DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate. Lege nr. 297/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 19 noiembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Relatiile contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate


Art. 1
Prezenta lege creeaza cadrul juridic si organizatoric in ceea ce priveste relatiile contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate si stabileste cadrul legal al recunoasterii organizatiilor de producatori si a asociatiilor acestora din sectorul laptelui si al produselor lactate, care livreaza lapte crud, in conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), publicat in Jurnalul Oficial L 299, 16/11/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) lapte crud – produsul obtinut din mulsul uneia sau mai multor vaci, care nu a fost tratat termic la peste 40oC sau supus unui tratament cu un efect echivalent;
b) producator – o persoana fizica sau juridica ale carei exploatatii se afla pe teritoriul Romaniei, care produce si livreaza lapte crud catre un prim cumparator;
c) prim-cumparator – o intreprindere sau grup de intreprinderi care cumpara lapte crud de la producatori, pentru a-l supune uneia sau mai multor operatiuni de colectare, ambalare, depozitare, racire sau transformare, inclusiv in temeiul unui contract ori pentru a-l ceda uneia sau mai multor intreprinderi care trateaza sau prelucreaza laptele ori alte produse lactate.


Art. 3
(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice livrare de lapte crud pe teritoriul Romaniei a unui producator catre un prim cumparator de lapte crud trebuie sa faca obiectul unui contract scris intre parti sau prim-cumparatorii trebuie sa faca o oferta scrisa de a contracta.
(2) Contractul si/sau oferta de a contracta, prevazute la alin. (1), incheiate intre parti inainte de livrare, trebuie sa indeplineasca conditiile si sa contina elementele prevazute la alin. (2) - (4) ale art. 185f din Regulament.
(3) Durata minima a contractului prevazut la alin. (1) este de 6 luni.
(4) Oferta scrisa de a contracta, prevazuta la alin. (1), trebuie sa includa durata minima a contractului de 6 luni.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) nu aduc atingere drepturilor producatorilor de a refuza durata minima de 6 luni, cu conditia ca refuzul sa fie exprimat in scris, in termen de 15 zile de la primirea ofertei. In acest caz, partile sunt libere sa negocieze, in conditiile legii, toate elementele contractului.
(6) Prim-cumparatorii de lapte crud trebuie sa detina un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica pentru cantitatile de lapte si grasime, potrivit legislatiei in vigoare, si trebuie sa transmita autoritatii competente informatii referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrata in cursul fiecarei luni.


Art. 4
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale notifica Comisiei Europene informatii referitoare la relatiile contractuale prevazute la art. 3.


Capitolul II - Recunoasterea organizatiilor de producatori si a asociatiilor acestora din sectorul laptelui si al produselor lactate


Art. 5
(1) Pot fi recunoscute ca organizatii de producatori, respectiv asociatii ale organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate, toate persoanele juridice care isi depun candidatura in vederea recunoasterii si care indeplinesc si respecta conditiile de recunoastere stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Autoritatea competenta pentru aplicarea prevederilor prezentei legi este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 6
(1) O organizatie de producatori, respectiv o asociatie a organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate recunoscuta poate negocia, in numele producatorilor membri ai acesteia, in conformitate cu statutul organizatiei/asociatiei organizatiilor, cu privire la o parte sau la totalitatea productiei lor colective, contractele de livrare a laptelui crud de la producator la prim-cumparatorul, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr.21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizatia de producatori, respectiv asociatia organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate recunoscuta are obligatia de a transmite autoritatii competente informatii referitoare la cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii.

Art. 7
Procedurile si perioadele pentru notificarile si informarile pe care trebuie sa le faca organizatiile de producatori recunoscute catre autoritatea competenta, precum si cele pe care trebuie sa le faca autoritatea competenta catre Comisia Europeana se stabilesc in normele de aplicare a prezentei legi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 8
(1) Autoritatea competenta monitorizeaza declaratiile obligatorii in sectorul laptelui si al produselor lactate, potrivit prevederilor art. 185e din Regulament.
(2) Procedurile de punere in aplicare a monitorizarii declaratiilor obligatorii se stabilesc in normele de aplicare a prezentei legi, in conformitate cu legislatia europeana.

Art. 9
(1) Autoritatea competenta prin persoanele desemnate, efectueaza controale administrative si la fata locului pentru verificarea indeplinirii conditiilor de recunoastere.
(2) Procedura de desfasurare a controalelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 10
(1) Autoritatea competenta efectueaza controale astfel:
a) inaintea aprobarii cererilor de recunoastere ca organizatie de producatori;
b) anual, cu privire la mentinerea conditiilor de recunoastere.
(2) Producatorii si prim-cumparatorii au obligatia de a permite efectuarea controalelor de catre reprezentantii desemnati ai autoritatii competente in spatiile folosite in scopuri economice si in legatura cu desfasurarea activitatii economice si de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate.

Art. 11
(1) In situatia in care, in urma efectuarii controalelor, autoritatea competenta constata neindeplinirea conditiilor de recunoastere, aceasta dispune revocarea actului de recunoastere.
(2) Revocarea produce efecte juridice de la data constatarii si comunicarii neindeplinirii conditiilor de recunoastere.

Art. 12
(1) Autoritatea competenta suspenda recunoasterea organizatiei de producatori in cazul unei nerespectari deliberate temporar a criteriilor de recunoastere. Suspendarea intra in vigoare la data constatarii nerespectarii conditiilor de recunoastere si ia sfarsit la data constatarii remedierii deficientelor care au condus la suspendare.
(2) Perioada de suspendare nu poate depasi 6 luni. Daca ulterior perioadei de 6 luni deficientele care au condus la suspendare nu au fost remediate, autoritatea competenta retrage recunoasterea organizatiei de producatori.


Capitolul III - Raspunderi si sanctiuni


Art. 13
Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) efectuarea livrarii de lapte crud intre producator si prim-cumparatorul de lapte fara incheierea contractului in forma scrisa, asa cum este prevazut in prezenta lege;
b) refuzul prim-cumparatorilor de a primi in control reprezentantii organismelor de control sau nepunerea la dispozitia acestora a documentelor necesare efectuarii controlului;
c) refuzul nejustificat al producatorilor de a primi in control reprezentantii organismelor de control sau nepunerea la dispozitia acestora a documentelor necesare efectuarii controlului;
d) neutilizarea unui sistem de evidenta de catre prim-cumparatori, care sa cuprinda balanta intrarilor si iesirilor pentru cantitatile de lapte si grasime, potrivit legislatiei in vigoare;
e) transmiterea de catre organizatia de producatori recunoscuta la autoritatea competenta a unor informatii eronate privind cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii;
f) netransmiterea, de catre prim-cumparatorii de lapte crud, autoritatii competente, a informatiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrata in cursul fiecarei luni.

Art. 14
Contraventiile prevazute la art. 13 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. In cazul in care au fost savarsite de persoane fizice:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevazuta la lit. a);
b) cu amenda de la 300 lei la 500 lei, fapta prevazuta la lit. c).
2. In cazul in care au fost savarsite de persoane juridice:
a) cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei, fapta prevazuta la lit. a);
b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevazuta la lit. b-f).

Art. 15
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 13 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 se fac de catre autoritatea competenta.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 14, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 16
Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 17
Prevederile prezentei legi se aplica si contractelor aflate in curs de desfasurare numai in situatia in care partile contractuale convin de comun acord in acest sens.

Art. 18
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Guvernul va adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare.

Art. 19
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.