DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 83/2014 privind inventiile de serviciu. Lege nr. 83/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 26 iunie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Domeniul de aplicare si definitii


Art. 1
(1) Prezenta lege se aplica inventiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci cand inventatorul individual sau cel putin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice:
a) de drept privat;
b) de drept public.
(2) Prezenta lege se aplica inventiilor prevazute la alin. (1), care pot fi protejate prin brevet de inventie sau prin model de utilitate inregistrat.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) salariat - orice persoana fizica ce presteaza, in temeiul unui contract individual de munca, o activitate remunerata pentru si sub autoritatea unei persoane din cele prevazute la art. 1 alin. (1);
b) consilier in proprietate industriala al angajatorului - persoana fizica salariata, atestata, care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala, republicata.
(2) Expresia "cercetare-dezvoltare" are intelesul prevazut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.Capitolul II - Inventii de serviciu


Art. 3
(1) Inventiile de serviciu sunt inventiile prevazute la art.1, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au rezultat din exercitarea atributiilor de serviciu ale inventatorului, incredintate in mod expres in cadrul contractului individual de munca si in fisa postului sau stabilite prin alte acte obligatorii pentru inventator, care prevad o misiune inventiva;
b) s-au obtinut, pe durata contractului individual de munca, precum si pe o perioada de maximum 2 ani de la incetarea acestuia, dupa caz, prin cunoasterea sau utilizarea experientei angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare a pregatirii si formarii profesionale dobandite de inventatorul salariat prin grija si pe cheltuiala angajatorului ori prin utilizarea unor informatii rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispozitie de acesta.
(2) Misiunea inventiva prevazuta la alin. (l) lit. a) stabileste domeniul tehnologic in care se incadreaza problema sau problemele tehnice pentru a caror rezolvare inventatorul salariat are o obligatie contractuala sau care decurge din alte acte obligatorii sa aduca o contributie creativa corespunzator atributiilor de serviciu.

Art. 4
(1) Angajatorul are competenta de a decide cu privire la incadrarea sau nu a unei inventii realizate de catre un salariat in categoria inventiilor de serviciu si cu privire la tipul inventiei de serviciu, in raport de situatiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(2) Salariatul care creeaza o inventie are obligatia sa comunice de indata, angajatorului, prezentarea inventiei, in care sa descrie solutia problemei rezolvate cu date suficient de clare pentru a defini inventia si conditiile in care inventia a fost creata.
(3) In absenta unui termen mai lung prevazut in regulamentul intern al angajatorului, in termen de 4 luni de la primirea comunicarii prevazuta la alin. (2), angajatorul instiinteaza inventatorul salariat asupra incadrarii inventiei in categoria inventiilor de serviciu si daca revendica dreptul asupra acesteia.
(4) Inventatorul poate contesta modul de incadrare a inventiei sale de catre angajator, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit dreptului comun, in termen de 4 luni.

Art. 5
(1) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) apartine angajatorului.
(2) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (l) lit. a) apartine angajatorului, in absenta unei prevederi contractuale contrare, daca acesta este persoana de drept public si are in obiectul de activitate cercetarea dezvoltarea.
(3) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (l) lit. b) apartine inventatorului salariat, daca angajatorul de drept privat sau de drept public nu revendica inventia in conditiile art. 4 alin. (3).
(4) Dreptul asupra inventiilor create de salariati si care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (1) apartine inventatorului salariat, in conditiile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 6
Pentru inventiile de serviciu prevazute la art. 3 alin. (l) lit. b) care au fost revendicate de catre angajator, inventatorul salariat are dreptul la o remuneratie stabilita de catre angajator, in conditiile prevazute la art. 7.

Art. 7
Angajatorul defineste prin prevederi specifice din regulamentul intern criteriile de stabilire a remuneratiei. In lipsa prevederilor specifice, angajatorul are in vedere, in functie de fiecare caz concret, unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
a) efectele economice, comerciale si/sau sociale care decurg din exploatarea inventiei de catre angajator sau de catre terti cu acordul angajatorului;
b) masura in care angajatorul este implicat in realizarea inventiei de serviciu, inclusiv resursele puse la dispozitie de angajator pentru realizarea acesteia;
c) aportul creativ al inventatorului salariat, cand inventia a fost creata de mai multi inventatori.

Art. 8
(1) In cazul in care dreptul asupra inventiei de serviciu apartine angajatorului, acesta este indreptatit sa depuna o cerere de brevet de inventie sau de inregistrare a unui model de utilitate in Romania si/sau in alte state, cu revendicarea dreptului de prioritate din Romania.
(2) In aplicarea alin. (l), cererea de brevet de inventie sau de inregistrare a modelului de utilitate este insotita de actul din care rezulta dreptul asupra inventiei.
(3) In situatia prevazuta la art. 5 alin. (4), inventatorul salariat este indreptatit sa solicite protectia in Romania si/sau in alte state, cu revendicarea dreptului de prioritate din Romania.
(4) In cazurile prevazute la alin. (l) si (3), inventatorul salariat si angajatorul au obligatia sa se informeze reciproc in scris asupra depunerii unei cereri de brevet de inventie sau de inregistrare a unui model de utilitate.

Art. 9
(1) Dupa depunerea cererii de protectie pentru inventia de serviciu, angajatorul instiinteaza inventatorul salariat in legatura cu derularea procedurilor de obtinere a protectiei.
(2) La cererea angajatorului, inventatorul salariat ii acorda acestuia asistenta pentru obtinerea protectiei si a valorificarii inventiei.
(3) In situatia in care angajatorul nu mai doreste continuarea procedurilor ulterioare depunerii cererii de protectie pentru inventia de serviciu sau nu este interesat sa protejeze inventia de serviciu in anumite state, altele decat Romania, angajatorul cedeaza salariatului dreptul la acordarea protectiei, sub conditia ca salariatul sa acorde angajatorului o licenta neexclusiva pentru inventia brevetata. Conditiile de acordare a licentei neexclusive se stabilesc prin prevederi specifice ale regulamentului intern al angajatorului. In lipsa acestor prevederi specifice, conditiile de acordare se stabilesc prin acordul partilor. Angajatorul transmite, in timp util si inscrisurile necesare continuarii procedurilor.
(4) La solicitarea salariatului, pentru statele in care angajatorul comunica salariatului ca nu este interesat sa obtina drepturi de proprietate industriala, angajatorul cedeaza salariatului dreptul de a solicita protectia inventiei de serviciu, intr-un termen care sa ii permita sa beneficieze de termenele de prioritate prevazute de conventiile si tratatele internationale din domeniul proprietatii industriale, la care Romania este parte.

Art. 10
(1) Inventiile care se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) pot face obiectul unui secret comercial.
(2) Inventatorul salariat are obligatia de a nu divulga sau publica inventia care se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (l), fara acordul scris al angajatorului. Obligatia de a nu divulga sau publica o are si angajatorul, precum si persoanele, altele decat inventatorul care, prin natura atributiilor de serviciu, au luat cunostinta de existenta inventiei.
(3) In cazul divulgarii inventiei de serviciu de catre persoanele prevazute la alin. (2), poate fi antrenata raspunderea rezultand din contractul individual de munca incheiat intre salariat si angajator, cand acesta contine o clauza de confidentialitate.
(4) Cand contractul individual de munca nu contine o clauza de confidentialitate, iar divulgarea inventiei de serviciu este facuta de catre persoanele prevazute la alin. (2) si are drept consecinta cauzarea unui prejudiciu, aceasta poate atrage raspunderea civila, asa cum este reglementata de art. 1.349 alin. (l) si (2), coroborat cu art. 1.357 din Codul Civil.

Art. 11
(l) Pentru inventiile de serviciu realizate de salariati ai angajatorilor - persoane de drept public, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, revendicate de catre angajator conform prevederilor prezentei legi sau conform unui contract intre parti si valorificate de catre angajator, salariatul inventator are dreptul la o cota procentuala din valoarea venitului realizat de angajator, in urma aplicarii inventiilor.
(2) Procentul prevazut la alin. (1) nu poate fi mai mic de 30%.

Art. 12
(1) Pentru inventiile rezultate in urma unor activitati de cercetare-dezvoltare sau didactice desfasurate intr-o institutie de invatamant superior, titulara a dreptului de protectie, aceasta acorda inventatorului la cerere, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a inventiei in domeniul sau de activitate didactica si de cercetare, in baza unui contract de licenta neexclusiva, chiar daca inventatorul nu este salariat.
(2) Contractul prevazut la alin. (1) are o durata de valabilitate egala cu durata desfasurarii de catre inventator a activitatilor didactice si de cercetare.

Art. 13
Consilierul in proprietate industriala al angajatorului, care isi desfasoara activitatea in domeniul inventiilor, acorda asistenta inventatorului salariat, la cererea acestuia, pentru intocmirea comunicarii prevazute la art. 4 alin. (2).

Art. 14
(1) Litigiile dintre angajatori si salariati in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi sunt de competenta instantelor judecatoresti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor decurgand din prezenta lege poate atrage raspunderea civila delictuala a persoanei vinovate si/sau, daca este cazul, raspunderea penala conform prevederilor legale incidente.


Capitolul III - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 15
Angajatorul elaboreaza si promoveaza politici si programe in vederea sporirii capacitatii de inovare pentru o mai mare competitivitate si creare de locuri de munca.

Art. 16
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolele 5 si 36 se abroga.

2. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul inventiilor de serviciu, titularul brevetului este obligat sa comunice inventatorului intentia sa de renuntare la brevet; la cererea inventatorului, titularul este obligat sa ii transmita acestuia dreptul asupra brevetului, precum si inscrisurile in legatura cu brevetul, sub conditia ca salariatul sa acorde angajatorului o licenta neexclusiva pentru inventia brevetata. Conditiile de acordare a licentei neexclusive se stabilesc prin prevederi specifice ale regulamentului intern al angajatorului. In lipsa acestor prevederi specifice, conditiile de acordare se stabilesc prin acordul partilor."

3. Articolul 42 se abroga.

4. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
(1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi nascute din brevetul de inventie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului din contractele de cesiune si licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti."

5. Articolul 73 se abroga.

Art. 17
(1) Cererile de brevet de inventie depuse in temeiul art. 5 din Legea nr. 64/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cererile de model de utilitate ale inventatorilor salariati depuse la Oficiul de Stat pentru Inventi si Marci inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi si pentru care nu s-a luat o hotarare, urmeaza regimul juridic prevazut de normele legale aplicabile la data depunerii cererii titlului de protectie solicitat. (2) Dispozitiile Legii nr. 64/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 1.457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate se aplica in mod corespunzator si inventiilor reglementate de prezenta lege. (3) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul modifica corespunzator Hotararea Guvernului nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.

Art. 18
Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 8 august 2007, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile dispuse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.