DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 21 ianuarie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Titlul I - Dispozitii generale


Art. 1
In vederea implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, denumita in continuare Conventie, se desemneaza si se infiinteaza Consiliul de monitorizare a implementarii Conventiei, denumit in continuare Consiliu de monitorizare, Mecanismul de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, denumit in continuare Mecanism de coordonare, precum si Punctele de contact pentru implementarea Conventiei, denumite in continuare Puncte de contact.

Art. 2
(1) Prezenta lege, in acord cu principiile Conventiei, recunoaste faptul ca dizabilitatea este un concept in evolutie si ca aceasta rezulta din interactiunea dintre persoanele cu deficiente si barierele de atitudine si de mediu care impiedica participarea lor deplina si efectiva in societate in conditii de egalitate cu ceilalti.
(2) In intelesul prezentei legi, prin institutii supuse monitorizarii Consiliului de monitorizare se intelege facilitati de tip rezidential publice sau private, destinate sa serveasca persoanelor cu dizabilitati, precum si spitale/sectii de psihiatrie.
(3) In intelesul prezentei legi, prin drepturi ale persoanelor cu dizabilitati se intelege drepturile patrimoniale si nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Conventie si prin legi speciale.


Titlul II - Consiliul de monitorizareCapitolul I - Infiintarea si atributiile Consiliului de monitorizare


Art. 3
In vederea promovarii, protectiei si monitorizarii implementarii Conventiei se infiinteaza Consiliul de monitorizare, autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, cu sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 4
Pentru realizarea scopului sau, Consiliul de monitorizare indeplineste urmatoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitatii, respectarii demnitatii persoanelor, nediscriminarii, egalitatii de sanse, precum si ale independentei functionale si a personalului, impartialitatii si obiectivitatii:
a) examineaza in mod regulat respectarea exercitarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati in cadrul institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2);
b) face recomandari cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati aflate in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) si monitorizeaza implementarea acestora de catre entitatile publice sau private care au atributii in acest sens;
c) verifica legalitatea prezentei persoanelor cu dizabilitati in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2);
d) sesizeaza de indata organele judiciare competente ori de cate ori exista indicii ca incalcarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati a fost facuta prin fapte de natura penala si poate face plangere, daca este cazul, impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata;
e) sesizeaza autoritatea competenta legal sa dispuna sanctiuni disciplinare sau contraventionale ori sa suspende, sa retraga si sa anuleze acreditarea institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2), in cazurile de incalcare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
f) primeste si analizeaza notificarile de deces transmise conform art. 13 de catre institutiile prevazute la art. 2 alin. (2);
g) urmareste daca in cazurile de deces al persoanelor cu dizabilitati institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) sesizeaza organele judiciare in vederea efectuarii autopsiei medico-legale, potrivit legii;
h) faciliteaza implicarea si participarea pe deplin a societatii civile, in special a persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor care le reprezinta, la procesul de monitorizare pe care il organizeaza;
i) faciliteaza accesul, anuntat sau inopinat, al reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 5 alin. (1), in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2), in scopul monitorizarii respectarii drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati o reprezentare independenta in fata unei instante sau in fata oricarui alt organism independent, organizatiile neguvernamentale mentionate au calitate procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestor persoane;
j) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu institutia Avocatul Poporului, ca autoritate nationala desemnata pentru prevenirea torturii si tratamentelor inumane si degradante;
k) colaboreaza, ori de cate ori este necesar, cu Punctele de contact, in scopul indeplinirii de catre acestea a rolului care le revine prin Conventie si prin prezenta lege.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Consiliului de monitorizare


Art. 5
(1) Consiliul de monitorizare este condus de un presedinte si un vicepresedinte, numiti de Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului, la propunerea organizatiilor neguvernamentale care desfasoara programe de aparare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a organizatiilor neguvernamentale care reprezinta persoanele cu dizabilitati.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, organizatiile neguvernamentale prevazute la alin. (1) vor inainta, in scris, Comisiei pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului, propunerile pentru numirea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului de monitorizare. Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si Senatul vor finaliza avizarile si numirile in functie in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Organizatiile neguvernamentale prevazute la alin. (1) vor face cel putin doua propuneri pentru fiecare functie.
(4) Propunerile de candidatura se inainteaza catre Biroul permanent al Senatului care, in termen de 5 zile de la primirea acestora, va dispune publicarea lor pe pagina de internet a Senatului, impreuna cu documentele insotitoare: CV-ul candidatului, un proiect al candidatului cu privire la aplicarea efectiva a prevederilor prezentei legi, scrisoarea de propunere din partea organizatiei neguvernamentale, precum si eventualele recomandari privind expertiza in domeniul apararii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.
(5) Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului va audia candidatii pentru postul de presedinte si vicepresedinte in sedinta publica.
(6) Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data.
(7) Functia de presedinte este asimilata functiei de secretar de stat, iar functia de vicepresedinte functiei de subsecretar de stat.
(8) Presedintele are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta conduce activitatea Consiliului de monitorizare si il reprezinta in raporturile cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane si straine.
(9) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.

Art. 6
Poate fi numita presedinte sau vicepresedinte al Consiliului de monitorizare oricare persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
c) are expertiza in domeniul drepturilor omului, in mod special in materia drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Art. 7
Presedintele si vicepresedintele Consiliului de monitorizare pot fi revocati sau eliberati din functie numai in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incapacitate de munca, potrivit legii;
c) daca au fost condamnati definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala;
d) daca nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 6;
e) la propunerea motivata a celor care i-au avizat sau propus pentru a fi numiti, cu respectarea procedurii de la art. 5 alin. (2).

Art. 8
(1) In cadrul Consiliului de monitorizare se organizeaza doua birouri, cu un numar maxim de 15 posturi de functionar public, dupa cum urmeaza:
a) biroul de coordonare a activitatilor de monitorizare, cu un post de sef de birou si 10 posturi de inspector de specialitate;
b) biroul administrativ si juridic, cu un post de sef de birou si 3 posturi de consilier juridic.
(2) Functiile de sef de birou, consilier juridic si inspector de specialitate sunt functii publice cu statut special. Pentru ocuparea lor este necesar a fi indeplinite conditiile prevazute la art. 6.
(3) Schema de personal se completeaza cu un numar de minimum 5 posturi de personal auxiliar.
(4) Celelalte atributii si sarcini ale personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de monitorizare, care se aproba prin ordin al presedintelui, in termen de 60 de zile de la data numirii acestuia.

Art. 9
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului de monitorizare se asigura integral de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli vor include inclusiv acoperirea costurilor de transport, cazare si masa ale colaboratorilor externi. Proiectul de buget se intocmeste de catre presedintele Consiliului de monitorizare si se inainteaza Ministerului Finantelor Publice, pentru a fi inclus in proiectul bugetului de stat.
(2) Remunerarea colaboratorilor externi ai Consiliului de monitorizare, prevazuti la art. 14 alin. (2), se face in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul anual al Consiliului de monitorizare, pentru fiecare vizita, pe baza protocolului-cadru convenit intre presedintele Consiliului de monitorizare si fiecare colaborator extern selectat conform art. 14 alin. (2) si (3).
(3) Prin grija Guvernului Romaniei, Consiliului de monitorizare i se va asigura un sediu in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Capitolul III - Activitatea de monitorizareSectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 10
Activitatea de monitorizare a institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2) se realizeaza prin vizite de monitorizare si prin informarea in orice alt mod asupra respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati de catre aceste institutii.

Art. 11
(1) Vizitele de monitorizare se desfasoara, de regula, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de presedintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispozitia acestuia.
(2) Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel incat:
a) sa vizeze cu maxima prioritate institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) unde au fost sesizate cazuri de incalcari grave ale drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
b) sa acopere echilibrat tipurile de institutii prevazute la art. 2 alin. (2) si situarea geografica a acestora;
c) sa urmareasca evolutia situatiei constatate cu ocazia vizitelor anterioare in institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) (vizite de follow-up).

Art. 12
In scopul indeplinirii atributiilor de monitorizare a institutiilor prevazute la art. 2 alin. (2), Consiliului de monitorizare ii sunt asigurate:
a) accesul la toate informatiile si documentele referitoare la numarul persoanelor cu dizabilitati aflat in aceste institutii, precum si la numarul si amplasarea institutiilor;
b) accesul la toate informatiile si documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilitati, masurile dispuse fata de acestea, conditiile in care traiesc acestea si isi desfasoara activitatea sau orice alte aspecte relevante pentru indeplinirea atributiilor Consiliului de monitorizare;
c) accesul inopinat in toate institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) si la instalatiile si amenajarile acestora;
d) libertatea de a alege institutiile pe care doreste sa le viziteze si persoanele cu care doreste sa aiba intrevederi;
e) conditiile necesare pentru a avea intrevederi cu persoanele alese, fara martori, fie personal, fie cu un interpret, daca se considera necesar, precum si cu orice alta persoana despre care echipa de vizitare considera ca poate furniza informatii pertinente;
f) incunostintarea, de indata, de catre institutiile prevazute la art. 2 alin. (2), asupra cazurilor de deces al persoanelor cu dizabilitati aflate in acestea si asupra sesizarii organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese, conform art. 13;
g) dreptul de a face sesizari si recomandari autoritatilor competente;
h) dreptul de a fi informat, in termenul legal sau cu celeritate, cu privire la masurile luate de autoritatile competente legal ca urmare a sesizarilor, recomandarilor si masurilor pe care le-a dispus;
i) calitatea procesuala activa in apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilitati;
j) dreptul de a mentine legatura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, de a trimite acestuia informatii si de a se intalni cu membrii sai;
k) dreptul de a publica si disemina rapoartele proprii.

Art. 13
(1) Institutiile prevazute la art. 2 alin. (2) au obligatia de a notifica de indata Consiliul de monitorizare asupra fiecarui caz de deces al persoanelor cu dizabilitati aflate in acestea.
(2) In termen de 24 de ore de la data survenirii decesului notificat institutiile vor trimite o a doua notificare, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii: denumirea si adresa institutiei, numele conducatorului institutiei si al medicului care a constatat decesul, numele, dizabilitatea si varsta persoanei decedate, cauza decesului, daca persoana decedata avea sau nu apartinatori si datele de contact ale acestora, precum si modul de indeplinire a obligatiei institutiei de sesizare a organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese. Modelul notificarii se aproba prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare, in termen de 60 de zile de la data numirii acestuia.
(3) Notificarile prevazute la alin. (1) si (2) se transmit prin fax sau e-mail, pana la data implementarii unui sistem electronic unitar de raportare si evidenta.


Sectiunea 2 - Vizitele de monitorizare si raportarea


Art. 14
(1) Vizitele de monitorizare se desfasoara de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de specialitate al Consiliului de monitorizare si cate 2 experti independenti, in calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majoritatii membrilor.
(2) Expertii independenti sunt selectati in urma unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de catre o comisie formata din presedintele si vicepresedintele Consiliului de monitorizare si din 3 inspectori de specialitate de monitorizare ai acestuia, alesi prin tragere la sorti. Expertii independenti selectati trebuie sa aiba experienta in domeniul drepturilor omului si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati. In selectarea expertilor independenti se va acorda atentie reprezentarii echilibrate pe criterii de gen si participarii persoanelor cu dizabilitati.
(3) In urma procedurii de selectie prevazute la alin. (2), comisia de selectie va urmari selectia a cel putin 20 de experti independenti, care vor incheia un protocol-cadru cu Consiliul de monitorizare. Procedura de selectie si continutul protocolului-cadru se vor stabili prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare, in termen de 60 de zile de la data numirii acestuia.
(4) Constatarile rezultate in urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse in rapoarte de vizita. Rapoartele includ recomandarile facute de Consiliul de monitorizare.
(5) Raportul de vizita se intocmeste de membrii echipei de monitorizare, in termen de 30 de zile de la data finalizarii acesteia, este aprobat de presedintele Consiliului de monitorizare si se comunica institutiilor vizitate si autoritatilor publice in subordinea si coordonarea carora se afla acestea.
(6) Institutia vizitata are obligatia de a comunica Consiliului de monitorizare, in termen de 30 de zile, un raspuns motivat privind recomandarile si masurile dispuse.
(7) Raportul de vizita, precum si raspunsul motivat prevazut la alin. (6) sunt publice si se afiseaza pe pagina de internet a institutiei vizitate, pe cea a autoritatii publice in subordinea si coordonarea careia se afla aceasta, precum si pe cea a Consiliului de monitorizare, cu exceptia datelor personale.
(8) Consiliul de monitorizare elaboreaza un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati a Senatului si aprobat de plenul acestuia.


Titlul III - Mecanismul de coordonare


Art. 15
(1) In scopul implementarii prevederilor art. 33 din Conventie, se desemneaza Directia pentru protectia persoanelor cu dizabilitati in calitate de Mecanism de coordonare a masurilor pentru implementarea Conventiei, denumit in continuare Mecanism de coordonare.
(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Mecanismului de coordonare ii vor fi stabilite, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, atributii concrete in vederea indeplinirii rolului care ii revine prin Conventie.


Titlul IV - Punctele de contact


Art. 16
(1) In scopul implementarii prevederilor art. 33 din Conventie, se infiinteaza cate un Punct de contact pentru implementarea Conventiei in cadrul fiecaruia dintre urmatoarele ministere: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala si Ministerul Fondurilor Europene.
(2) Fiecare Punct de contact este responsabil cu implementarea Conventiei la nivelul ministerului in cadrul caruia functioneaza, avand in acest scop urmatoarele atributii:
a) impreuna cu Mecanismul de coordonare formuleaza si inainteaza spre adoptare politici publice si programe de implementare a Conventiei in domeniul ce revine ministerului in cadrul caruia functioneaza, prin consultarea indeaproape si implicarea in mod activ a persoanelor cu dizabilitati, inclusiv a copiilor cu dizabilitati, prin organizatiile care ii reprezinta;
b) furnizeaza Mecanismului de coordonare, la cerere, date despre activitatea de implementare a Conventiei la nivelul ministerului relevant;
c) analizeaza si publica rapoarte cu privire la implementarea Conventiei in domeniul aferent ministerului in cadrul caruia functioneaza;
d) mentine legatura si colaboreaza cu Mecanismul de coordonare si Consiliul de monitorizare pentru a identifica principalele directii de actiune in vederea implementarii pe deplin a Conventiei.
(3) In vederea indeplinirii rolului care le revine prin Conventie, institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (2), precum si Avocatul Poporului au obligatia de a comunica fiecarui Punct de contact, la cerere, toate informatiile si datele solicitate.
(4) Fiecare Punct de contact se incadreaza cu cel putin un expert in domeniul de aplicare a Conventiei si in elaborarea de politici publice.
(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului la nivelul fiecarui minister mentionat la alin. (1), se vor reglementa organizarea si functionarea Punctului de contact din cadrul respectivului minister, iar in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi expertii vor fi selectati si numiti in functie.


Titlul V - Dispozitii finale


Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare, precum si art. 2 din Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2010.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.