DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru LocuintePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 2 septembrie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (5^5), (5^7) – (5^10) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5^5) Incepand cu data de 1 decembrie 2015, prin exceptie de la prevederile alin.(1), cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din sistemul public sanitar, precum si personalul din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala aflate in subordinea caselor teritoriale de pensii se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.

................
(5^7) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin personal din sistemul public sanitar se intelege toate categoriile de personal din unitatile sanitare publice cu si fara paturi, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale, centrele de sanatate, centrele de sanatate multifunctionale, unitatile specializate de urgenta si transport sanitar publice, inclusiv unitatile sanitare aflate in subordinea sau coordonarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, personalul din cabinetele medicale si de medicina dentara, de unitate, ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, precum si ale Serviciului Roman de Informatii, personalul din reteaua de medicina scolara si universitara, prescolara si anteprescolara, asistenta medicala comunitara, precum si din alte unitati sanitare si medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitatile nominalizate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate integral de la bugetul de stat si din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, aflate in subordinea sau coordonarea Ministerului Sanatatii.
(5^8) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum si din cabinetele medicale organizate la nivelul unitatilor penitenciare, inclusiv personalul de specialitate din sistemul administratiei penitenciare care defineste, coordoneaza, implementeaza si desfasoara activitati in domeniul asistentei educative, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate.
(5^9) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar si de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare si auxiliar sanitar, indiferent de functia pe care este incadrat, din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala. In aceasta situatie, prevederile alin. (5^6) se aplica asupra elementelor sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza/salariul functiei de baza/solda functiei de baza.
(5^10) Beneficiaza de prevederile alin. (5^5) si (5^6) personalul din reteaua de medicina scolara si universitara, prescolara si anteprescolara, asistenta medicala comunitara, precum si personalul altor unitati sanitare si medico-sociale publice.”

2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 1, dupa alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu urmatorul cuprins:
'(8^2) Asimilarea functiilor si salariilor personalului Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, institutelor centrale si structurilor subordonate judetene, in mod corespunzator incadrarii acestor structuri, cu functiile si nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si dupa caz, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in cazul unitatilor subordonate, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, corespunzator specificului functiilor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avand ca referinta dispozitiile ordinelor ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) si (8^1), cu respectarea normelor legale in vigoare.'”

3. La articolul I, dupa punctul 1^1 se introduce un nou punct, punctul 1^2, cu urmatorul cuprins:
"1^2. La articolul 1, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
'(13) Pentru personalul directiilor de sanatate publica prevederile alin. (5^5) se aplica la cuantumul brut al salariilor de baza aferente lunii iunie 2015.
(14) Daca in urma aplicarii prevederilor alin. (13) rezulta un cuantum brut al salariului de baza mai mic decat cel aflat in plata, se mentine in plata cuantumul avut.'”

4. La articolul I, dupa punctul 1^2 se introduce un nou punct, punctul 1^3, cu urmatorul cuprins:
"1^3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
'Art. 1^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiilor de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul prevazut in Anexa nr.I – Familia ocupationala de functii bugetare "Administratie”, Capitolul II – Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare din Anexa nr.II – Familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant”, Anexa nr.IV - Familia ocupationala de functii bugetare "Cultura” , Anexa nr.V - Familia ocupationala de functii bugetare "Diplomatie”, Anexa nr.VI - Familia ocupationala de functii bugetare "Justitie”, Anexa nr.VII - Familia ocupationala de functii bugetare "Aparare, ordine publica si siguranta nationala” si Anexa nr.VIII – Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunara bruta/salariul lunar brut/indemnizatia bruta de care beneficiaza personalul prevazut la alin.(1) se majoreaza cu acelasi procent de 10%, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si alin. (2) personalul prevazut la art. 1 alin. (5^5) - (5^10), alin. (12) si (13), la art. 2 alin. (6^1) si (6^2), precum si personalul prevazut la art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare.'”

Art. II
(1) Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 185/2015, se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
(2) Personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de prevederile art. 1^1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III
Alineatul (2) al articolului 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.174/2015, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Salarizarea personalului din cadrul Administratiei Prezidentiale, serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului se stabileste la nivelul de salarizare maxim aflat in plata aferent functiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la
Training, coaching, mentoring. Metode si modele
Nicoleta-Valentina Florea

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: