DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 21 aprilie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 54
(1) Politistul poate fi recompensat prin:
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate, in situatia in care se remarca in mod deosebit in activitatea desfasurata;
b) multumiri scrise, aduse la cunostinta individual sau in fata personalului, pentru indeplinirea in conditii foarte bune a atributiilor de serviciu si misiunilor;
c) felicitari scrise sau verbale, aduse la cunostinta individual sau in fata personalului, pentru indeplinirea deosebita a atributiilor de 2 serviciu si misiunilor;
d) premii in bani sau obiecte, atunci cand s-a evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare in activitate;
e) insemne onorifice, diplome de merit si distinctii, pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competitii sportive, cu prilejul unor aniversari, manifestari culturalartistice si sociale, ori al finalizarii unor actiuni/misiuni, precum si in situatia incetarii raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii de serviciu si misiuni;
g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii si misiuni;
h) inscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui si prenumelui, la absolvirea perioadei de formare intr-o institutie de invatamant a Ministerului Afacerilor Interne, ca sef de promotie."

2. La articolul 54, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Recompensele prevazute la alin. (1) se acorda de catre persoanele care au competenta de numire in functie a politistului sau, dupa caz, de catre sefii ierarhici superiori ai persoanelor mentionate, care au competenta de gestiune a resurselor umane.
(1^2) Pentru o sanctiune disciplinara dispusa de seful ierarhic superior, recompensa prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda tot de catre acesta, la propunerea sefului unitatii in care isi desfasoara activitatea politistul sanctionat. In cazul politistului mutat la alta unitate, recompensa se acorda de catre seful care indeplineste functia similara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara.
(1^3) In cazul politistului aflat sub efectul unei sanctiuni disciplinare, recompensa prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda prioritar, in raport cu celelalte recompense."

3. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
(1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistilor sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea salariului functiei de baza cu 520% pe o perioada de 13 luni;
c) amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare pe o perioada de 13 ani;
d) trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut;
e) destituirea din politie.
(2) Mustrarea scrisa consta in reprosul oficial adresat, in scris, politistului vinovat.
(3) Procentul si perioada pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul administrativ de sanctionare.
(4) Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amanarea promovarii in grade profesionale, fie cu privire la amanarea promovarii in functii superioare. In cazul amanarii promovarii in grade profesionale superioare, termenul de executare a sanctiunii curge de la data aplicarii actului administrativ de sanctionare si are ca efect suspendarea curgerii stagiului in grad.
(5) Trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului profesional detinut se realizeaza prin eliberarea din functia detinuta si numirea politistului intr-o functie inferioara celei pe care o ocupa, in limita nivelului de baza al gradului profesional detinut.
In cazul politistului care ocupa o functie de conducere, numirea se poate face si intr-o functie de conducere inferioara pentru care indeplineste conditiile de ocupare.
(6) Destituirea din politie consta in incetarea raporturilor de serviciu."

4. Dupa articolul 58 se introduc patru noi articole, articolele 58^1-58^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 58^1
Pentru prevenirea savarsirii de abateri disciplinare, persoana prevazuta la art.59 alin.(2) poate dispune atentionarea politistului. In acest caz, masura se dispune in scris, are caracter administrativ-preventiv si nu produce consecinte asupra raportului de serviciu.

Art. 58^2
Procedura disciplinara are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie politistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare se recunoaste dreptul politistului de a formula si de a sustine aparari in favoarea sa, de a prezenta probele si motivatiile pe care le considera necesare in apararea sa si de a fi asistat;
c) celeritatea procedurii cauza se solutioneaza fara intarziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de lege;
d) contradictorialitatea asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara sesizata;
e) proportionalitatea asigurarea unui raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa;
f) unicitatea sanctiunii pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
g) legalitatea sanctiunii sanctiunea disciplinara nu poate fi decat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 alin. (1).

Art. 58^3
(1) Procedura disciplinara nu este publica.
(2) Citarea si ascultarea politistului cercetat, inregistrarea cererilor/ rapoartelor scrise ale acestuia si consemnarea sustinerilor sale 5 sunt obligatorii. Procedura disciplinara continua daca politistul, in mod nejustificat, nu da curs citarii procedurale.
(3) Politistul cercetat are dreptul sa cunoasca in intregime actele cercetarii si sa solicite administrarea de probe in aparare. Politistul cercetat are dreptul sa depuna in apararea sa orice inscrisuri doveditoare pe care le detine, inclusiv rapoarte de expertiza extrajudiciara.
(4) Politistul cercetat are dreptul sa fie asistat, la cerere, de un alt politist, ales de catre acesta sau desemnat de organizatia sindicala ori de Corp, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protectia informatiilor clasificate. Neindeplinirea conditiilor privind accesul la informatii clasificate ori neprezentarea politistului ales/desemnat nu constituie motiv de amanare a procedurii cercetarii disciplinare.
(5) Nu au dreptul sa asiste politistul cercetat, in conditiile alin. (4), urmatoarele persoane:
a) seful unitatii sau inlocuitorul legal al acestuia, in perioada cat indeplineste atributiile titularului;
b) politistul desemnat sa efectueze cercetarea prealabila;
c) politistii care fac parte din colectivul prevazut la art. 62^3 alin. (1);
d) politistul care indeplineste atributii de consilier juridic in unitati ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 58^4
Sanctiunile disciplinare se stabilesc si se dispun numai dupa cercetarea prealabila si dupa consultarea Consiliului de disciplina, denumit in continuare consiliul, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 58 alin. (1) lit. a) si b), care se pot aplica fara consultarea consiliului."

5. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1) Cercetarea prealabila are ca scop stabilirea existentei/inexistentei abaterii disciplinare si a vinovatiei, cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele si imprejurarile concrete in care acestea s-au produs.
(2) Cercetarea prealabila se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat la cunostinta de savarsirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, dupa caz, astfel:
a) persoana care are competenta de numire in functie a politistului cercetat sau seful unitatii ierarhic superioare;
b) seful unitatii sau institutiei de invatamant din Ministerul Afacerilor Interne la care politistul este delegat sau detasat, ori la care urmeaza cursuri sau sustine examene de cariera;
c) seful institutiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercita competente de coordonare si control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru politistii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detasati la aceste servicii.
(3) Cercetarea prealabila se efectueaza la nivelul unitatii conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea termenelor prevazute la art.60 alin. (1), de politisti anume desemnati din cadrul acesteia.
(4) Politistii desemnati cu efectuarea cercetarii prealabile se nominalizeaza numai din randul politistilor care au calitatea de organe de cercetare penala ale politiei judiciare sau care au studii juridice si, de regula, sunt cel putin egali in grad sau in functie cu politistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabila politistul care indeplineste atributii de consilier juridic in/pentru unitatea in care isi desfasoara activitatea politistul cercetat sau cel care urmeaza sa avizeze, ulterior, pentru legalitate, actul administrativ de sanctionare.
(5) In actul administrativ prin care se declanseaza cercetarea prealabila se nominalizeaza politistul cercetat, politistul care va efectua cercetarea si, dupa caz, un politist desemnat sa ajute la efectuarea acesteia."

6. Dupa articolul 59 se introduc patru noi articole, articolele 59^1-59^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 59^1
(1) Daca in cadrul desfasurarii cercetarii prealabile sunt identificate si alte abateri disciplinare, persoana care a dispus efectuarea cercetarii prealabile poate dispune extinderea cercetarii acestora.
(2) La terminarea verificarilor, politistul desemnat intocmeste un proiect de raport de cercetare prealabila. O fotocopie a proiectului se inmaneaza politistului cercetat sau, dupa caz, in situatia in care documentul contine informatii clasificate, se aduce la cunostinta acestuia, pe baza de semnatura.
(3) Cu aceasta ocazie, in termen de 3 zile lucratoare de la data inmanarii documentului sau, dupa caz, de la data aducerii la cunostinta, in conditiile alin. (2), politistul cercetat poate formula obiectii si solicita noi probe in aparare. Rezultatul analizei si, dupa caz, al verificarilor, se consemneaza in proiectul raportului de cercetare prealabila.
(4) In termen de doua zile lucratoare de la data finalizarii raportului in conditiile alin.(3), o fotocopie a acestuia se inmaneaza politistului cercetat sau, dupa caz, in situatia in care documentul contine informatii clasificate, se aduce la cunostinta acestuia, pe baza de semnatura.

Art. 59^2. Raportul de cercetare prealabila cuprinde, in mod obligatoriu:
a) numarul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetarii prealabile;
b) descrierea faptei sesizate si persoanele implicate;
c) procedeele si modalitatile de verificare;
d) concluziile privind existenta sau inexistenta aspectelor sesizate si a vinovatiei politistului cercetat;
e) prevederile legale incalcate de politist si incadrarea juridica a faptelor retinute, cu indicarea probelor si a dovezilor pe care se intemeiaza;
f) motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse in aparare de catre politistul cercetat;
g) cauzele si conditiile care au generat si favorizat comiterea abaterilor;
h) alte date si elemente apreciate ca necesare, dupa caz.

Art. 59^3
Dupa efectuarea cercetarii prealabile, dosarul de cercetare prealabila se prezinta persoanei care a dispus-o, care poate lua una dintre urmatoarele masuri:
a) clasarea dosarului, in cazul inexistentei faptei, constatarii nevinovatiei politistului cercetat, prescrierii faptei sau in situatia incetarii raporturilor de serviciu ale politistului cercetat;
b) restituirea motivata a dosarului pentru completarea cercetarii prealabile;
c) aplicarea masurii prevazute la art. 58^1 sau, dupa caz, a unei sanctiuni disciplinare dintre cele prevazute la art. 58 alin. (1) lit. a) si b);
d) sesizarea si consultarea consiliului.

Art. 59^4
Rapoartele ofiterilor din Corpul de control al ministrului ori din structurile de control ale inspectoratelor generale/similare pentru structurile din subordine, intocmite in urma activitatilor de control, constituie rapoarte de cercetare prealabila, daca cerintele privind cercetarea prealabila prevazute de prezenta lege au fost indeplinite."

7. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
(1) Sanctiunile disciplinare se dispun in termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevazuta la art. 59 alin. (2) a luat la cunostinta despre comiterea faptei, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescriptie, iar termenul de un an este termen de decadere.
(2) Termenul de 6 luni pentru dispunerea sanctiunii disciplinare se suspenda, de drept, pe perioada si in situatiile urmatoare:
a) de la data sesizarii, in conditiile legii, a organelor de urmarire penala si pana la data solutionarii definitive a cauzei, daca pentru fapta care constituie abatere disciplinara s-a dispus sesizarea organelor de urmarire penala;
b) de la data la care politistul se afla in concedii sau invoiri platite, in conditiile legii, este trimis in misiuni, ori de la data 9 suspendarii raporturilor de serviciu si pana la data reluarii activitatii sau, dupa caz, incheierii misiunii.
(3) In situatia in care cercetarea prealabila se efectueaza pentru abateri savarsite de mai multi politisti, iar pentru unul/unii dintre acestia a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (2), cauza se poate disjunge, urmand ca procedura disciplinara sa continue pentru ceilalti politisti.
(4) La stabilirea sanctiunii se tine seama de activitatea desfasurata anterior, de imprejurarile in care abaterea disciplinara a fost savarsita, de cauzele, gravitatea si consecintele acesteia, de gradul de vinovatie a politistului, precum si de preocuparea pentru inlaturarea urmarilor faptei comise.
(5) Sanctiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevazute la art. 59 alin. (2) care a dispus efectuarea cercetarii prealabile sau controlul.
(6) Actul administrativ emis in conditiile alin. (5) trebuie sa cuprinda:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si incadrarea juridica a acesteia;
b) precizarea prevederilor legale incalcate de catre politist;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate;
d) sanctiunea disciplinara si temeiul legal in baza caruia aceasta se aplica si, dupa caz, motivul pentru care a fost aplicata o alta sanctiune disciplinara decat cea propusa de consiliu;
e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata si persoana competenta sa solutioneze contestatia, in conditiile art. 61, dupa caz;
f) instanta competenta la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara; g) alte date si elemente apreciate ca necesare, dupa caz.
(7) Actul administrativ prin care se dispune sanctionarea politistului se emite in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare.
(8) In cazul destituirii din politie, sanctiunea disciplinara 10 intervine, de drept, de la data ramanerii definitive a actului administrativ de sanctionare in conditiile art. 61, si se constata prin act administrativ emis de persoana care are competenta sa acorde grade profesionale, potrivit art.15."

8. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61
(1) Politistul poate contesta sanctiunea disciplinara, in termen de 10 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, sefului unitatii ierarhic superioare.
(2) Seful unitatii ierarhic superioare prevazut la alin. (1) se pronunta prin decizie motivata, in termen de 20 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Decizia motivata se comunica politistului sanctionat disciplinar, in termen de doua zile lucratoare de la data emiterii acesteia.
(3) Efectele sanctiunii disciplinare se suspenda pana la emiterea deciziei motivate de solutionare a contestatiei.
(4) In situatia in care politistul sanctionat disciplinar nu depune contestatie in termenul prevazut la alin. (1), actul administrativ de sanctionare produce efecte de la data expirarii acestui termen.
(5) In cazul in care a fost depusa contestatie, seful care a aplicat sanctiunea disciplinara inainteaza cu celeritate sefului unitatii ierarhic superioare dosarul cauzei si un raport motivat cu privire la sanctiunea in cauza, precum si la motivele propunerii de respingere/ admitere a contestatiei.
(6) Prin decizie motivata, seful unitatii ierarhic superioare poate dispune, dupa caz:
a) respingerea contestatiei ca tardiv introdusa sau ca neintemeiata si mentinerea sanctiunii aplicate;
b) admiterea contestatiei si aplicarea unei sanctiuni mai blande decat cea aplicata prin actul administrativ contestat sau aplicarea masurii prevazute la art. 58^1, in situatia in care apreciaza ca scopul raspunderii disciplinare poate fi atins astfel;
c) admiterea contestatiei si anularea actului administrativ de sanctionare.
(7) Decizia motivata trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor legale incalcate de politist;
c) analiza sustinerilor prezentate de politist in cuprinsul contestatiei;
d) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
e) motivul admiterii sau respingerii contestatiei politistului cu privire la sanctiunea aplicata.
(8) Politistul nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii, fara parcurgerea procedurii prealabile.
(9) In situatia in care sanctiunea a fost dispusa de ministrul afacerilor interne, masura se contesta in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
(1) Consiliul se constituie si functioneaza la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne si al directiilor generale/directiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor generale, al celorlalte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si structurilor subordonate acestora.
(2) Consiliul este un organism colectiv de analiza juridica si profesionala a abaterilor comise de politisti si a modului in care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de catre persoanele prevazute la art. 59 alin. (2).
(3) In situatia in care persoanele prevazute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea si consultarea consiliului, dosarul cercetarii prealabile se inainteaza acestuia, prin grija structurii de resurse umane a unitatii.
(4) Dezbaterile consiliului se consemneaza in procese-verbale de sedinta, iar concluziile si propunerile se consemneaza in incheiere.
(5) Incheierea consiliului trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) numarul si data de inregistrare a raportului de cercetare prealabila, cu rezolutia persoanei prevazute la art. 59 alin. (2) privind sesizarea si consultarea consiliului;
b) numarul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea in care functioneaza si componenta acestuia, precum si, dupa caz, modificarile survenite in componenta prin inlocuirea unor membri;
c) gradul profesional, numele, prenumele si functia politistului a carui fapta a fost cercetata si unitatea din care face parte;
d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita;
e) date si informatii referitoare la procedura urmata;
f) evaluarea probelor administrate;
g) alte date si elemente apreciate ca necesare, dupa caz;
h) propunerea consiliului;
i) motivarea propunerii;
j) gradul profesional, numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale celorlalti membri ai consiliului, precum si ale secretarului;
k) data intocmirii incheierii.
(6) Consiliul poate propune:
a) clasarea dosarului, in cazul constatarii inexistentei faptelor cercetate, nevinovatiei politistului cercetat, implinirii termenului de prescriptie a raspunderii, precum si in situatia incetarii raporturilor de serviciu ale politistului cercetat;
b) aplicarea masurii prevazute la art. 58^1;
c) aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 58 alin. (1).
(7) Concluziile consiliului cu privire la existenta/inexistenta abaterii disciplinare si vinovatia/nevinovatia politistului cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevazute la art. 59 alin. (2), iar propunerea cu privire la sanctiunea disciplinara sau cu privire la aplicarea masurii prevazute la art. 58^1 are caracter consultativ."

10. Dupa articolul 62^1 se introduc sapte noi articole, articolele 62^2-62^8, cu urmatorul cuprins:
"Art. 62^2
In urma analizarii cauzei in consiliu, persoanele prevazute la art. 59 alin. (2) pot lua una dintre urmatoarele masuri:
a) clasarea dosarului, in cazul constatarii inexistentei faptelor cercetate, nevinovatiei politistului cercetat, implinirii termenului de prescriptie a raspunderii, precum si in situatia incetarii raporturilor de serviciu ale politistului cercetat;
b) restituirea motivata a dosarului, aceluiasi consiliu, pentru completarea cercetarii disciplinare;
c) aplicarea masurii prevazute la art. 58^1 sau, dupa caz, a unei sanctiuni dintre cele prevazute la art. 58 alin. (1).

Art. 62^3
(1) La nivelul structurilor prevazute la art. 62 alin. (1), cu exceptia directiilor generale/directiilor din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabileste, prin act administrativ al sefului, un colectiv de politisti, desemnati cate maximum 5 din fiecare specialitate existenta in cadrul acestora, definitivati in profesie, apreciati pentru integritatea morala, competenta profesionala si credibilitate, denumit in continuare colectiv.
(2) Membrii colectivului se numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, o singura data.
(3) Membrii colectivului participa la un program de pregatire privind procedura disciplinara, organizat prin grija structurilor de resurse umane.

Art. 62^4
(1) Pentru constituirea consiliului, la nivelul structurilor prevazute la art. 62 alin. (1), prin act administrativ al persoanei prevazute la art. 59 alin. (2) sunt nominalizati 3 membri, dintre politistii care fac parte din colectiv, si un secretar, din cadrul structurii de resurse umane. Consiliul se numeste pentru fiecare caz in parte si are in componenta 3 membri titulari, dintre care unul este desemnat presedinte, si un secretar.
(2) In cazuri obiective, se poate dispune inlocuirea unuia sau a unor membri ai consiliului cu alti membri din cadrul colectivului.
(3) La desemnarea membrilor consiliului se urmareste ca unul dintre acestia sa aiba specialitatea politistului cercetat si cel putin unul dintre membri sa fie licentiat in drept. Cele doua conditii pot fi indeplinite cumulativ de acelasi membru.
(4) Nu pot fi nominalizati membri ai consiliului politistii care au calitatea de consilier juridic, aflati in situatia de a aviza ulterior actul administrativ de sanctionare.

Art. 62^5
In cazul in care, pe parcursul cercetarii disciplinare, exista suspiciuni rezonabile cu privire la savarsirea unor infractiuni, politistul desemnat sa efectueze cercetarea prealabila sau, dupa caz, membrii consiliului, intocmesc un proces-verbal despre imprejurarile constatate, in vederea sesizarii organelor de urmarire penala competente, in conditiile art.61 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz, procedura disciplinara pentru aceste fapte se suspenda pana la solutionarea definitiva a cauzei penale.

Art. 62^6
(1) In perioada cercetarii disciplinare, politistul nu poate fi mutat, delegat, detasat, imputernicit pe o functie de conducere intr-o alta unitate si nici nu poate fi trimis la misiuni internationale.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), politistul cercetat poate fi mutat in situatia in care, in urma reorganizarii unitatii, functia ocupata de acesta nu se mai regaseste in statul de organizare.
(3) Mutarea politistului in conditiile alin. (2) nu afecteaza procedura disciplinara declansata fata de acesta.

Art. 62^7
Politistul se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni de la aplicare, pentru sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. a);
b) un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 alin. (1) lit. b) si c), respectiv de la aplicarea sanctiunii prevazute la art. 58 alin. (1) lit. d);
c) 7 ani de la data aplicarii sanctiunii prevazute la art. 58 alin. (1) lit. e).

Art. 62^8
Normele de aplicare a prevederilor prezentului capitol, referitoare la recompense si raspunderea disciplinara, se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

Art. II
Actele de cercetare disciplinara intocmite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi pot fi utilizate in cadrul procedurilor disciplinare si dupa aceasta data, numai daca respecta conditiile si principiile stabilite prin prezenta lege.

Art. III
Hotararea Guvernului prevazuta la art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, se adopta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
Alineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Raspunderea disciplinara se stabileste in conditiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.