DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Lege nr. 98/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 20 iunie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatiile prevazute la art. 97 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, data alegerilor va fi stabilita, prin hotarare, si adusa la cunostinta publica de Guvern in cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei."

2. La articolul I punctul 19, alineatul (3) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezinta de Regia Autonoma «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intr-un procesverbal care se semneaza de toate persoanele prezente.
Eventualele obiectii se formuleaza pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate in considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie sa solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei si tiparirea corecta a buletinelor de vot, daca numele si prenumele candidatilor, ordinea de inscriere a acestora, precum si semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile."

3. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) ale electoratului — de a primi informatii corecte, astfel incat sa isi poata exercita dreptul de vot in cunostinta de cauza;".

4. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cu 48 de ore inainte de ziua votarii este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral facute pe strada."

5. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 19^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19^3
(1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale, solutionand, prin decizii, plangerile cu privire la campania electorala. Decizia se aduce la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent."

6. La articolul I punctul 28, alineatele (5), (10) si (11) ale articolului 19^4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In ziua votarii activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri si, dupa caz, a persoanelor acreditate, verifica urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot si stampilele, consemnand la pct. e) si i) din procesul-verbal prevazut la art. 21 alin. (1) numarul buletinelor de vot primite, respectiv numarul stampilelor cu mentiunea «VOTAT» primite. Pe masura ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigura aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea. Dupa incheierea acestor operatiuni, presedintele inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control pe toate deschizaturile acestora, cu exceptia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemneaza la pct. j) al procesului-verbal prevazut la art. 21 alin. (1).
.........................................
(10) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de persoanele acreditate, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(11) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii, persoanelor acreditate si operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori organizatiilor neguvernamentale sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala."

7. La articolul I punctul 28, alineatele (8) si (16) ale articolului 19^5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(8) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.
........................................................
(16) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta.
In timpul suspendarii nu poate parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare in acelasi timp. Candidatii si persoanele acreditate care asista la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare in acest timp."

8. La articolul I punctul 29, litera c) a alineatului (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente; este interzis, cu exceptia prevazuta la art. 19^5 alin. (6), sub sanctiunea legii, ca pe aceste documente sa existe stersaturi, modificari sau completari; rezultatul numararii se va inscrie la pct. a) din procesul-verbal prevazut la art. 21 alin. (1);".

9. La articolul I, dupa punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu urmatorul cuprins:
"32^1. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.»"

10. La articolul I punctul 35, partea introductiva si literele
e), r) si t) ale articolului 26^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
Constituie contraventii, daca acestea nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
....................................................
e) necomunicarea catre judecatorii si catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
.....................................................
r) refuzul de a inmana buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT» alegatorului care a semnat in copia de pe lista electorala permanenta sau, dupa caz, in tabelul electoral; inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in copia de pe lista electorala permanenta sau in tabelul electoral in care este inscris; nerespectarea dispozitiilor art. 19^5 alin. (8) privind prezenta altor persoane in cabina de vot;
.....................................................
t) purtarea pe durata votarii de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza, persoanele acreditate sau de catre operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;".

11. La articolul I punctul 35, dupa litera aa) a articolului 26^1 se introduc doua noi litere, literele ab) si ac), cu urmatorul cuprins:
"ab) nerespectarea dispozitiilor art. 19^4 alin. (4);
ac) nerespectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. c)."

12. La articolul I punctul 35, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) ale articolului 26^2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^2
(1) Contraventiile prevazute la art. 26^1 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.
....................................................
b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la art. 26^1 lit. j), p), s), ab) si ac);".

13. La articolul I punctul 35, alineatul (1) al articolului 26^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^3
(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de vot sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani."

14. La articolul I punctul 35, articolul 26^10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^10
Bunurile si banii destinati sau folositi la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 26^1 sau a infractiunilor prevazute la art. 26^3 — 26^8 ori rezultate din comiterea acestora se confisca."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
31 useri online

Useri autentificati: