DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 376/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei si azilului. Lege nr. 376/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 23 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera i1) se introduce o noua litera, litera i2), cu urmatorul cuprins:
"i2) protectie internationala statutul de refugiat sau statutul conferit prin protectie subsidiara;"


2. La articolul 70, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 70 - Dreptul de sedere pe termen lung
(1) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, strainilor care, la data solutionarii cererii, sunt titulari ai unui drept de sedere temporara sau beneficiari ai protectiei internationale in Romania.
(2) Dreptul de sedere pe termen lung nu se acorda urmatoarelor categorii de straini:
a) titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;
b) solicitanti sau beneficiari de protectie temporara;
c) solicitanti sau beneficiari de protectie in Romania, alta decat protectia internationala;
d) solicitanti de protectie internationala;
e) titulari ai dreptului de sedere temporara conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu."


3. La articolul 70 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) in cazul anularii protectiei internationale in conditiile Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand dreptul de sedere pe termen lung a fost obtinut in calitate de beneficiar al protectiei internationale in Romania."

4. La articolul 71 alineatul (1), partea introductiva a literei a) si punctele (v) si (vi) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) au avut drept de sedere temporara sau au beneficiat de protectie internationala pe teritoriul Romaniei, in mod continuu in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel:

(v) aceasta perioada se reduce la 4 ani, in cazul beneficiarilor protectiei internationale in Romania care participa activ la viata economica, sociala si culturala a societatii romanesti, inclusiv ca urmare a parcurgerii programelor de integrare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
(vi) aceasta perioada se reduce la jumatate, in cazul beneficiarilor protectiei internationale in Romania casatoriti de cel putin 5 ani cu un cetatean roman;"

5. La articolul 71 alineatul (1) litera a), dupa punctul (vi) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu urmatorul cuprins:
"(vii) aceasta perioada se calculeaza incepand cu data depunerii cererii in baza careia s-a acordat protectie internationala in Romania, in cazul beneficiarilor protectiei internationale."

6. La articolul 75, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Drepturile beneficiarilor protectiei internationale in Romania, prevazute de Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi limitate ca urmare a obtinerii dreptului de sedere pe termen lung de catre acestia."

7. La articolul 87, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Strainii, in ale caror permise de sedere pe termen lung era inscrisa mentiunea privind acordarea protectiei internationale de catre un alt stat membru, sunt indepartati sub escorta potrivit prevederilor alin. (1) catre statul membru indicat in respectiva mentiune daca, in urma verificarilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca acestia beneficiaza in continuare de protectie internationala. Prin exceptie, pentru respectarea obligatiilor asumate de Romania prin tratate, in cazul strainilor declarati indezirabili sau impotriva carora s-a dispus masura expulzarii ca urmare a condamnarii pentru oricare dintre infractiunile prevazute la cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru o infractiune contra sigurantei statului prevazuta de Codul penal, este posibila indepartarea sub escorta catre un alt stat decat cel in care beneficiaza de protectie internationala.
(2^2) Strainii care au avut un drept de sedere temporara potrivit art. 128, in ale caror permise de sedere pe termen lung, eliberate de un alt stat membru, este inscrisa mentiunea privind acordarea protectiei internationale, pot fi indepartati sub escorta, potrivit prevederilor alin. (1), catre un stat din afara Uniunii Europene daca, in urma verificarilor realizate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru in cauza, rezulta ca protectia internationala a fost retrasa sau daca au fost declarati indezirabili sau impotriva lor s-a dispus masura expulzarii ca urmare a condamnarii pentru oricare dintre infractiunile prevazute la cap. IV din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru o infractiune contra sigurantei statului, prevazuta de Codul penal."

8. La articolul 110, dupa alineatul (2^1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^2)-(2^6), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) In permisele de sedere pe termen lung eliberate beneficiarilor protectiei internationale in Romania se inscrie mentiunea Protectie internationala acordata de RO la [data]. Inspectoratul General pentru Imigrari transmite, in termen de cel mult o luna de la primirea cererii statului membru interesat, informatii referitoare la situatia protectiei internationale acordate de Romania, mentionata in permisul de sedere pe termen lung.
(2^3) In cazul strainului care are deja un permis de sedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru in cuprinsul caruia exista mentiunea referitoare la acordarea protectiei internationale, aceeasi mentiune se inscrie si in permisul de sedere pe termen lung eliberat potrivit prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia situatiei in care, in urma verificarilor efectuate de Inspectoratul General pentru Imigrari in statul membru indicat in mentiunea respectiva, rezulta ca protectia internationala a fost retrasa printr-o decizie definitiva.
(2^4) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (2^3), responsabilitatea pentru protectia internationala a rezidentului pe termen lung a fost transferata statului roman, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data transferului, un nou permis de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin. (2^2).
(2^5) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, cu aplicarea prevederilor alin.(2^2), responsabilitatea pentru protectia internationala a rezidentului pe termen lung a fost transferata altui stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitarii statului membru care a preluat responsabilitatea, un nou permis de sedere pe termen lung, in care se inscrie mentiunea Protectie internationala acordata de [numele statului membru] la [data].
(2^6) In cazul in care, dupa eliberarea permisului de sedere pe termen lung, un alt stat membru ii acorda strainului protectie internationala, Inspectoratul General pentru Imigrari elibereaza, in termen de cel mult 3 luni de la data primirii solicitarii statului membru care a acordat protectie internationala, un nou permis de sedere pe termen lung, in care se inscrie mentiunea Protectie internationala acordata de [numele statului membru] la [data]."

9. La articolul 110, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: "(3^1) Pentru eliberarea noului permis de sedere pe termen lung, in situatiile prevazute la alin. (2^4)-(2^6), strainul trebuie sa depuna, la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari in a carei raza de competenta locuiette, o cerere insotita de documentele care dovedesc detinerea in mod legal a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a luat la cunostinta despre transferul responsabilitatii sau despre acordarea protectiei internationale."

10. Dupa articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 129^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 129^1 - Membrii de familie ai beneficiarilor protectiei internationale readmisi pe teritoriul Romaniei
(1) Membrii de familie ai beneficiarilor protectiei internationale readmisi pe teritoriul Romaniei, potrivit art. 20^1 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt strainii care aveau un drept de sedere temporara in scopul reintregirii familiei beneficiarilor protectiei internationale in statul membru care a dispus indepartarea.
(2) Membrii de familie prevazuti la alin. (1) pot intra pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si c), beneficiaza de un drept de sedere temporara pentru 90 de zile, incepand cu data intrarii in Romania si pot solicita prelungirea acestui drept pentru oricare dintre scopurile si in conditiile prevazute la cap. IV, fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere.
(3) Prevederile alin.(2) nu aduc atingere situatiei mai favorabile dobandite de strainii in cauza pe teritoriul Romaniei in temeiul altor dispozitii legale."

11. La articolul 134, punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"10. neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a se prezenta la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari, in termenul de 30 de zile prevazut la art. 73 alin. (5) sau la art. 110 alin. (31);"

12. La articolul 143, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Inspectoratul General pentru Imigrari este punctul national de contact in relatia cu institutiile Uniunii Europene si cu autoritatile celorlalte state membre pentru schimbul de informatii si documente in aplicarea dispozitiilor legale ce intra in competenta sa."

Art. II
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) protectie internationala statutul de refugiat sau statutul conferit prin protectie subsidiara;"

2. La articolul 20, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) In cazul in care se acorda protectie internationala in Romania unui strain care are un permis de sedere pe termen lung intr-un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari solicita statului membru in cauza sa inscrie, in permisul de sedere pe termen lung, mentiunea privind acordarea protectiei internationale de catre Romania."

3. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 20^1 - Readmisia beneficiarilor protectiei internationale in Romania
(1) Strainii, beneficiari ai protectiei internationale in Romania, sunt readmisi pe teritoriul Romaniei imediat si fara formalitati, impreuna cu membrii lor de familie, ca urmare a unei decizii de indepartare luate de statul membru in care au avut drept de sedere pe termen lung.
(2) Pentru stabilirea situatiei strainilor care au inscrisa, in permisul de sedere pe termen lung, eliberat de un alt stat membru, mentiunea privind acordarea protectiei internationale de catre Romania, Inspectoratul General pentru Imigrari comunica statului membru interesat, in termen de cel mult o luna de la primirea unei cereri in acest sens, daca strainul beneficiaza in continuare de protectie internationala in Romania."

4. La articolul 112, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul admiterii cererii privind transferul responsabilitatii pentru un strain care are un permis de sedere pe termen lung eliberat de un alt stat membru, Inspectoratul General pentru Imigrari solicita acestui stat membru sa modifice in consecinta mentiunea privind acordarea protectiei internationale."


***


Prezenta lege transpune Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului in vederea extinderii domeniului sau de aplicare la beneficiarii de protectie internationala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 132 din 19 mai 2011.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.