DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euroPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 22 iunie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Decizia Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.


DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror moneda este euro (2011/199/UE)
Consiliul European,
avand in vedere Tratatul privind Uniunea Europeana, in special articolul 48 alineatul (6),
avand in vedere propunerea de revizuire a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, prezentata Consiliului European de Guvernul belgial la 16 decembrie 2010,
avand in vedere avizul Parlamentului European (^1),
avand in vedere avizul Comisiei Europene (^2),
dupa obtinerea avizului Bancii Centrale Europene (^3),
intrucat:
(1) Articolul 48 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) permite Consiliului European, hotarand in unanimitate si dupa consultarea Parlamentului European, a Comisiei si, in anumite cazuri, a Bancii Centrale Europene, sa adopte o decizie de modificare, integrala sau partiala, a dispozitiilor partii a treia din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE). O astfel de decizie nu poate extinde competentele atribuite Uniunii prin tratate si intrarea sa in vigoare este conditionata de aprobarea sa ulterioara de catre statele membre, in conformitate cu normele lor constitutionale;
(2) Cu ocazia reuniunii Consiliului European din 28 si 29 octombrie 2010, sefii de stat sau de guvern au convenit cu privire la necesitatea instituirii de catre statele membre a unui mecanism permanent de criza, pentru a garanta stabilitatea financiara a zonei euro in ansamblu, si au invitat presedintele Consiliului European sa intreprinda consultari cu membrii Consiliului European cu privire la o modificare restransa a tratatului, necesara in acest sens;
(3) La 16 decembrie 2010, Guvernul belgian a prezentat, in conformitate cu articolul 48 alineatul (6) primul paragraf din TUE, o propunere de revizuire a articolului 48 din TFUE, constand in adaugarea unui alineat in temeiul caruia statele membre a caror moneda este euro pot institui un mecanism de stabilitate ce urmeaza sa fie activat in cazul in care este indispensabil pentru a garanta stabilitatea zonei euro in ansambu, si care prevede ca acordarea oricarei asistente financiare necesare in conformitate cu acest mecanism va fi supusa unei stricte conditionari. In acelasi timp, Consiliul European a adoptat concluzii privind viitorul mecanism de stabilitate (punctele 1-4);
(4) Mecanismul de stabilitate va oferi instrumentul necesar pentru abordarea unor astfel de cazuri de risc la adresa stabilitatii financiare a zonei euro in ansamblu, astfel cum au fost experimentate in 2010, si, prin urmare, va contribui la mentinerea stabilitatii economice si financeiare a Uniunii insesi. In cadrul reuniunii sale din 16 si 17 decembrie 2010, Consiliul European a convenit ca, intrucat acest mecanism era destinat sa garanteze stabilitatea financiara a zonei euro in ansamblu, articolul 122 alineatul (2) din TFUE nu va mai fi necesar in acest scop. Prin urmare, sefii de stat si de guvern au convenit ca acesa nu ar mai trebuie sa fie utilizat in acest scop;
(5) La 16 februarie 2010, Consiliul European a decis, in conformitate cu articolul 48 alineatul (6) al doilea paragraf din TUE, sa consulte Parlamentul European si Comisia cu privire la propunerea respectiva. De asemenea, acesta a decis sa consulte Banca Centrala Europeana. Parlamentul European (^1), Comisia (^2) si Banca Centrala Europeana (^3) au adoptat avize cu privire la propunere;
(6) Modificarea se refera la o dispozitie inclusa in partea a treia din TFUE si nu extinde competentele atribuite Uniunii prin tratate,
adopta prezenta decizie:
------------------
(^1) Avizul din 23 martie 2011 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial)
(^2) Avizul din 15 februarie 2011 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial)
(^3) Avizul din 17 martie 2011 (nepublicat inca in Jurnalul Oficial)

ARTICOLUL 1
La articolul 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene se introduce un alineat cu urmatorul text:
"(3) Statele membre a caror moneda este euro pot institui un mecanism de stabilitate care urmeaza sa fie activat in cazul in care este indispensabil, pentru a garanta stabilitatea zonei euro in ansamblu. Acordarea oricarei asistente financiare necesare in temeiul mecanismului va face obiectul unei stricte conditionari."
Adoptata la Bruxelles la 25 martie 2011.

ARTICOLUL 2
Statele membre notifica fara intarziere Secretariatului General al Consiliului finalizarea procedurilor pentru aprobarea prezentei decizii in conformitate cu normele lor constitutionale.
Prezenta decizie intra in vigoare la 1 ianuarie 2013, cu conditia primirii tuturor notificarilor mentionate la primul paragraf, sau, in caz contrar, in prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a primit ultima notificare mentionata la primul paragraf.


ARTICOLUL 3
Prezenta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Pentru Consiliului European, H. van Rompuy, presedinte
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
Hotararea 21/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene si a familiilor aces
Hotarare 585/2014 privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederil
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
Hotarare 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investitii alternative administrate in alte
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro
Legea 99/2013 pentru aprobarea OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Lege nr. 99/2013
Legea 54/2013 pentru aprobarea OUG 120/2011 privind prorogarea unor termene si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 54/2013
Hotarare 1/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a
Legea 27/2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2011 si la Bruxelles la 27 decembrie 2011, si a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de inte
Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata 2011. Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
Legea 85/2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a caror mo
Legislatia privind profesia de avocat. Cod 574. Actualizat la 15.07.2015
Editura C.H. Beck

Pret: 15.9 lei
13.52 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: