DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 84/2010 privind aprobarea OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Lege nr. 84/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 17 mai 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"art. 1
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative Incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului Oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului."

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Daca anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta solutionarea unei cereri de inregistrare in registrul comertului a fost suspendata de judecatorul delegat, directorul oficiului registrului comertului de pe langa Tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, daca perioada de suspendare a depasit 6 luni, sau la cererea partii, daca acest termen nu s-a implinit."

3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
(1) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.
(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea unei societati comerciale se face de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat, se solutioneaza de instanta, prin incheiere.
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin instanta se intelege tribunalul comercial sau sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului sau ale oricarei persoane interesate de constatarea dizolvarii persoanei juridice, formulate in temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului de radiere a persoanei juridice din registrul comertului, in temeiul dispozitiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
(5) Societatile comerciale aflate sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in stare de dizolvare sau de lichidare, se radiaza din registrul comertului, prin sentinta pronuntata de instanta.
(6) Cererile prevazute la alin. (1) si alin. (3)(5) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.
(7) Sentintele instantei pronuntate in solutionarea cererilor de radiere prevazute la alin. (4) si (5) se comunica persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inregistrata persoana juridica."

5. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat, formulate in temeiul art. 281281^3 din Codul de procedura civila, vor fi solutionate de instanta, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului."

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum si competenta de solutionare a cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare apartin instantei.
(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare si inscrisurile in sustinerea acesteia se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 3 zile de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).
(3) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 331339 din Codul de procedura civila, instanta dispune si inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare.
(4) Cererile prevazute de alin. (1) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului."

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate autorizeaza, prin rezolutie, constituirea societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare."

8. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul in care solicitantul renunta la solutionarea cererii, prin rezolutie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate va/vor lua act de renuntare."

9. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza instantei plangerea."

10. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, fara citare. Instanta poate sa solicite orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.
(7) Hotararea pronuntata in solutionarea plangerii este executorie si este supusa numai recursului."

11. La articolul 7, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Solutionarea cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 se realizeaza pe baza de inscrisuri. La solicitarea expresa a partii sau a reprezentantului acesteia, se organizeaza audienta publica pentru sustinerea si solutionarea cererii.
..............................................................................................
(3) Orice inscrisuri noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii. Ori de cate ori este necesara modificarea inscrisurilor depuse in sustinerea cererii de inregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comertului inscrisurile modificate, cele depuse initial urmand a fi anulate de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori persoanele desemnata/desemnate.
(4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda, prin rezolutie, un termen de amanare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile, la cererea motivata a solicitantului.

Termenul de 15 zile se calculeaza fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua in care s-a implinit termenul."

12. La articolul 7, alineatul (7) se abroga.

13. Dupa articolul 7 se introduce un articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
(1) Daca la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate transmite/transmit instantei intregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comertului si cererea de interventie, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(2) Solutionarea cererilor de inregistrare si a cererilor de interventie se face cu citarea partii si a intervenientilor. Instanta se pronunta de urgenta, in conditiile art. 4956 din Codul de procedura civila.
(3) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (2) este executorie si este supusa numai recursului."

14. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 25/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Lege nr. 25/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 1082C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
OUG 4/2014 privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor p
Hotarare CSM nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
Ordin nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan
Hotarare CSM nr. 1080/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, nr. 387/2005
Ordin nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Legea 95/2013 pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004. Lege nr. 95/2013
Ordin nr. 765/C/2013 pentru modificarea Ordinului 1417/C/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: