si justificata in randul tuturor tarilor participante, tinand cont de principiul solidaritatii in interiorul fiecarei tari.
Sistemul de transplant asigura colectarea si inregistrarea informatiilor necesare pentru a asigura trasabilitatea organelor si tesuturilor.

Articolul 4 Obligatiile profesionale si regulile de conduita
Orice interventie in domeniul transplantului de organe sau de tesuturi trebuie efectuata cu respectarea normelor si obligatiilor profesionale.

Articolul 5 Informarea primitorului
Primitorul, precum si, daca este cazul, persoana sau organismul responsabil de autorizarea implantului sunt informati in prealabil, in mod adecvat, cu privire la scopul si natura implantului, consecintele si riscurile acestuia, precum si cu privire la alternativele interventiei.

Articolul 6 Sanatate si securitate
Profesionistii implicati in transplantul de organe sau de tesuturi trebuie sa ia orice masura rezonabila pentru a reduce la minimum riscurile de transmitere a unei boli primitorului si pentru a evita orice actiune care ar putea face ca organul sau tesutul sa nu mai fie adecvat pentru implant.

Articolul 7 Urmarirea medicala
Se propune urmarirea medicala adecvata, atat a donatorului in viata, cat si a primitorului, dupa transplant.

Articolul 8 Informarea profesionistilor din domeniul sanatatii si a publicului
Partile ii informeaza pe profesionistii din domeniul sanatatii si publicul larg cu privire la nevoia de organe si tesuturi. De asemenea, acestea publica informatii cu privire la conditiile de prelevare si implant de organe si tesuturi, inclusiv cu privire la regimurile de acordare a consimtamantului sau de autorizare, in special in materie de prelevare de la persoane decedate.


Capitolul III Prelevarea de organe si de tesuturi de la persoane in viata


Articolul 9 Regula generala
Prelevarea de organe sau de tesuturi nu poate fi efectuata de la un donator in viata decat in interesul terapeutic al primitorului si cu conditia de a nu exista organe sau tesuturi adecvate disponibile de la o persoana decedata si nici vreo metoda terapeutica alternativa cu o eficacitate comparabila.

Articolul 10 Donatorii de organe potentiali
Prelevarea de organe de la un donator in viata poate fi efectuata in favoarea unui primitor care are cu donatorul respectiv relatii personale apropiate, conform definitiei prevazute de lege, sau, in absenta unor astfel de relatii, numai in conditiile definite de lege si dupa autorizarea de catre un organism independent corespunzator.

Articolul 11 Evaluarea riscurilor pentru donator
Inainte de prelevarea de organe sau de tesuturi trebuie sa fie efectuate investigatiile si interventiile medicale adecvate pentru a evalua si pentru a limita riscurile pentru sanatatea fizica sau mentala a donatorului.
Prelevarea nu poate fi efectuata in cazul in care exista un risc important pentru viata si sanatatea donatorului.

Articolul 12 Informarea donatorului
Donatorul, precum si, daca este cazul, persoana sau organismul responsabil de autorizare conform articolului 14 alineatul (2) al prezentului Protocol sunt informati in prealabil, in mod adecvat, cu privire la scopul si natura prelevarii, precum si cu privire la consecintele si riscurile acesteia.
De asemenea, acestia sunt informati cu privire la drepturile si garantiile prevazute de lege pentru protectia donatorului. In special, acestia sunt informati cu privire la dreptul de a primi, din partea unui profesionist din domeniul sanatatii cu experienta adecvata si care nu participa nici la prelevarea organului sau tesuturilor respective si nici la etapele ulterioare ale transplantului, o informare independenta cu privire la riscurile prelevarii.

Articolul 13 Consimtamantul donatorului in viata
Sub rezerva articolelor 14 si 15 ale prezentului Protocol, nu se poate face o prelevare a unui organ sau a unor tesuturi de la un donator in viata decat dupa ce persoana in cauza si-a exprimat consimtamantul liber, in cunostinta de cauza si specific, fie in scris, fie in fata unui organism oficial.
Persoana in cauza isi poate retrage oricand consimtamantul, in mod liber.

Articolul 14 Protectia persoanelor care nu au capacitatea de a-si da consimtamantul pentru prelevarea de organe sau de tesut
1. Se interzice orice prelevare de organe sau tesuturi de la o persoana care nu are capacitatea de a-si da consimtamantul in conformitate cu articolul 13 al prezentului Protocol.
2. In mod exceptional si in conditiile privind protectia prevazute de lege, prelevarea de tesuturi regenerabile de la o persoana care nu are capacitatea de a-si da consimtamantul poate fi autorizata in cazul in care sunt indeplinite conditiile urmatoare:
(i) nu exista un donator compatibil disponibil care sa aiba capacitatea de a-si da consimtamantul;
(ii) primitorul este fratele sau sora donatorului;
(iii) donarea ii poate salva viata primitorului;
(iv) autorizatia reprezentantului, a unei autoritati sau a unei persoane sau a unui organism prevazut de lege a fost acordata in mod specific si in scris, in acord cu organismul competent;
(v) donatorul potential nu refuza.

Articolul 15 Prelevarea de celule de la un donator in viata
Legea poate prevedea ca dispozitiile articolului 14 alineatul (2) punctele (ii) si (iii) nu se aplica celulelor, daca se stabileste ca prelevarea acestora nu implica pentru donator decat un risc minim si o constrangere minima.


Capitolul IV Prelevarea de organe si tesuturi de la persoane decedate


Articolul 16 Constatarea decesului
Prelevarea de organe sau de tesuturi de la o persoana decedata nu poate fi efectuata decat daca decesul a fost constatat in mod corespunzator, conform legii.
Medicii care constata decesul unei persoane trebuie sa fie diferiti de cei care participa direct la prelevarea de organe sau tesuturi de la persoana respectiva, precum si de cei insarcinati cu ingrijirea eventualilor primitori ai organelor sau tesuturilor respective.

Articolul 17 Consimtamantul si autorizatiile
Nu pot fi prelevate organe sau tesuturi de la corpul unei persoane decedate decat daca s-a obtinut consimtamantul sau autorizatia prevazuta de lege.
Prelevarea nu trebuie efectuata daca persoana decedata era impotriva acesteia.

Articolul 18 Respectul pentru corpul uman
In cadrul prelevarii, corpul uman trebuie tratat cu respect si trebuie luata orice masura rezonabila pentru a se restaura infatisarea corpului.

Articolul 19 Promovarea donarii
Partile iau toate masurile adecvate pentru favorizarea donarii de organe si tesuturi.


Capitolul V Implantul unui organ sau al unor tesuturi prelevate in alt scop decat cel al donarii in vederea unui implant


Articolul 20 Implantul unui organ sau al unor tesuturi prelevate in alt scop decat cel al donarii in vederea unui implant
1. Daca se preleveaza un organ sau tesuturi de la o persoana intr-un alt scop decat cel al donarii in vederea unui implant, organul sau tesuturile respective nu pot fi implantate decat daca au fost explicate persoanei respective eventualele consecinte si riscuri si a fost obtinut consimtamantul acesteia exprimat in cunostinta de cauza sau, in cazul unei persoane care nu are capacitatea de a-si da consimtamantul, a fost obtinuta autorizatia corespunzatoare.
2. Toate dispozitiile din prezentul Protocol se aplica situatiilor prevazute la alineatul (1), cu exceptia celor continute in capitolele III si IV.


Capitolul VI Interzicerea castigului financiar


Articolul 21 Interzicerea castigului financiar
1. Corpul uman si partile sale nu trebuie sa fie, ca atare, sursa de castig financiar sau de avantaje comparabile.
Nu sunt vizate de aceasta dispozitie platile care nu constituie un castig financiar sau un avantaj comparabil, in special:
- compensatia pentru pierderea de venituri suferita de donatorul in viata si pentru orice cheltuieli justificate ocazionate de prelevare sau de examinarile medicale legate de aceasta;
- platile de taxe justificate pentru realizarea actelor medicale si a serviciilor tehnice conexe executate in cadrul transplantului;
- despagubirea in cazul unui prejudiciu nejustificat rezultat din prelevarea de organe sau de tesuturi de la donatorul in viata.
2. Se interzice publicitatea privind nevoia sau disponibilitatea de organe, in scopul oferirii sau obtinerii unui castig financiar sau a unui avantaj comparabil.

Articolul 22 Interzicerea traficului de organe si de tesuturi
Traficul de organe si de tesuturi este interzis.


Capitolul VII Confidentialitatea


Articolul 23 Confidentialitatea
1. Toate datele cu caracter personal referitoare la persoana de la care s-a realizat prelevarea de organe sau de tesuturi, precum si datele referitoare la primitor trebuie sa fie considerate confidentiale. Ele nu pot fi colectate, tratate sau comunicate decat cu respectarea regulilor referitoare la secretul profesional si protectia datelor cu caracter personal.
2. Dispozitiile alineatului precedent se interpreteaza fara a aduce atingere dispozitiilor care permit, sub rezerva garantiilor adecvate, colectarea, tratarea si comunicarea informatiilor necesare referitoare la persoana de la care s-a facut prelevarea sau la primitorul (primitorii) de organe sau de tesuturi, daca acest lucru este necesar din motive medicale, inclusiv trasabilitatea, in conformitate cu articolul 3 din prezentul Protocol.


