DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 85/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 18 mai 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 [OUG 86/2006] din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa compatibili."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
administratorul judiciar este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile Legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta de judecata, in procedura Insolventei, in perioada de Observatie si pe durata procedurii de reorganizare."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Lichidatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in procedura simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau pe cele stabilite de instanta de judecata."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Practicienii in insolventa isi pot exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.
(2) Un practician in insolventa isi poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societaTe profesionala sau intreprindere profesionala unipersonala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener."

5. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa si se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.
...............................................................................................
(3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, in scopul exercitarii in comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare. Drepturile si obligatiile practicienilor in insolventa, titulari ai unor cabinete asociate, isi pastreaza caracterul personal si independent si nu pot fi cedate. In mod corespunzator, cabinetele individuale se pot asocia si cu societatile civile profesionale."

6. La articolul 9, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Contractul de societate este supus inregistrarii in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al UNPIR.
...............................................................................................
(7) SPRL isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare."

7. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Filiala este constituita cu aportul integral al unei societati profesionale sau prin asocierea unei societati profesionale cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, cu conditia ca societatea profesionala sa detina calitatea de asociat majoritar.
(9) Prevederile prezentului capitol referitoare la SPRL se aplica, in masura compatibilitatii, si filialelor."

8. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Formele de organizare a profesiei de practician in insolventa cu personalitate juridica dobandesc personalitate juridica la data inregistrarii in Registrul formelor de organizare tinut de UNPIR."

9. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Capitalul social al societatii civile profesionale cu raspundere limitata, reprezentand minimum 3.500 lei, se varsa la momentul constituirii societatii. Secretariatul general al UNPIR este obligat sa verifice varsarea integrala a capitalului social la momentul constituirii si, daca este cazul, sa verifice evaluarea aporturilor in industrie, in natura sau in clientela. Evaluarea se realizeaza de catre un evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), desemnat de adunarea asociatilor."

10. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea contractului de societate este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul in care contractul de societate prevede altfel."

11. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societati profesionale de catre o alta societate sau prin contopirea a doua ori mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.
(3^2) Divizarea totala se face prin impartirea intregului patrimoniu, inclusiv a portofoliului de dosare al unei societati care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta."

12. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
Poate dobandi calitatea de practician in insolventa persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) detine diploma de studii de invatamant superior de lunga durata in drept ori stiinte economice si are o experienta in domeniul juridic sau economic de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;
b) nu se gaseste in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 27 alin. (1);
c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Statut."

13. La articolul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Pentru situatiile prevazute la alin. (3) si (4), solutionarea cererii de inscriere in Tabloul UNPIR se va realiza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete."

14. La articolul 26, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si cetatenilor apartinand Confederatiei Elvetiene."

15. La articolul 28, litera d) a alineatului (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) exercitarea calitatii de notar public sau executor judecatoresc.
.....................................................
b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar si expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei lor."

16. La articolul 28, alineatul (3) se abroga.

17. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Practicianul in insolventa care anterior a indeplinit functia de judecator-sindic, devenind practician in insolventa in conditiile legii, nu poate fi numit in calitate de administrator sau lichidator in raza instantei in care a functionat, decat dupa trecerea unei perioade de minimum 3 ani de la incetarea activitatii.
(2) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunale, tribunalele specializate si curtile de apel, nici la parchetele de pe langa aceste instante la care sotul practicianului in insolventa, ruda sau afinul pana la gradul al III-lea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror.
(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica si practicianului in insolventa care se foloseste de forma de organizare profesionala sau de raporturile de conlucrare profesionala stabilite de prezenta ordonanta de urgenta in scopul eludarii interdictiilor. Practicienii in insolventa sunt obligati sa comunice UNPIR instantele la care nu isi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendarii.
(4) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunalele la care rudele sau afinii pana la gradul al III-lea indeplinesc functia de judecator-sindic.
(5) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata de persoane care in ultimii 2 ani au detinut functii in cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al Curtii de Conturi sau al Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritoriala a curtii de apel unde functioneaza."

18. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul in insolventa persoana fizica care a avut, intr-o perioada de 2 ani anterioara datei pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic intr-o cauza privind acea persoana juridica."

19. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si formei de exercitare a profesiei din care face parte practicianul in insolventa respectiv, cu conditia ca la momentul exercitarii calitatii de avocat sa fi facut parte din forma de exercitare a profesiei numite in cauza."

20. La articolul 30, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Interdictia prevazuta la alin. (3) nu se aplica daca la data numirii practicianului intr-o procedura creanta care ar determina aparitia starii de incompatibilitate are caracter nelitigios, fiind stabilita prin inscrisuri intocmite de cele doua societati sau prin hotarare judecatoreasca irevocabila, precum si daca in cele doua societati calitatea de administrator judiciar sau lichidator este indeplinita de o SPRL, respectiv de o filiala a acesteia."

21. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. In cadrul procedurii insolventei, practicianul este obligat sa se abtina, sub sanctiunea suspendarii din profesie, daca:
a) se afla in stare de incompatibilitate profesionala sau conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite in Statut si in Codul de etica profesionala;
b) se afla in unul dintre cazurile prevazute la art. 27 din Codul de procedura civila, cu exceptia celui prevazut la art. 27 pct. 7."

22. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pot fi primite in profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioada de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecator-sindic, precum si persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, judecator sau notar public. Inscrierea in Tabloul UNPIR se face in termen de cel mult un an de la eliberarea din functia de magistrat sau notar public, cu conditia ca aceasta sa nu ii fie imputabila."

23. Dupa articolul 32 se introduc doua noi articole, articolele 32^1 si 32^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 32^1
(1) Cererea de admitere in profesie formulata potrivit art. 32 alin. (2) se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, potrivit prezentei ordonante de urgenta si Statutului.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de aceasta prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.
(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de lege sau daca cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, UNPIR comunica persoanei interesate refuzul de autorizare ori, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de prezenta ordonanta de urgenta. Refuzul de autorizare se motiveaza in mod corespunzator.

Art. 32^2
(1) Deciziile organelor de conducere ale UNPIR de respingere a cererilor formulate potrivit art. 32 alin. (2), precum si a cererilor de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician trebuie motivate corespunzator si pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, in mod corespunzator, si pentru deciziile de respingere a contestatiilor formulate in situatia neadmiterii la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa."

24. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de avocat, magistrat si notar public."

25. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1
Procedurile si formalitatile care trebuie indeplinite pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa in Romania pot fi indeplinite si prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU electronic), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplica de la data operationalizarii PCU electronic."

26. La articolul 35, literele c), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) in caz de neplata totala sau partiala a taxelor si a contributiilor profesionale catre UNPIR, in conditiile art. 42 alin. (2);
...............................................................................................
e) in cazul neplatii primei de asigurare, in conditiile art. 41 alin. (6);
f) prin decizie a Comisiei de disciplina, in cazurile in care impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura suspendarii, ca sanctiune disciplinara conform Statutului UNPIR;".

27. La articolul 37, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Depunerea sau acceptarea de catre practicianul in insolventa, in mod repetat, a unei oferte de onorariu care nu tine seama de prevederile alin. (2) constituie concurenta neloiala si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39."

28. La articolul 37, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecatorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventa, in temeiul criteriilor prevazute la alin. (2). Acesta va putea fi modificat de adunarea creditorilor care va tine seama in mod obligatoriu de prevederile alin. (2).
(4) Plata onorariilor practicienilor in insolventa administratori judiciari sau lichidatori ori a cheltuielilor de procedura se va face din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, iar calculul acestora va fi efectuat conform tarifelor si standardelor de cost ce se vor stabili de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR."

29. La articolul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) UNPIR va proceda la intocmirea listei cu practicienii definitivi si compatibili care au dreptul de a intocmi expertize conform alin. (2). Lista practicienilor cu drept de a efectua expertiza se va comunica instantelor de judecata."

30. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
In exercitiul atributiilor sale practicianul in insolventa se abtine de la orice fapta de concurenta neloiala si de la orice practica anticoncurentiala, astfel cum sunt prevazute in Statut si in Codul de etica profesionala, sub sanctiunea suspendarii sau excluderii din profesie."

31. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Este exceptat de la obligatia prevazuta la alin. (2) practicianul in insolventa care este acoperit, in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de o asigurare de raspundere profesionala ori de o garantie echivalenta. Daca valoarea politei de asigurare este mai mica decat cuantumul minim stabilit prin Statut sau daca echivalenta este doar partiala, UNPIR poate solicita fie o completare a acesteia, fie o garantie suplimentara.
(2^2) Proba asigurarii de raspundere profesionala sau a garantiei prevazute la alin. (2^1) se face cu actul doveditor eliberat de institutiile de credit sau asiguratorii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana."

32. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 41^1
Membrii UNPIR au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua, organizate in conformitate cu prevederile Statutului. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere si se va sanctiona cu suspendarea din activitate."

33. La articolul 42, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Membrii UNPIR au obligatia sa plateasca cotizatia anuala si contributia pe transe de venituri stabilite prin Statut. Societatile profesionale si filialele acestora au obligatia platii taxei anuale stabilite prin Statut.
(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni, iar neplata acestora pana la incheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. Neplata taxei anuale pentru societatile profesionale in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni a asociatului sau a asociatilor coordonatori."

34. La articolul 48, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
"h^1) coopereaza, prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne (IMI), cu autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, in cazul in care este necesara verificarea documentelor depuse in vederea autorizarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010;".

35. Dupa articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 48^1
Sumele cuprinse in fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite."

36. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) adopta Statutul UNPIR, precum si modificarile si completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala si Regulamentul privind procedura disciplinara. Statutul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

37. Dupa articolul 52^1 se introduce un nou articol, articolul 52^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 52^2
Adunarea reprezentantilor permanenti va stabili tarifele pentru onorarii si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura, atunci cand acestea se platesc din fondul constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

38. La articolul 53, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 53. Consiliul national de conducere al UNPIR este format din 15 membri titulari, din care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 11 membri, precum si 5 membri supleanti si are urmatoarele atributii principale:".

39. La articolul 54, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Presedintele UNPIR este si presedintele Consiliului national de conducere si este ales de Congres dintre membrii UNPIR. Mandatul unui presedinte este de 4 ani si poate fi reinnoit.
(2) Membrii titulari si membrii supleanti ai Consiliului national de conducere al UNPIR sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. Prim-vicepresedintele tine locul presedintelui in lipsa acestuia si il inlocuieste, in cazul imposibilitatii continuarii activitatii, pana la un nou congres electiv."

40. La articolul 54, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sub rezerva dispozitiilor art. 36 lit. e), in cazul scaderii numarului de membri ai Consiliului national de conducere al UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu."

41. La articolul 55, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia superioara de disciplina este compusa din 7 membri titulari presedintele si 6 membri si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul UNPIR pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta UNPIR si care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita."

42. La articolul 59, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Consiliul de conducere gestioneaza sumele rezultand din cotizatii si contributii ale membrilor filialei, precum si sumele din fondul de lichidare aflate la dispozitia filialei, primite de la UNPIR. Din sumele rezultate din cotizatii si contributii, 50% se vireaza catre UNPIR."
...............................................................................................
(5) In cazul scaderii numarului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, locul vacant va fi ocupat de un membru supleant desemnat prin vot secret de Consiliu."

43. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea va fi depusa in termen de cel mult 6 luni de la promovarea examenului de dobandire a calitatii de practician in insolventa. Nedepunerea cererii in acest termen duce la pierderea dreptului de inscriere in Tabloul UNPIR."

44. La capitolul VII, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Registrul formelor de organizare"

45. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65
(1) Se constituie Registrul formelor de organizare a practicienilor in insolventa, in scopul evidentei centralizate a acestora, in care sunt inregistrate societatile civile profesionale cu personalitate juridica si cabinetele individuale de insolventa.
(2) Registrul formelor de organizare se tine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate."

46. La articolul 66 alineatul (1), partea introductiva si literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
(1) In registrul prevazut la art. 65 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru societatile profesionale:
........................................................................
d) lista angajatilor societatii civile profesionale, cu sau fara personalitate juridica, cu indicarea numarului de inregistrare in Registrul formelor de organizare si in Tabloul UNPIR;
........................................................................
f) in cazul SPRL, filialele si lista practicienilor, persoane fizice, angajate in cadrul acestora sau avand statutul de colaboratori permanenti;".

47. La articolul 66, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In registrul prevazut la art. 65 vor fi inregistrate cel putin urmatoarele elemente pentru cabinetele individuale:
a) decizia de infiintare a cabinetului individual;
b) sediul social;
c) lista angajatilor si a colaboratorilor permanenti, practicieni in insolventa;
d) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;
e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei."

48. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inmatricularea si inregistrarea mentiunilor sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in Registrul formelor de organizare."

49. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) UNPIR este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul formelor de organizare si de pe inscrisurile doveditoare."

50. La articolul 68, litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare."

51. La articolul 69, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Membrii organelor de conducere ai UNPIR si ai filialelor nu pot asista sau reprezenta alti membri ai UNPIR, practicieni in insolventa, in fata comisiei de disciplina a filialelor sau a comisiei superioare de disciplina."

52. Dupa articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 77^1
In ceea ce priveste procedura si formalitatile care trebuie indeplinite pentru accesul la profesia de practician in insolventa, respectiv pentru exercitarea acesteia, prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010."

53. Anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ANEXA - Structura Tabloului UNPIR

Tabloul UNPIR va fi impartit astfel:
Sectiunea I: Persoane fizice romane date de identificare
Subsectiunea I A: Practicieni stagiari
Subsectiunea I B: Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale
Subsectiunea I C: Practicieni definitivi asociati in societati profesionale
Subsectiunea I D: Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei
Sectiunea a II-a: Societati profesionale date de identificare
Subsectiunea a II-a A: Societati profesionale cu personalitate juridica
Subsectiunea a II-a B: Filiale ale societatilor profesionale cu personalitate juridica
Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine date de identificare
Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine date de identificare
Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile date de identificare
Sectiunea a VI-a: Sanctiuni
Sectiunea a VII-a: Radieri."

Art. II
Persoanele care au dobandit calitatea de membru al UNPIR inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi pastreaza calitatea de membri ai UNPIR.

Art. III
Consiliul national de conducere va fi completat cu 4 membri alesi prin vot secret al Consiliului dintre membrii supleanti, iar la urmatorul Congres, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, noii membri supleanti vor fi alesi prin vot in cadrul lucrarilor acestuia.

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.