DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24 decembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumita in continuare Agentia, institutie publica de interes national cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei.
(2) Agentia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului Bucuresti se realizeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) Agentia este desemnata drept oficiu national pentru recuperarea creantelor, in sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile.
(2) Agentia este desemnata drept oficiu national pentru gestionarea bunurilor inghetate, in sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana.

Art. 3
Agentia indeplineste urmatoarele functii:
a) de facilitare a urmaririi si a identificarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni si a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si care ar putea face obiectul unei dispozitii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competenta in cursul unor proceduri penale;
b) de administrare simpla, in cazurile prevazute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate in cadrul procesului penal;
c) de valorificare, in cazurile prevazute de lege, a bunurilor mobile sechestrate in cadrul procesului penal;
d) de gestionare a sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni;
f) de sprijinire, in conditiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii si administrarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare in cadrul procesului penal;
g) de coordonare, evaluare si monitorizare la nivel national a aplicarii si respectarii procedurilor legale in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

Art. 4
(1) In indeplinirea functiilor sale, Agentia coopereaza cu:
a) Ministerul Public;
b) Consiliul Superior al Magistraturii;
c) Ministerul Afacerilor Interne;
d) Ministerul Finantelor Publice;
e) Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
f) Oficiul National al Registrului Comertului;
g) Autoritatea de Supraveghere Financiara;
h) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
i) Departamentul de Lupta Antifrauda;
j) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
k) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti;
l) Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania;
m) Uniunea Nationala a Barourilor din Romania;
n) orice alta autoritate sau institutie publica, cu atributii relevante pentru activitatea desfasurata de Agentie.
(2) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intre Agentie si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a) - m) se incheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitatile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei masuri asiguratorii sau a confiscarii, precum si procedurile de cooperare in materia administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.

Art. 5
Principiile dupa care se desfasoara activitatea Agentiei sunt legalitatea, confidentialitatea, integritatea, autonomia operationala, celeritatea, eficienta si respectarea drepturilor si intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor si ale tertilor.


Capitolul II - Conducerea, organizarea si functionarea Agentiei


Art. 6
(1) Agentia este condusa de un director general, judecator, procuror sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, numit prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, functie publica de conducere, numit prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea ministrului finantelor publice. In caz de imposibilitate de exercitare a atributiilor prevazute de lege de catre directorul general, directorul general adjunct va exercita atributiile acestuia.
(3) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singura data, pentru inca 4 ani.
(4) Functiile de director general si director general adjunct se ocupa prin detasare pe durata mandatului prevazut la alin. (3), prin derogare de la dispozitiile legale privind durata detasarii.

Art. 7
Pentru a fi numita director general al Agentiei, persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fi indeplinit efectiv in ultimii 5 ani, pana la data numirii, functia de judecator, procuror sau personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor;
b) sa aiba vechime in functiile mentionate la lit. a) de cel putin 8 ani;
c) sa nu fi fost sanctionata disciplinar in ultimii 5 ani; d) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii de conducere.

Art. 8
(1) Pentru a fi numita director general adjunct al Agentiei, persoana trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fie functionar public in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) sa fie licentiat in stiinte economice si sa detina vechime in specialitate economica de cel putin 8 ani;
c) sa nu faca parte din niciun partid politic, formatiune sau alianta politica;
d) sa nu fie lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
e) sa nu aiba antecedente penale;
f) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani in functii de conducere.
(2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si
d) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un notar public.

Art. 9
(1) Mandatul directorului general si al directorului general adjunct inceteaza in urmatoarele situatii:
a) demisie;
b) incapacitate manageriala, constatata potrivit prevederilor art. 11 alin. (3);
c) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni;
d) cand se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilitatilor sau cand se dispune confiscarea unei parti din avere ori a unui bun determinat;
e) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 7 sau 8.
(2) Incetarea mandatului directorului general si a directorului general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 10
(1) Directorul general conduce activitatea Agentiei, o reprezinta in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile publice centrale si locale, cu persoanele juridice si fizice romane sau straine, precum si in justitie. Directorul general poate delega atributiile sale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii si instructiuni cu caracter administrativ, in conditiile legii.
(3) Directorul general este ordonator tertiar de credite.

Art. 11
(1) Evaluarea calitatii managementului Agentiei se face anual, printr-un audit extern independent.
(2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul Agentiei. Selectarea entitatii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(3) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului si cuprinde, in mod obligatoriu, referiri la modul de indeplinire a atributiilor manageriale, organizarea activitatii, asumarea responsabilitatilor de catre conducerea Agentiei, necesitatea de suplimentare a posturilor Agentiei sau de reorganizare interna a acesteia.
(4) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agentiei procedeaza la comunicarea acestuia ministrului justitiei si Consiliului Agentiei prevazut la art. 12.
(5) Primul raport de audit se realizeaza in anul calendaristic imediat urmator celui in care Agentia a devenit operationala si a functionat minimum 9 luni.

Art. 12
(1) Agentia isi desfasoara activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcatuit din directorul general al Agentiei, 3 reprezentanti ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dintre care unul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si unul din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cate un reprezentant al Ministerului Justitiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finantelor Publice, precum si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Desemnarea membrilor Consiliului se realizeaza prin ordin sau decizie a conducatorului fiecarei institutii reprezentate, pentru o perioada de 2 ani.
(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reuneste de cel putin doua ori pe an sau ori de cate ori este necesar, la convocarea directorului general al Agentiei sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
(3) Consiliul se considera a fi legal intrunit daca sunt prezenti cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(4) Lucrarile sunt conduse de un presedinte ales dintre membrii Consiliului pentru un mandat de un an.
(5) Ordinea de zi se stabileste pe baza propunerii directorului general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea. Ordinea de zi este adusa la cunostinta membrilor Consiliului cu cel putin 10 zile inaintea sedintei.
(6) Cu aprobarea majoritatii membrilor sai, la reuniunile Consiliului poate participa orice persoana a carei prezenta este considerata utila, inclusiv reprezentanti ai societatii civile.
(7) In indeplinirea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.
(8) Calitatea de membru al Consiliului sau de presedinte al acestuia nu este incompatibila cu functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sau de functionar public.

Art. 13
Consiliul indeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza informarile si rapoartele pe care le prezinta directorul general al Agentiei referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de cate ori sunt cerute de Consiliu;
b) aproba raportul anual de activitate al Agentiei, care se prezinta de catre directorul general al acesteia;
c) aproba strategia operationala a Agentiei, care se prezinta de catre directorul general al acesteia, la inceputul fiecarui an;
d) avizeaza metodologia de lucru a Agentiei privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 2521 - 2524 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, propusa de catre directorul general al Agentiei;
e) avizeaza propunerile de politici publice ale Agentiei in domeniul recuperarii creantelor provenite din infractiuni ;
f) analizeaza raportul anual de audit extern independent prevazut la art. 11;
g) identifica, pe baza rapoartelor prevazute la lit. a), b) si f) problemele aparute in activitatea Agentiei si face recomandari conducerii Agentiei pentru eficientizarea activitatii in domeniul identificarii, administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate, precum si orice alte recomandari de natura organizatorica sau manageriala.

Art. 14
(1) Agentia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat in servicii si birouri.
(2) La propunerea directorului general al Agentiei, prin ordin al ministrului justitiei, pot fi infiintate structuri teritoriale fara personalitate juridica.
(3) Numarul de posturi al Agentiei este stabilit prin hotarare a Guvernului.
(4) Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru categoriile de personal prevazute la alin. (5) lit. a) si b) se aproba de catre Consiliu, la propunerea directorului general.
(5) Agentia functioneaza cu urmatoarele categorii de posturi:
a) personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor in conditiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) inspectori de urmarire si administrare bunuri, denumiti in continuare inspectori, functie publica specifica, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) functionari publici, in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) personal contractual, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pentru a fi numita in functia de inspector, persoana trebuie sa indeplineasca, pe langa conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fie licentiat in stiinte economice sau juridice
b) sa nu faca parte din niciun partid politic, formatiune sau alianta politica;
c) sa nu fie lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
d) sa nu aiba antecedente penale.
(7) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (5) lit. b) si c) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un notar public.
(8) La solicitarea Agentiei, institutiile prevazute la art. 4 pot detasa si/sau delega personal in cadrul acesteia, in conditiile legii. Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functiile prevazute la alin. (5) lit. b).
(9) Competentele privind numirea, promovarea, sanctionarea, incetarea exercitarii functiei, precum si toate celelalte aspecte ce tin de desfasurarea raporturilor de munca privind personalul din cadrul Agentiei sunt exercitate de directorul general al Agentiei, cu respectarea procedurilor si conditiilor prevazute de lege.
(10) Functiile de sef serviciu si sef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agentiei, in conditiile legii, din categoriile de personal prevazute la alin. (5) lit. a) - c).
(11) Prevederile legale in materia declararii averilor si a intereselor se aplica personalului Agentiei in mod corespunzator.
(12) Functiile detinute in cadrul Agentiei sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistraturii sau al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.

Art. 15
(1) Salarizarea functiei de director general adjunct se stabileste prin asimilare cu functia de director in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
(2) Salarizarea functiei de sef serviciu se stabileste prin asimilare cu functia de sef serviciu in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de sef serviciu, vechimea minima in specialitate este de 7 ani.
(3) Salarizarea functiei de sef birou se stabileste prin asimilare cu functia de sef compartiment in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de sef birou, vechimea minima in specialitate este de 5 ani.
(4) Salarizarea functiei de inspector gradul superior se stabileste prin asimilare cu functia de analist financiar gradul I in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de inspector gradul superior, vechimea minima in specialitate este de 8 ani.
(5) Salarizarea functiei de inspector gradul principal se stabileste prin asimilare cu functia de analist financiar gradul II in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de inspector gradul principal, vechimea minima in specialitate este de 6 ani.
(6) Salarizarea functiei de inspector gradul asistent se stabileste prin asimilare cu functia de analist financiar gradul III in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Pentru functia de inspector gradul asistent, vechimea minima in specialitate este de 3 ani.
(7) Prin vechime in specialitate in sensul alin. (2)-(6) se intelege vechimea in specialitatea studiilor.
(8) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Ministerului Justitiei.

Art. 16
(1) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Agentiei, se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.
(3) Agentia dispune de un parc auto propriu. Numarul maxim de autoturisme, consumul de carburant si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 17
(1) Agentia se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei. Cheltuielile ocazionate de exercitarea atributiilor Agentiei se suporta din bugetul acesteia.
(2) Agentia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte surse de finantare, conform prevederilor legale.

Art. 18
Corespondenta se transmite Agentiei, de regula, in format electronic, la adresa oficiala de e-mail a acesteia. in vederea primirii si pastrarii intregii corespondente, Agentia organizeaza propriul sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata.

Art. 19
(1) In exercitarea functiilor si atributiilor sale, Agentia prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu principiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, cu modificarile ulterioare, precum si de alte reglementari legale incidente in domeniu.
(2) In exercitarea functiei prevazute la art. 3 lit. a), Agentia prelucreaza si transmite altor oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene date si informatii referitoare la bunuri ale persoanelor fizice identificate sau identificabile.
(3) Persoanele vizate beneficiaza de drepturile garantate de dispozitiile prevazute la alin. (1).
(4) Agentia aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.


Capitolul III - Atributii privind facilitarea identificarii si urmaririi bunurilor care pot face obiectul masurilor asiguratorii in cursul procedurilor judiciare penale, a confiscarii speciale sau extinse


Art. 20
In domeniul identificarii bunurilor care pot face obiectul masurilor asiguratorii in cursul procedurilor judiciare penale, a confiscarii speciale sau extinse, Agentia indeplineste urmatoarele atributii:
a) coopereaza cu oficiile de recuperare a creantelor sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date si informatii, in vederea indeplinirii functiei prevazute la art. 3 lit. a);
b) coopereaza cu autoritatile si institutiile publice romane competente prevazute la art. 4 alin. (1) in vederea identificarii si urmaririi bunurilor care pot face obiectul masurilor asiguratorii in cursul procedurilor judiciare penale, a confiscarii speciale sau extinse, prin transmiterea datelor si informatiilor la care are acces direct sau indirect;
c) asigura reprezentarea Romaniei la nivelul Retelei de Interagentii Camden pentru Recuperarea Creantelor (CARIN) si schimba date si informatii in acest scop, inclusiv la nivelul altor retele similare.

Art. 21
(1) Transmiterea datelor si informatiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene in cazul infractiunilor prevazute la art. 96 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in termenele urmatoare:
a) 8 ore in cazul cererilor urgente;
b) o saptamana in cazul cererilor fara caracter de urgenta.
(2) In situatia in care cererile de date si informatii se refera la alte fapte decat infractiunile prevazute la art. 96 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile.
(3) Daca datele sau informatiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competenta solicitanta va fi informata prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 1.
(4) Transmiterea cererii de asistenta se face prin orice mijloace in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea.

Art. 22
(1) Agentia transmite datele si informatiile pe care le detine, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creantelor sau a unei autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autoritati judiciare romane.
(2) Transmiterea din oficiu a datelor si informatiilor are loc, in temeiul cererii prealabile, fara a fi necesara o noua cerere, in situatia in care Agentia apreciaza ca acestea ar conduce la facilitarea urmaririi si identificarii bunurilor de catre aceste oficii sau autoritati.
(3) In vederea transmiterii datelor si informatiilor solicitate potrivit prevederilor art. 19, in conditii de celeritate, la nivelul institutiilor prevazute la art. 4 alin. (1) se desemneaza persoane responsabile pentru comunicarea datelor si informatiilor solicitate de Agentie.

Art. 23
(1) In cazul in care, pentru a obtine anumite date si informatii necesare indeplinirii atributiilor prevazute la art. 20 este necesara o autorizatie speciala, Agentia are obligatia de a depune toate diligentele pentru obtinerea respectivei autorizatii, in conditiile legii.
(2) In cazul in care datele si informatiile solicitate sunt obtinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tara terta si sunt supuse principiului specialitatii, transmiterea acestora catre oficiul ori autoritatea solicitanta se poate face numai dupa obtinerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al tarii terte care le-a comunicat.

Art. 24
(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, organul de cercetare penala, procurorul sau instanta de judecata poate solicita date si informatii fie Agentiei, fie altor oficii de recuperare a creantelor sau autoritati cu atributii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau tara terta, prin intermediul Agentiei.
(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevazut in anexa nr. 2.

Art. 25
In situatiile in care obtinerea datelor si informatiilor excedeaza cadrului facilitarii identificarii si urmaririi bunurilor, Agentia informeaza organul de cercetare penala, procurorul sau instanta de judecata ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementarilor din domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala.

Art. 26
(1) In situatiile prevazute la art. 21, Agentia poate refuza colectarea sau transmiterea datelor si informatiilor solicitate:
a) daca exista motive pentru a presupune ca colectarea sau furnizarea:
(i) ar aduce atingere securitatii nationale;
(ii) ar periclita buna desfasurare a unei investigatii politienesti sau a procesului penal;
(iii) ar implica un efort disproportionat sau ar fi fara relevanta in raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele si informatiile;
b) daca pedeapsa prevazuta de legea penala romana pentru infractiunea la care se face referire in cerere este inchisoarea de pana la un an.
(2) Agentia refuza colectarea si comunicarea de date si informatii daca autoritatea judiciara competenta nu a autorizat accesul la informatiile solicitate si nici transmiterea acestora in situatia in care sunt incidente dispozitiile art. 23.


Capitolul IV - Atributii privind bunurile indisponibilizate


Sectiunea 1 - Atributii privind sumele de bani indisponibilizate


Art. 27
(1) Agentia administreaza si tine evidenta sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile in conditiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevazute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, precum si a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori partii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Evidenta prevazuta la alin. (1) include informatii privind numarul dosarului penal, organul care a dispus luarea masurii asiguratorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului sau persoanei responsabile civilmente, precum si ale partii vatamate, suma de bani care face obiectul sechestrului, valoarea pana la care s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii, precum si dobanzile acumulate.
(3) In indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1), pe numele Agentiei se deschid un cont unic in lei si conturi unice pentru fiecare valuta in parte, la o banca selectata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. Conturile deschise de Agentie includ subconturi deschise pe numele fiecarei persoane fizice sau juridice in parte, prevazute la alin. (1).
(4) Banca pune la dispozitia Agentiei extrasele de cont privind operatiunile efectuate in conturile deschise pe numele acesteia.
(5) Toate sumele de bani virate in conturile deschise pe numele Agentiei, in conformitate cu alin. (3), sunt purtatoare de dobanzi.
(6) Agentia comunica alerte in format electronic privind ridicarea masurilor asiguratorii de catre procuror, judecatorul de drepturi si libertati sau de catre instanta de judecata, catre toate institutiile publice si entitatile profesionale cu atributii in domeniul executarii silite, care au obligatia de a comunica in termen de 15 zile lucratoare daca asupra aceluiasi bun au fost infiintate si alte masuri asiguratorii. Daca nu au fost infiintate si alte masuri asiguratorii sau executorii, Agentia vireaza suma in contul notificat de suspect, inculpat, persoana responsabila civilmente sau persoana in proprietatea sau posesia careia se aflau bunurile supuse masurilor asiguratorii, dupa caz, deschis pe numele acestuia, la o unitate bancara de pe teritoriul Romaniei. Daca au fost infiintate si alte masuri asiguratorii, raman aplicabile dispozitiile dreptului comun in materie.
(7) In termen de cel mult 3 zile lucratoare de la comunicarea titlului executoriu, in situatia in care masura asiguratorie a fost dispusa in scopul repararii pagubei produse prin infractiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, iar suma de bani a fost virata in contul prevazut la alin. (3), Agentia va informa partea civila, in vederea punerii in executare a titlului executoriu, in conditiile legii, precum si toate institutiile publice si entitatile profesionale cu atributii in domeniul executarii silite. Plata sumei de bani aflate in conturile prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre Agentie, in conditiile legii, pe baza dispozitiei emise de organul de executare competent.
(8) In termen de 30 de zile de la comunicarea incheierii definitive a judecatorului de camera preliminara sau a hotararii definitive a instantei de judecata prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate in contul prevazut la alin. (3), Agentia vireaza suma ca venit la bugetul de stat.

Sectiunea 2 - Atributii privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate


Art. 28
(1) La solicitarea procurorului sau a instantei de judecata, Agentia depoziteaza temporar si administreaza bunurile mobile indisponibilizate a caror valoare individuala depaseste, la momentul dispunerii masurii asiguratorii, echivalentul in lei a sumei de 15.000 euro; in acest scop, Agentia este numita custode, in sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1) sunt predate Agentiei in temeiul unui proces-verbal de predare-preluare incheiat intre Agentie si organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv potrivit dispozitiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabileste prin protocolul prevazut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare in materia administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.
(3) In indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1), Agentia poate incheia contracte de achizitii publice cu respectarea prevederilor legale in domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea si administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agentiei.
(4) Pentru bunurile mobile prevazute la alin. (1), aflate in custodie, Agentia este autorizata, cu aprobarea prealabila a procurorului sau, dupa caz, a instantei de judecata, sa obtina acordul proprietarului bunului in vederea valorificarii in conditiile art. 2521 - 2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Sectiunea 3 - Atributii privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate


Art. 29
(1) Din dispozitia procurorului, a judecatorului de drepturi si libertati sau a instantei de judecata, Agentia procedeaza la valorificarea de indata a bunurilor mobile sechestrate, in cazurile prevazute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Bunurile prevazute la alin. (1) sunt predate Agentiei in temeiul unui proces-verbal de predare-preluare incheiat intre Agentie si organele care aduc la indeplinire masurile asiguratorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabileste prin protocolul prevazut de art. 4 alin. (2) privind procedurile de cooperare in materia administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.
(3) In baza informatiilor gestionate prin sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni, Agentia poate propune, din oficiu, procurorului, judecatorului de drepturi si libertati sau instantei de judecata, initierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(4) Agentia este autorizata, cu aprobarea prealabila a procurorului sau, dupa caz, a instantei de judecata, sa obtina acordul proprietarului bunului in vederea valorificarii in conditiile art. 2521 2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(5) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se realizeaza:
a) de catre Agentie, prin licitatie publica;
b) de catre entitati sau societati specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice;
c) prin intermediul executorilor judecatoresti, potrivit procedurilor proprii;
d) de catre organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.
(6) Directorul general al Agentiei decide asupra uneia din modalitatile de valorificare enumerate la alin. (5), in conformitate cu metodologia de lucru privind evaluarea si valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Metodologia de lucru este avizata de Consiliu si se aproba prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice.
(7) In vederea stabilirii pretului la care se valorifica bunurile prevazute la alin. (1), Agentia poate angaja evaluatori autorizati, in conditiile legii. In cazurile prevazute la alin. (5) lit. b) - d), bunurile se valorifica la pretul stabilit de Agentie, conform metodologiei de lucru prevazute la alin. (6).
(8) In cazul in care bunurile nu se vand in termen de 6 luni de la comunicarea dispozitiei prevazute la alin. (1), Agentia informeaza procurorul, judecatorul de drepturi si libertati sau instanta de judecata.

Sectiunea 4 - Atributii privind imobilele sechestrate


Art. 30
(1) Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate tine evidenta imobilelor asupra carora a fost solicitata intabularea ipotecii legale, in conditiile Codului de procedura penala, precum si a imobilelor asupra carora a fost solicitata notarea masurii asiguratorii, in baza ordonantei procurorului sau a incheierii judecatorului.
(2) In acest sens, procurorul, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata care a dispus instituirea sechestrului transmite Agentiei o copie de pe ordonanta sau incheierea prin care s-a dispus sechestrul si o copie a procesului-verbal de sechestru.
(3) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile teritoriale competente, are obligatia de a comunica din oficiu Agentiei, prin mijloace electronice incheierile de carte funciara prin care s-au dispus inscrierile prevazute la alin. (1), intr-un termen si in formatul ce se vor stabili prin protocolul incheiat in conditiile art. 4 alin. (2).
(4) La solicitarea Agentiei, autoritatile si institutiile publice, precum si orice alte persoane juridice de drept privat, transmit acesteia informatiile pe care le detin privind situatia juridica, starea fizica, precum si orice alte date referitoare la bunurile prevazute la alin. (1).


Capitolul V - Atributii privind bunurile confiscate


Art. 31
(1) Agentia tine evidenta hotararilor si a incheierilor prin care s-a luat masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse dispuse de instantele romane, precum si a celor comunicate autoritatilor romane de catre instantele straine.
(2) Judecatorul delegat cu executarea transmite Agentiei o copie a hotararii sau a incheierii prin care s-a luat masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse.
(3) Bunurile aflate in administrarea Agentiei, confiscate in cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata.

Art. 32
(1) Agentia analizeaza, trimestrial, modul si gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale sau a confiscarii extinse. In exercitarea acestei atributii, Agentia solicita date si informatii de la autoritatile si institutiile publice competente.
(2) Agentia analizeaza, trimestrial, modul in care sunt utilizate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinatiei unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului. In exercitarea acestei atributii, Agentia solicita date si informatii de la autoritatile si institutiile publice competente.
(3) Agentia publica pe pagina sa de internet informatii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat in cadrul procesului penal, cuprinzand situatia juridica, amplasament, fotografii, data trecerii in proprietatea privata a statului, precum si alte date relevante.

Art. 33
In vederea exercitarii atributiilor, precum si in vederea implementarii unor programe specifice domeniului sau de competenta, Agentia poate primi in administrare imobile, in conditiile legii.

Art. 34
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului pot fi transmise cu titlu gratuit in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice la propunerea Agentiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natura sociala.

Art. 35
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului pot fi date in folosinta gratuita asociatiilor si fundatiilor, precum si Academiei Romane si academiilor de ramura infiintate in baza unei legi speciale, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice la propunerea Agentiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natura sociala, de interes public, sau in raport cu obiectul lor de activitate, dupa caz.

Art. 36
Regulamentul privind reutilizarea sociala a imobilelor intrate, prin confiscare, in proprietatea privata a statului se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 37.
(1) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile, dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare se aloca, pe baza bilantului anual prezentat de Agentie, astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
b) 20% pentru Ministerul Sanatatii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justitiei;
f) 15% pentru asociatii si fundatii cu obiect de activitate in domeniul social si pentru academii de ramura infiintate in baza unei legi speciale.
(2) Institutiile mentionate la alin.(1) lit. a) - e) vor prevedea anual, in limita sumelor prevazute, cheltuieli suplimentare bugetului alocat fiecarui ordonator de credite, altele decat cele pentru salarii, premii ori stimulente.
(3) Regulamentul privind distribuirea sumelor prevazute la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si va avea in vedere criterii de distribuire a acestora in scopul educatiei juridice, al prevenirii criminalitatii si al asistentei victimelor infractiunilor, precum si al altor proiecte de interes public.


Capitolul VI - Atributii privind sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni


Art. 38
(1) Agentia dezvolta si gestioneaza sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni, ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate si valorificate in cadrul procesului penal.
(2) Sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni prevazut la alin. (1) va cuprinde date privind:
a) masurile asiguratorii dispuse in cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor masuri;
b) masura de siguranta a confiscarii si valorificarea bunurilor confiscate, atat in cazul confiscarii speciale, cat si al confiscarii extinse;
c) confiscarea cautiunii, prevazuta de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de catre un alt stat;
e) executarea ordinelor de confiscare emise de catre un alt stat;
f) dispunerea de bunurile confiscate in sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al acordurilor care prevad partajarea bunurilor confiscate;
g) despagubirile acordate statului, autoritatilor sau institutiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin savarsirea infractiunii si executarea dispozitiilor din hotarare privitoare la acestea;
h) amenda aplicata ca pedeapsa principala si executarea acesteia in modalitatile prevazute de lege.
(3) Autoritatile, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat, care, potrivit competentelor legale, detin datele prevazute la alin. (2), sunt obligate sa introduca aceste date in sistemul informatic prevazut la alin. (1). In acest scop, Agentia incheie protocoale cu orice autoritati, institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat.
(4) Sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni este accesibil institutiilor implicate in luarea si aducerea la indeplinire a masurilor si desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (2), potrivit competentelor acestora.
(5) Bancile transmit lunar Agentiei situatia sumelor de bani sechestrate prin ordonanta procurorului ori incheierea judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata, precum si a dobanzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 39
In cazul hotararilor definitive prin care s-a dispus masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse in echivalent a unei sume de bani, Agentia, prin sistemul informatic integrat, dezvolta si comunica o alerta, in format electronic, catre toate institutiile publice relevante, in vederea punerii in executare.

Art. 40
(1) Agentia publica trimestrial, in format deschis, date si informatii de interes public generate de sistemul informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni.
(2) Pana la operationalizarea sistemului informatic, Agentia publica, trimestrial, date si informatii de interes public privind activitatea sa.


Capitolul VII - Alte atributii


Art. 41
Agentia sprijina organele judiciare in utilizarea celor mai bune practici in materia urmaririi si identificarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, precum si in materia administrarii simple a bunurilor indisponibilizate. In acest sens, Agentia:
a) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala, a instantelor de judecata ori a organelor in drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistenta privind utilizarea celor mai bune practici in materia identificarii, administrarii si valorificarii bunurilor care pot face obiectul masurilor de indisponibilizare si confiscare si poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activitati;
b) acorda, la solicitarea organului care procedeaza la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, asistenta pentru evaluarea bunurilor sechestrate. In acest sens, Agentia comunica, la cerere, tabele, ghiduri si orice alte instrumente suport, in vederea evaluarii bunurilor de catre organele care procedeaza la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri si instrumente suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agentiei;
c) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste punerea in executare a ordinelor de sechestru si confiscare primite de la/transmise catre organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
d) acorda, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, asistenta in ceea ce priveste identificarea de spatii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. In acest scop, Agentia poate incheia protocoale de cooperare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale;
e) tine evidenta bunurilor mobile pentru care s-a solicitat notarea ipotecara in temeiul art. 253 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 30 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Art. 42
(1) Agentia este desemnata organ competent, potrivit prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Agentia este autorizata sa negocieze si sa faciliteze incheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate.
(3) In exercitarea atributiei prevazute la alin. (1) si (2), Agentia coopereaza cu structurile similare din alte tari, autoritatile administrative si judiciare competente, precum si cu organele de valorificare.

Art. 43
Agentia indeplineste si urmatoarele atributii:
a) realizeaza schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creantelor si oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autoritatile cu atributii similare din alte state;
b) organizeaza, in conditiile legii, forme de pregatire profesionala a practicienilor in domeniul de competenta; in acest sens, Agentia efectueaza demersuri in vederea obtinerii acreditarilor si autorizarilor necesare;
c) efectueaza analize si studii, prin sintetizarea, sistematizarea si interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfasoara;
d) elaboreaza propuneri de politici publice in domeniul sau de competenta;
e) participa la reuniunile organismelor si organizatiilor regionale si internationale in domeniile recuperarii si administrarii creantelor provenite din infractiuni;
f) elaboreaza si da publicitatii anual un raport de activitate, care prezinta constatarile, evolutiile si recomandarile in domeniul sau de competenta;
g) dezvolta si implementeaza proiecte cu finantare europeana si internationala;
h) participa la reuniunile organismelor si organizatiilor regionale si internationale in domeniul administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate/confiscate;
i) poate desemna un reprezentant in cadrul Comisiei de evaluare prevazute la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007, republicata, in situatia in care valorificarea priveste bunuri confiscate in proceduri penale.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 44
(1) Pana la operationalizarea compartimentului cu atributii financiar-contabile din cadrul Agentiei, dar nu mai tarziu de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, finantarea Agentiei se realizeaza din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justitiei. La data operationalizarii, Ministerul Justitiei repartizeaza, potrivit legii, credite bugetare si credite de angajament Agentiei.
(2) Pana la operationalizarea compartimentelor cu atributii de resurse umane si administrative din cadrul Agentiei, dar nu mai tarziu de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, atributiile in domeniu se exercita, in conditiile prezentei legi, de catre directorul general al Agentiei, prin directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in colaborare cu personalul Agentiei. Atributiile in domeniul resurselor umane se exercita potrivit reglementarilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justitiei.
(3) La data operationalizarii compartimentului cu atributii de resurse umane din cadrul Agentiei, acesta preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justitiei dosarele profesionale, precum si orice alte documente si evidente in legatura cu cariera personalului Agentiei.
(4) La data operationalizarii compartimentului cu atributii administrative din cadrul Agentiei, acesta preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justitiei toate documentele in legatura cu activitatea Agentiei si programele de asistenta tehnica, precum si orice alte documente referitoare la patrimoniul Agentiei.
(5) Pana la operationalizarea compartimentelor din cadrul Agentiei, orice alte atributii decat cele prevazute la alin. (l)-(4) se pot duce la indeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, potrivit specificului acestora.

Art. 45
Pentru operationalizarea sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni prevazut la art. 38, bancile transmit, in termen de cel mult 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justitiei, situatia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanta procurorului ori incheierea judecatorului de camera preliminara sau a instantei de judecata, precum si a dobanzilor acumulate.

Art. 46
(1) In vederea cresterii capacitatii institutionale de identificare a creantelor provenite din infractiuni, Agentia poate accesa si primi informatii de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la bunurile mobile si imobile.
(2) Procedura de colectare de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a informatiilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Autoritatile si institutiile publice care detin informatii cu privire la proprietatile imobiliare si mobiliare, au obligatia de a transmite aceste informatii catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit procedurii si la termenele stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2).
(4) In vederea asigurarii accesului direct al organelor de urmarire penala, al instantelor de judecata si al Agentiei la informatiile detinute potrivit alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala incheie protocoale de cooperare.

Art. 47
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (8) al articolului 252 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea facuta potrivit alin. (3), precum si sumele de bani ridicate potrivit alin. (2), se depun in contul constituit potrivit legii speciale, in termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor."

2. Alineatul (4) al articolului 2521 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile facuta potrivit alin. (1), (2) si (3) se depun in contul prevazut de art. 252 alin. (8)."

3. Alineatul (5) al articolului 2521 se abroga.

Art. 48
Alineatul (2) al articolului 185 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Asistenta solicitata de oficiile de recuperare a creantelor sau alte autoritati cu atributii similare din statele membre ale Uniunii Europene se realizeaza potrivit procedurii prevazute de legea prin care este desemnata autoritatea nationala drept oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile."

Art. 49
Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica in conditiile prezentei ordonante de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele de valorificare abilitate, daca prin lege nu se prevede altfel."

2. Dupa alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu se afla pe teritoriul Romaniei se valorifica de catre Ministerul Afacerilor Externe."

3. Litera a) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organe de valorificare unitatile subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului aflate pe teritoriul Romaniei, precum si structurile de specialitate cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei."

4. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
Prin ordinul prevazut la art. 2 lit. a) se stabileste si arondarea teritoriala a detinatorilor de bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, din punct de vedere al organului de valorificare competent a le prelua."

5. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Bunurile confiscate sau neridicate in orice procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului in temeiul unei incheieri emise de judecatorul de camera preliminara sau al unei hotarari judecatoresti definitive ori, dupa caz, definitive si irevocabile."

6. Dupa alineatul (4) al articolului 6 se introduc doua noi alineate, alin. (4^1) si alin. (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Atunci cand valorificarea priveste bunuri confiscate in proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte si un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. In acest caz, Comisia de evaluare este formata din 5 membri: 2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.
(4^2) In cazul in care reprezentantul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participa la evaluare, bunurile se evalueaza in lipsa acestuia."

7. Alineatul (2) al articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de distrugere este formata din 5 membri:
2 reprezentanti ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."

8. Litera f) a alineatului (1) al articolului 10 se abroga.

Art. 50
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pana la emiterea ordinului, valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se realizeaza de catre organele de valorificare, astfel cum au fost definite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 51
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 52
(1) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Secretariatul General al Guvernului realizeaza un inventar la nivel national al capacitatilor disponibile la nivelul autoritatilor si institutiilor publice in vederea stocarii si depozitarii bunurilor supuse masurilor asiguratorii.
(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului realizeaza un inventar la nivel national al bunurilor mobile supuse masurilor asiguratorii si al stadiului in care acestea se gasesc.
(3) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia, in cooperare cu Ministerul Public si Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara realizeaza, la nivel national, un inventar al bunurilor imobile supuse masurilor asiguratorii, precum si al stadiului in care acestea se gasesc, in limitele competentelor legale.
(4) Capacitatile de stocare si depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispozitia Agentiei cu titlu gratuit.
(5) Conditiile si procedura de utilizare a capacitatilor de stocare si depozitare se detaliaza prin protocoale de cooperare intre Agentie si autoritatea sau institutia publica detinatoare.
(6) Atributiile prevazute la art. 28 se exercita dupa implinirea unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 53
Hotararea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 54
(1) Pana la operationalizarea sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni, Agentia analizeaza, trimestrial, modul si gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscarii speciale sau al confiscarii extinse, in cazul infractiunilor prevazute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(2) In exercitarea acestei atributii, Agentia solicita informatii si date statistice de la autoritatile si institutiile publice romane competente.

Art. 55
(1) Agentia preia atributiile privind schimbul de date, informatii si bune practici in materia identificarii bunurilor provenite din infractiuni, asumate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei.
(2) Pana la incheierea protocoalelor prevazute la art. 4 alin. (2), protocoalele incheiate de Ministerul Justitiei pentru operationalizarea Oficiului National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni din cadrul Ministerului Justitiei, raman in vigoare.
(3) Ministerul Justitiei isi mentine celelalte atributii prevazute de lege pentru Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni.
(4) In cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor in vigoare, denumirea "Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", in ceea ce priveste atributiile Agentiei preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul National de Prevenire a Criminalitatii si Cooperare pentru Recuperarea Creantelor provenite din Infractiuni.

Art. 56
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

***

Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexele 1 si 2
CLICK pentru anexe