Capitolul VIII Incalcarea dispozitiilor Protocolului


Articolul 24 Incalcarea drepturilor sau a principiilor
Partile asigura o protectie judiciara adecvata in vederea impiedicarii sau a determinarii incetarii intr-un termen scurt a unei incalcari ilegale a drepturilor si principiilor recunoscute in prezentul Protocol.

Articolul 25 Repararea unei daune nejustificate
Persoana care a suferit o dauna nejustificata rezultata dintr-un transplant are dreptul la o despagubire echitabila in conditiile si conform modalitatilor prevazute de lege.

Articolul 26 Sanctiunile
Partile prevad sanctiuni adecvate in cazul incalcarii dispozitiilor prezentului Protocol.


Capitolul IX Cooperarea intre parti


Articolul 27 Cooperarea intre parti
Partile iau masurile adecvate in vederea asigurarii unei cooperari eficace intre ele in domeniul transplantului de organe si de tesuturi, inclusiv prin intermediul schimbului de informatii.
In special, acestea iau masurile adecvate in vederea facilitarii transportului rapid si sigur al organelor si tesuturilor din sau spre teritoriile lor.


Capitolul X Relatia dintre prezentul Protocol si Conventie si reexaminarea Protocolului


Articolul 28 Relatia dintre prezentul Protocol si Conventie
artile considera articolele de la 1 la 27 ale prezentului Protocol drept acte aditionale la Conventia privind drepturile omului si biomedicina, iar toate dispozitiile Conventiei se aplica in consecinta.

Articolul 29 Reexaminarea Protocolului
Pentru a tine cont de dezvoltarile stiintifice, prezentul Protocol va face obiectul unei examinari in cadrul comitetului prevazut in articolul 32 al Conventiei privind drepturile omului si biomedicina, intr-un termen de maximum 5 ani de la intrarea in vigoare a Protocolului si, ulterior, la intervale pe care le va stabili comitetul.


Capitolul XI Clauze finale


Articolul 30 Semnarea si ratificarea
Prezentul Protocol este deschis pentru semnare de catre semnatarii Conventiei. Acesta va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol fara a fi ratificat, acceptat sau aprobat anterior Conventia. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

Articolul 31 Intrarea in vigoare
1. Prezentul Protocol va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data la care 5 state, inclusiv cel putin 4 state membre ale Consiliului Europei, isi exprima consimtamantul de a fi obligate prin Protocol, conform dispozitiilor articolului 30.
2. Pentru orice semnatar care isi va exprima ulterior consimtamantul de a fi obligat prin Protocol, acesta va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.

Articolul 32 Aderarea
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentului Protocol, orice stat care a aderat la Conventie va putea adera si la prezentul Protocol.
2. Aderarea se va realiza prin depunerea la secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de adeziune care va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data depunerii sale.

Articolul 33 Denuntarea
1. Orice parte poate denunta oricand prezentul Protocol, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denuntarea va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare expirarii unei perioade de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

Articolul 34 Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica toate statele membre ale Consiliului Europei, Comunitatii Europene, orice semnatar, orice parte si orice alt stat care a fost invitat sa adere la Conventie cu privire la:
a) orice semnatura;
b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice data de intrare in vigoare a prezentului Protocol, conform articolelor 31 si 32;
d) orice alt act, notificare sau comunicare care are legatura cu prezentul Protocol.

Drept care, subsemnatii, autorizati in mod corespunzator in acest sens, am semnat prezentul Protocol.

Incheiat la Strasbourg, la data de 24 ianuarie 2002, in limbile franceza si engleza, cele doua texte fiind deopotriva autentice, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia certificata a acestuia fiecarui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentului Protocol, oricarui stat invitat sa adere la Conventie si Comunitatii Europene.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Ministerul Justitiei

Poate fi de interes si:
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Ordin nr. 1675/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2013
Legea 181/2013 privind aprobarea OG 18/2011 pentru stabilirea masurilor privind verificarea si controlul unitatilor sanitare cu paturi de catre Ministerul Sanatatii si institutiile din subordinea acestuia. Lege nr. 181/2013
Ordin nr. 424/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta
Legea 47/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului. Lege nr. 47/2013
Ordin 6/2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie indeplinite de unitatile sanitare care desfasoara activitati de recrutare, testare si donare de celule stem hematopoietice de a donatori neinruditi
OUG 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta nr. 91/2012
OUG 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii. Ordonanta de urgenta 80/2012
Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Ordin 949/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012
Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
Legea 124/2012 privind aprobarea OG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
Ordinul 1537/2010 pentru aprobarea procedurii de desemnare a specialistilor din domeniul medicinei, al psihologiei si al asistentei sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap. Ordin nr. 1507/2010
Codul deontologic al medicului dentist. Decizia nr. 15/2010
Medicina legala. Editia 2
Iftenie Valentin,Dermengiu Dan,Iftenie Valentin,Dermengiu Dan

Pret: 89.9 lei
76.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: