DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 3 aprilie 2020

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Dreptul la pensie si alte prestatii de asigurari sociale, pentru notarii publici si urmasii acestora, se exercita in conditiile prezentei legi, prin sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din Romania.


Art. 2
(1) Casa de Pensii a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Casa de pensii, infiintata potrivit Legii notarilor publici si activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, este institutie autonoma, de interes public, cu personalitate juridica, buget si organe de conducere proprii, care administreaza si gestioneaza sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania, denumit in continuare sistemul propriu.
(2) Casa de pensii functioneaza sub autoritatea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniune.


Art. 3
Sistemul propriu reglementat de prezenta lege este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului, conform prezentei legi, Statutului Casei de pensii si regulamentelor proprii;
b) principiul interesului public, conform caruia dreptul la pensie si la asigurari sociale este un drept constitutional, ocrotit si promovat de lege in scopul realizarii protectiei sociale;
c) principiul solidaritatii sociale intre notarii publici, care isi asuma drepturi si obligatii reciproce in scopul prevenirii, limitarii si inlaturarii riscurilor asigurate prevazute de prezenta lege;
d) principiul obligativitatii, conform caruia toti notarii publici in functie, membri ai Uniunii, participa la sistemul propriu, dreptul la pensie si alte prestatii de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia sistemul propriu se constituie pe baza contributiilor asiguratilor, iar drepturile la pensie si alte prestatii de asigurari sociale se cuvin pe baza acestor contributii;
f) principiul egalitatii, conform caruia se asigura participantilor la sistemul propriu un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege;
g) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
h) principiul incesibilitatii, conform caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial;
i) principiul investirii prudente si eficiente a contributiilor, care sa conduca la atragerea de venituri suplimentare la sistemul propriu, in scopul protejarii drepturilor asiguratilor.

Art. 4
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) asigurati – notarii publici in functie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii;
b) beneficiari – notarii publici care beneficiaza de pensie si alte prestatii de asigurari sociale, precum si urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie si la alte prestatii de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii;
c) contribuabili – notarii publici in functie, membri ai Uniunii, care platesc contributii in cadrul sistemului propriu, conform prezentei legi, a Statutului Casei de pensii si a regulamentelor proprii;
d) contributii – sumele platite lunar de asigurati la sistemul propriu de pensii, in conditiile prevazute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii si de regulamentele proprii;
e) declaratie individuala de asigurare – document transmis Casei de pensii, prin care asiguratul comunica venitul lunar asigurat pentru care opteaza;
f) pensie – suma platita lunar beneficiarului, stabilita in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii;
g) prestatii de asigurari sociale – venituri de inlocuire sub forma de pensii sau ajutoare financiare, prevazute de prezenta lege, care se acorda in situatia pierderii veniturilor profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
h) perioada de contributie – perioada de timp pentru care s-au datorat si s-au platit contributii la sistemul propriu, conform prezentei legi, a Statutului Casei de pensii si a regulamentelor proprii;
i) perioada completa de contributie – perioada de timp, exprimata in ani, prevazuta de prezenta lege, care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu acumulat;
j) perioada minima de contributie – perioada de timp, exprimata in ani, in care asiguratii au datorat si au platit contributii la sistemul propriu, specifica fiecarei prestatii de asigurari sociale, reglementata de prezenta lege;
k) perioada asimilata – perioada pentru care asiguratii nu au datorat si nu au platit contributii la sistemul propriu si care este asimilata perioadei de contributie la sistemul propriu, in conditiile prezentei legi;
l) punctaj lunar – numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei lunare individuale, la venitul de referinta stabilit anual de catre Consiliul de Administratie al Casei de pensii;
m) punctaj mediu acumulat – numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea sumei punctajelor lunare ale asiguratului, realizate in intreaga perioada de contributie la sistemul propriu, la numarul de luni corespunzator perioadei complete de contributie;
n) riscuri asigurate – evenimente precum batranetea, invaliditatea si decesul, la a caror producere, Casa de pensii are obligatia sa acorde, la cerere, asiguratilor sau, dupa caz, urmasilor acestora, prestatii de asigurari sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii;
o) stagiu potential – perioada de timp acordata la calculul pensiei de invaliditate, determinata ca diferenta intre perioada completa de contributie si perioada de contributie realizata de asigurat pana la data acordarii pensiei de invaliditate, in conditiile prezentei legi;
p) varsta standard de pensionare – varsta de la care asiguratii pot solicita acordarea pensiei pentru limita de varsta;
q) venit lunar asigurat – venitul pentru care a optat asiguratul, asupra caruia se datoreaza contributia la sistemul propriu, conform prezentei legi, a Statutului Casei de pensii si a regulamentelor proprii;
r) venit de referinta – venitul utilizat la determinarea punctajelor lunare ale asiguratilor, stabilit anual de catre Consiliul de Administratie al Casei de pensii, prin raportarea veniturilor asigurate totale la numarul total al asiguratilor;
s) venit mediu lunar – venitul obtinut prin impartirea venitului total asigurat, rezultat din insumarea veniturilor lunare asigurate din perioada de contributie in sistemul propriu, la numarul de luni corespunzator perioadei de contributie efectiv realizate.

Art. 5
(1) In sistemul propriu, asiguratii au obligatia sa plateasca contributii si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii.
(2) Sunt contribuabili la sistemul propriu notarii publici in functie, membri ai Uniunii.
(3) Notarii publici in functie, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, sunt asigurati obligatoriu in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii.

