DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 1 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul I se abroga.

2. Articolul II va avea urmatorul cuprins:

"Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobata prin Legea nr. 113/2010, se modifica si se dompleteaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litrele a), d), e) si g) vor avea urmatorul cuprins:
a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informationala (MSI) in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale;
......
d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
e) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale si de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice;

......
g) de organ de decizie, in conditiile legii, in solutionarea de litigii intre furnizorii de regele si/sau servicii de comunicatii electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;.
2. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 3, 6, 7, 9, 11 si 12 vor avea urmatorul cuprins:
2. asigura, in calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea in institutii si in organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, sustinand, in cadrul acesora, politica si strategia nationala in domeniu, si poate primi mandat pentru a incheia acorduri internationale cu caracter tehnic;
......
4. pune in aplicare, in conditiile legii, acorduri internationale in domeniul cumunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale;
......
6. elaboreaza propuneri de acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice, precum si in domeniul serviciilor postale, pe care le inainteaza Ministerului pentru Societatea Informatica, precum si propuneri de acte normative in domeniul alocarii si atribuirii frecventelor radio, pe care le inainteaza Secretariatului General al Guvernului;
7. avizeaza proiectele de acte normative prin care se emit reglementari cu privire la administrarea si gestionarea frecventelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementeaza organizarea si functionarea ANCOM, precum si alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informatica;
......
9. implementeaza programe de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale pentru comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANCOM;
......
11. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare sau in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentelor stabilite prin acestea;
12. solutioneaza litigii, in conditiile legii, intre furnizorii de retele si/sau servicii de comunicatii electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.
3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12, 14 si 20^1 vor avea urmatorul cuprins:
4. adopta PNN si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de securitate nationala; inainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligatia de a informa Ministerul pentru Societatea Informatica in legatura cu modificarile aduse;
......
11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, dupa obtinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii pentru atribuirile cuprinzand benzi de frecvente radio cu utilizare guvernamentala sau a acelor aflate in partaj guvernamental/neguvernamental;
12. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si incaseaza tariful de utilizare a spectrului;
......
14. acorda autorizatiile de asigurare a frecventelor radio si autorizatiilor tehnice, cu respectarea reglementarilor din vigoare;
......
20^1. elaboreaza norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectarii unor obligatii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, compatibilitatii electromagnetice si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice."

3. La articolul III, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. Articolul 19 se abroga."

4. La articolul III, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 52, dupa ALIneatul (5) se introduce un nOu alineaT, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
(5^1) Termenul de valabilitate a licentei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestra a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune in sistem analogic in conditiile alin. (5) va fi reinnoit, temporar, pana la data stabilita pentru incetarea emisiilor in sistem analogic determinata prin Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national."

5. La articolul III punctul 2, alineatul (6) al articolului 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Modul de desfasurare a procedurilor prevazute la alin. (4), conditiile de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru, precum si cuantumul taxei de licenta prevazute la alin. (5) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de catre Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii."

6. La articolul III, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. Dupa articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu urmatorul cuprins:
Art. 59^1
In perioada de tranzitie de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra, asa cum este definita de Strategia privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, frecventele radio pot fi utilizate in sistem digital terestru si in baza unui acord eliberat de ANCOM."

7. La articolul III, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"3^1. La articolul 65, literele c) si f) vor avea urmatorul cuprins:
c) pentru incalcarea grava sau repetata a obligatiilor prevazute in licenta de emisie;
......
f) neplata, de catre titular, in termen de 45 de zile de la scadenta, a tarifului de utilizare a spectrului."

8. La articolul III, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"4^1. La articolul 65^1, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
a) pentru incalcarea grava sau repetata a obligatiilor prevazute in licenta;
b) neplata, de catre titular, in termen de 45 de zile de la scadenta, a tarifului de utilizare a spectrului;."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Ordin nr. 10/2012 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare
OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Ordonanta de urgenta 13/2012
Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica
Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii. Ordin nr. 2520/2010
Lege nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea da
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
82 useri online

Useri autentificati: