DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 75/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 13 iunie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind protectia reciproca a informatiilor clasificate


Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite in continuare partile,
in scopul asigurarii protectiei informatiilor clasificate, generate in comun sau schimbate intre parti direct sau prin intermediul autoritatilor publice si/sau al altor persoane juridice, cat si in cadrul activitatilor care sunt in responsabilitatea autoritatilor competente de securitate ale partilor,
au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Domeniul de aplicare
1. Prezentul acord va sta la baza schimbului de informatii clasificate intre parti, direct sau prin intermediul autoritatilor publice sau al altor persoane juridice, cat si la baza generarii in comun a unor astfel de informatii.
2. Prezentul acord nu va afecta obligatiile asumate de fiecare parte prin alte acorduri internationale si nu va fi folosit impotriva intereselor, securitatii si integritatii teritoriale ale altor stte.

Articolul 2 - Definitii

In sensul prezentului acord:
a) informatii clasificate inseamna orice informatie, indiferent de forma sa fizica, modalitatea de transmitere si modul de inregistrare, careia i s-a atribuit un anumit nivel de clasificare de securitate in conformitate cu legislatia nationala si care va fi protejata corespunzator;
b) marcaj al clasificarii de securitate inseamna marcaj ce indica nivelul clasificarii de securitate atribuit unei informatii clasificate in conformitate cu legislatia nationala a partilor;
c) contract clasificat inseamna acord sub orice forma incheiat intre autoritatile publice si/sau alte persoane juridice din statele partilor si care contine informatii clasificate;
d) parte emitenta inseamna autoritate publica sau alta persoana juridica din statul partii care emite si transmite informatii clasificate;
e) parte primitoare inseamna autoritate publica sau alta persoana juridica a statului partii care primeste informatii clasificate ale partii emitente;
f) incident de securitate inseamna actiune sau omisiune contrara reglementarilor nationale de securitate care are ca rezultat compromiterea efectiva sau posibila a informatiilor clasificate;
g) compromiterea informatiei clasificate inseamna situatie in care - datorita unui incident de securitate sau unei activitati ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informatiile clasificate si-au pierdut confidentialitatea, integritatea sau disponibilitatea ori atunci cand serviciile si resursele conexe si-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvaluirea partiala sau totala, modificarea si distrugerea neautorizate sau repudierea serviciului;

h) certificat de securitate a personalului inseamna document emis in conformitate cu legislatia nationala a partilor si care atesta faptul ca, in indeplinirea sarcinilor de serviciu, detinatorul este autorizat sa aiba acces la informatii clasificate de un anumit nivel de clasificare de securitate, in conformitate cu principiul "necesitatea de a cunoaste";
i) necesitatea de a cunoaste inseamna principiu conform caruia accesul la informatii clasificate poate fi acordat in mod individual numai persoanelor care, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, trebuie sa aiba acces la astfel de informatii;
j) autoritate competenta de securitate inseamna institutia investita cu autoritate la nivel national si care, conform legislatiilor nationale ale partilor, asigura implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate. Aceste autoritati sunt mentionate la art. 3.

Articolul 3  - Autoritatile competente de securitate
1. Autoritatile competente de securitate ale partilor sunt:

In Romania
Guvernul Romaniei
Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat
Str. Mures nr. 4
Bucuresti, sectorul 1
ROMANIA

In Ucraina
Serviciul de Securitate al Ucrainei
Str. Volodymyrska nr. 33
Kiev
UCRAINA

2. Autoritatile competente de securitate isi vor furniza reciproc, la cerere, informatii privind organizarea si procedurile lor de securitate. In acest sens, autoritatile competente de securitate vor conveni asupra unor vizite reciproce.
3. Autoritatile competente de securitate se vor informa reciproc cu privire la orice modificari survenite in denumirile lor sau in legatura cu orice transfer al competentei acestora catre alte autoritati.

Articolul 4 - Echivalenta marcajelor clasificarii de securitate
1. Partile au stabilit urmatoarea echivalenta a marcajelor nationale ale clasificarii de securitate:

Pentru Romania Pentru Ucraina Echivalentul in limba engleza
STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA - TOP SECRET
STRICT SECRET - SECRET
SECRET - CONFIDENTIAL
SECRET DE SERVICIU - RESTRICTED

2. Fiecare parte va marca toate informatiile clasificate primite de la cealalta parte cu marcajul national al clasificarii de securitate corespunzator, in conformitate cu echivalenta stabilita in alin. (1) al prezentului articol.

Articolul 5 - Protectia informatiilor clasificate
1. In conformitate cu legislatia nationala proprie, partile vor lua masurile adecvate pentru protectia informatiilor clasificate transmise, primite, produse sau elaborate ca rezultat al oricarui acord, sub orice forma, incheiat intre autoritatile publice si/sau alte persoane juridice din statele partilor. Partile vor acorda tuturor informatiilor clasificate primite sau produse in comun acelasi nivel de protectie ca acela prevazut pentru informatiile clasificate nationale ce poarta marcajul corespunzator al clasificarii de securitate, in conformitate cu alin. (1) art. 4 al prezentului acord.
2. Partea primitoare nu va atribui informatiilor clasificate primite un nivel de clasificare de securitate mai scazut si nici nu le va declasifica fara acordul prealabil scris al autoritatii competente de securitate din statul partii emitente. Partea emitenta va informa partea primitoare asupra oricaror modificari survenite in nivelul de clasificare de securitate a informatiilor clasificate transmise.
3. Toate multiplicarile informatiilor clasificate vor fi marcate cu acelasi marcaj al clasificarii de securitate ca si informatiile clasificate originale si vor fi protejate corespunzator. Numarul multiplicarilor se va limita la numarul necesar al scopurilor oficiale.
4. Informatiile clasificate primite marcate cu marcajul clasificarii de securitate STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/"----"/TOP SECRET vor fi multiplicate sau traduse numai cu acordul prealabil scris al partii emitente.
5. Informatiile clasificate marcate cu marcajul clasificarii de securitate SECRET/---/CONFIDENTIAL sau STRICT SECRET/"---"/SECRET pot fi distruse numai cu acordul prealabil scris al partii emitente sau la cererea acesteia, in conformitate cu legislatia nationala a partii primitoare, astfel incat sa fie imposibila reconstituirea totala sau partiala a acestora. Informatiile STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/"---"/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci vor fi returnate partii emitente.
6. Partea primitoare va informa partea emitenta cu privire la distrugerea informatiilor clasificate.
7. In cazul unui pericol iminent, informatiile clasificate vor fi distruse fara o autorizare prealabila. Autoritatea competenta de securitate a partii emitente va fi informata imediat despre aceasta situatie.
8. Accesul la informatiile clasificate primite in baza prezentului acord este permis, cu respectarea principiului "necesitatea de a cunoaste", numai persoanelor care detin certificat de securitate a personalului echivalent cu nivelul de clasificare de securitate al informatiilor pentru care se solicita accesul sau persoanelor care au fost autorizate in conformitate cu legislatia nationala.
9. Niciuna dintre parti nu va transmite unui tert informatiile clasificate primite, fara acordul prealabil scris al autoritatii competente de securitate din statul partii emitente. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre parti in scopul obtinerii informatiilor clasificate primite de cealalta parte de la un tert.

Articolul 6 - Certificatul de securitate a personalului
1. Certificatul de securitate a personalului va fi acordat in urma verificarii de securitate efectuate in conformitate cu legislatia nationala a fiecarei parti.
2. La cerere, in conformitate cu legislatia nationala proprie, autoritatile competente de securitate din statele partilor isi vor acorda asistenta reciproca la procedurile de vetting privind emiterea certificatelor de securitate a personalului si a certificatelor de securitate industriala. In acest sens, se pot conveni aranjamente specifice intre autoritatile competente de securitate din statele partilor.
3. Partile vor recunoaste reciproc certificatele de securitate a personalului si certificatele de securitate industriala emise in conformitate cu legislatiile nationale proprii.
4. In cadrul implementarii prezentului acord, autoritatile competente de securitate se vor informa reciproc asupra oricaror modificari ale certificatelor de securitate a personalului si certificatelor de securitate industriala, in special asupra cazurilor de retragere a acestora.

Articolul 7 - Vizite
1. Vizitele ce implica acces la informatii clasificate sau in incintele unde se elaboreaza, se gestioneaza sau se stocheaza astfel de informatii sau unde se desfasoara activitati ce presupun informatii clasificate vor fi autorizate de catre o parte pentru vizitatorii din statul celeilalte parti numai dupa obtinerea aprobarii prealabile scrise a autoritatii competente de securitate din statul partii gazda. Aceasta aprobare va fi acordata numai persoanelor care detin certificate de securitate a personalului si respecta principiul "Necesitatea de a cunoaste".
2. Vizitele vor fi anuntate cu douazeci (20) de zile lucratoare in avans.
3. In situatii urgente, cererea de vizita poate fi transmisa ulterior, dar cu minimum cinci (5) zile lucratoare inainte de vizita propriu-zisa.

4. Cererea de vizita va cuprinde:
a) numele si prenumele vizitatorului, locul si data nasterii, cetatenia, numarul pasaportului sau al documentului de identitate;
b) denumirea institutiei, companiei sau organizatiei pe care o reprezinta sau de care apartine vizitatorul;
c) denumirea si adresa institutiei, companiei sau organizatiei ce urmeaza sa fie vizitata;
d) confirmarea certificatului de securitate a personalului sau a autorizatiei vizitatorului;
e) obiectivul si scopul vizitei sau vizitelor;

f) data si durata estimata a vizitei/vizitelor solicitate. In cazul unor vizite periodice se va specifica perioada totala acoperita de vizite;
g) denumirea si numarul de telefon al punctului de contact al institutiei/obiectivului ce urmeaza a fi vizitat, contactele anterioare si orice alte informatii utile pentru stabilirea motivului vizitei sau vizitelor;
h) data, semnatura si stampila oficiala a autoritatii competente de securitate.
5. Autoritatea competenta de securitate din statul partii gazda va informa functionarii de securitate ai institutiei, obiectivului sau organizatiei care urmeaza sa fie vizitata cu privire la datele persoanelor confirmate pentru vizita.
6. In cazul unor vizite periodice, valabilitatea autorizatiilor de vizita nu va depasi douasprezece (12) luni.
7. Fiecare parte va garanta protectia datelor personale ale vizitatorilor in conformitate cu legislatia nationala proprie.

Articolul 8 - Contracte clasificate
1. In cazul in care una dintre parti intentioneaza sa incredinteze un contract clasificat ce urmeaza a se derula pe teritoriul statului celeilalte parti, partea primitoare isi va asuma responsabilitatea protejarii informatiilor clasificate referitoare la contract, in conformitate cu legislatia nationala proprie.
2. Inainte ca partea emitenta sa transmita informatii clasificate unei autoritati publice si/sau unei alte persoane juridice a statului celeilalte parti, autoritatea competenta de securitate a partii primitoare:
a) va confirma faptul ca respectiva autoritate publica si/sau alta persoana juridica are dreptul de a gestiona informatii clasificate sau va acorda un certificat de securitate industriala in conformitate cu legislatia nationala;
b) va confirma faptul ca intregul personal care, prin atributiile sale, necesita acces la informatii clasificate, a primit, in conformitate cu legislatia nationala, certificate de securitate a personalului corespunzatoare nivelului clasificarii de securitate al informatiilor.
3. Partile se vor asigura ca fiecare contract clasificat contine o anexa de securitate corespunzatoare ce cuprinde:
a) o lista a informatiilor clasificate ce urmeaza a fi transmise sau generate in baza contractului clasificat impreuna cu marcajele lor de securitate;
b) cerinte speciale privind stocarea informatiilor clasificate;
c) procedura pentru comunicarea modificarilor survenite in nivelul clasificarii de securitate al informatiilor clasificate;
d) canale de comunicare si mijloace de transmitere electromagnetica;
e) procedura de transmitere;
f) obligatia de a informa asupra oricarei compromiteri efective sau posibile a informatiilor clasificate;
g) proceduri de solutionare a diferendelor.
4. Proceduri detaliate privind contractele clasificate pot fi elaborate si convenite intre autoritatile competente de securitate din statele partilor.

Articolul 9 - Transmiterea informatiilor clasificate
1. Informatiile clasificate vor fi transmise prin curier diplomatic/militar sau prin alte mijloace convenite de autoritatile competente de securitate. Partea primitoare va confirma in scris partii emitente primirea informatiilor clasificate.
2. Daca exista un volum mare de informatii clasificate ce trebuie transmis, autoritatile competente de securitate pot conveni si aproba reciproc modalitatile de transmitere si masurile de securitate pentru fiecare caz in parte.
3. Schimbul de informatii clasificate prin intermediul mijloacelor electromagnetice se va realiza potrivit procedurilor de securitate stabilite prin aranjamente reciproce de catre autoritatile competente de securitate, in conformitate cu legislatia nationala.

Articolul 10 - Incidente de securitate si compromiterea informatiilor clasificate
1. In situatia producerii unui incident de securitate, autoritatea competenta de securitate din statul partii primitoare va informa autoritatea competenta de securitate din statul partii emitente, va asigura investigatia de securitate adecvata a acestui caz si va lua masurile necesare in vederea limitarii consecintelor, in conformitate cu legislatia natioanla. Daca este necesar, autoritatile competente de securitate vor coopera la investigatie.
2. In cazul in care compromiterea informatiilor clasificate s-a produs pe teritoriul unui stat tert, autoritatea competenta de securitate din statul partii care transmite informatiile va informa autoritatea competenta de securitate din statul partii emitente, va sprijini investigatia de securitate a acestui caz si va lua masurile necesare pentru limitarea consecintelor, in conformitate cu legislatia nationala.
3. Dupa finalizarea investigatiei, autoritatea competenta de securitate din statul in care s-a produs compromiterea sau o posibila compromitere a informatiilor clasificate va informa imediat, in scris, autoritatea competenta de securitate din statul celeilalte parti asupra constatarilor si concluziilor investigatiei.

Articolul 11 - Solutionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri intre parti si nu va fi deferit unui tert pentru solutionare.

Articolul 12 - Cheltuieli
Fiecare parte va suporta in mod individual posibilele costuri legate de aplicarea prezentului acord, in conformitate cu legislatia nationala proprie.

Articolul 13 - Asistenta reciproca
1. Fiecare parte va acorda asistenta personalului din statul celeilalte parti in aplicarea si interpretarea dispozitiilor prezentului acord.
2. Daca este necesar, autoritatile competente de securitate din statele partilor se vor consulta reciproc, in baza unei cereri scrise.
3. Autoritatile competente de securitate din statele partilor se vor informa reciproc asupra oricaror modificari ale legislatiei nationale in domeniul protectiei informatiilor clasificate care ar putea afecta aplicarea dispozitiilor prezentului acord.

Articolul 14 - Dispozitii finale
1. Prezentul acord este incheiat pe o perioada nedeterminata si este supus aprobarii in conformitate cu legislatiile nationale ale partilor.
2. Prezentul acord va intra in vigoare in prima zi din a doua luna dupa primirea ultimei notificari intre parti prin care se mentioneaza ca au fost indeplinite procedurile interne legale necesare intrarii in vigoare a prezentului acord.
3. Fiecare parte are dreptul sa denunte prezentul acord in orice moment. In astfel de cazuri, valabilitatea acordului va inceta dupa 6 (sase) luni de la data la care notificarea de denuntare a fost trimisa celeilalte parti.
4. Fara a tine cont de denuntarea prezentului acord, toate informatiile clasificate furnizate in baza acestuia vor continua sa fie protejate in conformitate cu prevederile stabilite in acest acord.
5. Prezentul acord poate fi amendat pe baza acordului reciproc al partilor. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile alin. (2).
6. Fiecare parte va notifica prompt cealalta parte asupra oricaror modificari intervenite in legislatia si reglementarile nationale care ar putea afecta protectia informatiilor clasificate in baza prezentului acord. In acest caz, partile se vor consulta reciproc pentru a analiza posibilele modificari ale acestui acord. In tot acest timp, informatiile clasificate vor continua sa fie protejate asa cum s-a stabilit in prezentul acord, daca nu se solicita altfel, in scris, de catre partea emitenta.


Semnat la Bucuresti la 22 octombrie 2013, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, ucraineana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de diferente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
Ordin 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fonduril
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane, ca zi de sarbatoare nationala. Lege nr. 171/2014
Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Legea 136/2014 pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie. Lege nr. 136/2014
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
HG 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chisinau la 31 martie 2014
HG 471/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006
Buletinul Curtilor de Apel, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: