DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 33/2014 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 2 aprilie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia, semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013.

Art. 2
(1) Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti va functiona in Casa ONU, situata in municipiul Bucuresti, Bulevardul Primaverii nr. 48 A, sectorul 1, in baza conditiilor stabilite de Guvernul Romaniei, Consiliul Europei si Organizatia Natiunilor Unite, prin agentiile sale care functioneaza in prezent in Casa ONU.
(2) Orice modificare cu privire la sediul Oficiului Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti se va face prin hotarare a Guvernului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


MEMORANDUM DE INTELEGERE intre Guvernul Romaniei si Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalitatii informatice din Bucuresti si statutul juridic al acestuia


Guvernul Romaniei si Consiliul Europei (denumite in continuare partile),
avand in vedere Rezolutia CM/Res (2010)5 privind statutul oficiilor Consiliului Europei adoptata de Comitetul Ministrilor la 7 iulie 2010,
avand in vedere dispozitiile Acordului general privind privilegiile si imunitatile Consilioului Europei (denumit in cele ce urmeaza GAPI), adoptat la Paris la 2 septembrie 1949, la care Romania este parte,
au convenit urmatoarele:

1. Se instituie o noua forma institutionala de cooperare intre parti prin crearea la Bucuresti a unui Oficiu in domeniul criminalitatii informatice al Consiliului Europei (denumit in cele ce urmeaza Oficiu).

2. Principalele obiective ale Oficiului vor fi urmatoarele:

a) reprezentarea secretarului general in relatia cu autoritatile din tara gazda in limita competentelor atribuite;
b) facilitarea identificarii nevoilor de asistenta tehnica in domeniul criminalitatii informatice, in cooperare cu autoritatile nationale, cu alte state, precum si cu alti parteneri;
c) furnizarea de consultanta, sprijin si coordonare in pregatirea, negocierea si implementarea la timp a activitatilor organizate de Consiliul Europei in domeniul luptei impotriva criminalitatii informatice, inclusiv proiecte comune cu Uniunea Europeana si alti donatori;
d) stabilirea de parteneriate cu organizatii din sectorul public si privat in domeniul luptei impotriva criminalitatii informatice;
e) cooperarea cu autoritatile din Romania in domeniul luptei impotriva criminalitatii informatice;
f) organizarea de activitati pentru identificarea de fonduri pentru proiecte si programe specifice;
g) coordonarea activitatilor la nivel national cu alte organizatii si institutii internationale (UE, OSCE, ONU), precum si cu alti parteneri locali si internationali care desfasoara activitati in tara.


3. Oficiul va functiona cu oficiali ai Consiliului Europei (denumiti in continuare functionari ai Oficiului), incluzand urmatoarele categorii: membri ai Consiliului Europei angajati in baza regulamentelor si regulilor privind personalul Consiliului Europei, inclusiv personal recrutat la nivel local, si personal detasat la Consiliul Europei in conformitate cu normele aplicabile.

4. Consiliul Europei va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei numele, functia si categoria functionarilor Oficiului de la Bucuresti.

5. Secretarul general al Consiliului Europei va numi seful Oficiului si va informa in scris Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei cu privire la decizia luata in acest sens.

6. Ca institutie a Consiliului Europei, Oficiul si functionarii acestuia vor beneficia de dispozitiile GAPI.

7. Ca institutie a Consiliului Europei, Oficiul va avea personalitate juridica si va avea capacitatea de a incheia contracte, de a achizitiona si a instraina bunuri mobiliare, de a initia proceduri legale, de a deschide si a detine conturi bancare in moneda nationala si straina.

8. Oficiul, bunurile si activele sale vor beneficia de imunitate cu privire la orice procedura legala, cu exceptia cazului in care Comitetul Ministrilor a autorizat ridicarea imunitatii. Ridicarea imunitatii nu se extinde asupra vreunei masuri de executare sau sechestrare de bunuri.

9. Cladirile si sediul Oficiului sunt inviolabile. Bunurile si activele sale vor fi exceptate de la perchezitie, rechizitionare, confiscare, expropriere sau orice alta forma de interferenta de natura administrativa, judiciara sau legislativa.
Autoritatile Guvernului Romaniei vor avea dreptul de a patrunde in incinta Oficiului doar cu consimtamant expres sau la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei sau a sefului Oficiului de la Bucuresti. In caz de incendiu, inundatii sau alte situatii de urgenta, consimtamantul acestuia este prezumat.

10. Arhivele Oficiului si, in general, toate documentele care ii apartin sau pe care le detine sunt inviolabile, oriunde se gasesc.

11. Fara a fi limitat de controale, reglementari sau moratorii financiare de orice fel:
a) Oficiul va putea detine moneda de orice fel si va putea opera conturi in orice moneda;
b) Oficiul va putea transfera in mod liber fondurile sale dintr-o tara in alta sau in interiorul unei tari si converti orice moneda detinuta de acesta in orice alta moneda;
c) in exercitarea drepturilor prevazute la literele a) si b) sus-mentionate, Oficiul va avea in vedere orice solicitari facute de Guvernului Romaniei pentru a le da curs in masura in care acest lucru este posibil fara a prejudicia interesele Oficiului.

12. Oficiul, activele, veniturile si alte bunuri care ii apartin sunt scutite de:
a) orice impozit direct; cu toate acestea, Oficiul nu va putea solicita scutirea de impozite, taxe sau alte plati care constituie doar plata unor servicii de utilitate publica;
b) orice taxe vamale, interdictii si restrictii la import si export cu privire la articolele necesare functionarii oficiale a Oficiului; articole importate cu scutire vamala nu pot fi vandute pe teritoriul tarii in care au fost importate decat in conditiile autorizate de guvernul acestei tari;
c) orice taxe vamale, interdictii si restrictii la import si export cu privire la publicatiile sale.

13. Functionarii Oficiului beneficiaza in ceea ce priveste comunicarile oficiale de un tratament cel putin la fel de favorabil ca acela acordat de catre Guvernul Romaniei misiunilor diplomatice ale oricarui stat.
Corespondenta si celelalte comunicari oficiale ale functionarilor Oficiului nu pot fi cenzurate.
Oficiul poate utiliza canalele, mijloacele si serviciile de comunicare necesare pentru a-si asigura intreaga capacitate de comunicare. Oficiul poate utiliza, potrivit dispozitiilor si normelor legale aplicabile in Romania, spectrul electronic si magnetic pentru operatiunile sale si se obliga in cooperare cu autoritatile competente ale Guvernului Romaniei sa obtina licentele necesare in acest scop. Oficiul nu va avea dreptul de a utiliza frecvente de emisie.
Corespondenta privata si alte forme de comunicare adresate sau transmise de catre functionarii Oficiului sunt considerate comunicare oficiala a Oficiului, fiind aplicabile dispozitiile prezentului memorandum de intelegere.

14. Functionarii Oficiului, cu exceptia personalului recrutat local si a personalului detasat, beneficiaza de urmatoarele privilegii si imunitati:
a) imunitate de jurisdictie cu privire la interventiile orale, scrise sau orice acte indeplinite de acestia in calitate oficiala in limitele atributiilor conferite;
b) scutire de orice impozite pe salarii sau alte drepturi banesti acordate de Consiliul Europei;
c) imunitate cu privire la restrictiile de imigrare si inregistrare a strainilor, impreuna cu sotii/le si rudele aflate in intretinerea lor;
d) acordarea acelorasi inlesniri privind schimbul valutar ca si functionarii misiunilor diplomatice acreditate pe langa guvernul respectiv;
e) acordarea acelorasi inlesniri de repatriere de care beneficiaza diplomatii impreuna cu sotii/le si rudele aflate in intretinerea lor, in cazul unei crize internationale;
f) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilier si obiecte, cu prilejul preluarii functiei in tara respectiva, si de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, spre tara lor de domiciliu.

15. Functionarii Oficiului, inclusiv cetatenii tarii gazda care sunt personal recrutat local, se vor bucura de privilegiile si imunitatile prevazute la alineatul 14a si 14b, in conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.

16. Functionarii Oficiului care sunt detasati se bucura de privilegiile si imunitatile prevazute la alineatul 14, cu exceptia alineatului 14b, in conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.

17. Privilegiile si imunitatile sunt acordate functionarilor Oficiului in interesul Consiliului Europei, si nu in avantajul personal al acestora. Secretarul general are dreptul si obligatia sa ridice imunitatea acordata unui functionar in cazul in care, in opinia sa, aceasta ar impiedica exercitarea normala a justitiei si poate fi ridicata fara ca aceasta masura sa prejudicieze interesele Consiliului Europei.

18. Orice diferend intre Oficiu si persoane private in legatura cu servicii sau lucrari prestate sau tranzactii imobiliare efectuate in numele Oficiului sunt supuse arbitrajului, astfel cum se prevede in Ordinul administrativ al secretarului general, aprobat de Comitetul de Ministri.

19. Functionarea Oficiului va fi finantata din alocari de la bugetul ordinar al Consiliului Europei si, cand este cazul, precum si din resurse extrabugetare puse la dispozitie pentru implementarea unor programe de cooperare.

20. Guvernul Romaniei va contribui la finantarea Oficiului prin punerea la dispozitie in mod gratuit a sediului acestuia.

21. Oficiul si functionarii acestuia pot afisa insemnele Consiliului Europei la sediu si pe mijloacele de transport.

22. In cazurile in care Oficiul achizitioneaza bunuri sau servicii pentru uzul sau oficial, al caror cost include accize si taxe, Guvernul Romaniei va lua masurile administrative adecvate pentru scutirea sau rambursarea contravalorii acestor taxe si impozite.

23. In afara dispozitiilor prevazute in GAPI, in conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei, functionarii Oficiului, cu exceptia personalului detasat din Romania sunt exceptati de la aplicarea legislatiei Romaniei privind securitatea sociala, cu conditia ca functionarii sa fie cuprinsi intr-o schema de securitate sociala prevazuta de Consiliul Europei. Aceasta scutire nu va aduce atingere participarii voluntare la sistemul de securitate sociala din Romania, cu conditia ca aceasta participare sa fie permisa de legislatia aplicabila in Romania.

24. In afara prevederilor prevazute in GAPI, pentru functionarii Oficiului, sotii/sotiile si rudele aflate in intretinerea lor vor fi emise in mod corespunzator permise de rezidenta pe durata numirii lor in Romania.

25. Autovehiculele apartinand Consiliului Europei vor fi inmatriculate sub numere diplomatice si vor beneficia de asigurare de raspundere civila corespunzatoare.

26. Functionarii Oficiului vor respecta legile nationale si se vor abtine de la activitati incompatibile cu mandatul si obiectivele Oficiului.

27. Prestatorii de servicii si consultantii contractati la nivel local de catre Oficiu sunt supusi reglementarilor si normelor legale nationale.

28. Diferendele dintre parti cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de intelegere vor fi solutionate pe cai diplomatice.

29. Memorandumul de intelegere poate fi amendat prin acordul partilor, in scris. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu alineatul 30.

30. Prezentul memorandum de intelegere se incheie pe o durata nedeterminata si va intra in vigoare la data primirii notificarii Guvernului Romaniei privind indeplinirea procedurilor interne necesare intrarii sale in vigoare.

31. Oricare parte poate rezilia memorandumul de intelegere printr-o notificare transmisa celeilalte parti, caz in care acest memorandum de intelegere va inceta sa isi produca efectele dupa 6 luni de la data primirii notificarii.


Semnat la Bucuresti la 15 octombrie 2013, in doua exemplare originale in limba engleza.