DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 22 aprilie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 42 se introduc opt noi articole, articolele 42^1 42^8, cu urmatorul cuprins:

"Art. 42^1
(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii de pensionare:
a) piloti, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina cu licenta/atestat de membru al echipajului de cabina, parasutisti si personalul de inspectie in zbor, care au varsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;

b) navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord naviganti, operatori radionaviganti, ingineri de receptie si control aeronave si ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC, care au varsta de minimum 52 de ani si au realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.
(2) Vechimea in activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist prevazuta la alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite sau speciale de munca.
(3) Pensia se acorda la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului.

Art. 42^2
(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care indeplineste conditiile prevazute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu in cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare.
(2) Venitul total brut realizat intr-o luna, care sta la baza calculului pensiei de serviciu de catre casele teritoriale de pensii, reprezinta suma veniturilor prevazute la art. 42 lit. a), b), c) si e) si va fi mentionat in documentul emis de catre angajator, pe raspunderea acestuia.
(3) Pentru fiecare an complet care depaseste vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din media veniturilor totale brute prevazute la alin. (1), fara a depasi 100% din baza de calcul prevazuta la alin. (1).

Art. 42^3
Pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art.42^1 si care la data cererii de pensionare nu mai detin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevazut la art. 42^2 alin. (1) se aplica la media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare, in baza prezentei legi, de catre tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat in activitate, corespunzator ultimei functii la bord detinute de persoana in cauza pe tipul respectiv de aeronava civila. Aceasta medie va fi mentionata in documentul emis de catre angajator, pe raspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2).

Art. 42^4
(1) Odata cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileste si pensia pentru limita de varsta din sistemul public, acordata personalului aeronautic civil navigant profesionist potrivit legislatiei in vigoare privind sistemul de pensii publice, considerandu-se indeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are in vedere stagiul complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazut de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii publice.
(2) In cazul in care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decat cel al pensiei din sistemul de pensii publice, se acorda cuantumul cel mai avantajos.
(3) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul de pensii publice se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 42^5
Pensia de serviciu se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, odata cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzator ratei inflatiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 42^6
La decesul titularului pensiei de serviciu, sotul/sotia si copiii acestuia beneficiaza de pensie de urmas, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculeaza din pensia de serviciu a titularului aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile prezentei legi, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia stabilita sau cuvenita in sistemul de pensii publice.

Art. 42^7
De prevederile art. 42^1 - 42^6 beneficiaza, dupa caz, si urmatoarele categorii de persoane:
a) personalul aeronautic civil navigant profesionist, care isi pierde total capacitatea de munca din cauza unui incident sau accident de aviatie, unei boli profesionale sau unei afectiuni medicale dobandite ca urmare a activitatii de zbor, fara a se tine cont de varsta si vechimea in munca ale acestuia; pensia se acorda de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;
b) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care, la data pensionarii, detin aceasta calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 42^2 alin. (1) si (2) se diminueaza cu cate 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) si va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare;
c) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care, la data pensionarii, nu mai detin aceasta calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevazut la art. 42^2 alin. (1) se diminueaza cu cate 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minima in activitate prevazuta la art. 42^1 alin. (1) si va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare de catre tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat in activitate, corespunzator ultimei functii la bord detinute de persoana in cauza pe tipul respectiv de aeronava civila; aceasta medie va fi mentionata in documentul emis de catre angajator, pe raspunderea acestuia, potrivit art. 42^2 alin. (2).

Art. 42^8
In cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist inainte de varsta prevazuta la art. 42^1 alin. (1), aflata in activitate, din cauza unui incident sau accident de aviatie, sotul/sotia si copiii acestuia beneficiaza de pensie de urmas, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind sistemul de pensii publice, iar aceasta se calculeaza din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedata, calculata potrivit prevederilor art. 42^7 lit. a), daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia cuvenita in sistemul de pensii publice."

2. Dupa articolul 53 se introduc doua noi articole, articolele 53^1 si 53^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 53^1
Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensioneaza din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizatie de insotitor, in afara pensiei, in cuantumul stabilit in sistemul de pensii publice.

Art. 53^2
Reglementarile prevazute de legislatia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitatile de stabilire si plata, precum si cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, incetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor incasate necuvenit si jurisdictia, se aplica si pensiei de serviciu prevazute de prezenta lege."

Art. II
(1) De prevederile prezentei legi beneficiaza si personalul aeronautic civil navigant profesionist care, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, si-a pierdut total capacitatea de munca din cauza unui incident sau accident de 6 aviatie, unei boli profesionale sau unei afectiuni medicale dobandite ca urmare a activitatii de zbor, fara a se tine cont de varsta si vechimea in munca ale acestuia.
(2) Pensia de serviciu stabilita potrivit alin. (1) se acorda la cerere, incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului.

Art. III
Pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviatiei civile de transport aerian prevazute la art. 4 lit. b) din Legea nr. 223/2007, cu modificarile ulterioare, care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu mai exista datorita evolutiei tehnicii aeronautice si conceptiei de exploatare la sol si in zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat in conditiile Legii nr. 223/2007, cu modificarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost completata prin prezenta lege, pentru pilotul comandant, in aceleasi conditii de varsta si vechime, corespunzator tipului de aeronava civila aflata in exploatare, cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoana in cauza a detinut ultima calificare si licenta.

Art. IV
(1) De prevederile prezentei legi beneficiaza si personalul aeronautic civil navigant profesionist care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limita de varsta sau pentru pierderea totala a capacitatii de munca.
(2) Pensia de serviciu stabilita potrivit alin. (1) se acorda la cerere, incepand cu luna urmatoare inregistrarii acesteia la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta a solicitantului.
(3) La stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru pilotii al caror tip de aeronava civila nu se mai afla in exploatare, se va lua in calcul functia la bord echivalenta pe un alt tip de aeronava civila aflata in exploatare, cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoana in cauza a detinut ultima calificare si licenta.
(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor care beneficiaza de pensie de serviciu in temeiul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile sau, dupa caz, hotararilor judecatoresti definitive.

Art. V
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI
In termenul prevazut la art. V vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului transporturilor.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.