DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a veniculelor scoase din uz. Lege nr. 51/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 19 martie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autorizatia tehnica de functionare diferentiaza operatorii economici pe clase, in functie de tipul si complexitatea activitatii pe care o executa, fara a nominaliza si marca de autovehicule."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
(1) Conformitatea activitatilor prevazute la art. 1, executate, se verifica prin inspectie cu dispozitive, echipamente si tehnologii specifice, care sa garanteze ca vehiculul supus acestor activitati corespunde conditiilor si reglementarilor legale privind admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor rutiere.
(2) Operatorul economic asigura posibilitatea ca beneficiarul sa asiste vizual, intr-un spatiu special amenajat, in conditii de siguranta, separat de spatiul de lucru, in mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul in care sunt executate activitatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), in care sunt utilizate piesele, ansamblele si amterialele si in care este efectuata manopera.
(3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigura accesul acestuia la facilitatea prevazuta la alin. (2).
(4) Operatorii economici sunt obligati sa inregistreze rezultatele verificarilor executate conform alin. (1), sa mentina dovezi care sa demonstreze conformitatea activitatilor executate cu conditiile tehnice si de calitate impuse si sa asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3).
(5) Nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (2)-(4) de catre operatorii economici da dreptul beneficiarului sa refuze motivat in scris semnarea receptiei respectivelor activitati, prevazute in devizul de lucrari, si inclusiv plata acestora, pana in momentul in care acesta nu mai are obiectiuni in ce priveste realitatea si calitatea lucrarilor.
(6) Refuzul motivat in scris al semnarii receptiei de catre beneficiar reprezinta o contestatie, care se inregistreaza in registrul contestatiilor al operatorului economic.

(7) Daca refuzul beneficiarului se mentine, acesta sau operatorul economic poate formula o contesttie la reprezentanta R.A.R. si poate solicita prezenta unui reprezentant al reprezentantei R.A.R., care, in termen de maximum 7 zile lucratoare, analizeaza contestatia si dispune aplicarea masurilor legale.
(8) Daca masurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestatiei, beneficiarul poate depune, dupa caz, plangere la instanta competenta, conform prevederilor legale, informand in acest sens si reprezentanta R.A.R.
(9) R.A.R. infiinteaza, la nivelul fiecarei reprezentante teritoriale, un registru, denumit Registrul contestatiilor si plangerilor in justitie, in care sunt inregistrate toate contestatiile si plangerile primite conform alin. (7) si (8).
(10) R.A.R., in baza acestor contestatii si plangeri, consemnate in Registrul contestatiilor si plangerilor in justitie, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestatii consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar fata de auditul anual planificat, ale carui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a doua audituri de supraveghere suplimentara in decurs de 12 luni, in urma carora se constata abateri de la prevederile legale, vor atrage in mod obligatoriu suspendarea autorizatiei tehnice de functionare a operatorului pentru 30 de zile."

3. La articolul 6^1 alineatul (1), literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) efectuarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (2) fara autorizatia tehnica de functionare, cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei;
b) efectuarea activitatilor prevazute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizatia tehnica de functionare a fost suspendata total sau partial, ori fara mentinerea conditiilor initiale de autorizare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 si 4, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei."

4. La articolul 6^1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din amenda stabilita de agentul constatator, acesta facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale carui prevederi intra in vigoare la 18 luni de la data publicarii prezentei legi.

Art. III
In termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica si completa Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.160 si 1.160 bis din 21 decembrie 2005, in mod corespunzator modificarilor si completarilor dispuse de prezenta lege.

Art. IV
De la data intrarii in vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, in cazul operatorilor economici care nu indeplinesc conditiile respective, se suspenda de drept autorizatiile tehnice de functionare emise de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pana la data constatarii de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" a indeplinirii acestora.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
Ordin 1309/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1/177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Cons
Ordin nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Co
OG 19/2014 pentru completarea OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. Ordonanta 19/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014
Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
Ordin 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
Ordinul 2691/2012 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
Legea nr. 136/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
OUG nr. 7/2009, privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta nr. 7/2009


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: