DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 23 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Mormintele si operele comemorative de razboi proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile si sunt monumente de for public. Acestea pot fi date in administrarea institutiilor publice, pot fi concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor."

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale constructiilor ori lucrarilor, realizate din fonduri proprii, aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse in opere comemorative de razboi, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de razboi romanesti din tara si strainatate. Transferul bunurilor pe teritoriul Romaniei se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite.
(4) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure protejarea si punerea in valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea lor."


3. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Infiintarea si protejarea mormintelor si a operelor comemorative de razboi romanesti de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac in conformitate cu prevederile acordurilor internationale bilaterale in domeniul comemorativ, precum si ale protocoalelor incheiate in baza acestor acorduri."

4. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Toate mormintele si operele comemorative de razboi vor avea asigurata o zona de protectie. In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii."

5. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) sunt lucrari de interes public national pentru care nu se datoreaza taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire."

6. La articolul 26, litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) organizeaza manifestari stiintifice si sesiuni de comunicari, editeaza si distribuie publicatii si produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor;"

7. La articolul 26, dupa litera y) se introduc sase noi litere, literele y^1) – y^6), cu urmatorul cuprins:
"y^1) avizeaza regulamentele de constructie din zonele de protectie a mormintelor si operelor comemorative de razboi;
y^2) publica Lista mormintelor si operelor comemorative de razboi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si o actualizeaza ori de cate ori apar modificari;
y^3) executa controlul la morminte si opere comemorative de razboi privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise, precum si controlul santierelor avand drept obiect mormintele si operele comemorative de razboi, indiferent de regimul de proprietate, de natura operatiunilor si de sursa de finantare;
y^4) constata contraventii si aplica sanctiuni, prin imputernicitii sai, si ia masurile de sesizare a organelor de cercetare penala, in cazul infractiunilor;
y^5) sustine, in conditiile legii, programe si proiecte de revitalizare si punere in valoare a mormintelor/operelor comemorative de razboi, hotaraste strategii si cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de mormintele si operele comemorative de razboi;
y^6) editeaza, finanteaza si publica, anual, Buletinul informativ al Oficiului National pentru Cultul Eroilor, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport si in mediul virtual;"

8. La articolul 36, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) cuprind, in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, elaboreaza, actualizeaza, si aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism care contin morminte si opere comemorative de razboi."

9. La articolul 37, dupa litera b) se introduc trei noi litere, literele c)-e), cu urmatorul cuprins:
"c) iau masurile legale, atunci cand constata incalcari ale regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi;
d) transmit anual, Oficiului National pentru Cultul Eroilor, date despre starea de conservare a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale a acestora;
e) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a mormintelor si operelor comemorative de razboi si aproba planurile urbanistice zonale numai pe baza si in conditiile avizului Oficiului National pentru Cultul Eroilor."

10. La articolul 38, dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu urmatorul cuprins:
"i) sa asigure integritatea si protectia mormintelor si operelor comemorative de razboi pe care le detine/administreaza, sa ia masuri pentru aparare impotriva incendiilor, sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, reparatii curente si de intretinere a acestora;
j) sa comunice Oficiului National pentru Cultul Eroilor orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, dupa caz, asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi pe care le detin;
k) sa notifice viitorul proprietar, chirias sau concesionar despre regimul juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi pe care le detin, precum si obligatia privind folosinta mormintelor si operelor comemorative de razboi."

11. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Constituie contraventie la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei depunerea la Mormantul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decat flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevazuti la art. 2-4.
(2) Constituie contraventie la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormantul Ostasului Necunoscut fara aprobarea Guvernului Romaniei.
(3) Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, urmatoarele fapte:
a) desfasurarea, in zonele de protectie a mormintelor si operelor comemorative de razboi, a manifestarilor care, prin poluarea sonora sau vizuala pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morti, precum si asupra sentimentelor rudelor venite sa se reculeaga;
b) neprecizarea, in certificatul de urbanism, a necesitatii obtinerii avizului Oficiului National pentru Cultul Eroilor pentru lucrarile propuse la mormintele si operele comemorative de razboi sau in zonele de protectie a acestora.
(4) Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, urmatoarele fapte:
a) organizarea de activitati comemorative la Mormantul Ostasului Necunoscut cu ocazia Zilei Nationale, Zilei Eroilor si Zilei Armatei, inainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fara autorizarile prevazute de lege;
b) interzicerea dreptului de vizitare sau de fotografiere a mormintelor si operelor comemorative de razboi de catre proprietarii sau titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora.
(5) Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei si obligarea la suportarea cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala, urmatoarele fapte:
a) inhumarea persoanelor decedate, altele decat cele prevazute la art. 2-4, in spatiile destinate mormintelor de razboi sau in zona de protectie a acestora;
b) construirea si amplasarea de noi monumente comemorative, placi, cenotafuri, cruci sau orice constructie ridicata pe spatiul destinat mormintelor de razboi sau in zona de protectie a acestora fara avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
(6) Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, urmatoarele fapte:
a) stramutarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile legale;
b) construirea, modificarea, restaurarea sau orice interventie asupra operelor comemorative de razboi fara aprobarile si avizele prevazute de prezenta lege;
c) neindeplinirea atributiilor legate de executarea lucrarilor de ingrijire, conservare si punere in valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi, de indata ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum si impiedicarea executarii lor;
d) reamenajarea mormintelor si operelor comemorative de razboi prin efectuarea neautorizata de inscriptii, inscrisuri, desene sau orice alte actiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a infatisarii operelor comemorative de razboi. Plata cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala se suporta de catre cei vinovati;
e) introducerea animalelor, pentru pascut sau adapost, in cimitirele de razboi;
f) eliberarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare ale mormintelor si operelor comemorative de razboi sau eliberarea autorizatiilor pentru lucrari in zonele de protectie ale mormintelor si operelor comemorative de razboi fara avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor."

12. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor pentru contraventiile savarsite pe intreg teritoriul national de catre persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, sau de catre primar si imputernicitii acestuia, pentru contraventiile savarsite pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale de catre persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decat cele din aparatul propriu de lucru."

13. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
Contraventiilor prevazute la art. 48 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

14. La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept si preia traditiile istorice ale Societatii 'Mormintele Eroilor Cazuti in Razboi», unica institutie de stat din Romania cu atributii in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi, care a functionat in perioada 1919-1948, in subordinea Ministerului Apararii Nationale."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.