DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata 2011Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 12 septembrie 2011

Republicata in temeiul dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 3 octombrie 2009 si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004 si a mai fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 9 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 592/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.232 din 21 decembrie 2004.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art.1
(1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei.
(2) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
(3) Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.
(4) In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (3), se organizeaza al doilea tur de scrutin, la care participa numai primii 2 candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.
(5) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

Art.2
(1) In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) perioada electorala — intervalul de timp care incepe la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si se incheie odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatului, validarea alegerilor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) majoritatea de voturi ale alegatorilor — se determina ca parte intreaga, nerotunjita, a raportului dintre numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente si cifra 2, la care se adauga o unitate, si reprezinta numarul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie sa le obtina un candidat, in primul tur, pentru a fi ales Presedinte al Romaniei;
c) liste electorale permanente — listele cuprinzand cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;
d) act de identitate — cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, titlul de calatorie, iar in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii.
(2) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar si titlul de calatorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani care voteaza in strainatate sau de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania.

Art.3
Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia Romaniei, republicata, vegheaza la respectarea in intreaga tara a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.

Art.4
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completarile ulterioare, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune si candidati in mod separat.
(2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.

Art.5
(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc in luna anterioara lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 45 de zile inaintea zilei votarii, Guvernul stabileste data alegerilor prin hotarare.
(2) In situatiile prevazute la art. 97 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, data alegerilor va fi stabilita prin hotarare si adusa la cunostinta publica de Guvern in cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei.
(3) Hotararea privind stabilirea datei alegerilor se adopta la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Electorale Permanente.

Art.6
(1) In situatia in care mai multe partide politice, aliante politice si organizatii legal constituite ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale doresc sa propuna acelasi candidat la functia de Presedinte al Romaniei, acestea se pot asocia intre ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala. Un partid politic, o alianta politica sau o organizatie legal constituita a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. Denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.
(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune in scris la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la data completarii acestui birou electoral cu reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente si ai partidelor politice parlamentare.
(3) Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea acestuia.
(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata in scris de orice persoana fizica sau juridica interesata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de cel mult 24 de ore de la afisare.
(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de cel mult 24 de ore de la afisare.
(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarari definitive si irevocabile, care se comunica Biroului Electoral Central.
(7) Acordul de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale se depune in scris la Biroul Electoral Central, pana cel mai tarziu cu 4 zile inaintea datei la care expira termenul de depunere a candidaturilor.
(8) Dispozitiile alin. (3)—(6) se aplica in mod corespunzator in cazul acordului de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea alegerilor


SECTIUNEA 1 - Listele electorale permanente si tabelele electorale


Art.7
(1) Listele electorale permanente se intocmesc pe comune, orase si municipii, dupa caz, si cuprind toti alegatorii care domiciliaza in comuna, orasul sau municipiul pentru care ele au fost intocmite.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc la comune pe sate si, dupa caz, strazi, iar la orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor pe strazi si, dupa caz, blocuri.
(3) Listele electorale permanente cuprind, in ordinea numarului imobilelor in care locuiesc alegatorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numarul actului de identitate.
(4) In cazul in care listele electorale permanente nu pot fi intocmite in conformitate cu prevederile alin. (1)—(3), alegatorii pot fi inscrisi in listele electorale permanente in ordine alfabetica, cu avizul biroului electoral judetean sau biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, care se comunica Autoritatii Electorale Permanente.
(5) In cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date selecteaza si prelucreaza datele privind alegatorii cuprinse in Registrul national de evidenta a persoanelor, tipareste si pune gratuit la dispozitia primarilor, prin structurile sale teritoriale, doua exemplare ale listelor electorale permanente. Listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(6) Un exemplar al listelor electorale permanente se pastreaza de primar, iar celalalt se preda judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost intocmit.
(7) Actualizarea listelor electorale permanente se realizeaza de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale impreuna cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
(8) Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale permanente. In acest scop, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia acestora, spre consultare, listele electorale permanente si sa organizeze actiuni de informare si de indrumare a alegatorilor pentru efectuarea verificarilor necesare.
(9) Plangerile privind omisiunile, inscrierile gresite, oricare alte erori din liste, precum si refuzul de a permite verificarea inscrierii se fac in scris la primarul localitatii, acesta fiind obligat sa se pronunte, prin dispozitie, in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(10) Contestatiile cu privire la solutionarea plangerilor se depun in scris, in termen de 5 zile de la comunicarea dispozitiei primarului, la judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul si se solutioneaza de aceasta in cel mult 3 zile de la inregistrare.
(11) In termen de 48 de ore de la solutionarea plangerilor si operarea modificarilor in listele electorale permanente, primarii au obligatia de a le transmite judecatoriilor si Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Art.8
(1) Cu cel putin 5 zile inainte de data alegerilor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin structurile sale teritoriale, tipareste si pune gratuit la dispozitia primarilor, in 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, actualizate, care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale, de seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor si de seful structurii teritoriale a Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(2) Copiile de pe listele electorale permanente cuprind numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numarul actului de identitate, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
(3) Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, in doua exemplare, pe baza de proces-verbal, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu doua zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in data alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(4) Orice neconcordanta intre lista electorala permanenta si copie se solutioneaza de primar de indata, prin dispozitie, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta.
(5) Orice modificare intervenita in lista electorala permanenta, dupa predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica in scris, de indata, acestuia de catre primar.

Art.9
(1) Alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza in raza teritoriala a sectiei de votare respective, insa au fost omisi din copia listei electorale permanente, existenta la biroul electoral al sectiei de votare, precum si membrii biroului electoral al sectiei de votare, persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii si care nu sunt inscrise in copia listei electorale permanente din acea sectie, alegatorii care in ziua votarii se afla in alta comuna, oras sau municipiu decat cel de domiciliu, precum si alegatorii care voteaza la sectiile de votare din strainatate sunt inscrisi intr-un tabel cuprinzand numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria si numarul actului de identitate, precum si alte elemente stabilite prin hotarare a Guvernului.
(2) Alegatorii care isi exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, potrivit art. 45 alin. (1), sunt inscrisi intr-un alt tabel.

SECTIUNEA 2 - Sectiile de votare


Art.10
Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) in localitatile cu o populatie de peste 1.000 de locuitori, cate o sectie de votare la 1.000—2.000 de alegatori;
b) in localitatile cu o populatie sub 1.000 de locuitori, o singura sectie de votare;
c) se pot organiza sectii de votare si in satele, grupele de sate sau cartierele cu o populatie de pana la 1.000 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km fata de sediul celei mai apropiate sectii de votare din resedinta comunei, orasului sau municipiului;
d) in orase, municipii si comune se vor organiza sectii de votare speciale, de regula in gari, autogari si aerogari; se vor organiza sectii de votare speciale si in campusurile universitare; in aceste sectii isi exercita dreptul de vot alegatorii prevazuti la art. 44 alin. (4).

Art.11
(1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date asigura datele, informatiile si sprijinul necesare pentru indeplinirea de catre primari a acestei obligatii.
(2) Stabilirea sectiilor de votare speciale se va face de catre Guvern, prin hotarare, cu respectarea termenului prevazut la alin. (1). In acest sens institutiile prefectului vor asigura furnizarea tuturor datelor si informatiilor necesare.
(3) Numerotarea sectiilor de votare de pe raza teritoriala a unui judet, respectiv a municipiului Bucuresti se stabileste de catre prefect, in termen de cel mult 5 zile de la delimitarea sectiilor de votare, respectiv stabilirea sectiilor de votare speciale, incepand cu localitatea resedinta de judet si continuand cu cele din municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a acestora; in municipiile cu subdiviziuni administrativteritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevazuta de lege.
(4) In cel mult 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3), prefectii comunica Autoritatii Electorale Permanente delimitarea, respectiv stabilirea, si numerotarea fiecarei sectii de votare, precum si alte date relevante privind imobilul in care se va desfasura votarea, in formatul stabilit de aceasta. Orice modificari privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si locurile de desfasurare a votarii se comunica Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 48 de ore de la producerea acestora.
(5) Cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea datei alegerilor, prefectii aduc la cunostinta publica delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii in care se indica si locul de desfasurare a votarii.
(6) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date vor asigura datele, informatiile si sprijinul necesar pentru indeplinirea de catre prefecti a obligatiilor prevazute la alin. (2)—(5).

Art.12
(1) Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza una sau mai multe sectii de votare pentru alegatorii care se afla in strainatate la data alegerilor.
(2) In afara sectiilor de votare prevazute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din tara respectiva, sectii de votare si in alte localitati decat cele in care isi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.
(3) Organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabilesc de catre ministrul afacerilor externe, prin ordin. In termenul prevazut la art. 11 alin. (4), ministrul afacerilor externe aduce la cunostinta publica numerotarea fiecarei sectii de votare din strainatate, precum si locurile de desfasurare a votarii.

SECTIUNEA 3 - Birourile electorale


Art.13
(1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale nu pot avea apartenenta politica. Candidatii in alegeri, sotul, sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.
(4) Nimeni nu poate fi in acelasi timp membru a doua sau mai multe birouri electorale.
(5) Procesele-verbale intocmite cu prilejul constituirii si completarii birourilor electorale atesta calitatea de membru al biroului electoral.

Art.14
(1) Birourile electorale lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor care le compun.
(2) Sedintele birourilor electorale sunt conduse de presedinti.
(3) In lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt indeplinite de loctiitorul sau.
(4) Prezenta la sedinte a membrilor birourilor electorale este obligatorie. In cazuri justificate, presedintii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora sa lipseasca de la sedinta.
(5) Birourile electorale adopta acte si iau masuri, potrivit competentei lor, numai cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Art.15
(1) Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.
(2) Reprezentantii formatiunilor politice in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua votarii, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 16—23.
(3) Calitatea de membru al unui birou electoral inceteaza de drept in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege sau in conditiile prevazute de art. 56 alin. (5). Constatarea incetarii de drept a calitatii de membru al unui birou electoral se face, in termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de catre presedintele biroului electoral ierarhic superior, iar in cazul Biroului Electoral Central, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art.16
(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 5 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si din cel mult 10 reprezentanti ai formatiunilor politice.
(2) Desemnarea celor 5 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie in sedinta publica, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. Data sedintei se aduce la cunostinta publica prin mass-media de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu doua zile inainte de desfasurarea acesteia.
(3) Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un procesverbal, semnat de presedinte si de prim-magistratul-asistent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, in componenta Biroului Electoral Central intra presedintele, vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si cate un reprezentant al fiecarui partid politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral Central indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi pana la completarea lui cu reprezentantii formatiunilor politice neparlamentare care au propus candidati.
(5) Constituirea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care reprezinta actul de investire.
(6) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune politica care nu este reprezentata in Parlament si a propus candidat comunica Biroului Electoral Central numele si prenumele reprezentantului sau. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii propusi se face prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care se fac comunicarile, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta membrilor biroului si a candidatilor sau a persoanelor delegate de catre conducerile formatiunilor politice care au propus candidatii, in limita numarului de reprezentanti prevazut la alin. (1).
(7) Biroul Electoral Central are un aparat tehnic de lucru format din personal de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritatii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistica.
(8) Biroul Electoral Central, in componenta prevazuta la alin. (4), adopta prin hotarare, in termen de 3 zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare a birourilor electorale si a aparatului de lucru al acestora, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale si aparatul tehnic al acestora.

Art.17
(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
a) asigura aplicarea si interpretarea unitara a dispozitiilor prezentei legi;
b) constata indeplinirea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege pentru candidaturi; comunica birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate candidaturile inregistrate, le face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio si de televiziune, precum si prin afisare pe pagina proprie de internet;
c) in 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor stabileste ordinea de inscriere in buletinul de vot, prin tragere la sorti, in prima etapa din randul candidatilor propusi de formatiunile politice reprezentate in Parlament, iar in a doua etapa din randul celorlalti candidati; comunica ordinea inscrierii candidatilor si a semnelor electorale ale acestora in buletinul de vot Curtii Constitutionale si Regiei Autonome „Monitorul Oficial” si o aduce la cunostinta publica prin intermediul serviciilor publice de radio si de televiziune, precum si prin afisare pe pagina proprie de internet;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale judetene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate; in cazul in care pentru solutionarea unei intampinari sau contestatii sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecator din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificari nu se pot face in data alegerilor;
e) centralizeaza rezultatele alegerilor, constata candidatul ales si prezinta Curtii Constitutionale documentatia necesara validarii mandatului de Presedinte al Romaniei;
f) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot, in baza unui esantion reprezentativ la nivel judetean si national;
g) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, toate materialele si documentele detinute;
h) dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si a rezultatului alegerilor, in situatia in care constata ca au fost comise erori sau exista neconcordante intre datele consemnate in procesele-verbale;
i) indeplineste orice alte obligatii ce ii revin potrivit prezentei legi.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adopta decizii si hotarari.
(3) Deciziile Biroului Electoral Central se adopta pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei legi, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei aliante electorale, pentru inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturilor, pentru inregistrarea sau respingerea inregistrarii semnelor electorale, pentru solutionarea intampinarilor si contestatiilor care sunt de competenta sa, precum si pentru alte cazuri prevazute de prezenta lege. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri, se comunica partilor interesate si se aduc la cunostinta publica prin afisare pe pagina proprie de internet.
(4) Hotararile Biroului Electoral Central se adopta pentru interpretarea unitara a prezentei legi, sunt general obligatorii si se aduc la cunostinta publica prin afisare pe pagina proprie de internet si prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.18
(1) Biroul electoral judetean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti este constituit din 3 judecatori, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de catre aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.
(2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai acestuia sau, in cazul biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea acesteia. Tragerea la sorti se face pe functii, presedinte si loctiitor, si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat in termen de 24 de ore cu reprezentantul Autoritatii Electorale Permanente.
(3) In termen de cel mult 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, fiecare formatiune politica care a propus candidat comunica biroului electoral judetean sau biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti numele si prenumele reprezentantului sau. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare. In termen de 24 de ore de la expirarea termenului in care se fac comunicarile, biroul electoral judetean sau biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti se completeaza cu reprezentantii propusi de formatiunile politice reprezentate in Parlament care au propus candidati, in limita numarului de reprezentanti prevazut la alin. (1). In termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale judetene sau birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu reprezentantii propusi de formatiunile politice reprezentate in Parlament care au propus candidati, acestea se completeaza de catre presedintele biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, cu reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au propus candidati, in limita numarului de reprezentanti prevazut la alin. (1), prin tragere la sorti, daca este cazul, in prezenta membrilor biroului si a candidatilor sau a persoanelor delegate de catre conducerile formatiunilor politice care au propus candidatii.

Art.19
(1) Birourile electorale judetene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor prezentei legi, precum si a hotararilor si deciziilor Biroului Electoral Central de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti;
b) asigura, impreuna cu prefectii si Autoritatea Electorala Permanenta, instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare si la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;
d) distribuie, pe baza de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea „VOTAT” si celelalte materiale necesare procesului electoral birourilor electorale ale sectiilor de votare;
e) centralizeaza rezultatele numararii voturilor pentru judetul sau sectorul municipiului Bucuresti in care functioneaza si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale privind centralizarea rezultatelor votarii la nivelul unitatilor administrativteritoriale la care functioneaza, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, dosarele cuprinzand copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate in cadrul sectiilor de votare, dupa caz, precum si toate contestatiile si intampinarile primite;
f) predau, pe baza de proces-verbal, tribunalelor judetene, respectiv Tribunalului Bucuresti buletinele de vot nule si cele contestate, precum si celelalte documente si materiale detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(2) Birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit prezentei legi.
(3) In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale judetene si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti adopta decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se refera, din raza teritoriala de competenta a biroului, si se aduc la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art.20
(1) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate este constituit din 3 judecatori in exercitiu ai Tribunalului Bucuresti, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente desemnat de aceasta prin hotarare si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.
(2) Dispozitiile art. 18 alin. (2)—(3) se aplica in mod corespunzator.
(3) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate are urmatoarele atributii:
a) urmareste si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala pentru organizarea scrutinului in strainatate;
b) asigura instruirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare organizate in strainatate;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate;
d) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control, stampilele cu mentiunea „VOTAT”, precum si celelalte materiale necesare procesului electoral;
e) centralizeaza rezultatele numararii voturilor din sectiile de votare din strainatate si inainteaza Biroului Electoral Central procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votarii la sectiile de votare din strainatate, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, precum si toate contestatiile si intampinarile primite;
f) preda, pe baza de proces-verbal, Tribunalului Bucuresti toate documentele si materialele detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(4) Biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit legii.
(5) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate adopta decizii. Deciziile biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii in materie electorala, precum si pentru toti participantii la alegeri la care se refera, din raza teritoriala de competenta a biroului, si se aduc la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alt mijloc de publicitate.

Art.21
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia, care sunt, de regula, juristi, precum si din cel mult 7 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati. Birourile electorale ale sectiilor de votare nu pot functiona cu mai putin de 5 membri.
(2) Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face cu cel mult 10 zile inainte de data alegerilor de catre presedintele tribunalului, in sedinta publica anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti, pe functii, dintre juristii existenti in judet sau in municipiul Bucuresti.
(3) Listele cuprinzand juristii care vor fi trasi la sorti se intocmesc de catre presedintele tribunalului impreuna cu prefectul, pana cel mai tarziu cu 25 de zile inaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un numar de persoane cu cel putin 10% mai mare decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul minim de membri prevazut de prezenta lege.
(4) In listele prevazute la alin. (3) vor fi trecuti numai juristi care indeplinesc conditiile prevazute de art. 13 alin. (2).
(5) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, listele vor fi completate, la propunerea prefectului, cu persoane cu o reputatie buna in localitate, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2).
(6) Listele cuprinzand propunerile de persoane pentru functiile de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si loctiitor al acestuia vor contine: numele, prenumele, codurile numerice personale, adresele, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse. Listele vor fi insotite de declaratiile pe propria raspundere ale persoanelor propuse privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2).
Semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse constituie acceptul de prelucrare a datelor personale de catre institutiile prefectului si Autoritatea Electorala Permanenta.
(7) Propunerile de persoane pentru functiile de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si loctiitor al acestuia trebuie avizate de Autoritatea Electorala Permanenta din punctul de vedere al activitatii anterioare ca membri ai birourilor electorale, daca este cazul. In termen de cel mult doua zile de la intocmirea lor, listele cuprinzand propunerile de persoane prevazute la alin. (4) si (5) sunt transmise spre avizare Autoritatii Electorale Permanente de catre prefecti, in formatul solicitat de aceasta.
Avizul Autoritatii Electorale Permanente se comunica prefectilor si presedintilor tribunalelor, pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea desemnarii presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora.
(8) Gruparea in liste a persoanelor in vederea tragerii la sorti se face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele acestor persoane sa fie situate in apropierea sediului biroului electoral al sectiei de votare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedintele tribunalului judetean. Procesul-verbal constituie actul de investitura.
(9) In cel mult 48 de ore de la tragerea la sorti, presedintele tribunalului transmite biroului electoral judetean sau, dupa caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, lista persoanelor desemnate ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora, precum si listele de rezerva prevazute la alin. (3).

Art.22
(1) In cel mult doua zile de la expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (9), formatiunile politice care au propus candidati sunt obligate sa comunice biroului electoral judetean, respectiv biroului electoral al sectorului, in cazul municipiului Bucuresti, lista reprezentantilor lor in birourile electorale ale sectiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde urmatoarele: numarul sectiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta si modalitatea de contact, respectiv numarul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formatiune politica poate avea intr-un birou electoral al unei sectii de votare cel mult 2 reprezentanti.
(2) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare cu reprezentantii formatiunilor politice se face de presedintele biroului electoral judetean, respectiv de presedintele biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, in prezenta reprezentantilor formatiunilor politice in biroul electoral judetean sau in biroul electoral al sectorului respectiv, in 48 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1). Operatiunile de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare pot avea loc pe tot cuprinsul celor 48 de ore si se consemneaza in procese-verbale, care constituie actele de investitura. Birourile electorale ale sectiilor de votare se considera constituite la data completarii acestora cu reprezentantii formatiunilor politice.
(3) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face in prima etapa cu reprezentantii formatiunilor politice reprezentate in Parlament care au propus candidati, iar in a doua etapa, prin tragere la sorti, pentru fiecare sectie de votare, cu reprezentantii celorlalte formatiuni politice care au propus candidati, de catre presedintele biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) In cazul in care, in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (2) si (3), mai exista birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul maxim de membri prevazut de alin. (1), acestea urmeaza a fi completate, prin tragere la sorti, pentru fiecare sectie de votare, dintre toate formatiunile politice care au depus propuneri pentru cel de-al doilea reprezentant la sectia de votare respectiva.
(5) In cazul in care, in urma efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (2)—(4), mai exista birouri electorale ale sectiilor de votare care nu au cel putin 5 membri, respectiv presedinte, loctiitor si 3 membri, acestea urmeaza a fi completate cu persoane din rezerva aflata la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, prin tragere la sorti, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (8).
(6) La solicitarea scrisa a reprezentantilor formatiunilor politice in biroul electoral, presedintele biroului electoral judetean ori, dupa caz, al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti pune la dispozitia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(7) Cate o copie certificata a proceselor-verbale de completare se preda, prin intermediul primarilor, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art.23
(1) Fiecare birou electoral al sectiei de votare din strainatate este constituit dintr-un presedinte, desemnat de seful reprezentantei diplomatice, de regula din cadrul acesteia, si din 2 pana la 6 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati. Birourile electorale pentru sectiile de votare din strainatate nu pot functiona cu mai putin de 3 membri, presedinte si 2 reprezentanti ai formatiunilor politice care au propus candidati.
(2) Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate cu reprezentantii formatiunilor politice care au propus candidati se face de catre presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate si se consemneaza intr-un proces-verbal care reprezinta actul de investire. In aceasta componenta, birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate indeplinesc toate atributiile prevazute de prezenta lege. Dispozitiile art. 22 alin. (2)—(4) se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul in care numarul persoanelor propuse de formatiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, acestea sunt completate cu persoane cu o buna reputatie, fara apartenenta politica si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2), dintr-o lista intocmita de Ministerul Afacerilor Externe. Lista este transmisa spre avizare Autoritatii Electorale Permanente de catre Ministerul Afacerilor Externe, in formatul solicitat de aceasta, in termen de doua zile de la intocmire. Avizul Autoritatii Electorale Permanente se comunica Ministerului Afacerilor Externe pana cel mai tarziu cu 5 zile inaintea desemnarii presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare.
(4) Termenele pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, respectiv pentru comunicarea reprezentantilor formatiunilor politice in birouri, precum si pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate sunt cele prevazute de prezenta lege pentru birourile electorale ale sectiilor de votare din tara.
(5) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa si alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se suporta de catre cei care ii desemneaza.
(6) La solicitarea scrisa a reprezentantilor formatiunilor politice in biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, presedintele pune la dispozitia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate.

Art.24
(1) Cu doua zile inainte de data alegerilor, birourile electorale ale sectiilor de votare primesc, pe baza de procesverbal, de la birourile electorale judetene sau de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin intermediul primarilor, urmatoarele:
a) doua copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din sectia de votare; un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare si un exemplar este utilizat in data alegerilor;
b) buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea „VOTAT”;
c) formularele tabelelor prevazute la art. 9, formularele pentru incheierea proceselor-verbale, alte imprimate si materiale necesare desfasurarii procesului electoral, precum si un buletin de vot anulat, dupa caz, de catre presedintele biroului electoral judetean, respectiv al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, pe care il vor afisa la sediul sectiei de votare intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare alegerilor.
(2) Dupa primire, materialele prevazute la alin. (1) lit. a)—c) se sigileaza de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se pastreaza, pana la transportul lor la localurile sectiilor de votare, sub paza, intr-un singur spatiu pus la dispozitie de primarul unitatii administrativ-teritoriale in care acestea isi desfasoara activitatea.
(3) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate primesc, pe baza de proces-verbal, de la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, buletinele de vot, stampila de control, stampilele cu mentiunea „VOTAT”, formularele tabelelor prevazute la art. 9 alin. (1), formularele pentru incheierea proceselor-verbale, alte imprimate si materiale necesare desfasurarii procesului electoral, precum si un buletin de vot anulat de catre presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pe care il vor afisa la sediul sectiei de votare intr-un loc vizibil, in ziua premergatoare. Dupa primire, acestea se sigileaza de catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si se pastreaza, pana la transportul lor la localurile sectiilor de votare, intr-un singur spatiu pus la dispozitie de seful reprezentantei diplomatice din statul respectiv.
(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) asigura buna organizare si desfasurare a operatiunilor electorale in raza lor teritoriala de competenta;
b) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate, precum si contestatiile cu privire la procesul de votare;
c) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii in procesele-verbale prevazute la art. 49 alin. (1); poate decide renumararea voturilor, la solicitarea oricarui membru, inainte de consemnarea rezultatului numaratorii in procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);
d) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin prezenta lege sau prin hotarari si decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare.
(5) Dupa incheierea votarii si consemnarea rezultatelor votarii, birourile electorale ale sectiilor de votare efectueaza urmatoarele activitati:
a) predau birourilor electorale judetene sau, dupa caz, biroului electoral al sectorului urmatoarele: procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se refera, de competenta acestora, dosarele cuprinzand copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate in cadrul sectiei de votare, precum si declaratiile pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (4), dupa caz; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate predau, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate sau, in cazul in care acesta si-a incetat activitatea, Tribunalului Bucuresti procesele-verbale cuprinzand rezultatele votarii, buletinele de vot nule si cele contestate, impreuna cu intampinarile, contestatiile si materialele la care acestea se refera si predau Autoritatii Electorale Permanente, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dosarele cuprinzand tabelele utilizate in cadrul sectiilor de votare din strainatate, precum si declaratiile pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (5);
b) predau, pe baza de proces-verbal, reprezentantului judecatoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul si care se afla la sediul biroului electoral judetean sau, dupa caz, la sediul biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, stampilele si celelalte materiale utilizate in desfasurarea votarii; birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate inainteaza aceste materiale reprezentantelor diplomatice, care, in termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, le predau in vederea topirii de catre operatorii economici specializati.
(6) In exercitarea atributiilor care ii revin, biroul electoral al sectiei de votare adopta decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate partile la care se refera si se aduc la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral al sectiei de votare.

Art.25
(1) Formatiunile politice care participa la alegeri si candidatii pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale, in cel mult doua zile de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri.
(2) Contestatiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, in cazul in care contestatia se refera la Biroul Electoral Central, la Inalta Curte de Casatie si Justitie si se solutioneaza de acestea in termen de cel mult doua zile de la inregistrare.
Decizia sau, dupa caz, hotararea pronuntata este definitiva.

Art.26
Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare isi inceteaza activitatea la data validarii rezultatului alegerilor pentru presedintele ales.

SECTIUNEA 4 - Candidaturile

Art.27
(1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac in scris si vor fi primite numai daca:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, dupa caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civila, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a candida;
c) sunt insotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata si datata de candidat, de declaratia de avere, declaratia de interese, de o declaratie pe propria raspundere a candidatului in sensul ca a avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, precum si de lista sustinatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 200.000 de alegatori.
(3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura alegatorilor care sustin candidatura. In finalul listei persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor si al declaratiei pe propria raspundere sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(4) Propunerea de candidatura se depune si se inregistreaza la Biroul Electoral Central in 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se pastreaza la Biroul Electoral Central, un altul se inainteaza la Curtea Constitutionala, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.
(5) Declaratiile pe propria raspundere ale candidatilor in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucratori ai Securitatii sau de colaboratori ai acesteia sunt inaintate, in termen de 24 de ore de la depunere, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
(6) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor se publica pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, in termen de 48 de ore de la inregistrarea candidaturilor.
(7) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica, in mod corespunzator, si pentru candidatii propusi de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru candidatii propusi de catre aliantele electorale.
(8) Apartenenta politica a candidatului la partidul politic, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau la unul dintre membrii aliantei politice sau aliantei electorale care il propune nu constituie o conditie pentru a candida.

Art.28
Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei.

Art.29
(1) Biroul Electoral Central verifica indeplinirea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege pentru candidaturi, inregistreaza candidaturile care indeplinesc aceste conditii si respinge inregistrarea candidaturilor care nu indeplinesc conditiile legale.
(2) Inregistrarea si respingerea inregistrarii candidaturilor de catre Biroul Electoral Central se fac prin decizie, in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.
(3) Biroul Electoral Central intocmeste procese-verbale din care rezulta data si ora afisarii deciziilor de inregistrare sau, dupa caz, de respingere a inregistrarii candidaturilor.
(4) Candidatii pot renunta la candidaturi pana la data ramanerii definitive a candidaturilor. In acest scop, acestia declara in scris pe propria raspundere ca renunta la candidatura. Declaratia se depune la Biroul Electoral Central.

Art.30
(1) Semnele electorale se depun la Biroul Electoral Central in scris si in format electronic odata cu depunerea candidaturii.
(2) Semnele electorale ale candidatilor la functia de Presedinte al Romaniei trebuie sa se deosebeasca clar intre ele, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Candidatii propusi de partide politice si aliante politice pot intrebuinta ca semn electoral semnul permanent cu care aceste formatiuni politice s-au inscris la Tribunalul Bucuresti.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase.
(4) In cazul in care un candidat opteaza pentru semnul electoral al partidului politic, al organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, aliantei politice sau electorale care il propune, dupa caz, acesta il poate folosi daca formatiunea politica respectiva, inregistrata legal incepand din anul 1990, l-a folosit prima, si nu poate fi insusit sau utilizat de alt partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale inregistrata ulterior sau de un candidat independent decat cu consimtamantul celor carora le-a apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta politica sau alianta electorala initiala.
(5) In cazul in care acelasi semn electoral este solicitat de mai multi candidati, atribuirea se face candidatului care a depus primul semnul respectiv.
(6) Inregistrarea sau respingerea inregistrarii semnelor electorale se face de catre Biroul Electoral Central, prin decizie, odata cu inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturilor.

Art.31
(1) In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la art. 29 alin. (2), respectiv la art. 30 alin. (6), candidatii, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegatorii pot contesta inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturilor sau a semnelor electorale, dupa caz. Contestatiile se fac in scris si se depun la Curtea Constitutionala.
(2) Curtea Constitutionala solutioneaza contestatiile in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararile sunt definitive, se comunica de indata Biroului Electoral Central si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor prevazut la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin afisare pe pagina proprie de internet si prin intermediul mass-mediei, candidaturile si semnele electorale definitive, in ordinea in care au fost depuse. In acelasi termen, Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, candidaturile si semnele electorale definitive, in ordinea in care au fost depuse, acestea avand obligatia de a le afisa de indata la sediul lor.

SECTIUNEA 5 - Buletinele de vot si stampilele electorale


Art.32
(1) Modelul, dimensiunile si conditiile de tiparire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Buletinele de vot se vor imprima de catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adauga numarul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate, precum si numarul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare speciale. In acest sens, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Ministerul Afacerilor Externe si institutiile prefectului vor comunica Biroului Electoral Central: numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, numarul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate, precum si numarul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare speciale.
(3) Cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezinta de Regia Autonoma „Monitorul Oficial” membrilor Biroului Electoral Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intr-un procesverbal care se semneaza de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formuleaza pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate in considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie sa solicite Regiei Autonome „Monitorul Oficial” modificarea machetei si tiparirea corecta a buletinelor de vot, daca numele si prenumele candidatilor, ordinea de inscriere a acestora, precum si semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.
(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat si anulat de presedintele Biroului Electoral Central, va fi afisat pe site-ul acestei institutii.

Art.33
(1) Confectionarea stampilelor birourilor electorale judetene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a stampilelor de control ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, a stampilei biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate si a stampilelor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate se realizeaza prin grija prefectilor, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor.
(2) Stampila Biroului Electoral Central se confectioneaza de Ministerul Administratiei si Internelor, iar stampilele cu mentiunea „VOTAT” se confectioneaza de Regia Autonoma „Monetaria Statului”. Stampila cu mentiunea „VOTAT” trebuie astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decat distanta dintre acestea.
(3) In cazul pierderii sau furtului unor stampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare celor carora le apartineau stampilele electorale respective iau masuri in vederea inlocuirii acestora, cu sprijinul Regiei Autonome „Monetaria Statului”, prefectului sau Ministerului Afacerilor Externe, dupa caz.

Art.34
(1) Buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea „VOTAT”, formularele pentru incheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, tabelele prevazute la art. 9 si celelalte materiale necesare desfasurarii procesului electoral se preiau de catre prefect, impreuna cu presedintele biroului electoral judetean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal, si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate. Aceste materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de procesverbal, cel mai tarziu cu doua zile inaintea alegerilor. Pentru sectiile de votare din strainatate, preluarea si predarea acestor materiale se fac, pe baza de proces-verbal, de catre presedintele biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Predarea si distribuirea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucati sau multiplu de 100 de bucati, pe baza de proces-verbal.
(3) In preziua alegerilor, la sediul fiecarei sectii de votare se afiseaza un buletin de vot, vizat si anulat, dupa caz, de presedintele biroului electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.

SECTIUNEA 6 - Campania electorala


Art.35
(1) Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data alegerilor si se incheie in dimineata zilei de sambata de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00.
(2) Presedintele in functie poate participa la campania prezidentiala a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau ii sustine candidatura, potrivit art. 27.

Art.36
(1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice de radio si televiziune este egal si gratuit.
(2) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, dupa incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.
(3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea in vedere si orarul si repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor doua Camere.

Art.37
(1) In campania electorala candidatii si, dupa caz, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care i-au propus, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(3) In unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare, actiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise.
(4) In timpul campaniei electorale, primarii asigura candidatilor si formatiunilor politice care i-au propus, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii.

Art.38
(1) Campania electorala, prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului — de a primi informatii corecte, astfel incat sa isi poata exercita dreptul de vot in cunostinta de cauza;
b) ale candidatilor si partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care ii sustin — de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor — de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toti candidatii si toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care ii sustin.

Art.39
(1) In perioada electorala, in cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada in randul electoratului nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.
(3) Cu 48 de ore inainte de ziua votarii este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral facute pe strada.
(4) Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societatile comerciale ori organizatiile neguvernamentale care au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, in acest sens.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, in baza acreditarii institutiei pentru care lucreaza, in zona de protectie a sectiei de votare prevazuta la art. 43 alin. (6), fara a avea acces in interiorul localului sectiei de votare.
(5) In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii.

Art.40
(1) Candidatii sunt obligati sa solicite, pana la data inceperii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio si televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare.
(2) Accesul candidatilor la serviciile publice si private de radio si televiziune este gratuit. Posturile private de radio si televiziune vor oferi candidatilor timpi de antena proportionali cu cei practicati de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de catre posturile private de radio si televiziune atrage sanctionarea acestora. Sanctiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului National al Audiovizualului.
(3) Este interzisa introducerea spoturilor publicitare electorale in alte emisiuni decat cele electorale.
(4) In termen de 10 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Consiliul National al Audiovizualului stabileste, prin decizie, regulile de desfasurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru presedinte.
(5) Candidatii isi pot desemna coordonatori de campanie la nivelul judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si pentru strainatate, pe care ii notifica Biroului Electoral Central si Autoritatii Electorale Permanente in cel mult 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor.
(6) Coordonatorii de campanie ai candidatilor au rolul de a reprezenta candidatii si de a conduce campania electorala a acestora, acolo unde au fost desemnati.

Art.41
(1) Primarii sunt obligati ca dupa data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, dar pana la ramanerea definitiva a acestora, sa stabileasca, prin dispozitie care se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei, locuri speciale pentru afisajul electoral, in care sa amplaseze panouri electorale, tinand seama de numarul candidatilor.
(2) Locurile speciale pentru afisaj trebuie sa fie stabilite in locuri publice frecventate de cetateni, astfel incat sa poata fi folosite fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigure inlaturarea din spatiul public a oricaror materiale de propaganda electorala ramase de la campaniile electorale precedente.
(3) Locurile speciale pentru afisaj electoral pot fi folosite numai de candidatii la functia de presedinte si de partidele care i-au propus.
(4) Este interzisa utilizarea de catre un candidat a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt candidat.
(5) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor.
(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afis electoral. Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(7) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat.
(8) Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si informare rutiera, precum si pe sistemele electronice de reglementare a circulatiei.
(9) Activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in niciun fel spatiile verzi, rezervatiile naturale si zonele protejate ecologic.
(10) Folosirea minorilor cu varsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propaganda electorala este interzisa.
(11) Dupa incheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.
(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publica, este obligat sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.
(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati si, dupa caz, de catre partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care ii sustin a unor amenajari provizorii in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala, daca prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie rutiera sau pietonala.
(14) Campania electorala se poate desfasura in alt stat decat Romania numai cu respectarea legislatiei in vigoare a statului respectiv.

Art.42
(1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale, solutionand, prin decizii, plangerile cu privire la campania electorala. Decizia se aduce la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.
(2) Daca birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) Impotriva deciziilor birourilor electorale judetene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate se pot face contestatii la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea acestora.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor.
(5) Contestatiile formulate in termenul legal impotriva deciziilor adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate suspenda executarea acestora.
(6) Deciziile adoptate de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate devin executorii de la datele la care expira termenele de contestare a acestora.
(7) Contestatiile cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala in conditiile legii se solutioneaza de Curtea Constitutionala, cu votul majoritatii judecatorilor, in termen de cel mult 48 de ore de la inregistrarea lor.

SECTIUNEA 7 - Votarea


Art.43
(1) Fiecare local al sectiilor de votare trebuie sa posede un numar suficient de urne de vot, cabine, stampile cu mentiunea „VOTAT”, proportional cu numarul alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si cu numarul estimat al alegatorilor care vor fi inscrisi in tabelele prevazute la art. 9, precum si o urna de vot speciala.
(2) Cabinele si urnele de vot trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul electoral al sectiei de votare. Cabinele si urnele de vot se asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefectii.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare impreuna cu membrii acestuia trebuie sa fie prezenti la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei votarii, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. In intervalul orar 18,00— 20,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare primeste, in conformitate cu dispozitiile art. 45 alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura, cu sprijinul primarului, indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe sediul sectiei de votare si dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.
(4) La plecare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sigileaza intrarea in localul de vot prin aplicarea stampilei de control pe o banda de hartie. Este interzisa parasirea localului de vot cu stampila de control sau cu stampile cu mentiunea „VOTAT”.
(5) In ziua votarii activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri si, dupa caz, a persoanelor acreditate, verifica urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot si stampilele, consemnand la pct. e) si i) din procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1) numarul buletinelor de vot primite, respectiv numarul stampilelor cu mentiunea „VOTAT” primite. Pe masura ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigura aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea. Dupa incheierea acestor operatiuni, presedintele inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control pe toate deschizaturile acestora, cu exceptia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemneaza la pct. j) al procesului-verbal prevazut la art. 49 alin. (1).
(6) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. Atributiile acestuia se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 m.
(7) Masurile dispuse de presedintele biroului electoral al sectiei de votare se aduc la cunostinta publica prin afisare la loc vizibil.
(8) Masurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afisajul electoral se duc la indeplinire de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale, de indata ce i-au fost comunicate.
(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar si de prefect, impreuna cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor.
(10) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de persoanele acreditate, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(11) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanelor insarcinate cu mentinerea ordinii, persoanelor acreditate si operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori organizatiilor neguvernamentale sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.
(12) In ziua votarii, intre orele 7,00—21,00 sunt interzise comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in spatiul de protectie al sectiei de votare prevazut la alin. (6).
(13) Pentru sectiile de votare din strainatate, dispozitiile prezentului articol se aplica, dupa caz, cu luarea in considerare a conditiilor specifice privind organizarea acestora.

Art.44
(1) Votarea incepe la ora 7,00 si se incheie la ora 21,00. La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea.
(2) Alegatorii voteaza la sectia de votare unde sunt arondati potrivit domiciliului, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
(3) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi desfasoara activitatea.
(4) Alegatorii care in ziua votarii se afla in alta comuna, in alt oras sau municipiu decat cel de domiciliu voteaza numai la sectiile de votare speciale constituite potrivit art. 10 lit. d), dupa ce declara in scris pe propria raspundere ca nu au mai votat si nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin hotarare a Guvernului in termenul prevazut la art. 65 alin. (1).
(5) Alegatorii care in ziua votarii se afla in strainatate voteaza la sectiile de votare constituite in conditiile art. 12, dupa ce declara in scris pe propria raspundere ca nu au mai votat si nu vor mai vota la acel tur de scrutin. Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin hotarare a Guvernului in termenul prevazut la art. 65 alin. (1).
(6) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Alegatorul prezinta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta verifica daca alegatorul este inscris in copia de pe lista electorala permanenta, dupa care alegatorul semneaza in lista la pozitia destinata acestuia. Alegatorul care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (3)—(5) este inscris de presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau de catre membrul desemnat de acesta in tabelul prevazut la art. 9 alin. (1), dupa care semneaza in dreptul datelor sale personale la pozitia dedicata semnaturii din tabel. In baza semnaturii in copia de pe lista electorala permanenta sau in tabel, dupa caz, presedintele sau membrul biroului electoral al sectiei de votare desemnat de acesta ii incredinteaza alegatorului buletinul de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”, pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot. In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista, confirmata prin semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral.
(7) Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea „VOTAT” inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care il voteaza.
(8) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa. Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.
(9) Dupa ce au votat, alegatorii vor indoi buletinele, astfel incat pagina netiparita care poarta stampila de control sa ramana in afara, si le vor introduce in urna, avand grija sa nu se deschida. Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(10) La cererea alegatorului, in cazul in care acesta a aplicat gresit stampila cu mentiunea „VOTAT”, dar nu a introdus buletinul in urna, presedintele biroului electoral al sectiei de votare ii poate elibera, numai o singura data, un nou buletin, retinand si anuland buletinul de vot initial si facand mentiunea corespunzatoare la pct. f) din procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1).
(11) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al sectiei de votare desemnati de acesta, care aplica pe actul de identitate a alegatorului stampila cu mentiunea „VOTAT” sau un timbru autocolant, dupa caz, si inscriu data scrutinului.
(12) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.
(13) Candidatii si oricare alegator au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace legale.
(14) In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il va opri de la votare pe alegatorul contestat, va consemna faptul intr-un proces-verbal si va sesiza aceasta situatie autoritatilor competente.
(15) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totala a suspendarilor nu poate depasi o ora. Suspendarea este anuntata prin afisare la usa sediului sectiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declansat suspendarea.
(16) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor ramane sub paza permanenta. In timpul suspendarii nu poate parasi sala de votare mai mult de jumatate din numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare, in acelasi timp. Candidatii si persoanele acreditate care asista la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare in acest timp.

Art.45
(1) Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, din tara, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua votarii, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii — stampila cu mentiunea „VOTAT”, buletine de vot si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna speciala se poate deplasa numai in raza teritoriala arondata la respectiva sectie de votare.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) votarea se face pe baza tabelului prevazut la art. 9 alin. (2).
(3) Procedura de exercitare a dreptului de vot de catre persoanele retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale este stabilita prin decizie a Biroului Electoral Central. Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

Art.46
(1) La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea salii unde se voteaza.
(2) Alegatorii care la ora 21,00 se afla in sala unde se voteaza pot sa isi exercite dreptul de vot.

Art.47
(1) La toate operatiunile electorale efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare pot asista, in afara membrilor acestora, persoanele acreditate in conditiile prezentei legi.
(2) In sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se intelege urmatoarele:
a) observatorii interni si externi;
b) reprezentantii interni si externi ai mass-mediei.
(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au in obiectul de activitate apararea democratiei si a drepturilor omului sau observarea alegerilor, care sunt legal constituite cu cel putin 6 luni inainte de data alegerilor. Persoanele desemnate de aceste organizatii ca observatori interni nu pot avea apartenenta politica.
(4) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei persoanele desemnate in scris in acest sens de catre conducerea institutiilor mass-media. Persoanele desemnate de aceste institutii ca reprezentanti interni nu pot avea apartenenta politica.
(5) Acreditarea observatorilor interni si a reprezentantilor interni ai mass-mediei se face de catre birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru toate sectiile de votare din raza de competenta a acestora, la cererea scrisa a conducerii organizatiilor neguvernamentale sau a institutiilor mass-media din Romania, facuta cu cel putin 5 zile inaintea datei alegerilor.
(6) Acreditarea observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei se face de Autoritatea Electorala Permanenta, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru toate birourile electorale.
(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizatii neguvernamentale care prezinta o adeverinta privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3), eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta. Adeverinta poate fi solicitata pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor.
(8) Pot fi acreditate ca reprezentanti interni ai mass-mediei din Romania persoanele propuse de acele institutii mass-media care prezinta o adeverinta eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta privind faptul ca desfasoara activitati in domeniul mass-media. Adeverinta poate fi solicitata pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor in baza unor documente din care rezulta obiectul de activitate al institutiei respective.
(9) Persoanele acreditate pot asista la operatiunile electorale in ziua votarii, incepand cu ora 6,00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votarii in sectia respectiva, numai daca prezinta actul de acreditare, care este valabil si in copie. Acestea nu pot interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza in scris presedintele biroului electoral in cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda electorala, precum si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.
(10) La biroul electoral al sectiei de votare, persoanele acreditate pot stationa numai in spatiul stabilit in acest sens in sala de votare de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia si in spatiul special amenajat in acest sens la biroul electoral judetean, al sectorului municipiului Bucuresti sau la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate care a emis acreditarea.
(11) Contestatiile privind acreditarea sau respingerea solicitarii de acreditare de catre biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate se depun, in cel mult doua zile de la afisarea deciziei, la tribunalul in a carui raza teritoriala functioneaza biroul electoral si se solutioneaza de acesta in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila.
(12) Contestatiile privind respingerea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a solicitarii de eliberare a adeverintelor prevazute la alin. (7) si (8) se depun in cel mult doua zile de la comunicarea raspunsului la Curtea de Apel Bucuresti si se solutioneaza de aceasta in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila.


Capitolul III - Stabilirea rezultatului alegerilor


Art.48
(1) Dupa inchiderea salii unde se voteaza, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral, efectueaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:
a) verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigileaza fanta urnelor de votare, introduce stampilele cu mentiunea „VOTAT” intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemneaza la pct. i) al procesului-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);
b) anuleaza buletinele de vot neintrebuintate, prin inscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii „ANULAT” si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; in cazul in care exista pachete intacte cu buletine de vot, mentiunea „ANULAT” se inscrie o singura data pe pachetul respectiv si se aplica o singura data stampila de control;
c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in copia listei electorale permanente; este interzis, cu exceptia prevazuta la art. 44 alin. (6), sub sanctiunea legii, ca pe aceste documente sa existe stersaturi, modificari sau completari; rezultatul numararii se va inscrie la pct. a) din procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);
d) stabileste numarul alegatorilor prezenti la urne, prin numararea semnaturilor inscrise pe copiile listelor electorale permanente existente in sectia de votare, respectiv pe tabelele intocmite conform art. 9. Rezultatele vor fi consemnate in procesul-verbal la pct. b), respectiv pct. b1, b2 si b3 din procesul-verbal prevazut la art. 49 alin. (1);
e) desigileaza urnele, una cate una, numara buletinele de vot si deschide buletinele de vot unul cate unul; la deschiderea fiecarui buletin, presedintele citeste cu voce tare numele si prenumele candidatului votat si arata buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise se grupeaza pe candidati, se numara si se leaga separat; voturile nule si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se consemneaza in cate un tabel separat de cate un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte.
(2) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila cu mentiunea „VOTAT”, buletinele de vot la care stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara acestora; votul este valabil exprimat in cazul in care, desi stampila cu mentiunea „VOTAT” aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta, in cazul in care tusul s-a imprimat si pe cealalta parte a foii pe care a fost aplicata stampila cu mentiunea „VOTAT”, precum si in situatia in care stampila a fost aplicata de mai multe ori in acelasi patrulater sau atat intr-un patrulater, cat si in afara oricarui alt patrulater; efectuarea de stersaturi sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.

Art.49
(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare intocmeste un proces-verbal, in 3 exemplare, care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista electorala permanenta existenta in sectia de votare [pct. a) >/= pct. b1];
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 — numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
b2 — numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne si nu sunt cuprinsi in copia de pe lista electorala permanenta, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (1);
b3 — numarul total al alegatorilor care au votat utilizand urna speciala, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (2);
c) numarul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numarul voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f) ];
f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;
h) expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dupa caz;
i) numarul stampilelor cu mentiunea „VOTAT” la inceperea votarii; se mentioneaza disparitia uneia sau mai multor stampile, daca este cazul, precum si starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii;
j) alte situatii; se mentioneaza daca numarul buletinelor de vot gasite in urna difera de numarul alegatorilor care au votat, rezultat in urma numararii semnaturilor din listele electorale permanente si tabelele prevazute la art. 9; se mentioneaza daca numarul buletinelor de vot gasite in urna adunat cu cel al buletinelor de vot neintrebuintate si cele anulate difera de numarul total de buletine de vot primite, precum si orice alte incidente.
(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare si ceilalti membri semneaza procesul-verbal pe care se aplica stampila de control a biroului electoral. Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza valabilitatea procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(3) Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificata de catre toti cei care au semnat originalul.
(5) Doua exemplare ale procesului-verbal prevazut la alin. (1), toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, buletinele de vot nule si cele contestate alcatuiesc un dosar sigilat si stampilat care trebuie insotit de stampila de control. Copia de pe lista electorala permanenta impreuna cu tabelele utilizate in cadrul sectiei de votare, precum si declaratiile pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (4), dupa caz, alcatuiesc un dosar distinct. In cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, ambele dosare sunt inaintate biroului electoral judetean sau, dupa caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu paza inarmata, insotit, la cerere, de alti membri ai biroului electoral respectiv.
(6) Procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, insotite de toate intampinarile si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin grija reprezentantelor diplomatice, in cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmata telefonic de catre presedintele sau loctiitorul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, care contrasemneaza si stampileaza documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate in centralizarea rezultatelor votarii.
(7) In cazul in care constata neconcordante intre datele continute de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei sectii de votare, biroul electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti trebuie sa solicite presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respectiv sa efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai daca au fost atestate prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
(8) In cazul in care constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare organizate in strainatate, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate trebuie sa solicite presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sa faca corecturile necesare.
Acestea sunt considerate valabile numai daca sunt atestate prin semnatura si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Dispozitiile alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(9) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevazut la alin. (5), biroul electoral judetean sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti trimite cate un exemplar al fiecarui proces-verbal intocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare la tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea; biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate transmite cate o copie, contrasemnata si stampilata, a fiecarui proces-verbal intocmit de birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate Tribunalului Bucuresti.
(10) Candidatii pot obtine copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevazute la alin. (9).

Art.50
(1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral judetean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate incheie un proces-verbal care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de pe listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 — numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
b2 — numarul total al alegatorilor care au votat in alta sectie de votare decat cea in care au fost arondati conform domiciliului, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (1);
b3 — numarul total al alegatorilor care au votat utilizand urna speciala, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (2);
c) numarul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numarul total al voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f) ];
f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;
h) expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a deciziilor pronuntate.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2)—(4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal prevazut la alin. (1), impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si cu toate contestatiile si intampinarile primite de competenta Biroului Electoral Central, formand un dosar sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, precum si dosarele cuprinzand copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate in cadrul sectiilor de votare, precum si declaratiile pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (4), dupa caz, insotite de stampila biroului electoral respectiv se inainteaza cu paza inarmata la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului procesverbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare.
(4) In cazul in care constata neconcordante intre datele continute de un proces-verbal primit de la un birou electoral judetean, un birou electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau de la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, Biroul Electoral Central trebuie sa solicite presedintelui biroului electoral respectiv sa efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai daca au fost atestate prin semnatura si prin aplicarea stampilei biroului electoral.

Art.51
(1) Biroul Electoral Central rezolva contestatiile primite de la birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dupa care incheie un procesverbal care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din care:
b1 — numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
b2 — numarul total al alegatorilor care au votat in alta sectie de votare decat cea in care au fost arondati conform domiciliului, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (1);
b3 — numarul total al alegatorilor care au votat utilizand urna speciala, inscrisi in tabelul prevazut la art. 9 alin. (2);
c) numarul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) d) numarul total al voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite [pct. e) f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul de voturi necesare pentru a fi ales Presedinte al Romaniei, conform art. 2 alin. (1) lit. b) [pct. a)/2 + 1];
h) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat;
i) prenumele si numele candidatului care a indeplinit conditiile art. 81 din Constitutia Romaniei, republicata;
j) prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin, daca este cazul.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2)—(4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, impreuna cu procesele-verbale de constatare si centralizare a rezultatelor votarii intocmite de birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectiilor de votare, primite potrivit art. 50 alin. (3), se inainteaza cu paza inarmata la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.
(4) La al doilea tur de scrutin, dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator, urmand ca in procesul-verbal sa fie trecute prenumele si numele candidatului a carui alegere a fost constatata, in conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
(5) Biroul Electoral Central preda Autoritatii Electorale Permanente dosarele cuprinzand copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate in cadrul sectiilor de votare la ambele tururi de scrutin, precum si declaratiile pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (4). La sesizarea partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care participa la alegeri, facuta in cel mult 15 zile de la data validarii rezultatului fiecarui tur de scrutin si insotita de probele pe care se intemeiaza, Autoritatea Electorala Permanenta verifica copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate in cadrul sectiilor de votare la care se refera sesizarea, in vederea descoperirii cazurilor in care o persoana a votat fara a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelasi tur de scrutin. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora. In situatia in care Autoritatea Electorala Permanenta descopera indicii privind savarsirea infractiunilor prevazute de art. 59 alin. (1) lit. a) si b), sesizeaza organele de urmarire penala competente.
(6) La expirarea termenului prevazut la alin. (5) pentru verificarea copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate in cadrul sectiilor de votare, Autoritatea Electorala Permanenta asigura arhivarea lor electronica, precum si a declaratiilor pe propria raspundere prevazute de art. 44 alin. (4) si (5) de catre un furnizor de servicii de arhivare electronica, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Art.52
(1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. In aceasta situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a doua duminica de la data anularii alegerilor.
(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale si de candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
(3) Solutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor.

Art.53
(1) Curtea Constitutionala valideaza rezultatul fiecarui tur de scrutin, asigura publicarea rezultatului alegerilor in mass-media si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele ales.
(2) Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, dintre care unul ramane la Curtea Constitutionala, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevazut la art. 82 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.

Art.54
(1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la art. 81 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.
(2) In al doilea tur de scrutin participa primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe intreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevazute la art. 51 alin. (3), prin aducerea la cunostinta publica a prenumelui si numelui celor 2 candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data cand s-a adus la cunostinta publica ziua votarii.
(4) In termen de doua zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfasurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antena, potrivit art. 36 care se aplica in mod corespunzator.
(5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.


Capitolul IV - Contraventii si infractiuni


Art.55
Constituie contraventii, daca acestea nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente, inscrierea in listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
b) pastrarea listelor electorale permanente in conditii necorespunzatoare;
c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;
d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
e) necomunicarea catre judecatorii si catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
f) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 27 alin. (3);
g) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea propunerilor de candidaturi prevazute la art. 31 alin. (3);
h) folosirea de catre un candidat a semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un alt candidat;
i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale;
k) nerespectarea dispozitiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) si ale art. 39 alin. (4);
l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor Autoritatii Electorale Permanente; nerespectarea hotararilor Curtii Constitutionale;
n) refuzul de a permite alegatorului, care face dovada faptului ca are dreptul, sa voteze la sectia de votare la care se prezinta pentru exercitarea dreptului de vot;
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare datorita marimii acestuia;
p) refuzul de a primi si inregistra o intampinare, contestatie sau orice alta cerere, formulata in scris;
q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
r) refuzul de a inmana buletinul de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT” alegatorului care a semnat in copia de pe lista electorala permanenta sau, dupa caz, in tabelul electoral; inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in copia de pe lista electorala permanenta sau in tabelul electoral in care este inscris; nerespectarea dispozitiilor art. 44 alin. (8) privind prezenta altor persoane in cabina de vot;
s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant, dupa caz, precum si retinerea actului de identitate, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
s) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a optiunii exprimate pe buletinul de vot; intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;
t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat;
t) purtarea pe durata votarii de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate cu paza, persoanele acreditate sau de catre operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte insemne de propaganda electorala;
u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;
v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate potrivit art. 47 si operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
x) nerespectarea dispozitiilor art. 10—12 privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sectiilor de votare;
y) nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1)—(3) si (5);
z) nerespectarea dispozitiilor art. 41 privind afisajul electoral;
aa) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea si consumul bauturilor alcoolice;
ab) nerespectarea dispozitiilor art. 43 alin. (4);
ac) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. c).

Art.56
(1) Contraventiile prevazute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amenda de la 4.500 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) ofiterii, agentii si subofiterii din cadrul Politiei Romane, Politiei de Frontiera Romana si Jandarmeriei Romane, precum si politistii comunitari*), pentru faptele prevazute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), t), w), z) si aa);
b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. j), p), s), ab) si ac);
c) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. f), g) si h);
d) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. n), s), t), u) si v);
e) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. a), b), c), d), e) si x);
f) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale si in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. y) este comisa de altcineva decat de radiodifuzori; presedintele biroului electoral, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii faptei prevazute la art. 55 lit. m) de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare; politisti, in cazul in care fapta prevazuta la art. 55 lit. m) este savarsita de alte persoane fizice sau juridice;
g) Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati, pentru faptele prevazute la art. 55 lit. y), in cazul in care acestea sunt comise de radiodifuzori.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal.
(4) Contraventiilor prevazute la art. 55 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Savarsirea de catre membrii birourilor electorale a contraventiilor prevazute la art. 55 atrage inlocuirea cu alte persoane, la solicitarea presedintelui biroului electoral ierarhic superior sau a presedintelui Biroului Electoral Central, dupa caz.
-------------
*) In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, la nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde este infiintata politia comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala, potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 155/2010.

Art.57
(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de vot sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art.58
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze ori sa nu voteze un anumit candidat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

Art.59
(1) Fapta persoanei care voteaza:
a) fara a avea acest drept;
b) de doua sau mai multe ori;
c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Art.60
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.
(2) Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art.61
(1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art.62
(1) Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.
(3) Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatului in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(4) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art.63
Tentativa la infractiunile prevazute in art. 57 si art. 59—62 se pedepseste.

Art.64
Bunurile si banii destinati sau folositi la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 55 sau a infractiunilor prevazute la art. 57—62 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art.65
(1) Cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste prin hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Administratiei si Internelor, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei, bugetul si cheltuielile necesare in vederea pregatirii, organizarii si desfasurarii scrutinului, modelul copiei de pe lista electorala permanenta, modelele tabelelor prevazute la art. 9, modelul stampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judetean, a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, modelul stampilei de control a sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea „VOTAT”, modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, gestionare si utilizare a acestora, masurile care trebuie luate de autoritatile publice centrale si locale pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor.
(2) In cel mult 15 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta stabileste prin hotarare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, modelul cererii de inregistrare a candidaturii, modelul cererii de renuntare la candidatura si modelul declaratiei de acceptare a candidaturii.
(3) In cel mult 15 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste prin hotarare, la propunerea Institutului National de Statistica si a Autoritatii Electorale Permanente, modelele proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii.

Art.66
(1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat.
(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, al biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene de prefecti si de presedintii consiliilor judetene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare de primari, impreuna cu prefectii, iar sediile birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevazute la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat.
(4) Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta asigura achizitionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii.
(6) Guvernul asigura Autoritatii Electorale Permanente sumele necesare pentru achizitionarea programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate la sectiile de votare, precum si de arhivarea electronica a acestora si a documentelor primite de la Biroul Electoral Central.
(7) Guvernul asigura spatiul necesar depozitarii de catre Autoritatea Electorala Permanenta a copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate la sectiile de votare, precum si a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se pastreaza in arhiva acesteia.

Art.67
(1) Pentru sprijinirea activitatii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judetene si a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, Institutul National de Statistica si orice alta autoritate publica desemnata, asigura personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Institutului National de Statistica si al oricarei alte autoritati publice desemnate, asigura personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate.
(2) Pe perioada cat functioneaza birourile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se considera detasati si primesc o indemnizatie pe zi de activitate, stabilita prin hotarare a Guvernului.
(3) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (2) se datoreaza, se retine si se vireaza numai impozitul pe venit, conform legii.
(4) Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei, institutiile la care sunt angajati salariatii prevazuti la alin. (2) le asigura acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

Art.68
(1) Judecarea de catre instante a cererilor prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Impotriva hotararilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi nu exista cale de atac.
(3) Hotararile definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti pronuntate ca urmare a cererilor prevazute de prezenta lege se comunica de indata Autoritatii Electorale Permanente si birourilor electorale interesate.

Art.69
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, cuprind ziua cand incep sa curga si se termina la ora 24,00 a zilei cand se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
(2) Pe intreaga perioada electorala, birourile electorale functioneaza conform programului stabilit de Biroul Electoral Central prin regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale si a aparatului de lucru al acestora. Instantele judecatoresti asigura permanenta activitatii in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale.

Art.70
(1) Buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in procesul electoral, primite de instantele judecatoresti de la birourile electorale judetene, birourile sectoarelor municipiului Bucuresti, de la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, dupa caz, sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, documentele primite de Curtea Constitutionala de la Biroul Electoral Central, precum si listele de sustinatori aflate la Curtea Constitutionala si cele primite de Autoritatea Electorala Permanenta de la Biroul Electoral Central sunt pastrate in arhiva, separat de celelalte documente, timp de 3 luni de la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), instantele judecatoresti, cu sprijinul institutiilor prefectului, respectiv Curtea Constitutionala si Autoritatea Electorala Permanenta vor preda pe baza de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializati buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, celelalte materiale utilizate in procesul electoral, precum si listele de sustinatori.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta asigura arhivarea electronica a documentelor primite de la Biroul Electoral Central, de catre un furnizor de servicii de arhivare electronica, conform Legii nr. 135/2007, apoi preda spre topire materialele si documentele primite de la Biroul Electoral Central operatorilor economici specializati.
(4) Listele de sustinatori de la alegerile anterioare pentru Presedintele Romaniei se predau de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, spre topire, operatorilor economici specializati.
(5) La primirea listelor electorale permanente de catre primarii si judecatorii, potrivit art. 7 alin. (5), orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primarii si judecatorii se predau spre topire operatorilor economici specializati.

Art.71
(1) Regia Autonoma „Monitorul Oficial” realizeaza imprimarea buletinelor de vot, modelele tabelelor prevazute la art. 9 si celelalte imprimate si materiale necesare desfasurarii procesului electoral, pana cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data alegerilor.
(2) Regia Autonoma „Monitorul Oficial” asigura editarea si tiparirea de brosuri cuprinzand variante actualizate ale reglementarilor legale privind alegerile prezidentiale, inclusiv in limbi de circulatie internationala, precum si alte materiale de informare realizate de Autoritatea Electorala Permanenta.

Art.72
In cel mult 45 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatile publice implicate in organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei au obligatia de a informa Autoritatea Electorala Permanenta asupra modalitatii de realizare a atributiilor in domeniul electoral, precum si asupra abaterilor si neajunsurilor, inclusiv de ordin legislativ, constatate in organizarea si desfasurarea scrutinului.

Art.73
La data intrarii in vigoare a prezentei legi Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


ANEXA - Denumirea partidului politic sau aliantei politice (ori mentiunea „Candidat independent”, dupa caz)


Semnul electoral al partidului politic sau aliantei politice

LISTA SUSTINATORILOR pentru alegerea Presedintelui Romaniei
— ....................... —
(data alegerilor)
Candidatul .....................................................
(prenume si nume)
Nr. Prenume     Nume   Data nasterii  Adresa  Act de identitate  Semnatura*) 
crt.Denumire Seria Numarul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-----
*) Lista este act public si se afla sub incidenta art. 292 din Codul penal. Este interzisa semnarea mai multor liste.


DECLARATIE

Subsemnatul ......................................., domiciliat in ..........................................................., nascut la data de ................,
(prenume si nume)
in comuna/orasul/municipiul .........................., judetul ........................, posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......................., declar pe
propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de .............. pozitii, corespund
realitatii.

Data, Localitatea, Semnatura,


NOTA:
Reproducem mai jos art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2011, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 370/2004 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:
„Art.II
La data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, articolele nr. 26^3**)—26^9***) din Legea nr. 370/2004, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se abroga.”
---------
**) In forma republicata a Legii nr. 370/2004, art. 26^3 a devenit prin renumerotare art. 57.
***) In forma republicata a Legii nr. 370/2004, art. 26^9 a devenit prin renumerotare art. 63.