DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European. Legea 80/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 24 iunie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile de exercitare a dreptului la libera circulatie, de rezidenta si de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, precum si limitele exercitarii acestor drepturi din motive de ordine publica, securitate nationala sau sanatate publica ale urmatoarelor categorii de persoane:
a) cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura;
b) cetatenii Confederatiei Elvetiene si membrii acestora de familie, care ii insotesc sau li se alatura."

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. cetatean al Uniunii Europene orice persoana care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decat Romania;
2. stat membru stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania;".

4. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 8 si 9, cu urmatorul cuprins:
"8. asigurare de sanatate asigurare de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania, in conditiile legii, alte asigurari de sanatate incheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul Romaniei sau al statelor cu care Romania a incheiat documente internationale in domeniul sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale, sau orice alta asigurare de sanatate care acopera, pe teritoriul Romaniei, cel putin riscurile acoperite de asigurarile de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania;
9. statut de lucrator situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente sau activitati independente, in conditiile legii."

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii acestora de familie care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii romani in domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate in aplicarea lor."

6. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Viza de intrare pentru persoanele prevazute la alin. (2) se acorda, la cerere, de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 48 de ore si fara plata taxelor consulare. Documentele necesare pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize de intrare, daca indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) insoteste un cetatean al Uniunii Europene sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene care isi exercita dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei;
b) detine un document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru in calitate de membru de familie al cetateanului Uniunii Europene pe care il insoteste sau caruia i se alatura pe teritoriul Romaniei."

7. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Organele politiei de frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire in pasaportul persoanelor din categoria prevazuta la alin. (4)."

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), inainte de comunicarea refuzului intrarii pe teritoriul Romaniei, persoanei i se acorda o perioada de timp, pe care o considera necesara, in care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de intrare sau faptul ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei. Organele politiei de frontiera asigura tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei in cauza, inclusiv prin acordarea, fara plata, a vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, dar care insotesc sau se alatura unui cetatean al Uniunii Europene, dupa analizarea situatiei fiecarei persoane."

9. Articolul 9 se abroga.

10. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii de familie ai acestora sunt obligati sa declare, la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, urmatoarele:".

11. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Furtul documentelor in baza carora se permite trecerea frontierei de stat a Romaniei, precum si al celor eliberate de autoritatile romane, in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se declara la organul de politie competent teritorial, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului."

12. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta se declara la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.
(2^2) Documentele eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, care sunt declarate pierdute, deteriorate, distruse sau furate, sunt nule de drept.
(2^3) Persoana care a gasit un document eliberat de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in termen de 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cea mai apropiata formatiune a Oficiului Roman pentru Imigrari."

13. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cetatenii Uniunii Europene care intra pe teritoriul Romaniei si sunt in cautarea unui loc de munca beneficiaza de drept de rezidenta pentru o perioada de pana la 6 luni de la data intrarii, fara indeplinirea vreunei conditii suplimentare."

14. La articolul 13 alineatul (1), literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) au statutul de lucrator;
.....................................................
d) sunt membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene care indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. a)c) sau ai unui cetatean roman cu domiciliul ori resedinta in Romania."

15. La articolul 13, alineatele (2)(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul de rezidenta are o durata determinata de perioada in care titularul indeplineste conditiile de exercitare a acestuia, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Rezidentul care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada mai mare de un an si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator pe perioada in care este somer.
(4) Rezidentul care a avut un contract de munca cu o durata determinata mai mica de un an sau care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator pentru o perioada de 6 luni de la data la care devine somer.
(5) Rezidentul care nu se mai afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit somer si urmeaza un program de pregatire profesionala la o institutie dintre cele prevazute la alin. (1) lit. c), isi pastreaza dreptul de rezidenta si statutul de lucrator, daca pregatirea are legatura cu domeniul in care si-a desfasurat anterior activitatea.
(6) Pe perioada in care rezidentul aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se afla in incapacitate temporara de munca datorata unei boli sau unui accident, acesta isi mentine dreptul de rezidenta si statutul de lucrator."

16. La articolul 13, alineatul (7) se abroga.

17. La articolul 15, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
In vederea luarii in evidenta si eliberarii certificatului de inregistrare, cetatenii Uniunii Europene aflati in situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente, dupa caz:
a) contractul de munca sau o adeverinta eliberata de angajator, vizate in conditiile legii, ori documente care sa ateste desfasurarea de activitati independente, eliberate conform legii, in cazul in care solicita inregistrarea pentru scopul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. a);".

18. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In vederea luarii in evidenta si eliberarii certificatului de inregistrare, cetatenii Uniunii Europene prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie sa depuna, la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente:
a) actul de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentele care atesta legatura de rudenie cu rezidentul, in conditiile art. 10 alin. (3), ori cu cetateanul roman, in conditiile legii, si atunci cand este cazul;
b) cartea de identitate valabila a cetateanului roman al carui membru de familie este.
(2) Cetateanul Uniunii Europene aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), caruia i se alatura membrii de familie prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. d), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de intretinere pentru acestia, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, si asigurare de sanatate."

19. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cetateanul Uniunii Europene, membru de familie al unui cetatean roman, este obligat sa faca dovada asigurarii de sanatate."

20. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Valabilitatea certificatului de inregistrare prevazut la alin. (1) este de 5 ani de la data emiterii. La solicitarea cetateanului Uniunii Europene, certificatul de inregistrare poate fi emis pentru o perioada mai mica de 5 ani, dar nu mai putin de un an.
(5) In situatia continuarii rezidentei pe teritoriul Romaniei, inainte de expirarea valabilitatii certificatului de inregistrare, titularul este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea eliberarii unui nou certificat de inregistrare."

21. Articolul 18 se abroga.

22. La articolul 19, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) In vederea luarii in evidenta si eliberarii cartii de rezidenta, membrii de familie prevazuti la art. 13 alin. (1^1) trebuie sa depuna la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, o cerere insotita de urmatoarele documente:
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator persoanelor aflate in intretinere si partenerului, care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, situatie in care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste aceste calitati, precum si documentele prevazute la alin. (1) lit. a)."

23. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se abroga.

24. La articolul 19, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) In cazul solicitarilor ulterioare, daca sunt indeplinite prevederile prezentei ordonante de urgenta, cartea de rezidenta se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii."

25. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate, titularul cartii de rezidenta este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea eliberarii unei noi carti de rezidenta, in conditiile legii."

26. La articolul 21 alineatul (1) litera b), partea introductiva si punctul (iii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) daca se desface sau se anuleaza casatoria in oricare dintre urmatoarele conditii:
..................................................................
(iii) desfacerea casatoriei se datoreaza unor circumstante deosebit de dificile, precum faptul ca sotul/sotia care nu are cetatenia Uniunii Europene a fost victima violentei domestice in timpul casatoriei;".

27. La articolul 21 alineatul (1), litera c) se abroga.

28. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Partenerul care nu are cetatenia Uniunii Europene isi pastreaza dreptul de rezidenta pana la dobandirea dreptului de rezidenta permanenta in cazul in care parteneriatul inregistrat se desface sau se anuleaza, cu aplicarea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la alin. (1) lit. b)."

29. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatiile prevazute la alin. (1) si (1^1), dobandirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul Romaniei a persoanelor prevazute la art. 13 alin. (1^1) in oricare dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b) sau in calitate de membru de familie al unei persoane care indeplineste una dintre aceste conditii, daca familia este deja constituita pe teritoriul Romaniei."

30. La articolul 21, alineatul (3) se abroga.

31. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21^1
(1) In situatia in care cetateanul Uniunii Europene paraseste Romania sau a decedat, dreptul de rezidenta al copiilor acestuia si al parintelui in ingrijirea caruia copiii se afla, indiferent de cetatenie, ramane valabil pana la terminarea studiilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) copiii locuiesc in Romania;
b) copiii sunt inscrisi la o institutie de invatamant din Romania.
(2) Persoanele care se incadreaza in situatiile prevazute la alin. (1) si la art. 21 isi pastreaza dreptul de rezidenta, exclusiv cu titlu personal."

32. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In intelesul alin. (1) si (2), rezidenta continua presupune exercitarea dreptului de rezidenta, in conditiile legii, in ultimii 5 ani anteriori solutionarii cererii de rezidenta permanenta. Dovada continuitatii rezidentei cade in sarcina solicitantului si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.
(2^2) In intelesul alin. (1), rezidenta legala presupune exercitarea dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, fara a fi intrerupta de o masura de limitare sau restrangere a dreptului de rezidenta, potrivit prezentei ordonante de urgenta, ori de o masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare."

33. La articolul 22 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) perioada in care a fost executata o pedeapsa privativa de libertate pe teritoriul Romaniei, mai mica de 6 luni."

34. La articolul 23 alineatul (1), literele a)c) si alineatul (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) au statutul de lucrator daca, in momentul incetarii activitatii, au implinit varsta prevazuta de legislatia nationala in vederea pensionarii pentru limita de varsta sau, in cazul in care contractul de munca inceteaza cu drept de pensionare anticipata in conditiile legii, daca au fost angajati in Romania cel putin in ultimele 12 luni si au avut o sedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul Romaniei. Pentru rezidentii care desfasoara profesii liberale, conditia referitoare la varsta de pensionare se considera indeplinita in momentul implinirii varstei de 60 de ani, daca legea nu prevede altfel;
b) au statutul de lucrator si o sedere continua pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 2 ani si inceteaza munca din cauza pierderii totale sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca. Daca aceasta incapacitate este rezultatul unui accident de munca sau al unei boli profesionale, conditia referitoare la durata sederii nu se aplica;
c) dupa o perioada de 3 ani de rezidenta, in situatia prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. a), isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru, mentinandu-si, in acelasi timp, resedinta pe teritoriul Romaniei, unde se intorc, regulat, in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana. La acordarea drepturilor prevazute la lit. a) si b), perioadele de angajare petrecute in statul membru in care persoana in cauza lucreaza vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul Romaniei.
.............................................................
(5) In cazul in care cetateanul Uniunii Europene care avea statutul de lucrator decedeaza in perioada de activitate, dar anterior dobandirii dreptului de rezidenta permanenta, membrii de familie care au gospodarit impreuna cu acesta pe teritoriul Romaniei pot dobandi dreptul de rezidenta permanenta, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) la data decesului cetateanul Uniunii Europene avea o rezidenta continua de cel putin 2 ani pe teritoriul Romaniei;
b) decesul a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale."

35. La articolul 23, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)(8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care sunt de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror rezidenta este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de rezidenta permanenta, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 22 alin. (1).
(7) Minorul ai carui parinti sunt titulari ai unui drept de rezidenta permanenta poate beneficia de dreptul de rezidenta permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 22 alin. (1) si (2), la cererea ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal. In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in fata reprezentantului Oficiului Roman pentru Imigrari, cu ocazia depunerii cererii sau, dupa caz, in forma autentica.
(8) Cetatenilor Uniunii Europene care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de rezidenta permanenta, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 22 alin. (1)."

36. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valabilitatea documentelor prevazute la alin. (1) este de 10 ani de la data emiterii, cu exceptia celor care se elibereaza persoanelor cu varsta de pana la 14 ani, a caror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii."

37. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii perioadei de valabilitate, titularul cartii de rezidenta permanenta este obligat sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in vederea preschimbarii documentului."

38. Articolul 24^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24^1
(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut la art. 12 atat timp cat nu devin o sarcina excesiva pentru sistemul national de asistenta sociala.
(2) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut in sectiunea a 2-a atat timp cat indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 si 21.
(3) Atunci cand exista date sau informatii cu privire la nerespectarea cadrului legal care reglementeaza dreptul de rezidenta, Oficiul Roman pentru Imigrari poate verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenta de catre cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora. Asemenea verificari nu se efectueaza in mod sistematic."

39. Articolul 24^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24^2
(1) Impotriva cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu indeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de rezidenta potrivit art. 24^1 alin. (1) si (2), Oficiul Roman pentru Imigrari poate emite o decizie de parasire a teritoriului Romaniei.
(2) Documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta persoanei in cauza.
(3) Comunicarea deciziei se face in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Persoana impotriva careia a fost emisa decizia de parasire a teritoriului are obligatia de a parasi Romania in termen de o luna de la data comunicarii deciziei.
(5) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei poate fi contestata in termen de 10 zile de la data comunicarii la Curtea de apel in a carei raza de competenta se afla structura emitenta. Instanta solutioneaza cererea in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Contestatia suspenda executarea deciziei de parasire a teritoriului Romaniei. Hotararea instantei prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.
(6) Cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu au parasit teritoriul Romaniei in termenul prevazut la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, cu privire la indepartarea sub escorta si, atunci cand se impune, luarea in custodie publica si tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei."

40. Articolul 24^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24^3
(1) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei nu poate fi emisa impotriva cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora daca:
a) cetateanul Uniunii Europene are statutul de lucrator;
b) cetateanul Uniunii Europene dovedeste prin orice mijloc ca este in cautarea unui loc de munca si ca are posibilitati reale de a fi angajat.
(2) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei nu poate fi emisa ca o consecinta automata a unei solicitari de asistenta adresata sistemului national de asistenta sociala.
(3) In cazul cetatenilor Uniunii Europene si al membrilor de familie ai acestora care nu mai detin mijloace de intretinere si care beneficiaza de asistenta sociala, o decizie de parasire a teritoriului Romaniei poate fi emisa numai daca, in urma unei anchete sociale, se constata ca persoana in cauza a devenit o povara excesiva pentru sistemul national de asistenta sociala.
(4) Ancheta sociala se efectueaza de catre institutia publica specializata a autoritatii administratiei publice locale competenta teritorial, fiind avute in vedere cel putin urmatoarele elemente:
a) raportul dintre perioada de sedere pe teritoriul Romaniei si perioada pentru care s-au acordat prestatii sociale;
b) posibilitatea ca, in perioada urmatoare, persoana in cauza sa nu mai aiba nevoie de prestatii sociale;
c) gradul de integrare in societate a persoanei in cauza si a familiei acesteia;
d) existenta unor circumstante personale, cum ar fi varsta sau starea de sanatate, familiale sau de natura economica;
e) cuantumul prestatiilor sociale acordate si ponderea acestora in totalul mijloacelor de intretinere ale persoanei in cauza."

41. Dupa articolul 24^3 se introduce un nou articol, articolul 24^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 24^4
(1) Oficiul Roman pentru Imigrari anuleaza, prin decizie motivata, dreptul de rezidenta in Romania, daca ulterior inregistrarii rezidentei se constata ca:
a) la data inregistrarii rezidentei, calitatea de cetatean al Uniunii Europene sau de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene a fost dovedita prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;
b) dreptul de rezidenta a fost inregistrat in baza unei casatorii de convenienta, constatate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, sau in baza unui parteneriat, daca acesta a fost incheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Documentul care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei se anuleaza la data luarii deciziei si se retrage cel mai tarziu la data la care aceasta decizie este adusa la cunostinta persoanei in cauza.
(3) Decizia de anulare se comunica:
a) de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, daca persoana in cauza se afla pe teritoriul Romaniei, prin decizia de returnare emisa potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare;
b) de catre Politia de Frontiera Romana, in momentul in care persoana in cauza se prezinta la frontiera cu scopul de a intra in Romania, prin inmanarea deciziei de anulare emise de Oficiul Roman pentru Imigrari."

42. La articolul 25, alineatele (1), (2), (4^1), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Autoritatile romane competente pot restrange exercitarea dreptului la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii Uniunii Europene sau de catre membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publica, securitate nationala ori sanatate publica. Aceste motive nu pot fi invocate in scopuri economice.
(2) Impotriva cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, care au drept de rezidenta permanenta, se pot dispune, in conditiile legii, masuri specifice de restrangere a dreptului la libera circulatie numai daca reprezinta un pericol iminent pentru ordinea publica sau securitatea nationala.
..........................................................
(4^1) Dispunerea oricarei masuri de restrangere a dreptului de libera circulatie pe teritoriul Romaniei al cetatenilor Uniunii Europene si al membrilor familiilor lor trebuie luata numai cu respectarea principiului proportionalitatii si trebuie sa aiba la baza exclusiv comportamentul persoanei in cauza. Acest comportament trebuie sa reprezinte o amenintare reala, actuala si suficient de grava pentru valorile fundamentale ale societatii. O astfel de masura nu poate fi bazata exclusiv pe existenta unei condamnari penale anterioare. Nu pot fi acceptate motivari care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideratii de preventie generala.
............................................................
(6) Decizia de restrangere a dreptului de libera circulatie se comunica cetateanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, in scris, de catre autoritatea care a dispus o astfel de masura, in conditiile legii. Decizia trebuie sa contina prezentarea precisa si completa a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana in cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia, termenul de introducere a actiunii si termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei.
(7) Instanta care judeca actiunea introdusa impotriva unei decizii de restrangere a dreptului la libera circulatie analizeaza legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitatii masurii dispuse si a conditiilor stabilite la alin. (1)(6^1), precum si faptele si circumstantele care justifica masura dispusa."

43. La articolul 25, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei este de o luna de la data comunicarii deciziei de restrangere a dreptului de libera circulatie, cu exceptia acelor cazuri in care autoritatea competenta emitenta a deciziei de restrangere a dreptului de libera circulatie constata ca acesta trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei de indata ori intr-un termen mai scurt, in scopul evitarii unui risc iminent si grav de incalcare a ordinii publice, sanatatii publice sau securitatii nationale. In cazul expulzarii care insoteste pedeapsa inchisorii, termenul se calculeaza de la data executarii pedepsei."

44. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 25^1
(1) Deciziile de restrangere a dreptului de libera circulatie al caror termen de parasire a teritoriului Romaniei nu a fost respectat si cele prin care se dispune parasirea de indata a teritoriului Romaniei se pun in executare prin escortarea persoanei in cauza pana la frontiera sau pana in tara de origine de catre personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) Daca escortarea prevazuta la alin. (1) nu se poate efectua in 24 de ore, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita luarea in custodie publica a persoanei in cauza, aplicandu-se in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, cu privire la luarea in custodie publica si, dupa caz, la tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei."

45. La articolul 27, alineatele (6) si (9) se abroga.

46. La articolul 27, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Perioada pentru care un cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care se constata ca nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri. Prelungirea termenului se face in conditiile prevazute la alin. (2). Termenul incepe sa curga de la data expirarii termenului prevazut la art. 25 alin. (6^1)."

47. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra masurii de luare in custodie publica, dispusa in conditiile art. 25^1 alin. (2)."

48. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Masura prevazuta la alin. (1) este pusa in executare de catre Oficiul Roman pentru Imigrari."

49. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Instanta poate dispune interzicerea intrarii pe teritoriul Romaniei persoanei impotriva careia s-a dispus masura expulzarii, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani. Perioada de interdictie curge de la data expirarii termenului prevazut la art. 25 alin. (6^1)."

50. La articolul 30, alineatul (3) se abroga.

51. La articolul 31^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Procedura prevazuta la alin. (1) si (2) nu se aplica in situatia in care, desi i s-a adus la cunostinta posibilitatea parcurgerii acestei proceduri, persoana in cauza isi manifesta, in scris, intentia de a parasi in cel mai scurt timp teritoriul Romaniei."

52. La articolul 32, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Afectiunile care justifica masura nepermiterii intrarii sau a indepartarii de pe teritoriul Romaniei pe motiv de periclitare a sanatatii publice sunt cele care au potential epidemiologic, astfel cum sunt prevazute de documentele relevante ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in masura in care acestea fac obiectul unor masuri de protectie a sanatatii publice prevazute de legea romana, aplicabile cetatenilor romani.
(4) Prin exceptie de la prevederile art. 25^1 alin. (1), masurile de indepartare dispuse potrivit alin. (1) se pun in executare prin escortarea persoanei in cauza pana la frontiera de catre personalul Oficiului Roman pentru Imigrari. Structurile specializate ale Ministerului Sanatatii competente teritorial pun la dispozitie un mijloc de transport echipat corespunzator, precum si personalul necesar, in astfel de situatii."

53. La articolul 32^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32^1
(1) Neindeplinirea oricareia dintre obligatiile stabilite la art. 10 alin. (1), (2), (2^1) si (2^3), art. 15, 16, art. 17 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) si la art. 24 alin. (6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 lei la 50 lei."

54. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta cu privire la cetatenii Uniunii Europene si la membrii de familie ai acestora se aplica si cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic

55. La articolul 33^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada ca sunt lucratori frontalieri potrivit art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, li se atribuie cod numeric personal, fara eliberarea unui document care sa ateste rezidenta pe teritoriul Romaniei."

56. In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "asigurare de sanatate recunoscuta in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania" se inlocuieste cu sintagma "asigurare de sanatate".

Art. II
(1) Certificatele de inregistrare si cartile de rezidenta permanenta emise cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, au valabilitatea de 5 si, respectiv, 10 ani de la data emiterii.
(2) Inainte de expirarea termenului de valabilitate prevazut la alin. (1), titularii acestor documente au obligatia sa se prezinte la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari in vederea preschimbarii acestora, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Oficiul Roman pentru Imigrari informeaza in scris titularii documentelor prevazute la alin. (1) cu privire la stabilirea termenelor de valabilitate pentru documentele respective, cu cel putin 3 luni inainte de implinirea acestora.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: