DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 301/2015 privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabilaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 7 decembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza calitatea apei potabile privind continutul de substante radioactive naturale si artificiale, stabileste valorile pentru parametrii de calitate, precum si frecventele si metodele de monitorizare si control al substantelor radioactive din apa potabila, in scopul protejarii sanatatii populatiei de riscul indus de prezenta substantelor radioactive din apa potabila.

Art. 2
Pentru aplicarea prezentei legi, expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
a) apa potabila apa destinata consumului uman, astfel cum este definita la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata;
b) substanta radioactiva orice substanta care contine unul sau mai multi radionuclizi a caror activitate sau concentratie nu poate fi neglijata din punct de vedere al radioprotectiei;
c) activitate beta reziduala diferenta dintre concentratia de activitate beta globala si concentratia de activitate a radionuclidului 40K;
d) Doza efectiva totala de referinta DETR doza efectiva angajata rezultata din ingestia apei potabile in decursul unui an datorata tuturor radionuclizilor a caror prezenta a fost detectata intr-o rezerva de apa destinata consumului uman, de origine naturala sau artificiala, cu exceptia tritiului, a potasiului-40, a radonului si a produsilor de viata scurta rezultati din dezintegrarea radonului;
e) valoarea parametrului de calitate valoarea concentratiei substantelor radioactive din apa potabila, a carei depasire implica analizarea de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti daca prezenta substantelor radioactive in apa potabila prezinta un risc pentru sanatatea umana care necesita masuri si, dupa caz, luarea masurilor de remediere necesare pentru a imbunatati calitatea apei pana la un nivel care sa respecte cerintele de protectie a sanatatii populatiei din punctul de vedere al radioprotectiei;
f) monitorizarea de audit monitorizarea ce ofera informatia necesara pentru a se determina daca pentru toti parametrii stabiliti prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

Art. 3
(1) Prezenta lege se aplica apei destinate consumului uman.
(2) Prezenta lege nu se aplica:
a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de Agentia Nationala pentru resurse Minerale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) apelor care sunt medicamente, in sensul Titlului XVII "Medicamentul" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;
c) apei destinate exclusiv utilizarilor in conditii speciale, pentru care Ministerul Sanatatii constata ca are calitate corespunzatoare, si care nu influenteaza, direct sau indirect, sanatatea consumatorilor carora le este destinata;
d) apelor destinate consumului uman, care provin de la producatori de apa individuali care furnizeaza in medie sub 10 m3 pe zi sau care deservesc mai putin de 50 de persoane, cu exceptia cazurilor in care apa este furnizata in cadrul unei activitati comerciale sau publice.
(3) Pentru categoria prevazuta la alin. (2) lit. d), directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se asigura ca:
a) populatia vizata este informata in aceasta privinta, precum si cu privire la orice masura care poate fi luata pentru protejarea sanatatii impotriva efectelor adverse/secundare rezultate din orice contaminare a apei destinate consumului uman;
b) in situatia in care apare un potential pericol pentru sanatatea umana generat de calitatea acestor ape, populatia vizata este informata de catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu promptitudine si sfatuita in mod corespunzator asupra masurilor de protectie ce pot fi luate in vederea protejarii sanatatii.

Art. 4
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor prevazute la art.16 din Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, cu modificarile ulterioare, producatorii, distribuitorii sau utilizatorii care folosesc apa in scopuri comerciale din sursa proprie, producatorii de apa potabila imbuteliata in sticle sau alte recipiente vor asigura un program adecvat de monitorizare pentru apa potabila, potrivit prevederilor anexei nr. 2, care sa garanteze ca, in eventualitatea nerespectarii parametrilor valorici stabiliti in conformitate cu prezenta lege:
a) se analizeaza daca prezinta un risc pentru sanatatea umana care necesita masuri;
b) se iau masurile de remediere necesare, dupa caz, pentru a imbunatati calitatea apei pana la un nivel care respecta cerintele de protectie a sanatatii umane din punct de vedere al radioprotectiei.
(2) Programul de monitorizare prevazut la alin. (1) va asigura:
a) intocmirea unui program adecvat de monitorizare de audit pentru apa destinata consumului uman;
b) informarea imediata a directiei de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu privire la neconformitatile depistate, in eventualitatea nerespectarii valorilor parametrilor stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi;
c) conformarea la masurile de remediere impuse potrivit prevederilor alin. (2).
(3) Directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca situatia prevazuta la alin. (2) lit. b) prezinta un risc pentru sanatatea publica si dispune masurile de remediere necesare, dupa caz, pentru a imbunatati calitatea apei pana la un nivel care respecta cerintele de protectie a sanatatii umane.

Art. 5
(1) Valorile parametrilor pentru controlul substantelor radioactive din apa destinata consumului uman sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Punctul de conformitate pentru controlul calitatii apei potabile, stabilite potrivit cerintelor prevazute in anexa nr. 2, este:
a) la nivelul punctului de curgere din robinetele de unde este utilizata in mod normal, in cazul apei furnizate printr-o retea de distributie;
b) la nivelul punctului de curgere din cisterna, in cazul apei furnizate dintr-o cisterna;
c) la nivelul punctului de imbuteliere in sticle sau recipiente, in cazul apei imbuteliate in sticle sau recipiente destinate comercializarii;
d) in punctul din care apa este preluata in procesul de productie, in cazul apei utilizate in industria alimentara.
(3) Definirea punctelor de conformitate prevazute la alin. (2) lit. a) nu aduce atingere alegerii unui punct de prelevare care poate fi orice punct din interiorul zonei de distributie sau de la statiile de tratare, cu conditia sa nu intervina nicio modificare adversa care ar influenta valoarea concentratiei intre punctul de prelevare si punctul de conformitate.

Art. 6
(1) Producatorii, distribuitorii de apa potabila sau utilizatorii care folosesc apa in scopuri comerciale din sursa proprie, Ministerul Sanatatii si directiile de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca monitorizarea substantelor radioactive din apa potabila se realizeaza in conformitate cu dispozitiile si frecventele prevazute in anexa nr. 2, pentru a verifica daca valorile substantelor radioactive respecta valorile parametrice prevazute in anexa nr. 1.
(2) Programul de monitorizare trebuie astfel intocmit incat sa garanteze ca valorile masurate obtinute sunt reprezentative pentru calitatea apei consumate pe parcursul unui an. Pentru apa potabila imbuteliata in sticle sau recipiente, destinata comercializarii, programul de monitorizare nu va aduce atingere principiilor HACCP prevazute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare si principiilor controalelor oficiale stabilite in Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor.
(3) Monitorizarea dozei efective totale de referinta si caracteristicile de performanta analitica sunt prevazute in anexa nr. 3.
(4) Monitorizarea de audit a parametrilor privind radioactivitatea apei potabile se realizeaza de catre laboratoarele directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau in orice alt laborator care dispune de un sistem de control analitic al calitatii si este inregistrat in acest scop la Ministerul Sanatatii.

Art. 7
(1) Orice nerespectare a valorii stabilite pentru parametrii privind radioactivitatea apei, stabiliti in anexa nr. 1, este investigata imediat in vederea identificarii cauzei.
(2) In cazul nerespectarii valorii unui parametru, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, analizeaza daca aceasta reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei, care necesita actiuni de remediere.
(3) In cazul in care este identificat un risc potrivit alin. (2):
a) directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stabilesc masurile de remediere necesare in vederea protectiei sanatatii populatiei din punctul de vedere al radioprotectiei, iar producatorii de apa vor pune in aplicare masurile respective;
b) populatia vizata este informata de catre directiile de sanatate publica cu privire la risc si la actiunile de remediere intreprinse de catre directiile de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) populatia vizata este notificata de catre directiile de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in legatura cu orice alte masuri suplimentare de precautie care pot fi necesare pentru protectia sanatatii cu privire la substantele radioactive.

Art. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) ultimele patru pozitii din tabelul nr. 3 si notele 8), 9), 10) si 11) din subsolul tabelului nr. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011;
b) art. 23 din Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 974/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) pct. 36, 37 si 38 din tabelul nr. 8 din anexa la Normele de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile prevazute in anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 974/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

***

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerinte de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa destinata consumului uman, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 296 din 7 noiembrie 2013.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexele 1 - 3


CLICK pentru FISIER ANEXE
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
OUG 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino in vederea realizarii Planul national de interventie pentru prevenirea imbolnavirii in masa a populatiei generate de epidemii s
OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
HG 922/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011
OUG 69/2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2011
OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta 34/2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Ordonanta de urgenta nr. 86/2010
OUG 20/2010 pentru modificarea art. 1 din OG nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Ordonanta de urgenta nr. 20/2010
Legea 48/2010 privind aprobarea OG 13/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
HG 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Hotararea nr. 1502/2009
HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru
Lege 358/2009 privind aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
HG 997/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Populatie si Dezvoltare. Hotarare nr. 997/2009
OG 13/2009 - modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta 13/2009
HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata 2009
Noul si vechiul Cod de procedura penala. Cod 544. Actualizat la 10.04.2014
Editie coordonata si prefatata de lector univ. dr. Andrei Zarafiu

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: