DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Lege nr. 2/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10 ianuarie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 19 iunie 2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul Ordonantei de urgenta a Guvernului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta de urgenta privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali"


2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de infiintare si acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura, in vederea acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali."

3. La articolul 2, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) fond mutual - organizatie neguvernamentala deschisa, apolitica, fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, care se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;"


4. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) alti factori naturali factori nefavorabili care au afectat plantele pe o suprafata."

5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Fondurile mutuale sunt create in scopul acordarii de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli si/sau daunatori la plante si animale, de un incident de mediu sau alti factori naturali."

6. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) membri care exploateaza peste 20% din suprafata agricola a Romaniei, sau echivalent in UVM (unitate vita mare)/ha al animalelor detinute."

7. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se aproba normele-cadru tehnice si financiare, precum si documentatia aferenta prin care fondurile mutuale probeaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (1)."

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) In vederea dobandirii acreditarii, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, insotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul fondului;
c) acte doveditoare ale sediului;
d) dovada inregistrarii fondului in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul;
e) inscrisuri doveditoare ale indeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1);
f) cazier judiciar si certificat de cazier fiscal pentru membrii fondatori si membrii Consiliului director."

9. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale comunica fondului mutual, in termen de o luna, decizia asupra mentinerii/retragerii acreditarii, in baza analizei modificarilor intervenite, incepand cu exercitiul financiar al anului urmator."

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Fondurile mutuale sunt conduse de un Consiliu director. Pentru a fi reprezentati in Consiliul director membrii fondului mutual, persoane fizice sau persoane juridice ale producatorilor agricoli, trebuie sa reprezinte minimum 5% din suprafata fondului sau echivalent UVM. Atributiile si modul de organizare si functionare se stabilesc prin statutul fondului. Consiliul isi alege presedintele si desemneaza directorul general.
Durata mandatului presedintelui si directorului general este stabilita prin statut, care reglementeaza fondurile si nu poate depasi 5 ani."

11. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care unui membru i se acorda o compensatie financiara de catre un fond mutual in temeiul acestui articol, orice drept legal de recuperare a pagubelor pentru compensarea pierderii economice pe care ar putea-o avea agricultorul fata de un tert, in temeiul dispozitiilor comunitare sau al legislatiei nationale, este transferat fondului mutual, in conformitate cu normele care urmeaza sa fie stabilite de statul membru in cauza."

12. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care un membru al fondului mutual beneficiaza de o compensatie financiara din partea fondului din care face parte, acesta isi asuma statutul de membru al fondului mutual respectiv pentru inca o perioada de minimum 3 exercitii financiare consecutive."

13. La articolul 17, literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) organizarea si functionarea fondurilor mutuale;
b) lista bolilor si daunatorilor care pot conduce la plata unor compensatii financiare catre membri. Lista bolilor, daunatorilor si evenimentelor care atrag plata unor compensatii financiare prin fondurile mutuale se aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anual si se actualizeaza ori de cate ori este cazul;
c) criterii de evaluare a capacitatii unui anumit eveniment de a atrage dupa sine plata unor compensatii financiare catre membri;
d) tipurile de costuri administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru acordarea sprijinului;"

14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Guvernul va acorda, prin acte normative, stimulente celor care devin membri ai fondurilor mutuale, in functie de resursele bugetare disponibile."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.