DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 280/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania. Lege nr. 288/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 30 decembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 17 alineatul (1), partea introductiva a literei h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a carui valabilitate va fi prelungita periodic de Oficiul Roman pentru Imigrari. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente eliberarii sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de plata acestei taxe. In lipsa unor documente care sa certifice identitatea solicitantului, in documentul temporar de identitate va fi mentionata identitatea declarata. Un astfel de document nu se va elibera:".

2. La articolul 17 alineatul (1), litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) dreptul de a primi acces la piata fortei de munca in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani, dupa expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, daca solicitantul de azil se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;".

3. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru a beneficia de drepturile prevazute la alin. (1) lit. m)p), Oficiul Roman pentru Imigrari poate atribui solicitantului de azil, la cerere, un cod numeric personal care se inscrie in documentul temporar de identitate."

4. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "a) sa ramana pe teritoriul Romaniei si sa obtina permis de sedere si document de calatorie pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protectie i se atribuie un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere si in documentul de calatorie pentru trecerea frontierei de stat;".

5. La articolul 20, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Permisele de sedere prevazute la alin. (1) lit. a) se elibereaza pentru o perioada de 3 ani in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioada de un an, persoanelor carora li s-a acordat protectie subsidiara. Dupa expirare, se va elibera un nou permis de sedere cu aceeasi valabilitate."

6. La articolul 20, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)(9), cu urmatorul cuprins:
"(7) In cazul beneficiarilor unei forme de protectie carora li se aplica prevederile art. 6 alin. (3), permisul de sedere nu va fi eliberat sau valabilitatea acestuia va inceta.
(8) Documentele de calatorie prevazute la alin. (1) lit. a) se elibereaza, la cerere, beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare pentru o perioada de 2 ani, fara posibilitatea prelungirii valabilitatii. Dupa expirare, se va elibera un nou document de calatorie cu aceeasi valabilitate.
(9) Beneficiarilor statutului de refugiat si ai protectiei subsidiare aflati in strainatate, care nu mai poseda documente de calatorie valabile, li se vor elibera de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, cu avizul Oficiului Roman pentru Imigrari, titluri de calatorie numai pentru revenirea in tara. Valabilitatea titlului de calatorie este de cel mult 30 de zile si inceteaza de drept la data intrarii titularului pe teritoriul Romaniei. Forma si continutul titlului de calatorie se stabilesc prin hotarare a Guvernului Romaniei."

7. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Beneficiarul unei forme de protectie, posesor al unui permis de sedere sau, dupa caz, al unui document de calatorie este obligat:
a) sa depuna personal, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii permisului de sedere sau a documentului de calatorie, toate actele necesare in vederea eliberarii de noi documente;
b) sa declare furtul documentului de calatorie, in termen de 48 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie din tara sau, dupa caz, de pe teritoriul statului in care s-a produs evenimentul, solicitand eliberarea unei adeverinte care sa ateste declararea evenimentului respectiv;
c) sa declare pierderea documentului de calatorie, in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiata unitate de politie sau la autoritatea care l-a eliberat, iar in strainatate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei;
d) sa declare distrugerea sau deteriorarea documentului de calatorie la autoritatea competenta, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou document;
e) sa declare furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii, la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari, caz in care i se va elibera un nou permis de sedere cu aceeasi valabilitate.
(4) In cazul minorilor, obligatiile prevazute la alin. (3) revin parintilor sau reprezentantului legal, cu exceptia celor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, care pot depune personal actele pentru eliberarea permisului de sedere sau, dupa caz, a documentului de calatorie, cu acordul parintilor ori al reprezentantului legal."

8. La articolul 71, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care functionarul prevazut la art. 48 alin. (2) apreciaza ca a fost facuta dovada legaturii de rudenie de catre beneficiarul formei de protectie sau, dupa caz, a incheierii casatoriei anterior intrarii pe teritoriul Romaniei, va solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Romaniei acordarea vizei de scurta sedere pentru membrii de familie prevazuti la alin. (1), care detin documente de calatorie valabile."

9. La articolul 71, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Pentru membrii de familie prevazuti la ALIn. (1) care nu detin documente de calatorie valabile, sunt in imposibilitatea de a le obtine si se afla in afara tarii de Origine, la solicitarea functionarului prevazut la art. 48 alin. (2), misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei elibereaza Titluri de calatorie dintre cele prevazute la art. 20 alin. (9) si acorda viza de scurta sedere in vederea intrarii in tara. Valabilitatea titlului de calatorie este de cel mult 30 de zile si inceteaza de drept la data intrarii titularului pe teritoriul Romaniei."

Art. II
Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
18 useri online

Useri autentificati: