DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata 2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12 martie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005;
 • Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 8 decembrie 2011.

  Art. 1
  Prezenta lege stabileste cadrul normativ general pentru controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimcie periculoase.


  Art. 2
  Principiile care stau la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase sunt:
  a) principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
  b) principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
  c) principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

  Art. 3
  Substantele si preparatele chimice periculoase, in intelesul prezentei legi, sunt cele prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000**) privind clasificarea, etichetrea si ambalarea produselor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001.
  -----
  **) Ordonnata de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 26 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetrea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 213/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 11 iunie 2009.


  Art. 4
  Lista substantelor si preparatelor chimice periculoase este prevazuta in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002.***)
  -----
  ***) Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, au fost abrogate prin Hotararea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 4 decembrie 2008.

  Art. 5
  Prevederile prezentei legi se refera la:
  a) evaluarea si controlul riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
  b) restrictii privind introducerea pe piata si utilizarea anumitor substante si preparate chimice periculoase;
  c) controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimcie periculoase;
  d) substantele care epuizeaza stratul de ozon;
  e) introducerea pe piata a biocidelor;
  f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

  Art. 6
  In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase****) are atrib utii in urmatoarele domenii: clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, codificarea substantelor chimice periculoase si aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).
  ------
  ****) A se vedea art. 5 din Legea nr. 249/2007 privind reorganizarea in cadrul institutiilor in domeniul managementului substantelor chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 7
  (1) In scopul asigurarii protectiei mediului si a sanatatii populatiei, anumite substante si preparate chimice periculoase se restrictioneaza la introducerea pe piata si la utilizare. v(2) Substantele si preparatele chimice periculoase care sunt restrictionate la introducerea pe piata si la utilizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (3) Producatorii, importatorii, distribuitorii si utilizatorii sunt obligati sa respecte toate restrictiile privind introducerea pe piata si utilizarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase prevazute in actele normative specifice acestui domeniu.

  Art. 8
  Principiile evaluarii riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase existente il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, evaluarea riscului acestor substante, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autoritatile responsabile de evaluarea si controlul riscului si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

  Art. 9
  Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu se efectueaza cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).

  Art. 10
  In scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei, unele substante si preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere si utilizare sau a caror utilizare este sever restrictionata de catre unele tari sunt supuse unui control special atunci cand sunt importate sau exportate de Romania.

  Art. 11
  (1) Controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase se face in conformitate cu prevederile Conventiei privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care Romania a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum si cu prevederile comunitare din acest domeniu.
  (2) Procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase, denumita in continuare procedura PIC, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. 12
  Productia, importul, exportul, introducerea pe piata, utilizarea, recuperarea, distrugerea si prevenirea emisiilor in atmosfera ale substantelor care epuizeaza stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.

  Art. 13
  Cerintele care trebuie indeplinite pentru autorizarea introducerii pe piata a biocidelor si recunoasterea mutuala a acestei autorizari se stabilesc prin hotarare a Guvernului*), in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  ------
  *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe pieata a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Guvernului, Partea I, nr. 852 din 21 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 14
  In domeniul reglementarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase au responsabilitati urmatoarele ministere si institutii:
  a) Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
  b) Ministerul Sanatatii;
  c) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
  d) Ministerul Economiei**), prin Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.
  -------
  **) A se vedea art. 1 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 7 decembrie 2007, cu modificarile ulterioare, prin care Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Garda Nationala de Mediu preiau atributiile si responsabilitatile Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

  Art. 15
  Pentru evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului se infiinteaza Comitetul interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, prin hotarare a Guvernului***), in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  ------
  ***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.739/204 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 996 din 28 octombrie 2004.

  Art. 16
  Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice are urmatoarele atributii:
  a) este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase;
  b) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la restrictionarea introducerii pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza controlul riscului pentru om si mediu, reprezentat de substantele chimice existente, controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase; evalueaza introducerea pe piata a biocidelor, cu exceptia produselor utilizate in profilaxia sanitar-umana si la activitatile referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon;
  c) depoziteaza, detine si difuzeaza informatiile specifice referitoare la substantele care epuizeaza stratul de ozon; controleaza si supravegheaza modul de aplicare pe teritoriul Romaniei a prevederilor Conventiei privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care Romania a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificarile ulterioare, precum si aplicarea legislatiei interne specifice acestui domeniu;
  d) inspecteaza, prin personalul imputernicit din subordinea sa, modul in care sunt aplicate si respectate prevederile legale referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase, in vederea prevenirii si combaterii poluarii mediului;
  e) constata si sanctioneaza nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
  f) organizeaza, separat sau impreuna cu alte autoritati competente, pregatirea personalului din subordine sau din alte ministere si institutii implicat in aplicarea prevederilor legale privind substantele si preparatele chimice periculoase.

  Art. 17
  Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
  a) este autoritatea nationala competenta in colectarea datelor, stabilirea prioritatilor si estimarea riscului substantelor si preparatelor chimice periculoase in relatie cu sanatatea omului;
  b) stabileste strategiile prin care se indeplinesc masurile de limitare a riscurilor pentru populatia expusa la substante si preparate chimice periculoase care afecteaza ireversibil sanatatea omului;
  c) monitorizeaza starea de sanatate a populatiei expuse la substante si preparate chimice periculoase din mediul inconjurator sau profesional;
  d) realizeaza baza de date privind proprietatile toxicologice ale substantelor si preparatelor chimice periculoase;
  e) identifica si evalueaza substantele si preparatele chimice periculoase care afecteaza sanatatea umana;
  f) asigura secretariatul Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase, infiintat in temeiul prevederilor art. 15;
  g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care il reprezinta substantele si preparatele chimice periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
  h) participa la elaborarea si promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substantele si preparatele chimice periculoase le au asupra sanatatii populatiei si mediului;
  i) exercita controlul respectarii regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in scopul prevenirii afectarii sanatatii populatiei;
  j) participa la stabilirea concentratiilor maxime admise de substante chimice periculoase in sol, apa, aer si produse alimentare;
  k) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, formarea specialistilor care realizeaza evaluarea de risc pentru sanatate in relatie cu substantele si preparatele chimice periculoase;
  l) inspecteaza respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) in cazul testarii aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor si a pesticidelor, a produselor biologice, contaminantilor si a biocidelor;
  m) initiaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piata a biocidelor din categoria celor utilizate in profilaxia sanitar-umana, dezinfectante si sanitizante, microbiocide si prezervative.

  Art. 18
  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
  a) initiaza si promoveaza, impreuna cu celelalte autoritati competente, acte normative specifice referitoare la protectia sanatatii si securitatea angajatilor care desfasoara activitati sau se afla in locurile de munca in care sunt prezente substante ori preparate chimice periculoase, precum si la evaluarea si controlul riscului pe care il reprezinta pentru om si mediu substantele si preparatele chimice periculoase;
  b) stabileste, impreuna cu celelalte autoritati competente, reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, politicile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale datorate substantelor si preparatelor chimice periculoase;
  c) controleaza, prin Inspectia Muncii, modul in care angajatorii aplica si respecta masurile de prevenire necesare in cazul prezentei in mediul de munca a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

  Art. 19
  Producatorii si importatorii au, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
  a) se documenteaza si/sau efectueaza testari privind proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase existente, in vederea evaluarii riscului pe care aceste substante il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
  b) clasifica, eticheteaza si ambaleaza substantele si preparatele chimice periculoase existente, in conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementeaza aceste activitati;
  c) furnizeaza Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre proprietatile substantelor si preparatelor chimice periculoase care pot pune in pericol sanatatea populatiei si mediul.

  Art. 20
  Producatorii si importatorii care introduc pe piata substante si preparate chimice periculoase, restrictionate la producere si utilizare in conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au urmatoarele obligatii:
  a) sa nu produca sau sa nu importe, in vederea introducerii pe piata si a utilizarii, substantele si preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
  b) sa nu produca substante si preparate chimice periculoase, ale caror introducere pe piata si utilizare sunt restrictionate, decat pentru acele utilizari pentru care sunt prevazute conditiile de restrictionare in actele normative specifice.

  Art. 21
  Introducerea pe piata a substantelor si preparatelor chimice periculoase care indeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea si procedura de notificare nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata.

  Art. 22
  Utilizatorii au obligatia sa foloseasca substantele si preparatele chimice periculoase restrictionate la utilizare numai cu respectarea conditiilor de restrictionare stabilite de actele normative specifice.

  Art. 23
  Importatorii si exportatorii de substante si preparate chimice periculoase al caror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligati sa efectueze importul/exportul numai pe baza de notificare, conform acestei proceduri.

  Art. 24
  (1) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii au obligatia sa permita personalului imputernicit conform prezentei legi sa efectueze inspectii asupra modului in care aplica si respecta reglementarile privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase.
  (2) Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii sunt obligati sa furnizeze inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea, inainte de inceperea acesteia, lista cu substantele si preparatele chimice periculoase pe care le vor detine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune in pericol sanatatea angajatilor in mediul de munca.

  Art. 25
  Activitatea de inspectie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase se face de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerului Afacerilor Interne si al Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul imputernicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.

  Art. 26
  Producatorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii si exportatorii care desfasoara activitati cu substante si preparate toxice si foarte toxice sunt obligati sa ia masurile corespunzatoare pentru asigurarea si protejarea sanatatii oamenilor, animalelor si a mediului, precum si pentru prevenirea oricaror sustrageri de astfel de substante si preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.

  Art. 27
  Modul in care se realizeaza activitatea de inspectie la nivel teritorial si prezentarea rezultatelor inspectiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice, al ministrului sanatatii, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului economiei.

  Art. 28
  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase:
  a) furnizarea de catre producatori, importatori, distribuitori si utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substantele si preparatele chimice periculoase care sunt avute in vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu sau a caror introducere pe piata ori utilizare este interzisa sau restrictionata;
  b) netransmiterea sau transmiterea cu intarziere de catre producatori, distribuitori si utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substantele si preparatele chimice periculoase il reprezinta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu;
  c) impiedicarea accesului personalului imputernicit, conform prevederilor art. 25, in spatiile de lucru sau de desfasurare a operatiunilor cu substante si preparate toxice si foarte toxice ori refuzul de a pune la dispozitia organelor de control datele si documentele solicitate, referitoare la operatiunile cu acestea.
  (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) pentru persoanele fizice, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  b) pentru persoanele juridice, cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei.

  Art. 29
  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 28 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul Ministerului Sanatatii si al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca, si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 360/2003 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
  "Art. II
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare."