DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, republicata 2013. Lege nr. 356/2003 republicata in 2013Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 2 septembrie 2013

Republicata in temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 400 din 14 iunie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 55/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013.
Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, iar ulterior a fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 91/2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004;
 • Legea nr. 294/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877 din 28 februarie 2010;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 12 septembrie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 172/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 4 iunie 2013.


  Art. 1
  (1) Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, este organizat si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.
  (2) Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 38, sectorul 1.
  (3) Institutul isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile legale.
  (4) Institutul Cultural Roman isi propune initierea, organizarea si dezvolarea capacitatii asociative, de mobilizare si convergenta in jurul unor proiecte culturale de interes national a tuturor acelor institutii si organizarii neguvernamentale, asociatii profesionale si uniuni de creatie, a reprezentantyilor societatii civile si a personalitatilor independente care pot contribui la indeplinirea scopului si obiectivelor Institutului.
  (5) Activitatea Institutului antreneaza si include, sub diferite forme, personalitati de prestigiu din tara si strainatate, apeland la specialisti si coordonatori de proiecte cu experienta, institutionalizand un parteneriat activ cu societatea civila, pentru realizarea de actiuni si de evenimente in spiritul european al comunicarii culturale.

  Art. 2
  Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea si protejarea culturii si civilizatiei nationale in tara si in strainatate.

  Art. 3
  Institutul are urmatoarele obiective:

  a) stimularea si promovarea valorilor nationale ale culturii, artei si stiintei;
  b) sustinerea circulatiei valorilor culturii si stiintei dinspre si inspre tara, consolidarea si amplificarea, sub diferite forma, a relatiilor cu comunitatile romanesti de peste hotare;
  c) favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii si a receptarii acestora in spatiul romanesc;
  d) sustinerea valorii "societatii informationale" si ale "societatii cunoasterii";
  e) facilitarea dialogului si a colaborarii atat a personalitatilor, cat si a comunitatilor culturale si stiintifice romanesti cu parteneri din lumea intreaga;
  f) cercetarea si evaluarea fenomenului cultural national si a perspectivelor sale;

  g) realizarea de studii, analize, cercetari, proiecte si programe privind accesul la cultura si educatie, in parteneriat cu institutii publice si organizataii neguvernamentale;
  h) conceperea de proiecte si dezvoltarea de programe si schimburi cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ, documentar, singur sau in cooperare cu Academia Romana, institutii neguvernamentale, uniuni de creatori, asociatii profesinale, etnice sau religioase, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
  i) incurajarea educatiei tinerilor si adultilor in spiritul respectului fata de valorile culturale nationale si fata de traditiile nationale;
  j) incurajarea creatiei tinerilor si stimularea talentelor tinere in cultura, stiinta si arta, acordarea de burse pentru studii in tara si in strainatate, de premii si diplome, precum si asigurarea altor forme de sprijin material;
  k) dezvoltarea de activitati specifice in beneficiul culturii, al civilizatiei nationale si al imaginii Romaniei in lume;
  l) realizarea si editarea unor lucrari de referinta din domeniile literaturii, artei si stiintei, de opere literare, precum si de publicatii, singur sau in parteneriat cu institutii specializate din tara si din strainatate;
  m) realizarea, in parteneriat cu institutii specializate, publice sau private, din Romania si din strainatate, a unor studii, analize si cercetari comparate in vederea elaborarii de prognoze pentru diferite sectoare ale vietii sociale si culturale.

  Art. 4
  Pentru indeplinirea obiectivelor sale Institutul poate infiinta, singur sau in asociere, in conditiile legii, operatori economici avand caracter lucrativ, asociatii si fundatii si poate incheia conventii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate.

  Art. 5
  Conducerea Institutului este asigurata de:
  a) Consiliul de conducere;
  b) Comitetul director;
  c) presedintele Institutului;
  d) vicepresedintii Institutului.

  Art. 6
  (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului si este format din 23 de membri.
  (2) Consiliul de conducere are urmatoarea componenta:
  a) presedintele Institutului;
  b) cei 2 vicepresedinti ai Institutului;
  c) un membru desemnat de Presedintele Romaniei;
  d) un membru desemnat de prim-ministru;
  e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;
  f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;
  g) un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei nationale, prin ordin;
  h) presedintele Academiei Romane sau un vicepresedinte desemnat de acesta;
  i) 14 membri numiti de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si uniunilor de creatori legal constituite si declarate de utilitate publica si 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice si ponderii lor in Senat.
  (3) Listele candidatilor propusi de grupurile parlamentare si, respectiv, de asociatiile si uniunile de creatori sunt inaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultura si media si Comisiei pentru politica externa, in vederea audierii acestora in sedinta comuna.
  (4) In urma audierii, cele doua comisii permanente vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta plenului Senatului, insotit de listele de candidati propusi pentru posturile de membru in Consiliul de conducere.
  (5) Listele de candidati se supun votului plenului Senatului si se aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti.
  (6) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii.

  Art. 7
  (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii:
  a) aproba strategia, proiectele si programele de activitate ale Institutului, atat pe plan intern, cat si pe plan extern;
  b) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului;
  c) avizeaza structura organizatorica si fucntiile de conducere pentru institutele culturale romanesti din strainatate;
  d) aproba proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe baza fundamentarii Comitetului director, precum si executia bugetara din anul anterior;
  e) aproba raportul Comitetului director privind descarcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizata;
  f) avizeaza colaborarea cu organizatii interne si internationale, precum si afilierea la organizatii internationale;
  g) aproba raportul anual de activitate a Institutului, precum si orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.
  (2) Consiliul de conducere poate delega unele dintre atributiile sale Comitetului director.
  (3) In ex(3) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de conducere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

  Art. 8
  (1) Consiliul de conducere se intruneste semestrial in sedinta ordinara, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar.
  (2) Convocarea sedintelor ordinare ale Consiliului de conducere se face in scris, prin scrisoare reomandata sau fax, de catre presedintele Institutului, cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei, precizandu-se data, ora si locul desfasurarii si ordinea de zi a sedintei.
  (3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Consiliului de conducere se poate face la cererea Biroului pemanent al Senatului Romaniei, a presedintelui Institutului sau a unei patrimi din numarul total al membrilor. Convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi, data, ora si lcoul desfasurarii.
  (4) La sedintele Consiliului de conducere participa, fara drept de vot, secretarul general al Institutului si secretarul general adjunct.

  Art. 9
  (1) Consiliul de conducere este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
  (2) In cazul in care, la prima convocare, Consiliul de conducere nu este legal constituit, a doua convocare este organizata in decurs de doua saptamani, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar hotararilor vor fi adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

  Art. 10
  (1) Comitetul director este organul care asigura conducerea executiva a activitatii curente a Institutului si este alcatuit din 7 membri, dintre care unul este presedintele Institutului, 2 sunt vicepresedintii, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiti de presedinte dintre persoanele cu functii de conducere din aparatul propriu al Institutului.
  (2) Mandatul membrilor Comitetului director este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii; membrii Comitetului director prezinta anual Consiliului de conducere raportul de activitate.
  (3) Comitetul director adopta decizii cu votul majoritatii membrilor sai.
  (4) Comitetul director are urmatoarele atributii:
  a) asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de conducere;
  b) asigura realizarea strategiei si a programelor de activitate ale Institutului;
  c) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si executia bugetara pe anul anterior;
  d) asigura realizarea proiectelor de parteneriat public-privat cu institutii din tara si din strainatate;
  e) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Institutului, precum si organigrama acestuia;
  f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul de conducere.
  (5) Atributiile Comitetului director sunt repartizate membrilor acestuia, corespunzator departamentelor Institutului.

  Art. 11
  (1) Comitetul director se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
  (2) Convocarea sedintelor se face de catre presedintele Institutului.
  (3) Sedintele Comitetului director sunt legal constituite in prezenta a cel putin 5 membri.
  (4) Sedintele Comitetului director sunt prezidate de presedintele Institutului sau, in lipsa acestuia, de catre un alt membru desemnat de presedinte potrivit legii.
  (5) In exercitarea atributiilor care ii revin Comitetul director adopta decizii cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
  (6) La sedintele Comitetului director pot participa, cu statut consultativ, si alti coordonatori ai compartimentelor de specialitate stabilite prin organigrama.

  Art. 12
  (1) Conducerea operativa a Institutului este asigurata de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de sercretar de stat, numiti si revocati in/din functie de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevazute la art. 6 alin. (3)-(5). Functia de vicepresedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.
  (2) Functia de presedinte al Institutului este incompatibila cu calitatea de membru al unui partid politic.
  (3) Presdintele Institutului exercita urmatoarele atributii:
  a) coordoneaza intreaga activitate a Institutului;
  b) reprezinta Institutul in relatiile cu persoanele fizice si juridice romane si straine;
  c) incheie in numele Institutului acte juridice, potrivit legii;
  d) prezideaza sedintele Consiliului de conducere;
  e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
  (4) In exercitarea atributiilor ce ii revin presedintele emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
  (5) Presedintele este ordonator principal de credite.
  (6) Presedintele Institutului poate delega o parte dintre atributiile sale vicepresedintilor Institutului sau altor membri ai Comitetului director, desemnati conform legii.

  Art. 13
  (1) Pe langa presedintele Institutulu functioneaza un consiliu consultativ format din personalitati de prestigiu in domeniul culturii, artei, invatamantului si stiintei, din tara si din strainatate.
  (2) Componenta, organizarea si functionarea consiliului consultativ se aproba prin ordin al presedintelui Institutului.

  Art. 14
  Numarul maxim de posturi pentru Institut este de 184, exclusiv demnitarii.

  Art. 15
  (1) Activitatea externa a Institutului se desfasoara prin institutele culturale romanesti din strainatate, care isi mentin subordonarea fata de Ministerul Afacerilor Externe.
  (2) Institutele culturale romanesti din strainatate isi desfasoara activitatea in colaborare cu misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din tarile respective.

  Art. 16
  In sustinerea activitatii externe a Institutului, prin intermediul institutelor culturale romanesti din strainatate, Ministerul Afacerilor Externe asigura:
  a) cuprinderea in bugetul de stat a fondurilor necesare functionarii administrative a acestor institute;
  b) conditiile necesare pentru derularea programelor si proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al Institutului, in conformitate cu obiectivele acestuia si pentru fiecare institut cultural in parte;
  c) transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare, necesare activitatii acestor institute.

  Art. 17
  (1) Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii si a Institutului.
  (2) Structura organizaatorica si regulamentul de organizare si functionare ale institutelor culturale romanesti din strainatate se stabilesc, la propunerea Institutului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, ministrului culturii si presedintelui Institutului.

  Art. 18
  (1) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt conduse de cate un director si un director adjunct, functii incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic.
  (2) Directorul institutului cultural roman din strainatate are grad diplomatic de ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.
  (3) Numirea si revocarea directorilor si a directorilor adjuncti se fac la propunerea presedintelui Institutului si cu avizul comun al Comisiei pentru cultura si media si al Comisiei pentru politica externa ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii si al presedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii pentru inca un mandat; directorul Accademia di Romania din Roma si cel al Institutului Cultural Roman si de Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea presedintelui Academiei Romane.

  Art. 19
  Ministerul Afacerilor Externe sprijina, prin intermediul Academiei Diplomatice, organizarea de cursuri de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului care urmeaza sa fie trimis in misiune permanenta la institutele culturale romanesti din strainatate, in cooperare cu institutiile de invatamant universitar sau postuniversitar ori cu alte institutii specializate in promovarea culturii si cooperarii internationale.

  Art. 20
  (1) Pe perioada misiunii permanente in strainatate personalul de specialitate al institutelor culturale romanesti, cu exceptia personalului tehnico-administrativ, beneficiaza de drepturile si se supune obligatiilor prevazute in Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei.
  (2) Personalul institutelor culturale romanesti din strainatate nu poate efectua, de regula, misiuni permanente in strainatate cu o durata mai mare de 4 ani consecutivi; dupa fiecare misiune permanenta in strainatate, personalul institutului cultural isi reia activitatea la locul de munca anterior.

  Art. 21
  (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului se elaboreaza pe baza de programe. Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile proprii ale Institutului se constituie din vanzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize si programe pe baza de contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate in parteneriat public-privat si se utilizeaza de catre Institut, integral, pentru finantarea activitatii proprii. Soldurile anuale rezultate din executia bugetului se reporteaza in anul urmator, cu exceptia subventiilor de la bugetul de stat.
  (3) Institutul poate primi si folosi donatii si sponsorizari, potrivit legii.
  (4) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt finantate de la bugetul de stat, pentru cheltuieli administrative, printr-un capitol distinct cuprins in bugetul Ministerului Afacerilor Externe, iar cheltuielile cu programele si proiectele culturale sunt finantate de la bugetul de stat, printr-un capitol distinct cuprins in bugetul Institutului Cultural Roman.

  Art. 22
  Institutul preia fara plata patrimoniul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane, inclusiv sediile in care acestea isi desfasoara activitatea, pe baza de protocol de predare-primire, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conformitate cu ultima situatie financiara anuala, actualizata potrivit prevederilor legale.

  Art. 23
  (1) Incadrarea personalului Institutului se face pe baza de concurs sau examen, in conditiile legii.
  (2) Personalul Fundatiei Culturale Romane si al Editurii Fundatiei Culturale Romane se preia, pe baza testarii cunostintelor, in limita numarului de posturi si se considera transferat in interes de serviciu.

  Art. 24
  Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislatiei privind salarizarea in sectorul bugetar.

  Art. 25
  (1) Activitatea Institutului este analizata de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual si ori de cate ori comisiile de specialitate ale Senatului solicita Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, impreuna cu contul de executie bugetara, pana la data de 15 aprilie a anului urmator.
  (2) Raportul anual de activitate se depune, impreuna cu contul de executie bugetara, la Biroul permanent al Senatului, pana la data de 15 aprilie a anului urmator.
  (3) Comisia pentru cultura si media si Comisia pentru politica externa ale Senatului dezbat, in sedinta comuna, raportul anual de activitate al Institutului si, cu avizul Comisiei pentru buget, finante, activitatea bancara si piata de capital asupra contului de executie bugetara, intocmesc un raport comun, care este supus aprobarii Senatului.
  (4) In situatia in care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligata ca, in termen de 30 de zile, sa prezinte comisiilor reunite un program de masuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii si aprobarii celor doua comisii.
  (5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului si, dupa caz, programul de masuri se supun dezbaterii plenului Senatului in prezenta conducerii Institutului si se aproba cu votul majoritati senatorilor prezenti.

  Art. 26
  (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, centrele culturale romanesti din strainatate se reorganizeaza ca institute culturale.
  (2) Institutele culturale romanesti din strainatate vor beneficia de dotari adecvate activitatilor stabilite prin prezenta lege.

  Art. 27
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 354/1990 privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 22 septembrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 1.208/1990 privind infiintarea Editurii Fundatiei Culturale Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

  NOTA:
  Reproducem mai jos prevederile art. I si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2012, care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:
  "Art. I
  Institutul Cultural Roman, institutie publica de ineres national, cu personalitate juridica, sub autoritatea Presedintelui Romaniei, se reorganizeaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.
  ......

  Art. III
  In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plenul Senatului va numi conducerea operativa a Institutului, precum si membrii Consiliului de conducere a caror desemnare este de competenta sa, conform dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta."