DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 73/2015 privind aprobarea OG 20/2014 pentru modificarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Lege nr. 73/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 15 aprilie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 20 din 26 august 2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, adoptata in temeiul art. l pct. V. poz. 4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 din 29 august 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"
ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
"


2. La articolul I, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:"

3. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc 5 noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"
 • La articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(5) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes national se face pe baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (1).'
  - La articolul 8, dupa alineatul (5), se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:

 • '(5^1) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes comunitar se face pe baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (3).
  (5^2) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes international se face pe baza documentatiei prevazute la art. 11 alin. (5).'
 • La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(6) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate in vederea instituirii regimului de arie naturala protejata de interes judetean sau local se bazeaza pe o documentatie stiintifica ce se inainteaza la consiliile judetene sau locale, dupa caz, in vederea analizei si luarii hotararii de declarare si instituire.'
 • La articolul 8, alineatul (7) se abroga.
 • La articolul 11 alineatul (1), litera b^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'b^1) suprafata si situatia juridica a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate si a proprietarilor la data infiintarii ariei;'"

  4. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1 , cu urmatorul cuprins:
  "La articolul 2^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'Art. 2^1
  (1) Planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite, se elaboreaza de catre administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizeaza de catre consiliile stiintifice si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, apelor si padurilor, emis in baza avizelor autoritatilor publice centrale din domeniul culturii, dezvoltarii regionale si administratiei publice si al agriculturii si dezvoltarii rurale. Īn cazul in care nu exista administratori sau in situatia in care planurile de management sunt elaborate in cadrul unor proiecte cu finantare nationala/europeana, acestea pot fi elaborate si de catre alte entitati, urmand sa fie insusite de catre administratori in procesul elaborarii si, respectiv, al aprobarii acestora.'"


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.