Art. 6
(1) Perioada de contributie reprezinta intervalul de timp pentru care asiguratii au datorat si au platit contributii la sistemul propriu, in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii si ale regulamentelor proprii.
(2) Pentru perioada in care au contribuit la sistemul propriu, asiguratii nu pot beneficia simultan de mai multe prestatii de asigurari sociale reglementate de prezenta lege.
(3) Perioada de contributie se determina si se exprima in ani, luni si zile calendaristice.
(4) La determinarea perioadei minime de contributie, necesara pentru acordarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul propriu, din perioada de contributie exprimata in ani, luni si zile calendaristice, se iau in considerare anii intregi, iar lunile si zilele se neglijeaza.
(5) Constituie perioade de contributie si perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, in care asiguratul a datorat si a platit contributii la sistemul propriu, in conditiile Statutului Casei de pensii, adoptat conform dispozitiilor art. 63 din Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 7
(1) La acordarea pensiei se valorifica si perioadele pentru care asiguratii nu au datorat si nu au platit contributii la sistemul propriu, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
a) a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, incepand cu data de 1 iulie 2013, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, pe o durata de cel putin 30 de zile, consecutiv;
b) a beneficiat, cu respectarea prevederilor legale, incepand cu data de 1 iulie 2013, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar juridic, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
d) a beneficiat de pensie de invaliditate din sistemul propriu.
(2) Asiguratii beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) daca acestea nu se suprapun cu perioadele de contributie din sistemul propriu si daca nu au fost valorificate in alte sisteme de pensii, in conditiile reglementarilor proprii ale acestora. (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c), venitul asigurat lunar, corespunzator perioadelor asimilate, luat in considerare la calculul pensiei, este egal cu 25% din venitul minim asigurat in cadrul sistemului propriu din perioadele respective.
(4) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. d), venitul asigurat lunar, corespunzator perioadelor asimilate, luat in considerare la calculul pensiei, este egal cu suma aferenta pensiei de invaliditate.
(5) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, pensiei de invaliditate si pensiei de urmas.

Art. 8
(1) Evidenta drepturilor si obligatiilor in sistemul propriu se asigura de Casa de pensii.
(2) Evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata ale acestora, a contributiilor lunare achitate pe intreaga perioada de contributie, precum si a prestatiilor de asigurari sociale acordate, se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale.
(3) Codul personal de asigurari sociale este generat si administrat prin mijloace informatice de catre Casa de pensii.
(4) Perioada de contributie, venitul lunar asigurat, contributiile lunare platite, punctajul lunar si punctajul mediu acumulat se certifica asiguratilor, de catre Casa de pensii, in format electronic.

Art. 9
(1) In sistemul propriu, prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului.
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii si ajutoare financiare, in conditiile prevazute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii si de regulamentele proprii.
(3) Cuantumul pensiilor si al ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se stabileste in functie de perioada de contributie si nivelul contributiilor platite de asigurat.
(4) In sistemul propriu, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.


Capitolul II - Prestatii de asigurari sociale


Sectiunea 1 - Pensii


Art. 10
In sistemul propriu, asiguratii au dreptul la urmatoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limita de varsta;
b) pensia anticipata;
c) pensia de invaliditate;
d) pensia de urmas.

A. Pensia pentru limita de varsta


Art. 11
(1) Pensia pentru limita de varsta se cuvine asiguratilor care indeplinesc cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si perioada minima de contributie in sistemul propriu.
(2) Varsta standard de pensionare, la care se poate solicita pensie pentru limita de varsta, este de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.
(3) Perioada minima de contributie in sistemul propriu, necesara pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, este de 10 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
(4) Perioada completa de contributie, utilizata la determinarea punctajului mediu acumulat, este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

B. Pensia anticipata


Art. 12
(1) Asiguratii care au realizat o perioada de contributie de cel putin 25 de ani in sistemul propriu au dreptul la pensie anticipata cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare.
(2) La stabilirea perioadei de contributie pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau in calcul perioadele asimilate prevazute de prezenta lege.

Art. 13
(1) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea procentuala a acestuia in raport cu perioada de contributie realizata si cu numarul de luni de anticipare.
(2) Cuantumul pensiei pentru limita de varsta prevazut la alin. (1) se calculeaza conform prevederilor art. 29.
(3) Diminuarea prevazuta la alin. (1) se determina prin inmultirea numarului de luni de anticipare cu procentele prevazute in tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1 
Perioada de contributie   Procentul de diminuare pentru    
realizata          fiecare luna de anticipare (%)  

De la 25 de ani pana la 30 de ani     ,50
De la 30 de ani pana la 35 de ani     ,40
Peste 35 de ani, inclusiv         ,30

(4) Prin sintagma luni de anticipare se intelege perioada cuprinsa intre data acordarii pensiei anticipate si data implinirii varstei standard de pensionare pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, exprimata in numar de luni calendaristice intregi.

Art. 14
(1) Pensia anticipata se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei standard de pensionare si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazuta la art. 13 alin. (3).
(2) Pensia pentru limita de varsta, stabilita conform prevederilor alin. (1), se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare.

C. Pensia de invaliditate


Art. 15
(1) Asiguratii care si-au pierdut total capacitatea de munca si sunt incadrati in gradul I sau II de invaliditate, au dreptul la pensie de invaliditate, daca, la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, sunt notari publici.
(2) Asiguratii care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de prezenta lege nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

Art. 16
(1) Pierderea capacitatii de munca se dovedeste prin decizie medicala asupra capacitatii de munca, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale in vederea inscrierii la pensie de invaliditate din sistemul public, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in acest sistem.
(2) Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca se efectueaza conform reglementarilor legale in vigoare in sistemul public de pensii, fiind valabile inclusiv in sistemul propriu.
(3) Deciziile medicale de incadrare in grad de invaliditate pot fi supuse controlului Casei de pensii, prin control medical de specialitate efectuat de medici specialisti din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, pe baza de protocol de colaborare.

Art. 17
(1) Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea venitului minim asigurat, prevazut in Statutul Casei de pensii.
(3) In situatia in care pensionarul incadrat in gradul I de invaliditate beneficiaza de pensie de invaliditate in mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia de insotitor se acorda de ultimul sistem in care acesta a fost asigurat, respectiv de catre sistemul in care acesta a realizat perioada de contributie cea mai mare, in situatia in care, la data pensionarii, era asigurat simultan in mai multe sisteme de asigurari sociale.
(4) La trecerea in categoria pensionarilor pentru limita de varsta, indemnizatia pentru insotitor se mentine.

Art. 18
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre perioada completa de contributie prevazuta la art. 11 si perioada de contributie realizata de asigurat pana la data acordarii pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potential, determinat in ani, luni si zile, rezultat conform alin. (1), nu poate fi mai mare decat perioada de contributie pe care asiguratul ar fi putut-o realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta la art. 11 alin. (2).
(3) Pentru stagiul potential acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:
a) ,50 puncte pentru gradul I de invaliditate;
b) ,30 puncte pentru gradul II de invaliditate.
(4) In situatia in care pensionarul are perioade de cotizare si in alte sisteme de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, stagiul potential va fi acordat de catre sistemul in care acesta a realizat perioada de contributie cea mai mare.

Art. 19
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale din sistemul public de pensii.
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, pensionarul de invaliditate are obligatia sa transmita Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacitatii de munca, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care a avut loc revizuirea.
(3) Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin. (2) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacitatii de munca.
(4) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacitatii de munca.
(5) La schimbarea gradului de invaliditate, stagiul potential acordat la inscrierea initiala se mentine, iar eventualele perioade de contributie, precum si perioadele asimilate prevazute la art. 7, realizate dupa pensionare, nu se valorifica.

Art. 20
(1) Incepand cu data implinirii varstei standard de pensionare, pensionarilor de invaliditate li se stabileste din oficiu pensia pentru limita de varsta, acordandu-se cuantumul pensiei cel mai avantajos.
(2) In situatia in care nu indeplinesc conditia privind perioada minima de contributie necesara in vederea stabilirii pensiei pentru limita de varsta, pensionarii de invaliditate care au implinit varsta standard de pensionare sunt trecuti din oficiu in categoria pensionarilor pentru limita de varsta, cu mentinerea cuantumului aferent pensiei de invaliditate.

D. Pensia de urmas


Art. 21
(1) Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era asigurat sau pensionar din sistemul propriu.
(2) Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor si in situatia in care, la data decesului, sustinatorul nu indeplinea conditiile prevazute la alin. (1), dar a realizat perioada minima de contributie de 10 ani in sistemul propriu.

Art. 22
(1) Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 18 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani;
c) pe toata durata incadrarii in grad de invaliditate, respectiv in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, dupa caz, daca acestea s-au ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
(2) Procedura de incadrare in grad de invaliditate, respectiv in grad de handicap, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap se efectueaza conform reglementarilor legale in domeniu, fiind valabile inclusiv in sistemul propriu.
(3) Dupa fiecare revizuire medicala, pensionarul prevazut la alin. (1) lit. c) are obligatia sa transmita Casei de pensii un exemplar al noii decizii medicale asupra capacitatii de munca, respectiv al noului certificat de incadrare in grad de handicap, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care a avut loc revizuirea.
(4) Nerespectarea obligatiei prevazuta la alin. (3) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacitatii de munca, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap.

Art. 23
Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei de 65 de ani, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.

Art. 24
Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, in raport de:
a) pensia pentru limita de varsta in plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, in functie de perioada de contributie la sistemul propriu;
b) pensia de invaliditate in plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.

Art. 25
Cuantumul pensiei de urmas se stabileste in procent de 60% din pensia sustinatorului, prevazuta la art. 24, indiferent de numarul urmasilor indreptatiti la pensie.

Art. 26
Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte, cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 27
(1) In situatia copiilor urmasi care au implinit varsta de 18 ani, dovada continuarii studiilor se transmite Casei de pensii pana la sfarsitul lunii in care acestia au implinit varsta de 18 ani.
(2) In situatia copiilor urmasi prevazuti la art. 22 alin. (1) lit. b), dovada continuarii studiilor se transmite Casei de pensii pana la data de 30 octombrie a anului in curs.

Art. 28
(1) Copiii si sotul supravietuitor care au dreptul la o alta categorie de pensie din sistemul propriu si care indeplinesc conditiile pentru obtinerea pensiei de urmas din acelasi sistem pot opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
(2) In cazul optiunii prevazuta la alin. (1), pensia se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii la Casa de pensii.

E. Calculul pensiilor


Art. 29
(1) In sistemul propriu, cuantumul pensiilor la data inscrierii la pensie se determina prin inmultirea punctajului mediu acumulat realizat de asigurat in perioada de contributie, cu valoarea unui punct de pensie.
(2) Punctajul mediu acumulat realizat de asigurat se determina prin impartirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numarul de luni corespunzator perioadei complete de contributie, prevazuta la art. 11.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul pensiei pentru limita de varsta, acordata asiguratilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 81 alin. (1)-(3), punctajul mediu acumulat se determina prin impartirea sumei punctajelor lunare ale asiguratului la numarul de luni corespunzator perioadei complete de contributie, prevazuta la art. 81 alin. (1)-(3), dupa caz.
(4) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale, la venitul de referinta, stabilit anual de catre Consiliul de Administratie al Casei de pensii.
(5) Venitul de referinta se stabileste de catre Consiliul de Administratie al Casei de pensii pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul in curs.
(6) Pentru lunile pentru care Consiliul de Administratie al Casei de pensii inca nu a aprobat venitul de referinta, se utilizeaza ultimul venit de referinta stabilit.
(7) La calcularea punctajului mediu acumulat si a punctajului lunar se utilizeaza 6 zecimale.
(8) Valoarea punctului de pensie se stabileste prin hotarare a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, pe baza propunerii Consiliului de Administratie al Casei de pensii si a ultimului raport actuarial.
(9) Cuantumul pensiei calculat conform prevederilor prezentei legi se intregeste la leu in favoarea asiguratului.

F. Stabilirea si plata pensiilor


Art. 30
(1) Pensia se acorda la cererea titularului, a tutorelui sau a curatorului acestuia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal sau prin mandatar desemnat de acesta cu procura speciala.
(2) Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare, la sediul Casei de pensii sau, dupa caz, la Camera Notarilor Publici in a carei raza teritoriala si-a desfasurat activitatea asiguratul sau, dupa caz, domiciliaza titularul dreptului la pensie.
(3) Cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana indreptatita oricand, pana la data emiterii deciziei de pensionare.
(4) Procedura de depunere/retragere a cererii de pensionare, precum si actele doveditoare, necesare inscrierii la pensie, vor fi reglementate prin proceduri emise de Casa de pensii.

Art. 31
(1) Drepturile de pensie se cuvin de la data indeplinirii conditiilor prevazute de lege si se acorda de la data inregistrarii cererii, dar nu inainte de incetarea calitatii de notar public, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul pensiei de urmas, aceasta se poate acorda si de la o alta data, dar nu inainte de incetarea calitatii de notar public a beneficiarului, dupa cum urmeaza:
a) din prima zi a lunii urmatoare decesului, daca sustinatorul decedat era pensionar al sistemului propriu si cererea a fost depusa in termen de 30 zile de la data decesului;
b) de la data decesului sustinatorului, daca sustinatorul nu era pensionar al sistemului propriu la data decesului si cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pensia de invaliditate se acorda de la data incetarii calitatii de notar public, ca urmare a incadrarii in gradul I sau II de invaliditate, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Art. 32
(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de Casa de pensii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la aceasta institutie.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste in mod corespunzator in cazul in care dosarul primit este incomplet si sunt necesare acte suplimentare.
(3) Decizia va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(4) Decizia de pensie se comunica titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

Art. 33
Decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului, depusa in termen de 30 de zile de la comunicare, cu conditia restituirii in prealabil a eventualelor sume incasate in baza acesteia.

Art. 34
(1) In situatia in care, in urma verificarilor efectuate, se constata erori in stabilirea si/sau plata drepturilor de pensie, Casa de pensii va opera modificarile care se impun, prin decizie de revizuire sau dispozitie de plata, dupa caz.
(2) Casa de pensii va efectua verificarile prevazute la alin. (1) din oficiu sau la cererea persoanei indreptatite.
(3) Sumele rezultate in urma efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1) se acorda sau, dupa caz, se recupereaza in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.
(4) Termenul general de prescriptie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei de revizuire sau a dispozitiei de plata, dupa caz.
(5) Pensia poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea perioadelor de contributie, perioadelor asimilate prevazute de prezenta lege si prin valorificarea altor documente de natura sa conduca la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.
(6) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (5) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea la Casa de pensii.

Art. 35
(1) Pensia se plateste titularului, reprezentantului legal al acestuia sau mandatarului desemnat prin procura speciala.
(2) Plata pensiei se face lunar, in contul bancar comunicat de beneficiar, iar comisioanele bancare aferente se suporta de catre acesta.
(3) Modalitatea de plata a pensiilor va fi stabilita prin proceduri emise de Casa de pensii.

Art. 36
(1) Plata pensiei inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului;
d) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c);
e) au expirat 36 de luni de la data suspendarii pensiei de invaliditate, respectiv a pensiei de urmas conform art. 37 alin. (4).
(2) In situatia pensionarilor de invaliditate care nu mai sunt incadrati in gradul I sau II de invalidate, plata pensiei inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut la art. 19 alin. (2).
(3) In situatia pensionarilor urmasi care nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. c) din prezenta lege, plata pensiei inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut la art. 22 alin. (3).

Art. 37
(1) Plata pensiei se suspenda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care:
a) copiii sau sotul supravietuitor, beneficiari ai unei pensii din sistemul propriu, opteaza pentru o alta categorie de pensie din acelasi sistem;
b) copilul, pensionar urmas, a implinit varsta de 18 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
c) pensionarul obtine venituri in calitate de notar public;
d) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasatorit.
(2) In situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. b), care nu face dovada continuarii studiilor, plata pensiei se suspenda incepand cu data de 1 noiembrie a anului in curs.
(3) Suspendarea platii pensiei si a indemnizatiei pentru insotitor, dupa caz, se poate face si la cererea pensionarului, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.
(4) In cazul pensionarilor care nu au transmis decizia medicala asupra capacitatii de munca, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, plata pensiei se suspenda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au expirat termenele de transmitere prevazute la art. 19 alin. (2) si art. 22 alin. (3).
(5) Plata indemnizatiei pentru insotitor se suspenda in situatia schimbarii din gradul I in gradul II de invaliditate, incepand cu intai a lunii urmatoare celei in care a expirat termenul de transmitere a deciziei medicale asupra capacitatii de munca prevazut la art. 19 alin. (2).

Art. 38
In situatiile in care au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea platii pensiei, reluarea in plata a acesteia se face, la cerere, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea, in situatiile prevazute la art. 37 alin. (1) lit. a) si lit. d) si alin. (3);
b) de la data suspendarii platii pensiei in temeiul art. 37 alin. (1) lit. b), cu respectarea termenului general de prescriptie, pentru intreaga perioada de studii dovedita;
c) de la data de 1 noiembrie, cu respectarea termenului general de prescriptie, in situatia in care suspendarea platii pensiei s-a facut in temeiul prevederilor art. 37 alin. (2);
d) incepand cu data de intai a lunii urmatoare incetarii calitatii de notar public, cu respectarea termenului general de prescriptie, in situatia suspendarii platii pensiei in temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), data de la care pensia se recalculeaza prin adaugarea perioadei de contributie realizata in perioada de suspendare;
e) incepand cu data suspendarii pensiei de invaliditate, respectiv de urmas, cu respectarea termenului general de prescriptie, in cazul pensionarilor prezentati la termenul de revizuire medicala periodica stabilit si care depun decizia medicala asupra capacitatii de munca, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, dupa expirarea termenului de transmitere a acestora, prevazut la art. 19 alin. (2) si la art. 22 alin. (3);
f) incepand cu data de intai a lunii urmatoare prezentarii la revizuirea medicala periodica, in cazul pensionarilor care nu s-au prezentat la termenul stabilit si care depun decizia medicala asupra capacitatii de munca, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, dupa expirarea termenului de transmitere a acestora, prevazut la art. 19 alin. (2) si la art. 22 alin. (3).

Art. 39
Incetarea, suspendarea, reluarea platii pensiei, precum si orice alta modificare a drepturilor de pensie, se fac prin decizie emisa de Casa de pensii, cu respectarea regimului juridic al deciziei de pensie.

Art. 40
Pensiile acordate in temeiul prezentei legi nu se pot cumula cu veniturile realizate in calitate de notar public.

Art. 41
Pensionarii sistemului propriu sunt obligati sa comunice Casei de pensii orice schimbare de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Art. 42
(1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturile de pensii cuvenite si neachitate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.

G. Actualizarea pensiilor


Art. 43
(1) Casa de pensii poate actualiza anual pensiile aflate in plata, in functie de resursele financiare ale sistemului si de propunerile cuprinse in ultimul raport actuarial.
(2) Actualizarea pensiilor prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin actualizarea valorii punctului de pensie, prin hotarare a Biroului executiv ai Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de Administratie al Casei de pensii.
(3) Cuantumul pensiilor actualizate conform alin. (2) este egal cu punctajul mediu acumulat aferent pensiei aflate in plata inmultit cu noua valoare a punctului de pensie.

Sectiunea 2 - Ajutoare financiare


Art. 44
In cadrul sistemului propriu, asiguratii au dreptul la urmatoarele categorii de ajutoare financiare:
a) ajutor financiar pentru retragerea din profesie;
b) ajutor de deces.

A. Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie


Art. 45
(1) Asiguratii care nu indeplinesc conditiile pentru obtinerea unei pensii au dreptul la un ajutor financiar pentru retragerea din profesie, daca au realizat o perioada minima de contributie de 5 ani.
(2) Ajutorul financiar prevazut la alin. (1) se acorda la cerere, o singura data, dupa incetarea calitatii de notar public.
(3) Nu beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la alin. (1) asiguratii care au realizat perioada minima de contributie necesara acordarii pensiei pentru limita de varsta si au incetat calitatea de notar public anterior implinirii varstei standard de pensionare, prevazuta de prezenta lege.

Art. 46
(1) Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie se determina in functie de venitul mediu lunar asigurat al solicitantului si de perioada de contributie realizata pana la momentul solicitarii prestatiei de asigurari sociale.
(2) Cuantumul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se calculeaza prin inmultirea venitului mediu lunar cu coeficientul de multiplicare prevazut in tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Perioada de contributie         Coeficient de multiplicare
realizata pana la data solicitarii    al venitului mediu lunar
ajutorului financiar
De la 9 ani pana la 10 ani            15
De la 8 ani pana la 9 ani            12
De la 7 ani pana la 8 ani            10
De la 6 ani pana la 7 ani             8
De la 5 ani pana la 6 ani             6

(3) Venitul mediu lunar al asiguratului din perioada de contributie se determina prin raportarea sumei veniturilor lunare asigurate pe intreaga perioada de contributie la numarul de luni corespunzator perioadei de contributie realizata in sistemul propriu.
(4) La calculul ajutorului financiar pentru retragerea din profesie, din perioada de contributie exprimata in ani, luni si zile calendaristice, se iau in considerare anii si lunile intregi, iar zilele se neglijeaza.

Art. 47
(1) Ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat in termenul general de prescriptie, calculat de la data incetarii calitatii de notar public.
(2) La incetarea calitatii de notar public prin deces, ajutorul financiar pentru retragerea din profesie poate fi solicitat de sotul supravietuitor sau, in lipsa acestuia, de copiii ori parintii asiguratului.
(3) In situatia in care, la incetarea calitatii de notar public prin deces, exista membri de familie cu vocatie la pensie de urmas, acestia trebuie sa opteze intre ajutorul financiar pentru retragerea din profesie sau acordarea pensiei de urmas, potrivit legii.

B. Ajutorul de deces


Art. 48
(1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz:
a) sotul supravietuitor;
b) copilul;
c) parintele;
d) reprezentantul legal al persoanelor prevazute la lit. a)-c);
e) oricare alta persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
(2) Ajutorul de deces se acorda in cazul persoanelor care, la data decesului, aveau calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului propriu, indiferent de perioada de contributie realizata.
(3) Ajutorul de deces prevazut la alin. (1) se acorda si la decesul notarului public care a beneficiat de ajutor financiar pentru retragerea din profesie in cadrul sistemului propriu.

Art. 49
(1) Ajutorul de deces se acorda, la cerere, persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat de catre aceasta prin procura autentica, pe baza certificatului de deces si a actelor justificative, si poate fi solicitat in termenul general de prescriptie, calculat de la data decesului.
(2) Ajutorul de deces se acorda numai in situatia in care contributiile asiguratului si eventualele accesorii datorate pana la data decesului sunt achitate la zi.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste prin Statutul Casei de pensii.

C. Stabilirea si plata ajutoarelor financiare


Art. 50
(1) Cererile privind acordarea ajutoarelor financiare, insotite de actele doveditoare, se depun la sediul Casei de pensii sau, dupa caz, la Camera Notarilor Publici in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea asiguratul sau, dupa caz, domiciliaza solicitantul.
(2) Modalitatea de depunere a cererilor, precum si actele doveditoare, necesare acordarii ajutoarelor financiare, vor fi reglementate prin proceduri emise de catre Casa de pensii.

Art. 51
(1) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea ajutorului financiar pentru retragerea din profesie se face prin decizie emisa de Casa de pensii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii la aceasta institutie.
(2) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea ajutorului de deces se face prin decizie emisa de Casa de pensii, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la aceasta institutie.
(3) Termenele prevazute la alin. (1) si (2) se prelungesc in mod corespunzator in cazul in care dosarul primit este incomplet si sunt necesare acte suplimentare.
(4) Decizia va cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea privind acordarea ajutoarelor financiare.
(5) Decizia privind acordarea ajutoarelor financiare se comunica solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.
(6) Modelul deciziei privind acordarea ajutoarelor financiare se aproba prin hotarare a Consiliului de Administratie al Casei de pensii.

Art. 52
Decizia privind acordarea ajutoarelor financiare poate fi anulata la cererea titularului, depusa in termen de 30 de zile de la comunicare, cu conditia restituirii in prealabil a eventualelor sume incasate in baza acesteia.

Art. 53
(1) Ajutoarele financiare se platesc titularului, reprezentantului legal al acestuia sau mandatarului desemnat prin procura speciala.
(2) Plata ajutoarelor financiare se face in contul bancar comunicat de beneficiar.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatii deosebite, plata ajutorului de deces se poate face si prin casierie sau prin mandat postal.
(4) Modalitatea de plata a ajutoarelor financiare va fi stabilita prin proceduri emise de catre Casa de pensii.
(5) Comisioanele bancare aferente platii drepturilor prevazute la alin. (2) se suporta de catre Casa de pensii.

Art. 54
(1) In situatia in care, in urma verificarilor efectuate, se constata erori in stabilirea si/sau plata ajutoarelor financiare, Casa de pensii va opera modificarile care se impun, prin decizie de revizuire sau dispozitie de plata, dupa caz.
(2) Casa de pensii va efectua verificarile prevazute la alin. (1) din oficiu sau la cererea persoanei indreptatite.
(3) Sumele rezultate in urma verificarilor efectuate prevazute la alin. (1) se acorda sau, dupa caz, se recupereaza in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.
(4) Termenul general de prescriptie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei de revizuire sau a dispozitiei de plata, dupa caz.


Capitolul III - Jurisdictia sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania


Art. 55
(1) Deciziile emise de Casa de pensii, in legatura cu drepturile si obligatiile asiguratilor si pensionarilor sistemului propriu, pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare la Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
(3) Deciziile necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.
(4) In solutionarea contestatiilor introduse impotriva deciziilor emise de Casa de pensii, Biroul executiv al Consiliului Uniunii emite hotarari.
(5) Contestatia impotriva deciziei se depune la Casa de pensii, in termenul prevazut la alin. (1).

Art. 56
(1) Prin hotararile pronuntate in solutionarea contestatiilor, Biroul executiv al Consiliului Uniunii poate decide:
a) admiterea totala sau partiala a contestatiei, avand drept consecinta revizuirea in mod corespunzator a deciziei de catre Casa de pensii, potrivit prezentei legi;
b) respingerea contestatiei.
(2) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia la Casa de pensii.
(3) Termenul prevazut la alin. (2) se prelungeste corespunzator in cazul in care pentru solutionarea contestatiei sunt necesare acte suplimentare.
(4) Procedura de solutionare a contestatiilor se stabileste de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, prin reglementari proprii.

Art. 57
(1) Hotararile Biroului executiv al Consiliului Uniunii, emise in solutionarea contestatiilor depuse impotriva deciziilor Casei de pensii, pot fi atacate la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotararile Biroului executiv al Consiliului Uniunii, emise in solutionarea contestatiilor, care nu au fost atacate in termenul prevazut la alin. (1), sunt definitive.


Capitolul IV - Contribuabilii la sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania


Art. 58
(1) Contribuabili la sistemul propriu sunt notarii publici in functie, membri ai Uniunii.
(2) Notarii publici au obligatia sa depuna declaratia individuala de asigurare, in scopul comunicarii optiunii privind venitul lunar asigurat.
(3) Termenele, procedura de depunere si modelul declaratiei individuale de asigurare sunt prevazute in Statutul Casei de pensii.

Art. 59
(1) Contributia individuala datorata de asigurati reprezinta 20% din venitul lunar asigurat, la care asiguratul a optat.
(2) Contributia individuala a asiguratilor la sistemul propriu se datoreaza de la data numirii in functie, in conditiile prevazute de lege.
(3) Contributiile individuale ale asiguratilor la sistemul propriu sunt cheltuieli deductibile, in conditiile prevazute de lege.

Art. 60
(1) Venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare, reprezinta baza lunara de calcul a contributiei individuale.
(2) Asiguratii pot opta, prin declaratia individuala de asigurare, pentru unul dintre veniturile lunare asigurate, prevazute in Statutul Casei de pensii.
(3) In cazul asiguratilor care nu au depus declaratia individuala de asigurare, baza lunara de calcul a contributiei individuale o constituie venitul minim asigurat din cadrul sistemului propriu.
(4) Venitul lunar asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, anual, in luna decembrie, prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei.
(5) Modificarea venitului lunar asigurat, in conditiile alin. (4), produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inregistrarii comunicarii de modificare a declaratiei la Casa de pensii.
(6) Nivelul venitului minim asigurat, precum si nivelul transelor de venit asigurat pentru care pot opta asiguratii sunt prevazute in Statutul Casei de pensii.

Art. 61
(1) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspenda, din oficiu, in situatia notarilor publici suspendati din functie, in conditiile prevazute de lege.
(2) Calitatea de asigurat al sistemului propriu se suspenda, la cerere, in situatia in care, pe parcursul derularii asigurarii obligatorii, se face dovada ca exista cel putin o luna calendaristica in care nu s-au realizat venituri in calitate de notar public.
(3) Suspendarea din oficiu, prevazuta la alin. (1), respectiv suspendarea la cerere, prevazuta la alin. (2), se efectueaza potrivit procedurilor specifice cuprinse in Statutul Casei de pensii.

Art. 62
(1) Calitatea de asigurat la sistemul propriu inceteaza, din oficiu, la data incetarii calitatii de notar public, in conditiile prevazute de lege.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), calitatea de asigurat inceteaza de drept, fara nicio alta formalitate, la data decesului asiguratului.
(3) Incetarea calitatii de asigurat, prevazuta la alin. (1) si (2), se efectueaza potrivit procedurilor specifice cuprinse in Statutul Casei de pensii.

Art. 63
(1) Calculul si plata contributiilor individuale lunare se efectueaza de catre asigurati sau in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul Casei de pensii, prin ordin de plata, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
(2) Plata contributiei individuale lunare se poate face si anticipat, pe o perioada de maximum 12 luni, fara a se depasi finele anului calendaristic in curs.
(3) Plata contributiei peste termenul prevazut de prezenta lege genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
(4) Nivelurile dobanzilor si penalitatilor de intarziere sunt prevazute in Statutul Casei de pensii.
(5) Contributiile datorate si neachitate, inclusiv accesoriile aferente, se urmaresc in cadrul termenului general de prescriptie.
(6) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul sistemului propriu.
(7) Plata unor dobanzi si a unor penalitati de intarziere nu influenteaza cuantumul prestatiilor de asigurari sociale cuvenite.
(8) Procedurile privind calculul si plata contributiilor individuale lunare, respectiv calculul si plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere sunt prevazute in Statutul Casei de pensii.

Art. 64
Asiguratul care are restante la plata contributiilor individuale, inclusiv a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere aferente, poate beneficia de prestatiile de asigurari sociale prevazute de prezenta lege, numai dupa achitarea integrala a acestora.

Art. 65
(1) Contributiile la sistemul propriu datorate si achitate in conditiile prezentei legi nu se restituie.
(2) Pot fi restituite la cerere, in cadrul termenului general de prescriptie, sumele platite in plus fata de nivelul obligatiilor legale.

Art. 66
Asiguratii sistemului propriu sunt obligati sa comunice Casei de pensii orice schimbare de natura sa produca modificari ale statutului de asigurati ai sistemului propriu, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.


Capitolul V - Bugetul sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania


Art. 67
(1) Casa de pensii administreaza bugetul, care cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului propriu.
(2) Bugetul sistemului propriu este elaborat anual de Consiliul de Administratie al Casei de pensii si aprobat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, in conditiile legii si ale Statutului Casei de pensii.

Art. 68
Veniturile sistemului propriu provin din:
a) contributii individuale lunare ale asiguratilor;
b) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a contributiilor individuale lunare;
c) donatii, legate, subventii, precum si orice alte venituri prevazute de lege, de Statut, de regulamentele proprii si de hotararile Consiliului Uniunii;
d) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului in activitati economice producatoare de venituri, in conditiile legii;
e) venituri realizate din investirea sumelor prevazute la lit. a)-d), in conditiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii, ale regulamentelor proprii si ale hotararilor Consiliului Uniunii.

Art. 69
Structura cheltuielilor sistemului propriu cuprinde:
a) contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul propriu;
b) cheltuieli privind organizarea si functionarea sistemului propriu;
c) finantarea unor investitii proprii;
d) alte cheltuieli prevazute de prezenta lege, de Statutul Casei de pensii, de regulamentele proprii si de hotararile Consiliului Uniunii.

Art. 70
(1) Obiectivul politicii de investitii a fondurilor sistemului propriu il reprezinta investirea prudenta in instrumente financiare a resurselor banesti disponibile ale asiguratilor, in scopul suplimentarii veniturilor necesare finantarii prestatiilor de asigurari sociale.
(2) In vederea realizarii scopului institutiei si cu respectarea obiectului specific de activitate, Casa de pensii poate efectua plasamente financiare, in conditiile cele mai avantajoase pentru Casa de pensii, la Uniune, entitatile Uniunii si Camerele Notarilor Publici, pe baza unor raporturi contractuale.
(3) Procedura de efectuare a plasamentelor financiare prevazute la alin. (2) se aproba prin hotarare a Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de Administratie al Casei de pensii.

Art. 71
(1) Din veniturile prevazute la art. 68 se preleva anual o cota pentru constituirea fondului de rezerva al sistemului propriu, stabilita prin bugetul anual, pe baza ultimului raport actuarial.
(2) Fondul de rezerva nu poate depasi nivelul cheltuielilor pe urmatoarele 36 de luni, raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent. Fondul de rezerva se completeaza in anii in care bugetul fondului de pensii este excedentar si numai dupa acoperirea deficitelor bugetului din anii precedenti.
(3) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale, in situatii temeinic motivate si aprobate de Consiliul de Administratie al Casei de pensii.
(4) Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator, urmand a fi completat in conditiile prezentului articol.

Art. 72
(1) Din veniturile lunare prevazute la art. 68, Casa de pensii deduce cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului propriu.
(2) Nivelul cheltuielilor pentru organizarea si functionarea sistemului propriu se stabileste anual, in cadrul bugetului, aprobat prin hotarare a Biroului executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea Consiliului de Administratie al Casei de pensii.

Art. 73
(1) Pentru protejarea intereselor asiguratilor, Casa de pensii urmareste in permanenta asigurarea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor sistemului propriu.
(2) In vederea asigurarii veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor sistemului propriu, Casa de pensii intreprinde periodic masuri privind evaluarea actuariala a bugetului sistemului propriu, realizata de catre actuari autorizati.
(3) Consiliul de Administratie al Casei de pensii supune periodic Biroului executiv al Consiliului Uniunii rezultatele evaluarilor actuariale ale bugetului sistemului propriu, in vederea adoptarii masurilor de corectie ce se impun si ajustarii strategiei de dezvoltare a sistemului propriu pe termen mediu si lung.


Capitolul VI - Casa de Pensii a Notarilor Publici din Romania


Art. 74
(1) Casa de Pensii a Notarilor Publici din Romania se organizeaza si functioneaza in baza prezentei legi, a Statutului Casei de pensii, precum si a regulamentelor proprii.
(2) Casa de pensii administreaza si gestioneaza sistemul propriu in interesul asiguratilor, in vederea asigurarii protectiei sociale a notarilor publici.
(3) Casa de pensii are patrimoniu si buget propriu, care se aproba prin procedura prevazuta de prezenta lege, prin Statutul Casei de pensii si prin regulamentele proprii.
(4) Casa de pensii are stampila si sigla proprii, care cuprind stema Romaniei si denumirea.
(5) Sediul Casei de pensii este in municipiul Bucuresti.

Art. 75
(1) Casa de pensii are drept scop indeplinirea misiunii sociale de asigurare a solidaritatii sociale intre notarii publici din Romania, prin colectarea de contributii si acordarea de prestatii de asigurari sociale potrivit prezentei legi, asiguratilor care si-au pierdut veniturile profesionale, ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
(2) Casa de pensii are scop nonprofit, intreaga sa activitate desfasurandu-se in interesul asiguratilor.

Art. 76
Patrimoniul Casei de pensii poate fi afectat numai de plata prestatiilor de asigurari sociale, cheltuielile sistemului in conditiile prevazute la art.69, precum si de constituirea fondului de rezerva.

Art. 77
Organele de conducere ale Casei de pensii sunt:
a) Consiliul de Administratie;
b) Presedintele;
c) Vicepresedintele;
d) Directorul General.

Art. 78
(1) Consiliul de Administratie al Casei de pensii este format din 5 membri, numiti de catre Consiliul Uniunii, pentru un mandat de 4 ani. Dintre cei 5 membri, 2 membri sunt notari publici pensionari.
(2) Din randul membrilor Consiliului de Administratie al Casei de pensii, Consiliul Uniunii desemneaza presedintele si vicepresedintele Casei de pensii.
(3) Modalitatea de numire si de intrunire a membrilor Consiliului de Administratie, precum si atributiile acestuia se stabilesc prin Statutul Casei de pensii.

Art. 79
(1) Presedintele Casei de pensii este si presedintele Consiliului de Administratie.
(2) Conducerea executiva a Casei de pensii este asigurata de un director general, numit de catre Consiliul Uniunii.
(3) Atributiile presedintelui si ale directorului general ai Casei de pensii se stabilesc prin Statutul Casei de pensii.

Art. 80
(1) Verificarea activitatii Casei de pensii se realizeaza de Comisia de cenzori a Uniunii.
(2) Pentru controlul activitatii financiare a sistemului, Casa de pensii poate incheia contracte de prestari servicii cu firme de audit extern.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 81
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (4), pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013, varsta cuprinsa intre 40 si 45 de ani inclusiv, precum si o vechime in profesia de notar public de minimum 10 ani, perioada completa de contributie necesara pentru calcularea pensiei pentru limita de varsta este de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (4), in perioada de tranzitie, pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013, varsta cuprinsa intre 45 si 55 de ani inclusiv, precum si o vechime in profesia de notar public de minimum 12 ani, perioada completa de contributie necesara pentru calcularea pensiei pentru limita de varsta este de 25 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (4), in perioada de tranzitie, pentru notarii publici care aveau la data de 1 ianuarie 2013, varsta de peste 55 de ani, precum si o vechime in profesia de notar public de minimum 15 ani, perioada completa de contributie necesara pentru calcularea pensiei pentru limita de varsta este de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.
(4) In situatia notarilor publici care nu indeplinesc conditia privind vechimea in profesia de notar public realizata pana la data de 1 ianuarie 2013, prevazuta la alin. (1)-(3), pensia pentru limita de varsta se determina cu respectarea prevederilor art. 11.

Art. 82
(1) Intre sistemul propriu si sistemul public de pensii, respectiv celelalte sisteme de pensii obligatorii neintegrate in sistemul public, se recunosc reciproc perioadele de contributie in vederea deschiderii dreptului la pensie pentru categoriile de pensie prevazute la art. 10 lit. a), c) si d).
(2) Pensiile si celelalte prestatii de asigurari sociale, reglementate de prezenta lege, se stabilesc in functie de perioada de contributie realizata in sistemul propriu dupa data de 1 iulie 2013.
(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 iulie 2013, in care o persoana a fost asigurata simultan in sistemul propriu si intr-un alt sistem de pensii, la stabilirea perioadei de contributie, perioadele respective se iau in considerare o singura data.
(4) Deschiderea drepturilor de pensie se realizeaza de catre ultimul sistem de pensii in care a fost asigurat.

Art. 83
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) Sumele platite necuvenit se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei Casei de pensii, care constituie titlu executoriu.
(3) Termenul general de prescriptie curge, potrivit dreptului comun, de la data emiterii deciziei prevazute la alin. (2).
(4) Debitele reprezentand contributii sau prestatii, inclusiv accesoriile acestora, mai mici de 50 de lei, nu se urmaresc.
(5) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

Art. 84
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiari, retinuta in sarcina acestora prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se recupereaza de la acestia, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati, nu se mai urmaresc.

Art. 85
Debitele provenite din prestatii de asigurari sociale se recupereaza din prestatiile de asigurari sociale in plata sau prin intermediul executorilor judecatoresti, in situatia in care debitorul nu beneficiaza de o prestatie din sistemul propriu.

Art. 86
Asiguratii sistemului propriu conform reglementarilor anterioare, care se regasesc in situatia de asigurati obligatoriu prevazuta de prezenta lege, isi pastreaza calitatea de persoane asigurate in sistemul propriu, la venitul lunar asigurat anterior.

Art. 87
Actele de organizare, functionare si administrare incheiate de Casa de pensii conform reglementarilor anterioare, de la data infiintarii si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile si produc efecte in continuare.

Art. 88
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi elaborate si aprobate Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Casei de pensii, prin hotarare a Consiliului Uniunii.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.