DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 16 mai 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) vehiculelor de patrimoniu care opereaza pe retelele0 nationale, cu conditia sa respecte normele si reglementarile nationale in materie de siguranta, in vederea asigurarii unei circulatii sigure a unor astfel de vehicule;
e) cailor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care opereaza pe retele proprii, inclusiv atelierele, vehiculele si personalului acestora."

2. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Reglementarea activitatilor privind siguranta, desfasurate pe retelele de transport feroviar prevazute la alin. (2), se face prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

3. La articolul 3, dupa litera u) se introduc trei noi litere, literele v)x), cu urmatorul cuprins:
"v) detinator persoana sau entitatea care, fiind proprietara unui vehicul sau avand dreptul de a-l utiliza, exploateaza acest vehicul ca mijloc de transport si care este inregistrata ca atare in Registrul national al vehiculelor, denumit in continuare R.N.V., prevazut la art. 33 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate (reformare), denumita in continuare Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
w) entitate responsabila cu intretinerea o entitate care raspunde de intretinerea unui vehicul si care este inregistrata ca atare in R.N.V.;
x) vehicul un vehicul feroviar care circula pe propriile roti pe liniile de cale ferata, cu sau fara tractiune; un vehicul este alcatuit din unul sau mai multe subsisteme structurale si functionale ori din una sau mai multe parti ale acestor subsisteme."

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere raspunderii fiecarui producator, furnizor de intretinere, detinator, prestator de servicii si fiecarei entitati achizitoare, legate de asigurarea faptului ca materialul rulant, instalatiile, accesoriile, echipamentele si serviciile furnizate de acestia respecta cerintele si conditiile de utilizare specificate, astfel incat pot fi puse in functiune in mod sigur de operatorul de transport feroviar si/sau de administratorul de infrastructura."

5. La articolul 6 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) metode pentru a verifica daca subsistemele structurale ale sistemelor feroviare sunt exploatate si intretinute in conformitate cu cerintele esentiale relevante, in masura in care nu sunt inca sub incidenta S.T.I."

6. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10 - Certificate de siguranta
(1) Pentru a i se acorda acces la infrastructura feroviara, un operator de transport feroviar trebuie sa detina un certificat de siguranta. Certificatul de siguranta poate acoperi intreaga retea feroviara din Romania sau numai o parte determinata a acesteia. Scopul certificatului de siguranta este de a dovedi ca operatorul de transport feroviar si-a stabilit sistemul de management al sigurantei si poate indeplini cerintele stabilite in S.T.I., in alte dispozitii legislative comunitare relevante si in normele de siguranta nationale, in scopul de a controla riscurile si de a furniza in siguranta servicii de transport in retea."

7. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) o certificare confirmand acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru a indeplini cerintele specifice necesare pentru furnizarea in siguranta a serviciilor sale pe reteaua corespunzatoare. Aceste cerinte se pot referi la aplicarea S.T.I. si a normelor de siguranta nationale, inclusiv a regulilor de exploatare a retelei, la acceptarea certificatelor de personal si la autorizatia de introducere in circulatie a vehiculelor folosite de catre operatorul de transport feroviar. Certificarea se bazeaza pe documentatia prezentata de operatorul de transport feroviar, prevazuta in anexa nr. 4."

8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14 - Intretinerea vehiculelor
(1) Fiecarui vehicul, anterior introducerii sale in circulatie sau utilizarii sale in retea, i se atribuie o entitate responsabila cu intretinerea, inregistrata in R.N.V. in conformitate cu prevederile art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.
(2) Entitatea responsabila cu intretinerea poate fi un operator
de transport feroviar, un administrator de infrastructura sau orice alt detinator.
(3) Fara a aduce atingere raspunderii operatorilor de transport feroviar si administratorilor de infrastructura in ceea ce priveste exploatarea in siguranta a unui tren, astfel cum este prevazuta la art. 4, entitatea se asigura, cu ajutorul unui sistem de intretinere, ca vehiculele de a caror intretinere raspunde se afla in stare de functionare si ca prezinta siguranta. In acest scop, entitatea responsabila cu intretinerea garanteaza ca vehiculele sunt intretinute in conformitate cu:
a) manualul de intretinere a fiecarui vehicul;
b) cerintele in vigoare, inclusiv normele privind intretinerea si dispozitiile S.T.I.
(4) Entitatea responsabila cu intretinerea poate efectua ea insasi intretinerea sau poate contracta ateliere de intretinere, dupa caz.
(5) In cazul vagoanelor de marfa, fiecare entitate responsabila cu intretinerea este certificata de un organism acreditat sau recunoscut in conformitate cu prevederile alin. (7) sau de catre autoritatea nationala de siguranta. Procesul de acreditare se bazeaza pe criterii de independenta, competenta si impartialitate, cum ar fi standardele europene relevante privind seria EN 45000. Procesul de recunoastere se bazeaza, de asemenea, pe criteriile de independenta, competenta si impartialitate.
(6) In cazul in care entitatea responsabila cu intretinerea este un operator de transport feroviar sau un administrator de infrastructura, respectarea dispozitiilor adoptate in conformitate cu prevederile alin. (7) se verifica de catre autoritatea nationala de siguranta competenta, in conformitate cu procedurile prevazute la art. 10 sau 11, si se confirma prin certificate specificate in cadrul respectivelor proceduri.
(7) Certificatele emise in conformitate cu sistemul de certificare a entitatii responsabile cu intretinerea pentru vagoanele de marfa, instituit pe baza prevederilor adoptate de catre Comisia Europeana, confirma respectarea atat a cerintelor prevazute la alin. (3) si (4), cat si a urmatoarelor cerinte privind:
a) sistemul de intretinere instituit de catre entitate;
b) formatul si validitatea certificatului emis entitatii;
c) criteriile de acreditare sau de recunoastere a organismului sau a organismelor responsabile cu emiterea de certificate si cu asigurarea controalelor necesare pentru functionarea sistemului de certificare;
d) data aplicarii sistemului de certificare, inclusiv o perioada de tranzitie de un an pentru entitatile existente responsabile cu intretinerea.
(8) Certificatele emise in conformitate cu prevederile alin. (7) sunt valabile pe intreg teritoriul Comunitatii Europene.
(9) Prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii se pot stabili masuri alternative in vederea indeplinirii obligatiilor de a identifica entitatile responsabile cu intretinerea si de a le certifica, in urmatoarele cazuri:
a) vehicule inregistrate intr-o tara terta si intretinute in conformitate cu legislatia tarii respective;
b) vehicule care sunt folosite in retele sau pe linii cu ecartament diferit de cel al retelei feroviare principale din cadrul Comunitatii Europene si pentru care indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (3) este asigurata prin acorduri internationale cu tari terte;
c) vehicule prevazute la art. 2 alin. (2) si echipamentul militar si de transport special ce necesita un permis ad-hoc de la autoritatea nationala de siguranta care trebuie emis inainte de utilizare. In acest caz, se acorda derogari pentru perioade de cel mult 5 ani.
(10) Masurile alternative prevazute la alin. (9) se pun in aplicare prin derogari care se acorda de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana:
a) la inregistrarea vehiculelor, conform prevederilor art. 33 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, in ceea ce priveste identificarea entitatii responsabile cu intretinerea;
b) la eliberarea certificatelor si a autorizatiilor de siguranta catre operatorii de transport feroviar si administratorii de infrastructura, in conformitate cu prevederile art. 10 si 11, in ceea ce priveste identificarea sau certificarea entitatii responsabile cu intretinerea.
(11) Derogarile acordate in conformitate cu prevederile alin. (10) se identifica si se motiveaza in raportul anual prevazut la art. 18."

9. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) autorizarea introducerii in circulatie a subsistemelor structurale ale sistemului feroviar, in conformitate cu prevederile art. 15 din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, si verificarea respectarii cerintelor esentiale relevante la exploatarea si intretinerea acestora;".

10. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se abroga.

11. La articolul 16 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) supravegherea inregistrarii corespunzatoare a vehiculelor in R.N.V. si informatiile continute de acesta cu privire la siguranta sunt precise si actualizate."

12. La articolul 18, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) derogarile care au fost acordate in conformitate cu prevederile art. 14."

Art. II
Trimiterile la Hotararea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar conventional, cu modificarile si completarile ulterioare, si la Hotararea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza ca trimiteri la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta prevazut in anexa nr. 11 la aceasta.

Art. III
Prezenta lege transpune in totalitate prevederile Directivei 2008/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2004/49/CE privind siguranta cailor ferate comunitare (Directiva privind siguranta feroviara), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008, precum si prevederile art. 40 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Comunitate (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191 din 18 iulie 2008.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012
OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Ordonanta de urgenta 31/2011
HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar. Ho
HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009
Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est, 2006
Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane
Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
93 useri online

Useri autentificati: