DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 22 martie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 14 iunie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman"


2. La articolul II, partea introductiva a punctului 1 va avea urmatorul cuprins:
"1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:".

3. La articolul II, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. aLineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6
(1) Consiliul de conducere este organul delibertiv al institutului si este format din 23 de membri.»"

4. La articolul II, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
"2. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmaTorul cuprins:

«(2) COnsiliul de conducere are urmatoarea componenta:
a) presedintele Institutului;
b) cei 2 vicepresedinti ai Institutului;
c) un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
d) un membru desemnat de prim-ministru;
e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;
g) un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei nationale, prin ordin;
h) presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
i) 14 membri numit de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori legal constituite si declarate de utilitate publica si 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice si ponderii lor in Senat.»"


5. La articolul II, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu urmatorul cuprins:
«(2^1) Listele candidatilor propusi de grupurile parlamentare si, respectiv, de asociatiile si uniunile de creatori sunt inaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa si Comisiei pentru politica externa, in vederea audierii acestora in sedinta comuna.
(2^2) In urma audierii, cele doua comisii permanente vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta plenului Senatului, insotit de listele de candidati propusi pentru posturile de membru in Cosiliul de conducere.
(2^3) Listele de candidati se supun votului plenului Senatului si se aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti.»"

6. La articolul II, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"3^1. La articolul 7, dupa litera f) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
«f^1) aproba raportul anual de activitate a Institutului, precum si orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.»"

7. La articolul II, partea introductiva a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"4. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:".

8. La articolul II, dupa punctul 4 se introduc doua noi puncte, punctele 4^1 si 4^2, cu urmatorul cuprins:
"4^1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
«(4) La sedintele Consiliului de conducere participa, fara drept de vot, secretarul general al Institutului si secretarul general adjunct.»
4^2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 10
(1) Comitetul director este organul care asigura conducerea executiva a activitatii curente a Institutului si este alcatuit din 7 membri, dintre care unul este presedintele Institutului, 2 sunt vicepresedintii, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiti de presedinte dintre persoanele cu functii de conducere din aparatul propriu al Institutului.»"

9. La articolul II, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
"5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 12
(1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de secretar de stat, numiti si revocati in/din functie de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevazute la art. 6 alin. (2^1)-(2^3). Functia de vicepresedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.»"

10. La articolul II, dupa punctul 5 se introduc doua noi puncte, punctele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
"5^1. Alineatul (2) al articolului 12 se abroga.
5^2. La articolul 12, dupa litera c) a alineatului (4) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
«c^1) prezideaza sedintele Consiliului de conducere;»"

11. La articolul II, dupa punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1-6^3, cu urmatorul cuprins:
"6^1. Alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
«(3) Numirea si revocarea directorilor si a directorilor adjuncti se fac la propunerea presedintelui Institutului si cu avizul comun al Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa si al Comisiei pentru politica externa ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii si al presedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii pentru inca un mandat; directorul Academia di Romania din Roma si cel al Institutului Cultural Roman si de Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea presedintelui Academiei Romane.»
6^2. Alineatul (3) al articolului 23 se abroga.
6^3. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul cuprins:
«Art. 24^1
(1) Activitatea Institutului este analizata de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual si ori de cate ori comisiile de specialitate ale Senatului solicita Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, impreuna cu contul de executie bugetara, pana la data de 15 aprilie a anului urmator.
(2) Raportul anual de activitate se depune, impreuna cu contul de executie bugetara, la Biroul pemanent al Senatului, pana la data de 15 aprilie a anului urmator.
(3) Comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa si Comisia pentru politica externa ale Senatului dezbat, in sedinta comuna, raportul anual de activitate a Institutului si, cu avizul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital asupra contului de executie bugetara, intocmesc un raport comun, care este supus aprobarii Senatului.
(4) In situatia in care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligata ca, in termen de 30 de zile, sa prezinte comisiilor reunite un program de masuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii si aprobarii celor doua comisii.
(5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului si, dupa caz, programul de masuri se supun dezbaterii plenului Senatului, in prezenta conducerii Institutului si se aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti.»"

12. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu urmatorul cuprins:
"Art. IV
Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural, astfel cum a fost aprobata, cu modificari si completari, prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Lege 185/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
Legea 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Cartii. Lege nr. 81/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Ordin 1900/2013 privind publicarea Programului de cooperare culturala intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala. Hotararea 1059/2013
Evolutia unor drepturi fundamentale in contextul social actual
Anca Ioana Iancu, Gheorghe Iancu

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: