DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 12 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 20 din 30 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala, adoptata in temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala si Programul Operational pentru Pescuit”


2. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Anual, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), din prevederile bugetare de la capitolul 23.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul "Împrumuturi”, precum si din Fondul de garantare a creditelor, constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele disponibilizate la nivelul fondurilor de garantare, alocate in baza Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, si din sumele rambursate de institutiile de credit in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, aloca fondurilor de garantare sumele necesare pentru acordarea unor garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondului european pentru pescuit pentru facilitarea accesului la finantarea bancara necesara in scopul realizarii obiectivelor de investitii cofinantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si strategiilor de dezvoltare locala cofinantate prin Programul Operational pentru Pescuit (POP).”

3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art.1^1
MADR, prin Directia Generala Pescuit - autoritate de management pentru Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, acorda un avans de maximum 10% din valoarea cheltuielilor de functionare pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG), constituite si selectate in vederea implementarii strategiilor din cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, dar nu mai mult de echivalentul a 30.000 de euro, in conditiile prezentei ordonante.”


4. Dupa litera b) a articolului 2 se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) emiterea scrisorilor de garantie bancara necesare beneficiarilor prevazuti la art. 1^1 pentru incasarea avansului prevazut in contractele de finantare nerambursabila incheiate cu MADR prin Directia Generala Pescuit – autoritate de management pentru Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

5. Dupa litera b) a articolului 3 se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG), constituite si selectate in vederea implementarii strategiilor din cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 pentru avansul mentionat la art. 1^1.”

6. Litera b) a articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) garantia este legata de o finantare bancara aprobata de o institutie finantatoare in scopul emiterii scrisorii de garantie bancara necesare beneficiarilor pentru incasarea avansului prevazut in contractele incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) sau, dupa caz, pentru finantarile contractate de beneficiari in vederea derularii investitiilor finantate prin axa LEADER (PNDR)/axa 4 (POP), de o suma maxima fixata si o durata limitata sau, dupa caz, pentru finantarile contractate de beneficiari cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Pescuit – autoritate de management pentru Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, in vederea derularii investitiilor finantate prin axa 4, de o suma maxima fixata si o durata limitata;”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.