DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 50/2015 pentru aprobarea OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Lege nr. 50/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 20 martie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Termenii 'acreditare', 'specificatie tehnica' si 'standard armonizat', precum si expresiile 'autoritate de supraveghere a pietei', 'evaluare a conformitatii', 'organism national de acreditare', 'organism de evaluare a conformitatii' si 'supraveghere a pietei' au semnificatiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(3) Termenul 'standard' are semnificatia stabilita de Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului."

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatile competente asigura anual de la bugetul de stat finantarea adoptarii, in limba romana, a standardelor armonizate si a celorlalte documente de referinta prevazute la alin. (1)."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) In situatia in care legislatia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformitatii sa fie realizata de organisme de evaluare a conformitatii notificate, autoritatile competente dobandesc calitatea de autoritati de notificare si sunt responsabile de instituirea si indeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii, precum si de monitorizarea organismelor notificate.
(2) Daca legislatia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autoritatile competente pot stabili ca evaluarea si monitorizarea prevazute la alin.(1) sa se efectueze de catre:
a) un organism national de acreditare, in sensul si in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau
b) prin exceptie de la lit. a), de catre:
- autoritatea competenta insasi; sau
- un organism care nu reprezinta o entitate guvernamentala, persoana juridica romana, ce face dovada respectarii urmatoarelor cerinte:
(i) este instituit astfel incat sa nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformitatii;
(ii) este organizat si functioneaza in asa fel incat sa garanteze obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale;
(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluarii organismului de evaluare a conformitatii este luata de o persoana competenta/de persoane competente, alta/altele decat cele care au efectuat evaluarea;
(iv) nu realizeaza activitati pe care le presteaza organismele de evaluare a conformitatii si nici servicii de consultanta in conditii comerciale sau concurentiale;
(v) garanteaza confidentialitatea informatiilor obtinute;
(vi) dispune de personal competent suficient in vederea indeplinirii corespunzatoare a sarcinilor sale;
(vii) are incheiate acorduri/intelegeri prin care asigura acoperirea responsabilitatilor ce decurg din activitatile sale.
(3) Autoritatea competenta isi asuma intreaga raspundere pentru sarcinile indeplinite de organismul prevazut la alin. (2) lit. b) a doua liniuta.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile competente stabilesc, dupa caz, prin ordin al conducatorului autoritatii competente:
a) entitatea, conform alin. (2), responsabila pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformitatii si monitorizarea organismelor notificate;
b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si de notificare a acestora Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
(5) Procedura prevazuta la alin. (4) lit. b) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Resursele necesare pentru exercitarea activitatii de supraveghere a pietei se asigura anual de la bugetul de stat, de catre autoritatile competente prevazute la art. 9 alin. (3), in calitate de ordonatori principali de credite."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
Ordin 174/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 165/2011 pentru stabilirea conditiilor privind cantitatea neta pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care produc sau comercializeaza paine pe teritoriul Romaniei
Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor. Ordonanta 20/2010
HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010
HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010
Ordin nr. 1673/2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)e) din Legea nr.
Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 321/2009
Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, consolidata 2008
Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Lege nr. 211/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
OG nr. 42/1995, republicata 2008, privind productia de produse alimentare destinate comercializarii
Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului
Ordonanta privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, Ordonanta nr. 107/1999, republicata in 2007
Hotarare nr. 163/2007 privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor de imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile purtate sau uzate
Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, ordonanta nr. 41/2007
Ordonanta de urgenta privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, oug nr. 97/2001 republicata 2008
Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, hotarare nr. 321/2008
Medicina legala. Editia 2
Iftenie Valentin,Dermengiu Dan,Iftenie Valentin,Dermengiu Dan

Pret: 89.9 lei
76.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: