DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale PermanentePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza exercitarea dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor.

Art. 2
In sensul prezentei legi termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) alegator - cetateanul roman cu drept de vot, avand domiciliul sau resedinta in strainatate, conform legii;
b) exercitarea dreptului de vot prin corespondenta - alternativa echivalenta la exercitarea dreptului de vot prin prezenta la sectia de votare, in care se utilizeaza serviciile postale.

Art. 3
(1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenta numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct si liber exprimat al votului, conform legii.
(2) Alegatorul isi poate exercita dreptul de vot prin corespondenta o singura data, la fiecare scrutin, sub sanctiunea legii penale.
(3) Alegatorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta, prevazute la art. 10 alin. (1), nu isi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin in cadrul sectiei de votare.
(4) Daca alegatorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondenta constata ca cererea nu fost inregistrata in Registrul electoral, poate transmite o alta cerere in termenul prevazut la art. 4 alin. (4).
(5) Alegatorul are obligatia, sub sanctiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea optiunii de vot exprimate prin corespondenta catre alte persoane fiind interzisa.
(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta este personala. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta in numele sau in locul altui alegator este interzisa, sub sanctiunea legii penale.
(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se face numai in baza liberului consimtamant al alegatorului.
(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta este gratuita, in conditiile legii.


Capitolul II - Inregistrarea alegatorilor care voteaza prin corespondenta


Art. 4
(1) Alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care doreste sa-si exercite dreptul de vot prin corespondenta la alegerile generale pentru Senat si Camera Deputatilor, trebuie sa se inscrie in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta, in baza unei cereri scrise, datate si semnate, depuse personal sau transmise prin posta catre misiunea diplomatica sau oficiul consular din statul de domiciliu sau resedinta, la care anexeaza o copie a pasaportului cu mentionarea statului de domiciliu, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, respectiv o copie a actului de identitate si o copie a documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, in cazul cetatenilor romani cu resedinta in strainatate.
(2) Modelul cererii prevazute la alin. (1) este stabilit prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) contine urmatoarele elemente obligatorii:
a) numele si prenumele, precum si numele anterior casatoriei;
b) codul numeric personal;
c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau resedinta, dupa caz;
d) codul postal al adresei de domiciliu sau resedinta, dupa caz;
e) adresa de e-mail;
f) data;
g) semnatura olografa a solicitantului.
(4) Perioada de inscriere in Registrul electoral a alegatorului cu optiunea pentru votul prin corespondenta la alegerile generale pentru Senat si Camera Deputatilor este cea prevazuta la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.
(5) Actele de identitate prevazute la alin. (1) trebuie sa fie valabile, conform legii.
(6) Inscrierea in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta nu este conditionata de inscrierea anterioara in Registrul electoral, prevazuta la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

Art. 5
(1) In cel mult 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4 alin. (4), misiunile diplomatice si oficiile consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigura verificarea datelor furnizate de catre alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate, conform art. 4 alin. (1), precum si inscrierea in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta.
(2) Verificarea datelor furnizate de catre alegator conform art. 4 se realizeaza prin compararea acestora cu datele existente deja in Registrul electoral.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), alegatorul are dreptul sa verifice on-line inscrierea sa in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta.
(4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplica in mod corespunzator.
(5) Inscrierea in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta este valabila numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat inscrierea.
(6) In cazul in care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) sunt eronate sau incomplete, alegatorul nu este inscris in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta.

Art. 6
(1) In termen de 48 de ore de la data expirarii termenului prevazut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorala Permanenta intocmeste si tipareste listele electorale pentru votul prin corespondenta, pe baza datelor si informatiilor din Registrul electoral.
Acestea cuprind alegatorii, ordonati alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votarii la adresa de domiciliu sau resedinta din strainatate.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta pune listele electorale din strainatate pentru votul prin corespondenta la dispozitia biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, in termen de 3 zile de la data constituirii acestuia.
(3) In termen de 24 de ore de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea Electorala Permanenta pune listele electorale pentru votul prin corespondenta la dispozitia Companiei Nationale „Posta Romana” - S.A..
(4) Alegatorul pentru care Compania Nationala „Posta Romana” - S.A. a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta dovada primirii documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta, prevazute de art. 10 alin. (1), nu va figura in listele electorale permanente intocmite pentru scrutinul respectiv.

Art. 7
Lista electorala pentru votul prin corespondenta cuprinde tipul scrutinului, numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, dupa caz, seria si numarul actului de identitate, codul postal al domiciliului sau al resedintei, precum si rubrici pentru data inregistrarii plicului exterior si data introducerii plicului interior in urna de vot care vor fi completate de catre biroul electoral pentru votul prin corespondenta competent, conform prezentei legi.


Capitolul III - Birourile electorale pentru votul prin corespondenta


Art. 8
(1) Constituirea si completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenta se realizeaza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015.
(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondenta au sediul in Romania si functioneaza pe langa si in subordinea biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii.
(3) Se infiinteaza cate un birou electoral pentru votul prin corespondenta pentru fiecare 10.000 de alegatori. In situatia in care in strainatate au optat sa voteze prin corespondenta mai putin de 10.000 de alegatori se infiinteaza un singur birou electoral pentru votul prin corespondenta.
(4) Birourile electorale pentru votul prin corespondenta sunt constituite, in cazul indeplinirii criteriilor prevazute de prezenta lege, cu 15 zile inaintea datei votarii.
(5) Arondarea alegatorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondenta se face in ordine alfabetica, cu asigurarea unei repartitii proportionale, de catre biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii.
(6) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor electorale pentru votul prin corespondenta, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestor birouri.
(7) Contestatiile se depun la biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii si se solutioneaza de acesta, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, in termen de cel mult doua zile de la data inregistrarii.

Art. 9
(1) Biroul electoral pentru votul prin corespondenta indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) asigura inregistrarea plicurilor exterioare transmise de catre alegatori;
b) asigura desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de catre alegatori si verificarea existentei documentelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b) si c);
c) asigura introducerea in urna de vot a plicurilor interioare, pana la sfarsitul zilei anterioare alegerilor;
d) asigura, in ziua votarii, dupa inchiderea urnelor, respectiv dupa ora 21.00, desigilarea plicurilor interioare, numararea voturilor si consemnarea rezultatelor votului prin corespondenta in procesele-verbale prevazute de prezenta lege;
e) inainteaza procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenta biroului electoral ierarhic superior;
f) solutioneaza, prin decizie, intampinarile referitoare la propria activitate;
g) indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit prezentei legi.
(2) Programul si sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondenta sunt aduse la cunostinta publica, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autoritatii Electorale Permanente si a Ministerului Afacerilor Externe.
(3) In ziua de joi, din saptamana in care este stabilita ziua votarii, biroul electoral pentru votul prin corespondenta isi desfasoara activitatea intre ora 07.00 si ora 24.00.


Capitolul IV - Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondenta


Sectiunea 1 - Confectionarea si transmiterea plicurilor exterioare catre alegatori


Art. 10
(1) Documentele necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta care sunt transmise alegatorului sunt urmatoarele:
a) un plic exterior prevazut cu elemente de siguranta care sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse plicul interior si certificatul de alegator;
b) un plic interior prevazut cu elemente de siguranta care sa asigure sigilarea acestuia, in care vor fi introduse optiunea sau optiunile de vot, dupa caz. Plicul interior va contine un autocolant cu mentiunea „VOTAT”, prevazut cu elemente de siguranta stabilite prin hotarare a Guvernului. Alegatorul lipeste autocolantul pe optiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondenta;
c) certificatul de alegator;
d) instructiuni privind exercitarea dreptului de vot, in care se indica si termenul in care alegatorul trebuie sa depuna in cutia postala sau la oficiul postal documentele prevazute la art. 14 alin. (5), astfel incat acestea sa fie livrate biroului electoral competent, in termenul prevazut de lege;
e) buletinul de vot prin corespondenta.
(2) Plicul exterior este autoadresat si este prevazut cu elemente de siguranta care sa asigure sigilarea acestuia.
(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele si prenumele alegatorului, adresa de corespondenta a alegatorului, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenta, conform prezentei legi, precum si un cod de bare care asigura identificarea unica a alegatorului.
(4) Confectionarea documentelor prevazute la alin. (1) si (2), precum si transmiterea tuturor documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta catre alegatori sunt asigurate de catre Compania Nationala „Posta Romana” - S.A., in conformitate cu prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Documentele necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta sunt introduse intr-un alt plic si transmise la adresa de domiciliu sau resedinta a alegatorului indicata in lista electorala pentru votul prin corespondenta, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Electorala Permanenta.
(6) Transmiterea documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta catre alegatori se poate realiza in sistem de viteza prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii.
(7) Confectionarea tuturor documentelor prevazute la alin. (1), precum si transmiterea acestora se desfasoara sub supravegherea biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii.

Art. 11
(1) Certificatul de alegator este un document prevazut cu elemente de siguranta, care atesta faptul ca persoana care il detine este cea care si-a exercitat dreptul de vot prin corespondenta.
(2) Certificatul de alegator cuprinde numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta din strainatate, dupa caz, seria si numarul actului de identitate, precum si declaratia pe proprie raspundere a alegatorului privind exercitarea in mod liber, direct si secret a dreptului de vot, datata si semnata olograf.
In continutul declaratiei se vor mentiona tipul si data scrutinului.
(3) Certificatul de alegator se semneaza olograf de catre alegator si poate fi utilizat o singura data, la scrutinul pentru care a fost emis.
(4) Alegatorul este obligat sa comunice de indata Autoritatii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) - c) si e), din motive neimputabile acestuia, precum si situatiile in care aceste documente nu i-au parvenit pana cel mai tarziu cu 20 de zile inaintea datei votarii.
(5) Alegatorul aflat in situatia de la alin. (4) isi va putea exercita dreptul de vot la sectia de votare, conform legii.

Art. 12
Compania Nationala „Posta Romana” - S.A. asigura trimiterea documentelor prevazute la art. 10 alin. (1) catre alegatori pana cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea datei alegerilor.

Sectiunea 2 - Votarea


Art. 13
Buletinele de vot prin corespondenta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea acelasi format cu buletinele de vot utilizate in cadrul sectiilor de votare organizate in strainatate si vor avea imprimat pe prima pagina mentiunea „Buletin de vot prin corespondenta”. Imprimarea buletinelor de vot prin corespondenta este asigurata prin grija prefectului municipiului Bucuresti, de catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, in termen de 3 zile de data stabilirii machetelor buletinelor de vot.

Art. 14
(1) Alegatorul introduce buletinul de vot ce contine optiunea sa de vot in plicul interior, pe care il sigileaza.
(2) Alegatorul completeaza, dateaza si semneaza olograf certificatul de alegator.
(3) Alegatorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) si certificatul de alegator completat conform alin. (2) in plicul exterior, pe care il sigileaza.
(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu postal sau in orice cutie postala. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de catre alegator la orice operator de curierat pe cheltuiala sa.
(5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp inaintea datei votarii, pentru a asigura livrarea acestora pana cu 3 zile inaintea datei votarii, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenta.
(6) Compania Nationala „Posta Romana” - S.A. asigura predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe baza de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondenta.
(7) Plicurile exterioare sigilate livrate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5) sunt anulate fara a mai fi desigilate.

Art. 15
(1) Birourile electorale pentru votul prin corespondenta asigura verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare si inregistrarea primirii acestora.
(2) Dupa inregistrarea plicurilor exterioare, presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, loctiitorul sau membrul desemnat de catre presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta verifica starea sigiliului plicului exterior.
(3) In cazul in care plicul exterior este desigilat sau deteriorat in asemenea masura incat este de natura sa afecteze integritatea votului prin corespondenta, biroul electoral pentru votul prin corespondenta anuleaza prin decizie plicul exterior, acesta nemaifacand obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegator si extragere a plicului interior si introducerea acestuia in urna de vot.
(4) Plicurile exterioare sigilate, inregistrate conform alin. (1), sunt desigilate de catre biroul electoral pentru votul prin corespondenta, care va proceda la verificarea certificatelor de alegator si la verificarea integritatii plicurilor interioare si a sigiliilor acestora.
(5) Plicurile exterioare care nu contin certificatul de alegator sunt anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondenta.
(6) Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator in cazul in care plicul interior este desigilat sau deteriorat in asemenea masura incat este de natura sa afecteze integritatea votului prin corespondenta.
(7) Certificatele de alegator se grupeaza pe pachete, separat de celelalte materiale.
(8) Plicurile interioare sigilate sunt introduse in urne de vot, care sunt sigilate la sfarsitul fiecarei zile de activitate si desigilate, daca este cazul, la inceputul fiecarei zile de activitate.
(9) Urnele de vot sunt pastrate de catre biroul electoral pentru votul prin corespondenta in conditii de siguranta si sub paza asigurata de catre personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.


Capitolul V - Numararea voturilor si consemnarea rezultatelor votarii


Art. 16
(1) In ziua votarii dupa ora 21.00, biroul electoral pentru votul prin corespondenta desigileaza urnele de vot una cate una si desigileaza plicurile interioare.
(2) Situatiile in care in plicul interior nu se gaseste niciun buletin de vot sunt consemnate in procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votarii.
(3) Optiunile de vot sunt grupate pe tipuri de buletine de vot, pe candidati si liste de candidati, dupa caz.
(4) In cazul in care in acelasi plic interior au fost introduse doua sau mai multe buletine de vot, acestea sunt declarate nule de catre biroul electoral pentru votul prin corespondenta.

Art. 17
(1) La incheierea operatiunilor prevazute la art. 16, biroul electoral pentru votul prin corespondenta consemneaza rezultatul votului prin corespondenta intr-un proces-verbal, pentru fiecare tip de scrutin, incheiat in doua exemplare originale, care va cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor arondati;
b) numarul total al plicurilor exterioare primite de la alegatori, din care:
b1) numarul total al plicurilor exterioare valabile;
b2) numarul total al plicurilor exterioare nule;
c) numarul total al plicurilor interioare, din care:
c1) numarul plicurilor interioare valabile;
c2) numarul plicurilor interioare nule;
d) numarul total al voturilor, din care:
d1) numarul voturilor valabil exprimate;
d2) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare candidat sau lista de candidati;
f) numarul voturilor contestate;
g) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral ierarhic superior.
(2) Procesul-verbal semnat de presedinte, de loctiitorul acestuia, precum si de membrii biroului electoral pentru votul prin corespondenta, purtand stampila de control a acestuia, se va inainta biroului electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, in cel mult 24 de ore de la data votarii.
(3) Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii asigura centralizarea datelor prevazute la alin. (1) si includerea acestora in procesele-verbale privind consemnarea si centralizarea rezultatelor votarii, pe care le intocmesc conform prevederilor legale aplicabile. (4) Biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii preda Biroului Electoral Central un exemplar original al proceselor-verbale prevazute la alin. (2) in cel mult 24 de ore de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2). (5) Procesele-verbale prevazute la alin. (1) sunt publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, in cel mult 24 de ore de la data primirii acestora conform alin. (4).

Art. 18
(1) In timpul operatiunilor de deschidere a plicurilor exterioare si a plicurilor interioare, precum si in ceea ce priveste numararea voturilor se pot face intampinari de catre persoanele care asista la aceste operatiuni, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea, precum si de catre candidatii independenti.
(2) Intampinarile se solutioneaza pe loc, prin decizie, de catre biroul electoral pentru votul prin corespondenta.
(3) Intampinarile se depun la presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta. Acestea se formuleaza in scris in doua exemplare, din care unul, semnat si stampilat de presedinte, ramane la contestator.
(4) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale dintre acestea, precum si candidatii independenti pot formula contestatii privind deciziile prevazute la alin. (2), precum si alte operatiuni efectuate de biroul electoral pentru votul prin corespondenta.
(5) Contestatiile prevazute la alin. (4) se depun la biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii si se solutioneaza de acesta, prin decizie definitiva, in termen de cel mult doua zile de la data inregistrarii.

Art. 19
La toate operatiunile efectuate de catre biroul pentru votul prin corespondenta pot asista, in afara personalului tehnic auxiliar al acestora si persoanele acreditate conform legii.

Art. 20
(1) Plicurile exterioare, certificatele de alegator, plicurile interioare si buletinele de vot valabile, nule si contestate sunt predate, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului ierarhic superior de catre presedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenta, urmand a fi arhivate conform prevederilor legale.
(2) Cererile de inregistrare a alegatorilor in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta sunt pastrate conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 21
(1) Cheltuielile privind votul prin corespondenta se suporta de la bugetul de stat, conform legii.
(2) Guvernul asigura sediile si dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondenta.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta si Ministerul Afacerilor Externe organizeaza si deruleaza campanii de informare a cetatenilor romani cu drept de vot cu domiciliul sau resedinta in strainatate, privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondenta.
(4) Pe perioada cat functioneaza birourile electorale pentru votul prin corespondenta, membrii acestora si personalul tehnic auxiliar se considera detasati si primesc o indemnizatie pentru activitatea efectuata, stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente.
(5) Pentru indemnizatiile prevazute la alin. (4) se retine, se datoreaza si se vireaza numai impozitul pe venit, potrivit legii.

Art. 22
(1) Modelele, dimensiunile si conditiile de confectionare a documentelor prevazute la art. 10 sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili, prin hotarare, urmatoarele:
a) ordonatorul de credite cu care Compania Nationala „Posta Romana” - S.A. va incheia contractul privind confectionarea documentelor necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta si a serviciilor postale aferente procesului electoral;
b) tipurile de servicii si produse postale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta;
c) tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenta;
d) modalitatea de plata a serviciilor ce vor face obiectul contractului prevazut la lit. a), conform tarifelor postale in vigoare aferente fiecarui tip de serviciu si produs.
(3) Compania Nationala „Posta Romana” - S.A. va proceda la achizitionarea serviciilor si produselor necesare indeplinirii obligatiilor care ii revin potrivit prezentei legi, prin derogare de la prevederile legislatiei privind achizitiile publice.
(4) Termenul de elaborare si adoptare a actelor normative prevazute la art. 4 alin. (2) si art. 21 alin. (4) este de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 23
Prezenta lege se completeaza cu prevederile Legii nr. 208/2015.

Art. 24
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 33, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) In plus fata de datele mentionate la alin. (1), pentru fiecare alegator cu domiciliul in Romania care si-a stabilit resedinta in strainatate se poate inscrie adresa de resedinta din strainatate, optiunea pentru votul prin corespondenta si codul postal al adresei de resedinta din strainatate.
(5) In plus fata de datele mentionate la alin. (1), pentru fiecare alegator cu domiciliul in strainatate care si-a stabilit resedinta in alta tara se poate inscrie adresa de resedinta din strainatate, optiunea pentru votul prin corespondenta si codul postal al adresei de domiciliu sau al adresei de resedinta din strainatate.”

2. La articolul 49, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Listele electorale permanente din strainatate se intocmesc si se tiparesc de catre Autoritatea Electorala Permanenta si se transmit biroului electoral pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 23 alin. (6).”

3. La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
„(1^1) Listele de candidati si candidaturile independente pentru Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii se depun la biroul electoral pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, pana cel mai tarziu cu 60 de zile inaintea datei alegerilor.
(1^2) Listele de candidati propuse de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru toate circumscriptiile electorale, conform art. 54 alin. (4), se depun la Biroul Electoral Central, pana cel mai tarziu cu 60 de zile inaintea datei alegerilor.”

4. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 60
(1) La data expirarii termenelor de depunere a candidaturilor, la care se adauga termenele prevazute la art. 59 alin. (1), (2), (7) si (8), dupa caz, birourile electorale de circumscriptie si Biroul Electoral Central incheie cate un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor.”

5. La articolul 84 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii, persoana care si-a pierdut drepturile electorale si persoana care a optat sa voteze prin corespondenta;”

6. La articolul 95, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
„(2^1) Procesele-verbale intocmite de biroul electoral de circumscriptie pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii cuprind, pe langa elementele prevazute la alin. (2), urmatoarele date:
a) numarul total al alegatorilor, potrivit listelor electorale pentru votul prin corespondenta;
b) numarul total al alegatorilor care au votat prin corespondenta, inscrisi in listele electorale pentru votul prin corespondenta;
c) numarul plicurilor exterioare expediate;
d) numarul plicurilor exterioare sau interioare anulate.”

7. La articolul 96 alineatul (1), literele a), b), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale pentru votul prin corespondenta;
b) numarul total al alegatorilor care au votat, inscrisi in listele electorale, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale pentru votul prin corespondenta;
........
f) numarul buletinelor de vot primite de sectiile de votare si numarul plicurilor exterioare expediate catre alegatori;
g) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate, precum si numarul plicurilor exterioare sau interioare anulate;”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.