DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 2 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatilor care privesc asigurarea securitatii nationale individuale si colective se instituie masuri speciale in zonele cu regim de protectie speciala a obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) obiectiv militar care face parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice, denumit in continuare obiectiv special - obiectiv militar in care sunt amplasati interceptari nonnucleari, precum si componente necesare pentru operarea acestor interceptori, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, sisteme de lansare, comanda, radar si de comunicatii, infrastructura de utilitati, securitate, depozitare si distribuire a combustibilului, precum si echipamente si infrastructura aferente misiunii si sprijinirii misiunii de aparare impotriva unui atac cu rachete balistice. Localizarea geografica a acestor obiective speciale este prevazuta in tratatele internationale in domeniul apararii antiracheta la care Romania este parte;
b) punct de referinta - un punct situat in interiorul obiectivului special, a carui pozitie este marcata la teren si este determinata prin metode topografice, de la care se calculeaza parametrii corespunzatori aplicarii masurilor speciale prevazute de prezenta lege. Coordonatele pozitiei punctului de referinta sunt determinate in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin tratate internationale in domeniul apararii antiracheta si sunt stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) zona cu regim de protectie speciala - zona instituita in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin tratate internationale in care desfasurarea anumitor activitati este interzisa sau limitata, reprezentata de un cerc cu o raza de 35.000 metri de la punctul de referinta;
d) emitator radio - echipament sau parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei undelor radio, care utilizeaza spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre/spatiale si pentru operarea caruia este necesara obtinerea unei licente de utilizare a frecventelor radio.

Art. 3
Pe durata existentei obiectivelor speciale, in zonele cu regim de protectie speciala se interzice:

a) amplasarea de turbine eoliene pe o raza de pana la 4.000 metri de la punctul de referinta;
b) amplasarea, pe o raza de pana la 35.000 metri de la punctul de referinta, de constructii care depasesc regimul de inaltime definit de punctele situate pe generatoarea unui con cu varful in jos, varful fiind situat la o inaltime de 15,24 m deasupra punctului de referinta, prelungita in sus cu o inclinatie de un grad fata de orizontala locului, in conformitate cu ilustrarea grafica prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege; unitatile administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se aplica aceste restrictii, precum si parametrii exacti ai regimului maxim de inaltime permis pentru constructii in fiecare unitate administrativ-teritoriala sunt stabilite prin ordin comun al ministrului apararii nationale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) utilizarea dispozitivelor actionate electric destinate initierii materialelor explozive pe o raza de pana la 1.200 metri de la punctul de referinta;
d) instalarea emitatoarelor radio, pe o raza de pana la 1.200 metri de la punctul de referinta;
e) operarea emitatoarelor radio care produc un camp radioelectric cu o intensitate mai mare de 3 V/m in punctul de referinta;

f) incendierea miristilor si a vegetatiei uscate, pe o raza de pana la 4.000 metri de la punctul de referinta;
g) activitatile de vanatoare, pe o raza de pana la 4.000 metri de la punctul de referinta.

Art. 4
(1) in zonele cu regim de protectie speciala este obligatorie obtinerea avizului conform al Ministerului Apararii Nationale, prin Statul Major General, anterior oricaror altor avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, in vederea:
a) aprobarii, modificarii sau actualizarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru terenurile situate pana la 35.000 metri de la punctul de referinta;
b) autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate pana la 4.000 metri de la punctul de referinta;
c) autorizarii executarii lucrarilor de constructii pentru montarea turbinelor eoliene pe amplasamente situate la distante pana la 35.000 metri de la punctul de referinta;
d) autorizarii instalarii de emitatoare radio pana la o distanta de 35.000 metri de la punctul de referinta.
(2) Avizul conform prevazut la alin. (1) se emite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentatiei aferente la Statul Major General. In situatia in care sunt necesare activitati de analiza sau evaluare cu grad ridicat de complexitate, termenul de emitere a avizului se poate prelungi cu 15 zile.

Art. 5
(1) Consiliile judetene ale caror teritorii administrative intra sub incidenta prevederilor prezentei legi au obligatia:
a) de a prelua, in documentatiile de amenajare a teritoriului judetean, interdictiile si limitarile necesare protectiei obiectivelor speciale;
b) de a asigura preluarea, in planurile urbanistice generale si in regulamentele aferente ale unitatilor administrativ-teritoriale ale caror teritorii se afla in zona cu regim de protectie speciala, a interdictiilor si limitarilor necesare protectiei obiectivelor speciale.
(2) in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) consiliul judetean solicita, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, unitatilor administrativ-teritoriale ale caror teritorii se afla in zona cu regim de protectie speciala transmiterea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate si aprobate potrivit legii, precum si a tuturor informatiilor pe care le considera necesare. Unitatile administrativ-teritoriale au obligatia de a raspunde acestei solicitari in termen de cel mult 15 zile.
(3) Autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor ale caror teritorii administrative se afla in zona cu regim de protectie speciala au obligatia preluarii, in planurile urbanistice generale si in regulamentele aferente acestora, a interdictiilor si limitarilor necesare protectiei obiectivelor speciale.

Art. 6
in vederea avizarii instalarii de noi emitatoare radio, pentru asigurarea respectarii obligatiilor asumate de Romania prin tratatele internationale, structurile de administrare si cele de gestionare a spectrului radio pun la dispozitia Statului Major General, in termen de 15 zile de la data solicitarii, informatii privind emitatoarele radio instalate in zona cu regim de protectie speciala.

Art. 7
(1) Certificatele de urbanism, autorizatiile de construire si documentatiile tehnice ale obiectivelor de investitii aferente obiectivelor speciale nu se supun procedurii de informare si consultare publica prevazute de lege si nu au caracter public.
(2) Pentru obiectivele de investitii aferente obiectivelor speciale, autoritatea publica centrala pentru aparare nationala, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, stabileste, printr-o analiza de la caz la caz, situatiile in care sunt necesare evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea adecvata si informatiile care pot fi puse la dispozitia publicului.
(3) Pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente obiectivelor speciale nu este necesara obtinerea acordului vecinilor, cu conditia ca documentatia tehnica pentru autorizare sa contina, in mod obligatoriu, toate masurile de punere in siguranta a constructiilor invecinate existente, stabilite in baza unui raport de expertiza tehnica intocmit in conditiile legii, prin grija investitorului/beneficiarului obiectivului de investitii supus autorizarii, dupa caz.

Art. 8
Pentru punerea in aplicare a obligatiilor asumate de Romania prin tratate internationale in domeniul apararii antiracheta, Ministerul Apararii Nationale este abilitat sa incheie intelegeri tehnice cu partenerii straini, cu respectarea limitelor prevazute de prevederile prezentei legi.

Art. 9
(1) Proprietarii imobilelor si titularii activitatilor afectati de instituirea zonei cu regim de protectie speciala prevazute la art. 1, precum si cei care au obtinut autorizatie de construire sau functionare inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi despagubiti in mod just si prealabil pentru prejudiciile cauzate.
(2) Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.
(3) Cererile adresate autoritatilor si institutiilor publice, precum si actiunile in justitie avand ca obiect obtinerea de despagubiri in temeiul prezentei legi, cu exceptia litigiilor dintre mostenitori sau dintre proprietar, mostenitori si o Ierta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel.
(4) Plata despagubirilor prevazute la alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice implicate, sau de la bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in zonele cu regim de protectie speciala, dupa caz.
(5) Normele metodologice privind despagubirile prevazute de prezentul articol se elaboreaza in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aproba prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata


ANEXA - ILUSTRARE GRAFICA a restrictiilor de inaltime ale constructiilor


Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: