DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcariPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 15 ianuarie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informatii intre autoritatile competente din Romania si cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza sigurana rutiera, atunci cand incalcarea a fost savarsita cu un vehicul inmatriculat intr-un stat membru sau stat participant, altul decat statul in care a fost savarsita fapta, precum si facilitarea executarii de catre autoritatile romane a sanctiunilor aplicate pentru incalcari savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre si in statele participante.
(2) In vederea realizarii scopului prevazut la alin.(1), prezenta lege stabileste:
a) autoritatea publica romana prin intermediul careia se va asigura schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, in calitate de punct national de contact;
b) modalitatea de efectuare a schimbului de informatii prin utilizarea cautarii automatizate a datelor de inmatriculare a vehiculelor si proprietarilor sau detinatorilor acestora;
c) modalitatea de informare, de catre autoritatile romane competente, a proprietarului, detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, cu privire la incalcarea, pe teritoriul Romaniei, a normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, daca aceasta incalcare este savarsita cu un vehicul inmatriculat intr-un alt stat membru;

d) regimul juridic al incalcarilor normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera ce au fost savarsite pe teritoriul Romaniei.
(3) Prezenta lege nu se aplica in relatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Irlanda si Regatul Danemarcei, decat in masura in care aceste state vor face obiect al aplicarii Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, in conditiile Protocolului privind pozitia Regatului Unit si Irlandei cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie si ale Protocolului privind pozitia Danemarcei, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeana si la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat de Romania prin Legea nr.13/2008.
(4) Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, si normelor de drept international si european relevante in domeniul cooperarii judiciare in materie penala.
(5) Prezenta lege se aplica in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.

Art. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) stat membru stat membru al Uniunii Europene;
b) autoritati romane competente autoritati romane cu atributii stabilite potrivit legii pentru constatarea si sanctionarea incalcarilor normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera prevazute la art.3 alin.(1), savarsite pe teritoriul Romaniei;
c) cautare automatizata procedura de acces direct printr-un serviciu de comunicatii electronice care presupune consultarea, de catre autoritatea competenta a unui stat membru sau stat participant, in timp real, a sistemului de evidenta apartinand altui/altor state membre sau state participante, sub forma de cerere transmisa, ori transmiterea, printr-un singur mesaj de comunicare, catre punctele nationale de contact ale acestor state a unui lot de date continand cereri sau raspunsuri multiple, care se va prelucra automatizat;
d) punct national de contact autoritate competenta desemnata de catre un stat membru sau stat participant pentru schimbul de date privind inmatricularea vehiculului;
e) stat participant stat tert cu care Uniunea Europeana a incheiat un acord in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor;
f) vehicul orice autovehicul supus inmatricularii, conform legislatiei nationale a statului membru sau a statului participant;
g) statul in care s-a savarsit incalcarea statul membru sau statul participant in care s-a savarsit incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera;
h) statul de inmatriculare statul membru sau statul participant in care este inmatriculat vehiculul cu care s-a savarsit incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera;
i) exces de viteza depasirea limitei maxim admise de viteza pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
j) nefolosirea centurii de siguranta incalcarea obligatiei de a purta centura de siguranta sau de a folosi dispozitive de siguranta pentru copii, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificarile ulterioare ori, dupa caz, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
k) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului nerespectarea obligatiei de a opri vehiculul la culoarea rosie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
l) conducerea sub influenta alcoolului conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ori, dupa caz, potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
m) conducerea sub influenta stupefiantelor conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ori, dupa caz, potrivit Legii nr.286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania; n) nefolosirea castii de protectie nerespectarea obligatiei de a purta casca de protectie in timpul circulatiei pe drumurile publice, de catre conducatorii motocicletelor/mopedelor si persoanele transportate pe acestea, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
o) utilizarea unei benzi interzise nerespectarea interdictiei sau restrictiei de a conduce un vehicul pe o banda a sensului de deplasare, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
p) utilizarea ilegala a unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de comunicare in timpul conducerii nerespectarea interdictiei de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare in timpul conducerii fara utilizarea dispozitivului de tip "maini libere", astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nerespectarea interdictiei de a utiliza telefonul mobil sau alt echipament de comunicare in timpul conducerii, astfel cum aceasta fapta este stabilita si sanctionata potrivit legislatiei statului in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
q) detinatorul vehiculului persoana fizica sau juridica, alta decat proprietarul, pe numele careia este efectuata operatiunea de inmatriculare a vehiculului sau care este inscrisa in certificatul de inmatriculare ca utilizator al vehiculului in virtutea unui drept legal potrivit dispozitiilor legale sau, dupa caz, a legislatiei statului de inmatriculare, altul decat Romania. (2) Prin dispozitiv de siguranta pentru copii prevazut la alin. (1) lit. j), in sensul Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificarile ulterioare ori al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege dispozitiv de retinere omologat. (3) Prin semnal de oprire echivalent culorii rosii a semaforului, prevazut la alin. (1) lit. k), in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege lumina rosie a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila. (4) Prin echipament de comunicare, prevazut la alin. (1) lit. p), in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege orice echipament tehnic avand si functia de telefon mobil.


Capitolul II - Schimb transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera


Sectiunea 1 - Domenii de aplicare


Art. 3
(1) Prezenta lege se aplica urmatoarelor incalcari ale normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, denumite in continuare incalcari:
a) excesul de viteza;
b) nefolosirea centurii de siguranta;
c) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
d) conducerea sub influenta alcoolului;
e) conducerea sub influenta stupefiantelor;
f) nefolosirea castii de protectie;
g) utilizarea unei benzi interzise;
h) utilizarea ilegala a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare in timpul conducerii.
(2) Schimbul transfrontalier de informatii intre statele membre, precum si intre statele membre si statele participante, in cazul incalcarilor prevazute la alin. (1), se realizeaza prin accesul punctelor nationale de contact ale acestor state la urmatoarele date privind inmatricularea vehiculelor aflate in sistemele de evidenta apartinand altor state membre sau statelor participante: a) date privind vehiculele; b) date privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor. (3) Potrivit prezentei legi, schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera presupune accesul si obtinerea datelor, in conditiile alin. (2), prin cautare automatizata realizata prin intermediul platformei informatice EUCARIS, a carei componenta nationala este administrata potrivit legii de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne, denumita in continuare DRPCIV. (4) Prevederile prezentei legi referitoare la accesul punctului national de contact roman la datele privind inmatricularea vehiculelor din sistemele de evidenta apartinand altor state membre sau statelor participante se aplica in situatia incalcarilor savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant, daca:
a) au fost constatate de catre autoritatile romane competente cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic sau prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite in conditiile legii;
b) autoritatile romane competente nu detin datele persoanelor responsabile de incalcari si efectueaza investigatii in vederea identificarii acestora.

Sectiunea 2 - Puncte nationale de contact si autoritatile romane competente


Art. 4
(1) Se desemneaza DRPCIV ca punct national de contact pentru Romania, in scopul:
a) furnizarii automate a datelor prevazute la art. 3 alin. (2) catre punctele nationale de contact ale statelor membre si ale statelor participante, in conditiile prezentei legi;
b) asigurarii accesului autoritatilor romane competente pentru a efectua cautarea automatizata a datelor prevazute la art. 3 alin. (2) in sistemele de evidenta ale statelor membre sau ale statelor participante, in conditiile prezentei legi.
(2) Cautarea automatizata prevazuta la alin. (1) lit. b) si colectarea datelor privind inmatricularea vehiculelor de catre autoritatile romane competente se realizeaza prin intermediul DRPCIV, doar in vederea efectuarii investigatiilor privind incalcarile savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant.
(3) Cautarea automatizata prevazuta la alin. (1) lit. b) se realizeaza in situatia in care autoritatile romane competente nu detin datele persoanelor responsabile de incalcarile savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant si efectueaza investigatii in vederea identificarii acestora.
(4) Cautarea automatizata prevazuta la alin. (1) lit. b) este conditionata de utilizarea de catre autoritatile romane competente a unui numar de inmatriculare complet.
(5) Procedura de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2), precum si elementele acestor date se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5
(1) Punctele nationale de contact ale statelor membre, altele decat Romania, sunt autorizate sa:
a) acceseze automatizat Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, denumit in continuare RNEPCVI, constituit la nivelul DRPCIV potrivit Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; si
b) sa efectueze cautari automatizate privind datele prevazute la art.3 alin.(2) existente in RNEPCVI.
(2) Punctele nationale de contact ale statelor participante sunt autorizate sa realizeze activitatile prevazute la alin. (1) doar in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011.
(3) Autorizarea prevazuta la alin. (1) si (2) consta in conferirea accesului automatizat la RNEPCVI in vederea efectuarii, de catre autoritatile competente din statul in care s-a savarsit incalcarea cu un vehicul inmatriculat in Romania, a investigatiilor referitoare la incalcari, astfel cum acestea sunt definite in legislatia nationala a acestui stat. (4) Obtinerea de catre punctele nationale de contact ale statelor in care s-a savarsit incalcarea, altele decat Romania, a datelor prevazute la art. 3 alin. (2), prin cautare automatizata, se realizeaza in mod gratuit si este conditionata de utilizarea unui numar de inmatriculare complet.

Art. 6
(1) Autoritatile romane competente, in temeiul prezentei legi, sunt abilitate:
a) sa participe la schimbul transfrontalier de informatii referitoare la incalcari, prin utilizarea cautarii automatizate a datelor prevazute la art. 3 alin. (2) in sistemele de evidenta apartinand altor state membre sau statelor participante;
b) sa efectueze investigatii pentru identificarea conducatorului vehiculului cu care a fost savarsita incalcarea pe teritoriul Romaniei;
c) sa transmita scrisoarea de informare prevazuta la art. 13.
(2) Autoritatile romane competente se desemneaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 7
(1) In vederea efectuarii investigatiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) privind incalcari savarsite pe teritoriul Romaniei cu un vehicul inmatriculat intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant, autoritatile romane competente acceseaza datele privind inmatricularea vehiculului prevazute la art. 3 alin. (2) din sistemele de evidenta ale statului de inmatriculare. Accesarea se realizeaza in termen de maximum 30 de zile de la data savarsirii incalcarii.
(2) Dupa obtinerea datelor privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor cu care au fost savarsite incalcarile si dupa incadrarea juridica a faptelor, autoritatile romane competente declanseaza procedurile necesare pentru informarea acestora cu privire la initierea demersurilor legale privind constatarea faptelor, in conditiile legii.
(3) Procedurile prevazute la alin. (2) presupun transmiterea, in conditiile prezentei legi, a scrisorii de informare prevazuta la art. 13 catre proprietarii sau detinatorii vehiculelor cu care au fost savarsite incalcarile.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator in situatia in care, prin raspunsul la scrisoarea de informare, proprietarii sau detinatorii vehiculelor indica autoritatilor romane competente o alta persoana care a savarsit incalcarea.
(5) In cazul in care incalcarea de pe teritoriul Romaniei constituie infractiune, sunt aplicabile dispozitiile Codului de procedura penala.

Sectiunea 3 - Protectia datelor cu caracter personal


Art. 8
Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre autoritatile romane competente se realizeaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Afacerilor Interne in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice, republicata.

Art. 9
In acceptiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, DRPCIV si autoritatile romane competente desemnate potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrarile efectuate in temeiul prezentei legi, potrivit competentelor proprii.

Art. 10
(1) Datele colectate potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (2), obtinute in conditiile prezentei legi, sunt prelucrate de catre autoritatile romane competente numai in scopul stabilirii persoanei responsabile de incalcarile savarsite pe teritoriul Romaniei.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute de prezenta lege, autoritatile romane competente sunt abilitate sa-si creeze sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal proprii potrivit scopului prevazut la alin. (1), pentru:
a) efectuarea investigatiilor privind incalcarile savarsite pe teritoriul Romaniei cu un vehicul inmatriculat intr-un stat membru, altul decat Romania, sau intr-un stat participant;
b) facilitarea executarii, de catre autoritatile romane, a sanctiunilor aplicate pentru incalcari savarsite, pe teritoriul Romaniei, de catre cetateni sau rezidenti ai unui stat membru sau ai unui stat participant.
(3) Conditiile privind organizarea si functionarea sistemelor de evidenta create potrivit dispozitiilor alin. (2) si masurile pentru asigurarea securitatii datelor se stabilesc prin dispozitie a conducatorului operatorului de date cu caracter personal.
(4) Datele cu caracter personal colectate si stocate potrivit dispozitiilor alin. (2) nu pot fi prelucrate in alt scop decat cel prevazut de prezenta lege.
(5) Termenul de stocare pentru datele prelucrate potrivit dispozitiilor prezentei legi este de 5 ani. Termenul incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care datele au fost colectate.
(6) La implinirea termenului de stocare prevazut la alin. (5), datele cu caracter personal sunt sterse in mod automat, prin proceduri ireversibile.

Art. 11
(1) In situatia existentei unor prelucrari de date cu caracter personal efectuate in RNEPCVI, potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), persoana vizata poate obtine de la DRPCIV, pentru fiecare operatiune de prelucrare, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, in conditiile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele informatii cu privire la datele accesate de punctele nationale de contact ale statelor in care s-a savarsit incalcarea, altele decat Romania:
a) categoriile de date cu caracter personal ce o privesc, stocate in RNEPCVI si comunicate, in conditiile prezentei legi, autoritatii competente din statul in care s-a savarsit incalcarea, altul decat Romania;
b) data la care a fost efectuata cautarea automatizata cu privire la datele cu caracter personal ce o privesc;
c) denumirea autoritatii competente careia i-au fost comunicate datele si, daca exista, datele de identificare a acesteia.
(2) In situatia cererilor formulate potrivit alin. (1) sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 26 din Legea nr. 238/2009, republicata.

Art. 12
In cazul cererilor privind exercitarea drepturilor prevazute la art. 13-15 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, adresate autoritatilor romane competente si care vizeaza prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in conditiile prezentei legi cu privire la incalcari savarsite pe teritoriul Romaniei cu un vehicul inmatriculat intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant, termenul pentru transmiterea raspunsului catre persoana vizata este de pana la 60 de zile de la data primirii cererii.


Capitolul III - Scrisoarea de informare privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera


Art. 13
(1) Autoritatile romane competente transmit scrisoarea de informare privind incalcarile savarsite pe teritoriul Romaniei cu un vehicul inmatriculat intr-un alt stat membru urmatorilor destinatari:
a) proprietarului sau detinatorului vehiculului ale carui date au fost obtinute in conditiile prezentei legi;
b) persoanei identificate in alt mod, suspectate ca a savarsit incalcarea.
(2) Scrisoarea de informare se transmite destinatarilor prevazuti la alin.(1) in termen de maximum 30 de zile de la data obtinerii datelor de identificare a acestora. Forma si continutul scrisorii de informare privind incalcarea normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Scrisoarea de informare cuprinde cel putin urmatoarele informatii relevante:
a) incalcarea savarsita, astfel cum aceasta este stabilita de legislatia romana, precum si natura contraventionala sau penala a acesteia, dupa caz;
b) locul, data si ora la care a fost savarsita incalcarea si descrierea detaliata a acesteia;
c) o mentiune expresa cu privire la actul normativ ce stabileste si sanctioneaza incalcarea, care sa cuprinda categoria juridica, numarul, data publicarii si titlul acestuia, precum si trimiteri la dispozitiile legale care au fost incalcate si sanctiunea aferenta;
d) o mentiune expresa cu privire la posibilitatea contestarii, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, ce urmeaza a fi incheiat de agentii constatatori din cadrul autoritatilor romane competente, daca fapta constituie contraventie;
e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea incalcarii;
f) consecintele juridice ale incalcarii, conform legislatiei romane;
g) existenta dreptului de acces la datele cu caracter personal, in conditiile art. 12;
h) existenta dreptului de interventie asupra datelor cu caracter personal;
i) termenul de stocare a datelor, prevazut la art. 10 alin. (5);
j) mentiunile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) posibilitatea de achitare a jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute de lege pentru incalcare, datele de identificare a contului in care urmeaza sa fie virata contravaloarea acesteia, precum si posibilitatea de informare a autoritatilor romane prin transmiterea dovezii de plata;
l) o mentiune expresa cu privire la posibilitatea de comunicare ulterioara a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea acestuia si confirmarea de primire, daca destinatarul indica autoritatii romane competente datele corespunzatoare in acest scop;
m) termenul de raspuns, catre autoritatea romana competenta, la scrisoarea de informare;
n) posibilitatea de a solicita autoritatilor romane competente, o singura data, informatii suplimentare referitoare la incalcare, in termen de maximum 15 zile de la primirea scrisorii de informare, precum si mentiunea ca aceasta nu prelungeste termenul de raspuns catre autoritatea romana competenta.
(4) Scrisoarea de informare se intocmeste in limba statului membru utilizata in documentul de inmatriculare a vehiculului cu care s-a savarsit incalcarea, daca acest document este disponibil sau, dupa caz, in una dintre limbile oficiale ale statului membru in care este inmatriculat vehiculul respectiv.
(5) Comunicarea scrisorii de informare se face prin posta, cu scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire, in plic inchis, la adresa proprietarului, detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, suspectate ca a savarsit incalcarea, ale caror date au fost obtinute in conditiile prezentei legi.
(6) In sensul prezentului capitol, prin persoana identificata in alt mod, suspectata ca a savarsit incalcarea, se intelege, dupa caz:
a) persoana indicata ca a condus vehiculul la momentul savarsirii faptei pe teritoriul Romaniei, de catre proprietarul sau detinatorul vehiculului, prin raspunsul la scrisoarea de informare comunicat autoritatilor romane competente;
b) persoana despre care autoritatile romane competente detin informatii ca a condus vehiculul la momentul savarsirii faptei pe teritoriul Romaniei.
(7) Prevederile cuprinse in prezentul capitol se aplica, in conditiile acordului prevazut la art. 5 alin. (2), si in cazul conducatorilor vehiculelor inmatriculate in statele participante.
(8) Termenul de raspuns la scrisoarea de informare nu poate fi stabilit de catre autoritatea romana competenta pentru o perioada mai mica de 30 de zile.

Art. 14
Prin derogare de la dispozitiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la dispozitiile art. 109 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, destinatarul prevazut la art. 13 alin. (1), caruia i s-a comunicat scrisoarea de informare, are posibilitatea:
a) de a achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege pentru incalcare, astfel cum aceasta este stabilita si sanctionata de legislatia romana, pana la termenul de raspuns catre autoritatea romana competenta; si
b) de a informa, in consecinta, autoritatile romane competente, prin raspunsul la scrisoarea de informare.

Art. 15
(1) In situatia in care destinatarul prevazut la art. 13 alin. (1) caruia i s-a comunicat scrisoarea de informare solicita, in termenul prevazut la art. 13 alin. (3) lit. n), informatii suplimentare referitoare la incalcare autoritatilor romane competente, acestea comunica elementele necesare in termen de maximum 15 zile de la primirea solicitarii.
(2) In situatia in care destinatarul prevazut la art. 13 alin. (1) caruia i s-a comunicat scrisoarea de informare invoca, in raspuns, existenta unei erori de identificare in privinta sa referitor la incalcarea detectata, autoritatile romane competente efectueaza investigatiile necesare si comunica un raspuns in termen de maximum 10 zile de la primirea raspunsului.
(3) Raspunsul autoritatilor romane competente la solicitarile prevazute la alin. (1) si (2) se intocmeste intr-o limba de circulatie internationala si se comunica in conditiile art. 13 alin. (5) sau ale art. 19 alin. (4), care se aplica in mod corespunzator.

Art. 16
Dupa primirea din partea proprietarului, a detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, suspectate ca a savarsit incalcarea, a raspunsului la scrisoarea de informare din care rezulta identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul savarsirii incalcarii, precum si faptul ca aceasta recunoaste ca a condus vehiculul la momentul savarsirii incalcarii, agentii constatatori din cadrul autoritatilor romane competente iau, dupa caz, urmatoarele masuri:
a) constata contraventia si aplica sanctiunea contraventionala legala, prin intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, in situatia in care incalcarea constituie contraventie;
b) intocmesc actele de constatare, potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, in situatia in care incalcarea prevazuta la art. 3 alin. (1) constituie infractiune.


Capitolul IV - Regimul juridic al incalcarii normelor de circulatie pe drumurile publice care constituie contraventii, savarsite pe teritoriul Romaniei, cu un vehicul inmatriculat intr-un stat membru sau intr-un stat participant


Art. 17
(1) Constatarea incalcarii normelor de circulatie pe drumurile publice savarsite pe teritoriul Romaniei, cu un vehicul inmatriculat intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant care, potrivit legii, constituie contraventii, si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac in conditiile prevazute de prezentul capitol in situatia in care vehiculul a fost condus de un cetatean al unui stat membru, altul decat Romania, de un cetatean al unui stat participant sau de un cetatean roman ori strain cu domiciliul ori, dupa caz, resedinta sau rezidenta in aceste state.
(2) Amenzile aplicate cetatenilor statelor membre, altele decat Romania, cetatenilor unui stat participant sau cetatenilor romani ori strainilor cu domiciliul ori, dupa caz, resedinta sau rezidenta in aceste state, pentru incalcari savarsite in conditiile prevazute la alin. (1) care, potrivit legii, constituie contraventii, se fac venit la bugetul de stat si se achita in numerar la orice unitate a trezoreriei statului sau prin virament in contul corespunzator de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, codificat cu codul de identificare fiscala al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
(3) La achitarea prin virament a amenzilor prevazute la alin. (2) pot fi utilizate orice mijloace de plata, cum ar fi servicii postale, institutii financiar-bancare sau instrumente de plata electronica, precum si Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.

Art. 18
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii in cazul contraventiei savarsite in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) data si locul unde este incheiat;
b) numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
c) date referitoare la identitatea persoanei care a condus vehiculul la momentul savarsirii incalcarii, respectiv numele si prenumele, data si, dupa caz, locul nasterii acesteia, adresa de resedinta sau rezidenta sau, dupa caz, numarul permisului de conducere, data si locul eliberarii acestuia ori un numar de identificare a persoanei, furnizat de aceasta ori obtinut de agentul constatator potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (2);
d) descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei;
e) date privind dispozitivul utilizat pentru detectarea incalcarii;
f) indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
g) sanctiunea aplicata;
h) posibilitatea achitarii, in termen de 48 de ore, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;
i) obligatia de informare in consecinta a autoritatilor romane cu privire la achitarea amenzii, prin transmiterea dovezii de plata;
j) o mentiune expresa cu privire la posibilitatea contestarii, potrivit legii, a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, incheiat de agentii constatatori din cadrul autoritatilor romane competente, respectiv termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
(2) In situatia in care, prin raspunsul la scrisoarea de informare, destinatarul prevazut la art. 13 alin. (1) comunica autoritatii romane competente si dovada de plata a jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute de lege pentru incalcarea cu privire la care a fost informat, in cuprinsul procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii intocmit potrivit legii, agentul constatator face o mentiune corespunzatoare. In acest caz, dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. h) si i) nu se aplica.

Art. 19
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, intocmit potrivit legii, pentru contraventiile savarsite in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1), precum si instiintarea de plata se comunica contravenientului, in conditiile prezentului capitol.
(2) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, precum si a instiintarii de plata se face prin posta, cu confirmare de primire, in plic inchis, la domiciliul, resedinta sau rezidenta din strainatate a contravenientului cetatean al unui stat membru, altul decat Romania, cetatean al statului participant, cetatean roman sau strain.
(3) Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, precum si a instiintarii de plata se face in termen de cel mult doua luni de la data aplicarii sanctiunii. Prin data aplicarii sanctiunii se intelege data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii prin care se aplica sanctiunea contraventionala.
(4) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii poate fi comunicat contravenientului si prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea acestuia si confirmarea de primire, daca destinatarul, prin raspunsul la scrisoarea de informare, indica autoritatii romane competente datele corespunzatoare in acest scop.
(5) In situatia prevazuta la alin. (2), procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se considera comunicat in termen de doua luni de la data expeditiei, daca nu este returnata corespondenta sau nu este confirmata primirea acesteia intr-un termen mai scurt, fara a mai fi necesara comunicarea prin afisare la domiciliul, resedinta sau rezidenta din strainatate a contravenientului sau prin alte mijloace de publicitate.
(6) Procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, precum si a instiintarii de plata se socoteste indeplinita:
a) la data inscrisa pe confirmarea de primire sau dovada ce atesta primirea acestora de catre contravenient sau alta persoana;
b) la data consemnarii de catre personalul furnizorului de servicii postale, dupa caz, a refuzului de semnare a confirmarii de primire, a refuzului de primire a corespondentei ori a imposibilitatii de a semna, din motive intemeiate, confirmarea de primire, indiferent daca destinatarul a primit sau nu corespondenta personal.
(7) In cazul comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, precum si a instiintarii de plata potrivit dispozitiilor alin. (4), procedura se socoteste indeplinita la data aratata pe copia imprimata a confirmarii expedierii, certificata de personalul autoritatii sau institutiei care a facut transmisiunea.

Art. 20
Executarea sanctiunilor contraventionale aplicate pentru contraventiile savarsite in conditiile prevazute la art. 17 alin. (1) se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu a fost comunicat contravenientului in termen de doua luni de la data aplicarii sanctiunii.

Art. 21
(1) Executarea sanctiunilor de natura financiara aplicate cetatenilor romani sau persoanelor cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala pe teritoriul Romaniei, care au bunuri ori o sursa de venit in acest stat, de catre autoritatile competente din alte state membre ca urmare a savarsirii, pe teritoriile acestora, a incalcarilor prevazute la art. 3 alin. (1) cu vehicule inmatriculate in Romania, se face de autoritatile judiciare romane de executare, in conditiile dispozitiilor prevazute in Titlul VII, Capitolul II, Sectiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata.
(2) In situatia aplicarii de catre autoritatile romane a unor sanctiuni de natura financiara ca urmare a unor incalcari savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre care, potrivit legii, constituie infractiuni, solicitarea executarii acestora se realizeaza in conditiile dispozitiilor prevazute in Titlul VII, Capitolul II, Sectiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004, republicata.

Art. 22
Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6 alin. (2), art. 9, art. 391, precum si cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 23
(1) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Romania, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite Comisiei Europene urmatoarele informatii:
a) dispozitiile prezentei legi si ale ordinelor ministrului afacerilor interne prevazute la art. 4 alin. (5) si la art. 13 alin. (2);
b) normele legale privind circulatia pe drumurile publice referitoare la domeniul reglementat de prezenta lege, altele decat cele prevazute la lit.a), aplicabile pe teritoriul Romaniei;
c) alte date necesare si utile Comisiei Europene pentru elaborarea sintezei cu privire la normele in vigoare in statele membre si in Romania referitoare la domeniul reglementat de Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011, prevazuta la art. 8 alin. (1) din directiva.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate de DRPCIV si autoritatile romane competente.
(3) Autoritatile romane competente desfasoara activitati de furnizare a informatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) participantilor la trafic, astfel cum acestia sunt definiti prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In scopul realizarii activitatilor prevazute la alin. (3), autoritatile romane competente colaboreaza cu persoane juridice, organizatii, organisme responsabile de siguranta rutiera, organizatii neguvernamentale care isi desfasoara activitatea in domeniul sigurantei rutiere si cluburile automobilistice interesate si coopereaza cu alte institutii si autoritati ale administratiei publice de la nivel central si local, in conditiile legii.

Art. 24
(1) In vederea urmaririi si controlului aplicarii prevederilor cuprinse in prezenta lege, Ministerul Afacerilor Interne intocmeste un raport preliminar, un raport complet, precum si rapoarte periodice.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) contin urmatoarele date:
a) numarul de cereri de cautare automatizata efectuate de autoritatile romane competente in sistemele de evidenta ale statelor de inmatriculare, in conditiile prezentei legi, in urma incalcarilor savarsite pe teritoriul Romaniei cu vehicule inmatriculate intr-un alt stat membru sau intr-un stat participant;
b) natura contraventionala sau penala, dupa caz, a incalcarilor pentru care au fost depuse cereri de cautare automatizata de catre autoritatile romane competente, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 3 alin. (1) si stabilite de legislatia nationala;
c) numarul cererilor de cautare automatizata depuse de catre autoritatile romane competente care au fost respinse de catre autoritatile competente din statele membre sau din statele participante;
d) o descriere a situatiei de la nivel national in legatura cu masurile ulterioare luate de catre autoritatile romane competente cu privire la incalcari, pe baza proportiei incalcarilor care au facut obiectul unor scrisori de informare.
(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) se intocmesc de catre Ministerul Afacerilor Interne, pe baza informatiilor colectate si furnizate de catre:
a) DRPCIV si autoritatile romane competente;
b) Ministerul Justitiei, in cazul incalcarilor care, potrivit legii, constituie infractiuni.
(4) Romania, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, transmite succesiv Comisiei Europene rapoartele prevazute la alin. (1), potrivit urmatorului calendar:
a) raportul preliminar, pana la data de 7 noiembrie 2014;
b) raportul complet, pana la data de 6 mai 2016;
c) ulterior, rapoarte periodice, la fiecare 2 ani.
(5) Rapoartele prevazute la alin. (1) nu vor contine date cu caracter personal sau informatii clasificate.
(6) Rapoartele prevazute la alin. (1) se intocmesc de catre Ministerul Afacerilor Interne, astfel incat sa fie respectat calendarul prevazut la alin. (4).

***

Prezenta lege transpune in legislatia nationala art.1-3, art.4 alin.(1) teza intai si alin.(2) teza intai si a treia, art.5-8 din Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.288 din 5 noiembrie 2011.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.