DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30 decembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatele (2) si (8), precum si literele b), d) si f) ale alineatului (16) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
................................................................
(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si de Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.
................................................................
b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
................................................................
d) sa nu fie membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sau actionari semnificativi ai acestora, atat ei, cat si membrii familiilor lor pana la gradul al treilea;
..................................................................
f) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal;".

2. La articolul 4 alineatul (16), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului si membrii Guvernului."

3. La articolul 4, dupa alineatul (18^1) se introduce un nou alineat, alineatul (18^2), cu urmatorul cuprins:
"(18^2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (18^1) se suporta de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii."

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 - (1) In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului."

5. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie ori autoritate publica."

6. La articolul 42, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 42

(1) In toate aspectele privind organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si reglementarea activitatii de asigurare si reasigurare se aplica prevederile prezentei legi. (2) Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, a carei autoritate se exercita pe intreg teritoriul Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia, precum si persoanele din conducerea acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie ori autoritate publica."

3. La articolul 1, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala."

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit."

6. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Actul prin care Comisia aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu."

7. La articolul 17, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Disponibilitatile Comisiei pot fi plasate in instrumente purtatoare de dobanda la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente ori alocari stabilite prin legislatia in vigoare."

8. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
In numele Consiliului Comisiei, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului."

9. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21^1
(1) In toate problemele legate de organizarea si functionarea Comisiei, precum si de reglementarea, autorizarea, supravegherea si controlul activitatii in sistemul de pensii private se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta. (2) Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei si a sistemului de pensii private sunt administrate de catre Comisie. (3) In caz de conflict intre dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si prevederile cuprinse in alte acte normative in vigoare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta."

10. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate insarcinat sa exercite atributii de supraveghere si control nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de serviciu.
(2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (1) se suporta de Comisie, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
(3) Incalcarea, cu vinovatie, de catre personalul de specialitate al Comisiei a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz."

Art. III
Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica.
(2) C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile, instrumentele si operatiunile specifice acestora."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) C.N.V.M. este autoritatea competenta de reglementare si supraveghere, in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de credit, si are atributiile si competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile prezentului statut."

3. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.

4. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatul (6)(8), cu urmatorul cuprins:
"(6) In toate problemele legate de organizarea si functionarea C.N.V.M., precum si de reglementarea, autorizarea, supravegherea si controlul activitatii pe piata de capital se aplica prevederile prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea C.N.V.M. si la piata de capital sunt administrate de catre C.N.V.M.
(8) In caz de conflict intre dispozitiile prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe de o parte, si prevederile cuprinse in alte acte normative aflate in vigoare, pe de alta parte, se aplica prevederile prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2 - Obiective fundamentale
C.N.V.M. elaboreaza si aplica politica pietei de capital si are drept obiective fundamentale:
a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor de instrumente financiare;
b) promovarea increderii in pietele de instrumente financiare si in investitiile in instrumente financiare;
c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor de instrumente financiare;
e) prevenirea fraudei, a manipularii pietei si asigurarea integritatii pietelor de instrumente financiare;
f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele de instrumente financiare;
g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele de instrumente financiare;
h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau a intereselor acestora;
i) cooperarea pe plan international cu autoritati competente similare, in scopul atingerii obiectivelor prevazute la lit. a)h)."

6. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, selectati exclusiv pe baza experientei si calificarii tehnice in supravegherea sectorului financiar."

7. La articolul 3, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Membrii C.N.V.M. nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor prevazute de lege."

8. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Numirea membrilor C.N.V.M. se face pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, in conditiile alin. (3) si (4)."

9. La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand experienta de minimum 5 ani in sectorul financiar.
(4) Membrii C.N.V.M.:
a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, membrii C.N.V.M.;
b) nu pot fi deputati ori senatori, membri ai unui partid politic;
c) se dedica exercitarii atributiilor lor, cu posibilitatea desfasurarii de activitati didactice, de cercetare stiintifica si de consultanta sau expertiza pentru organisme internationale, cu evitarea conflictului de interese;
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori ori auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice, atat ei, cat si membrii familiilor lor;
e) nu trebuie sa aiba cazier fiscal sau judiciar."

10. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Revocarea din functie a oricarui membru al C.N.V.M. se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului prevazute la art. 3 alin. (2), daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de infractiuni, incompatibile cu exercitarea calitatii de membru al C.N.V.M.
(5^2) Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (5) si (5^1)."

11. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) In indeplinirea atributiilor, atat membrii, cat si personalul C.N.V.M. nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie ori autoritate publica."

12. La articolul 6, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care Romania sau C.N.V.M. este parte, C.N.V.M. va acorda asistenta, in special in ceea ce priveste schimbul de informatii si cooperarea in activitatile de investigare. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea:".

13. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In cadrul relatiilor de cooperare internationala, pentru a da curs solicitarilor formulate de catre alte autoritati competente similare care deruleaza investigatii pentru incalcari ale legislatiei proprii, C.N.V.M. isi exercita prerogativele legale cu care este investita, in conditiile legii."

14. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) C.N.V.M. va emite reglementari privind procedura de cooperare cu autoritatile competente similare, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare."

15. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)(3^3), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) C.N.V.M. este competenta sa ia masuri pentru impunerea respectarii legislatiei pietei de capital si sa aplice sanctiunile legale in cazurile de nerespectare a acestora.
(3^2) C.N.V.M. autorizeaza, controleaza si verifica, pe baza raportarilor primite si prin inspectii la fata locului, registrele, conturile de numerar si de instrumente financiare si orice alte documente ale entitatilor reglementate, autorizate si/sau supravegheate, daca apreciaza ca este necesar.
(3^3) C.N.V.M. are dreptul sa solicite orice informatii si sa aiba acces la orice document, sub orice forma ar fi, de la si cu privire la orice persoana sau entitate supusa supravegherii sale, in exercitarea atributiilor sale de autorizare, supraveghere si control, pentru indeplinirea obiectivelor fundamentale prevazute la art. 2."

16. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) C.N.V.M. poate delega unor agenti ai sai ori unor institutii sau organisme ale pietelor de instrumente financiare una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investita prin lege."

17. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 12^1 - Bugetul C.N.V.M.
Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de catre C.N.V.M. si se verifica in executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern."

18. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Veniturile C.N.V.M. provin din:
a) o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare supuse reglementarii si/sau supravegherii C.N.V.M., suportata de catre cumparator, cu exceptia instrumentelor financiare derivate;
b) o cota lunara de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv;
c) o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;
d) o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;
e) tarife si cote pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate;
f) tarife si cote percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual;
g) tarife si cote percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane;
h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale;
i) donatii;
j) activitati de editura, publicitate, multiplicare;
k) orice alte surse legale.
(3) Cotele si tarifele prevazute la alin. (2) se stabilesc periodic prin regulament al C.N.V.M."

19. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se abroga.

20. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 13^1 - Valorificarea disponibilitatilor banesti
Disponibilitatile banesti ale C.N.V.M., in vederea fructificarii acestora, pot fi plasate, in conditiile existente pe piata si cu evitarea conflictului de interese, in instrumente purtatoare de dobanda la institutii de credit, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte instrumente cu grad de risc scazut."

21. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M., in conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia."

22. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 15 - Personalul C.N.V.M.
(1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prevederile art. 4 alin. (4) lit. c), d) si e) se aplica si salariatilor C.N.V.M.
(3) Personalul angajat poate fi detasat in conditiile legii la alte autoritati de reglementare din tara sau din strainatate, respectiv la entitati supravegheate. In timpul detasarii acestia raman angajati ai C.N.V.M. si semneaza un contract de confidentialitate cu entitatea la care au fost detasati.
(4) Personalul C.N.V.M. nu raspunde civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu bunacredinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de serviciu."

23. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 15^1 - Cheltuieli judiciare
Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva membrilor C.N.V.M. si a personalului acesteia se suporta de C.N.V.M., urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii."

24. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 16 - Raportul anual de activitate
In numele C.N.V.M., presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al C.N.V.M., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului."

25. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Actul individual prin care C.N.V.M. aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu."

Art. IV
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
Hotararea CSM 1216/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura
Regulament nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitatii burselor de marfuri
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
Legea 50/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington la 22 octombrie 2013. L
Hotarare nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
Ordin nr. 1642/2013 privind organizarea si functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeana
OUG 94/2013 pentru modificarea si completarea OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in
Legea 260/2013 pentru aprobarea OUG 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 260/2013
Hotarare nr. 881/2013 pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Hotarar
Hotarare nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar
Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
Legea 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Lege nr. 115/2013
Ordin nr. 493/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Sanatatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de
Drept international public. Volumul I. Editia 3
Miga-Besteliu Raluca

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: