DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru LocuintePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 2 septembrie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (5^5), (5^7) – (5^10) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5^5) Incepand cu data de 1 decembrie 2015, prin exceptie de la prevederile alin.(1), cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

................
(5^7) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin personal din sistemul public sanitar se intelege toate categoriile de personal din unitatile sanitare publice cu si fara paturi, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale, centrele de sanatate, centrele de sanatate multifunctionale, unitatile specializate de urgenta si transport sanitar publice, inclusiv unitatile sanitare aflate in subordinea sau coordonarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, personalul din cabinetele medicale si de medicina dentara, de unitate, ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, precum si ale Serviciului Roman de Informatii, personalul din reteaua de medicina scolara si universitara, prescolara si anteprescolara, asistenta medicala comunitara, precum si din alte unitati sanitare si medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitatile nominalizate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate integral de la bugetul de stat si din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Sanatatii.
(5^8) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum si din cabinetele medicale organizate la nivelul unitatilor penitenciare, inclusiv personalul de specialitate din sistemul administratiei penitenciare care defineste, coordoneaza, implementeaza si desfasoara activitati in domeniul asistentei educative, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate.
(5^9) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar si de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si auxiliar sanitar, indiferent de functia pe care este incadrat, din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. In aceasta situatie, prevederile alin. (5^6) se aplica asupra elementelor sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza/salariul functiei de baza/solda functiei de baza.
(5^10) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) personalul din reteaua de medicina scolara si universitara, prescolara si anteprescolara, asistenta medicala comunitara, precum si personalul altor unitati sanitare si medico-sociale publice.”

2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 1, dupa alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu urmatorul cuprins:
'(8^2) Asimilarea functiilor si salariilor personalului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, institutelor centrale si structurilor subordonate judetene, in mod corespunzator incadrarii acestor structuri, cu functiile si nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si dupa caz, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in cazul unitatilor subordonate, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, corespunzator specificului functiilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avand ca referinta dispozitiile ordinelor ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) si (8^1), cu respectarea normelor legale in vigoare.'”

3. La articolul I, dupa punctul 1^1 se introduce un nou punct, punctul 1^2, cu urmatorul cuprins:
"1^2. La articolul 1, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
'(13) Pentru personalul directiilor de sanatate publica prevederile alin. (5^5) se aplica la cuantumul brut al salariilor de baza aferente lunii iunie 2015.
(14) Daca in urma aplicarii prevederilor alin. (13) rezulta un cuantum brut al salariului de baza mai mic decat cel aflat in plata, se mentine in plata cuantumul avut.'”

4. La articolul I, dupa punctul 1^2 se introduce un nou punct, punctul 1^3, cu urmatorul cuprins:
"1^3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
'Art. 1^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiilor de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul prevazut in Anexa nr.I – Familia ocupationala de functii bugetare "Administratie”, Capitolul II – Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare din Anexa nr.II – Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant”, Anexa nr.IV - Familia ocupationala de functii bugetare "Cultura” , Anexa nr.V - Familia ocupationala de functii bugetare "Diplomatie”, Anexa nr.VI - Familia ocupationala de functii bugetare "Justitie”, Anexa nr.VII - Familia ocupationala de functii bugetare "Aparare, ordine publica si siguranta nationala” si Anexa nr.VIII – Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunara bruta/salariul lunar brut/indemnizatia bruta de care beneficiaza personalul prevazut la alin.(1) se majoreaza cu acelasi procent de 10%, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si alin. (2) personalul prevazut la art. 1 alin. (5^5) - (5^10), alin. (12) si (13), la art. 2 alin. (6^1) si (6^2), precum si personalul prevazut la art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare.'”

Art. II
(1) Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015, se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de prevederile art. 1^1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III
Alineatul (2) al articolului 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.174/2015, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Salarizarea personalului din cadrul Administratiei Prezidentiale, serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.