DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publicePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 6 aprilie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin.(2) personalul din aparatul de lucru al Parlamentului si din celelalte institutii si autoritati publice, salarizat la acelasi nivel, precum si personalul din cadrul Consiliului Concurentei si al Curtii de Conturi, inclusiv personalul prevazut la art. 5 din aceste institutii, care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza si al sporurilor mai mici decat cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice pentru fiecare functie/grad/treapta si gradatie, va fi salarizat la nivelul maxim daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii."

2. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu si Programul operational pentru Pescuit/Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu exceptia agentiilor pentru dezvoltare regionala."


3. La articolul 1, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Prin derogare de la alin. (1), de drepturile prevazute la alin. (7) beneficiaza si personalul Autoritatii Competente pentru Acreditarea Agentiilor de Plati si a Organismului de Coordonare, personalul Directiei pentru Coordonarea Agentiilor de Plati – Organism de Coordonare, personalul din cadrul structurilor care indeplinesc prin delegare functii de gestionare si implementare a asistentei financiare nerambursabile pentru Programul Operational pentru Pescuit/Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime, Programul National de Dezvoltare Rurala, personalul agentiei de plata pentru Programul Operational pentru Pescuit si personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."

4. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Asimilarea functiilor si salariilor personalului prevazut la alin. (7^1) cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

5. La articolul 1, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care isi desfasoara activitatea in centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice nou-infiintate sau reorganizate dupa anul 2009, beneficiaza de sporul pentru conditii deosebit de periculoase, in mod similar cu personalul din centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica/alte centre rezidentiale pentru persoane cu afectiuni neuropsihiatrice care in luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii."

6. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin nivel de salarizare in plata pentru functiile similare se intelege acelasi cuantum al salariului de baza cu cel al salariatilor avand aceeasi functie, in care au fost incluse, dupa data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de incadrare, precum si sumele aferente sporurilor de care au beneficiat inainte de aceasta data, daca salariatul angajat, numit sau promovat indeplineste aceleasi conditii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale –, de vechime si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, specifice locului de munca la data angajarii sau promovarii.

(1^2) Prevederile alin.(1^1) se aplica si pentru calculul indemnizatiei de incadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupa functii publice si de demnitate publica, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei."

7. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, art. 8^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) Ordonatorii principali si secundari de credite pot beneficia de serviciile specialistilor din cadrul institutiilor publice aflate in coordonarea sau sub autoritatea acestora.
(2) In perioada in care desfasoara aceasta activitate, personalul de specialitate prevazut la alin.(1) isi pastreaza toate drepturile salariale de la locul de munca si beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport si cazare.
(3) Cheltuielile de personal si cele pentru transport si cazare sunt suportate de angajator."

8. La articolul 12, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alin. (7) – (11), cu urmatorul cuprins:
"(7) Incepand cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informatii pentru aparare, cercetare sau operatii speciale ale Ministerului Apararii Nationale beneficiaza de dreptul prevazut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in procent de pana la 30% din solda de functie/salariul de baza.
(8) La stabilirea indemnizatiilor, compensatiilor, sporurilor, majorarilor salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si altor drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare pentru personalul din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care ocupa functii publice specifice de inspector antifrauda, inspector sef antifrauda, inspector general adjunct antifrauda si inspector general antifrauda, nu se aplica prevederile art. 3.
(9) Prin exceptie de la prevederile art.1, personalul prevazut la alin. (8) beneficiaza de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropshihica de pana la 25% prevazut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI – Familia ocupationala de functii bugetare "Justitie" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordat in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1), in situatia in care personalul Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75% din salariul de baza.
(11) Dreptul prevazut la alin. (10) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective si se determina pe baza raportului dintre salariul de baza si durata normala a timpului de lucru."

9. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Salarizarea personalului Institutului National de Statistica, inclusiv a personalului din directiile regionale si judetene de statistica, precum si a personalului Centrului National de Pregatire in Statistica, se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul Institutului National de Statistica, inclusiv din cadrul directiilor regionale si judetene de statistica, precum si a celor din Centrul National de Pregatire in Statistica, cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului si al presedintelui Institutului National de Statistica."

10. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32^1
(1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului si al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte."

11. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Pana la aplicarea integrala a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupa functii, potrivit legii, la cabinetele presedintelui, vicepresedintilor si consilierilor de conturi ai Curtii de Conturi a Romaniei, respectiv Autoritatii de Audit, este asimilat functiei de auditor public extern din cadrul acestor institutii.
(2) Nivelul salariului de baza stabilit pentru oricare dintre functiile prevazute la alin.(1) nu poate fi inferior salariului de baza pentru functia de auditor public extern corespunzator vechimii minime in specialitate de 12 ani."

12. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, se proroga pana la data de 1 iulie 2015."

13. Dupa articolul 48 se introduc doua noi articole, art. 49 si art. 50, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49
La Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, Capitolul III - Culte, literele C si D se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«C. Personalul din conducerea cultelor si a unitatilor de cult, altul decat cel asimilat functiilor de demnitate publica
Nr. Functia clericala      Numarul de   Functia didactica cu
crt. sau asimilata        posturi    care se asimileaza
                 pentru care
                 se asigura
                 sprijin
                 lunar la
                 salarizare


1. Vicepresedinte uniune,    46       Profesor cu studii
vicar administrativ               superioare, cu grad
patriarhal, vicar general,            didactic I si vechime in
secretar general, consilier           invatamant peste 40 ani 
partriarhal, prim-rabin     


2. Secretar patriarhal,     41       Profesor cu studii
inspector general                superioare, cu grad
bisericesc, vicar                didactic I si vechime in
administrativ eparhial,             invatamant intre 22 si 25 
vicar episcopal                 ani

3. Secretar Cancelaria      729       Profesor cu studii
patriarhala, consilier              superioare, cu gradul
eparhial, secretar eparhial,           didactic II si vechime in
inspector eparhial, exarh,            invatamant intre 2 si 6 ani 
protopop

4. Staret, superioara, egumen  466       Profesor cu studii
                         superioare, cu gradul
                         didactic II si vechime in
                         invatamant intre 2 si 6 ani


D. Personal clerical angajat in unitatile cultelor recunoscute din Romania

Nr.               Numarul de    Functia didactica cu care se
crt. Functia clericala      posturi pentru  asimileaza
                 care se asigura
                 sprijin lunar la
                 salarizare


Preot, diacon, pastor,      15.250
vestitor, imam, rabin,
cantor, oficiant de cult

1. Cu studii superioare:     10.969      Profesor cu studii superioare
                          gradul I 3.018 gradul didactic I
                          gradul II 3.250 gradul didactic II
                          definitiv 2.440 definitiv
                          debutant 2.261 debutant

2. Cu studii medii:        4.281      Invatator, educator,
                         maistru-instructor cu studii
                         medii
                          gradul I 663 gradul didactic I
                          gradul II 784 gradul didactic II
                          definitiv 1.690 definitiv
                          debutant 1.144 debutant»"


Art. 50
La Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, Capitolul III – Culte, litera E se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (1) si literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 2. – (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in cadrul cultelor din Romania, recunoscute potrivit legii, se stabileste dupa cum urmeaza:
...............
b) personalul din conducerea cultelor care isi desfasoara activitatea in tara, altul decat cel prevazut la lit. a), beneficiaza de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupa, la nivelul salariilor de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, conform asimilarilor;
c) personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult din tara beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor."

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite in vederea mentinerii identitatii lingvistice, culturale si religioase a romanilor din afara granitelor, se aloca de la bugetul de stat, prin unitatea centrala de cult din Romania, o suma reprezentand echivalentul in lei a 208.000 de euro lunar."

3. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a doua liniuta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- 42 de contributii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane. Contributia lunara reprezinta echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este incadrat personalul roman trimis sa isi desfasoare activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate;"

Art. II
Drepturile prevazute la art. 12 alin. (9) – (11) din Ordonanta de urgenta nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege, se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 9/2017
Legea 354/2015 privind aprobarea OG 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Legea 28/2014 pentru aprobarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 103/2013
Ordinul 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Ordin nr. 77/2011, ordin nr. 42/2011
Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 285/2010
Ordin 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul bugetar
Ordin nr. 32/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
Decizia nr. 20 din 21 septembrie 2009, posibilitatea acordarii si cuantificarii drepturilor banesti reprezentand suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare
Lege cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Lege-cadru 330/2009
Medicul si magistratii sai
Lege nr. 145/2009 pentru aprobarea OUG nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, legea 145/2009
OUG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009. Ordonanta de urgenta 41/2009
Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului
OUG nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 31/2009
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Dreptul familiei. Editia 2
Cristian Mares

Pret: 70 lei
59.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: