DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 1 noiembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale si domeniul de aplicare


Sectiunea 1 - Scop si definitii


Art. 1
Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, in cazul in care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sau.

Art. 2
Prezenta lege nu se aplica activitatilor de cercetare si dezvoltare sau testarii de noi produse si procese.

Art. 3
Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) substanta orice element chimic si compusii acestuia, cu exceptia urmatoarelor:

a1) substante radioactive orice substanta care contine unul sau mai multi radionuclizi cu un nivel de concentratie sau activitate care nu poate fi neglijata din punctul de vedere al radioprotectiei;
a2) microorganisme modificate genetic, astfel cum sunt definite la art.2 pct.17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008;
a3) organisme modificate genetic, astfel cum sunt definite la art. 2 alin.(1) pct.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009;
b) poluare introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia;
c) instalatie o unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare;
d) emisie evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;
e) valori-limita de emisie (VLE) masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

f) standardul de calitate a mediului totalitatea cerintelor care trebuie respectate la un moment dat de catre mediu ca un intreg sau de catre o componenta a acestuia, in conditiile stabilite de legislatia Uniunii Europene;
g) autorizatie actul administrativ emis de autoritatile competente de mediu, care permite unei instalatii, unei instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei instalatii de coincinerare a deseurilor sa functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care sa garanteze ca instalatia respecta prevederile prezentei legi, respectiv:
g1) autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr.1;
g2) autorizatia de mediu pentru activitatile prevazute in anexele nr. 6-8;
h) reguli general obligatorii valori-limita de emisie sau alte conditii, cel putin la nivel de sector, adoptate pentru a fi utilizate in mod direct la stabilirea conditiilor de autorizare;
i) modificare substantiala o modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului;
j) cele mai bune tehnici disponibile, denumite in continuare BAT stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau:
j1) tehnicile se refera la tehnologia utilizata si la modul in care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, exploatata, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si, dupa caz, remedierea amplasamentului;
j2) tehnici disponibile acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice si tehnice viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile, indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu realizate ori utilizate la nivel national, cu conditia ca acestea sa fie accesibile operatorului in conditii acceptabile;
j3) cele mai bune tehnici cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau;
k) document de referinta BAT, denumit in continuare BREF un document rezultat in urma schimbului de informatii organizat de Comisia Europeana, elaborat pentru anumite activitati, care descrie, in special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor si consumului, tehnicile luate in considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum si concluziile BAT si orice tehnici emergente, acordand o atentie speciala criteriilor prevazute in anexa nr. 3;
1) concluzii BAT un document care contine parti ale unui document de referinta BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informatii pentru evaluarea aplicabilitatii lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociata, nivelurile de consum asociate si, dupa caz, masurile relevante de remediere a amplasamentului;
m) niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, denumite in continuare BATAELs nivelurile de emisie obtinute in conditii normale de functionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise in concluziile BAT, si exprimate ca o medie pentru o anumita perioada de timp, in conditii de referinta prestabilite;
n) tehnica emergenta o tehnica noua pentru o activitate industriala care, in situatia in care s-ar dezvolta la scara comerciala, ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de protectie a mediului, fie cel putin acelasi nivel de protectie a mediului si economii de costuri mai mari decat cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile existente;
?) operator orice persoana fizica sau juridica, care exploateaza ori detine controlul total sau partial asupra instalatiei ori a instalatiei de ardere sau a instalatiei de incinerare a deseurilor ori a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau, asa cum este prevazut in legislatia nationala, careia i s-a delegat puterea economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;
p) public orice persoana fizica sau juridica, indiferent de forma de constituire a acesteia;
q) public interesat publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes in luarea unei decizii privind emiterea sau actualizarea unei autorizatii ori a conditiilor unei autorizatii; in acceptiunea acestei definitii, organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si care indeplinesc conditiile cerute de legislatia nationala sunt considerate public interesat;
r) substante periculoase substante sau amestecuri in sensul prevederilor art.3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
s) raport privind situatia de referinta informatii privind starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante;
sh) apa subterana astfel cum este definita la pct. 8 din anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) sol stratul superior al scoartei terestre, situat intre roca de baza si suprafata; solul este compus din particule minerale, materie organica, apa, aer si organisme vii;
tz) inspectie de mediu totalitatea actiunilor, inclusiv vizite la fata locului, monitorizarea emisiilor si verificarea rapoartelor interne si a documentelor de monitorizare, verificarea automonitorizarilor, controlul tehnicilor utilizate si al conformarii instalatiei din punct de vedere al gestionarii aspectelor de mediu, intreprinse de autoritatile competente sau in numele acestora, cu scopul de a verifica si promova conformarea instalatiilor cu conditiile de autorizare si, acolo unde este cazul, de a monitoriza impactul acestor instalatii asupra mediului;
u) combustibil orice material combustibil solid, lichid sau gazos;
v) instalatie de ardere orice echipament tehnic in care combustibilii sunt oxidati pentru a se folosi energia termica astfel generata;
w) cos o structura care contine unul sau mai multe canale ce asigura evacuarea gazelor reziduale in atmosfera;
x) ore de functionare timpul, exprimat in ore, in care o instalatie de ardere, in totalitatea sa sau partial, functioneaza si evacueaza emisii in aer, cu exceptia perioadelor de pornire si de oprire, asa cum sunt prevazute in Decizia 2012/249/UE de punere in aplicare a Comisiei din 7 mai 2012 privind stabilirea perioadelor de pornire si de oprire in sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale;
y) rata de desulfurare raportul dintre cantitatea de sulf care nu este emisa in aer de catre o instalatie de ardere intr-o anumita perioada de timp si cantitatea de sulf continuta in combustibilul solid utilizat in instalatia de ardere, in aceeasi perioada de timp;
z) combustibil solid indigen un combustibil solid natural utilizat intr-o instalatie de ardere special proiectata pentru combustibilul respectiv si care este extras pe plan local;
aa) combustibil determinant combustibilul utilizat in cadrul unei instalatii de ardere cu combustibil multiplu, care utilizeaza pentru consum propriu reziduurile de distilare si de conversie de la rafinarea titeiului brut, independent sau impreuna cu alti combustibili, si care are cea mai mare valoare-limita de emisie asa cum este prevazut in anexa nr. 5 partea 1 sau, in cazul mai multor combustibili cu aceeasi valoare-limita de emisie, combustibilul cu putere termica cea mai mare;
bb) biomasa oricare dintre urmatoarele:
bb1) produsele de natura vegetala provenite din agricultura sau activitati forestiere, care pot fi folosite drept combustibil in scopul recuperarii continutului lor energetic;
bb2) urmatoarele deseuri:
bb2.1) deseuri vegetale din agricultura si activitati forestiere;
bb2.2) deseuri vegetale din industria alimentara, in situatia in care se valorifica energia termica generata;
bb2.3) deseuri vegetale fibroase provenite din procesul de producere a celulozei primare si a hartiei din celuloza, in cazul in care sunt coincinerate la locul de productie si energia termica generata este valorificata;
bb2.4) deseuri de pluta;
bb2.5) deseuri lemnoase, cu exceptia celor care pot contine compusi organici halogenati sau metale grele, ca rezultat al tratarii cu conservanti a lemnului sau al acoperirii si care includ, in special, deseurile lemnoase provenind din constructii si demolari;
cc) instalatie de ardere cu combustibil multiplu orice instalatie de ardere in care pot fi arse simultan sau alternativ doua sau mai multe tipuri de combustibil;
dd) turbina cu gaz orice mecanism rotativ care transforma energia termica in lucru mecanic, constand, in principal, dintr-un compresor, un dispozitiv termic in care combustibilul este oxidat pentru a incalzi fluidul de lucru si o turbina;
ee) motor cu gaz un motor cu ardere interna, care functioneaza conform ciclului Otto si utilizeaza, pentru arderea combustibilului, aprinderea cu scanteie sau, in cazul motoarelor cu combustibil dual, aprinderea prin compresie;
ff) motor diesel un motor cu ardere interna, care functioneaza conform ciclului Diesel si care, pentru arderea combustibilului, utilizeaza aprinderea prin compresie;
gg) sistem izolat mic orice retea cu un consum mai mic de 3.000 GWh energie electrica in anul 1996, in care mai putin de 5% din consumul anual se obtine prin interconectarea cu alte retele;
hh) deseu orice deseu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
ii) deseu periculos orice deseu periculos, astfel cum este definit la pct.11 din anexa nr.1 la Legea nr. 211/2011;
ii) deseuri municipale in amestec deseurile menajere, precum si deseuri provenind din activitati comerciale, industriale si administrative care, prin natura si compozitia lor, sunt similare deseurilor menajere, cu exceptia fractiunilor prevazute la pozitia 20.01 din anexa la Decizia 2000/532/CE de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul articolului 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, care sunt colectate separat la sursa si cu exceptia altor deseuri prevazute la pozitia 20.02 din anexa respectiva;
jj) instalatie de incinerare a deseurilor orice echipament sau unitate tehnica stationara sau mobila destinata tratarii termice a deseurilor, cu sau fara recuperarea caldurii generate, prin incinerare prin oxidare, precum si prin orice alt procedeu de tratare termica, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasma, cu conditia ca substantele rezultate in urma tratarii sa fie incinerate ulterior;
kk) instalatie de coincinerare a deseurilor orice unitate tehnica stationara sau mobila al carei scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale si care utilizeaza deseuri drept combustibil uzual sau suplimentar ori in care deseurile sunt tratate termic in vederea eliminarii lor prin incinerare prin oxidare, precum si prin alte procedee de
tratare termica, cum ar fi piroliza si gazeificarea sau procesul cu plasma, in masura in care substantele care rezulta in urma tratarii sunt incinerate ulterior;
ll) capacitate nominala suma capacitatilor de incinerare ale cuptoarelor care compun o instalatie de incinerare a deseurilor sau o instalatie de coincinerare a deseurilor, asa cum este specificata de constructor si confirmata de operator, luandu-se in considerare puterea calorica a deseurilor, exprimata sub forma cantitatii de deseuri incinerate intr-o ora;
mm) dioxine si furani toate dibenzo-p-dioxinele si dibenzofuranii policlorurati, enumerati in anexa nr. 6 partea a 2-a;
nn) compus organic orice compus care contine cel putin elementul carbon si unul sau mai multe dintre urmatoare elemente: hidrogen, halogeni, oxigen, sulf, fosfor, siliciu sau azot, cu exceptia oxizilor de carbon, a carbonatilor si a bicarbonatilor anorganici;
oo) compus organic volatil orice compus organic, precum si fractiunea de creozot, care la temperatura de 293,15 ? are o presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzatoare in conditii particulare de utilizare;
pp) solvent organic orice compus organic volatil folosit pentru una dintre urmatoarele utilizari:
pp1) separat sau in combinatie cu alti agenti, si fara a suferi modificari chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deseuri;
pp2) ca agent de curatare, pentru a dizolva impuritati;
pp3) ca dizolvant;
pp4) ca mediu de dispersie;
pp5) drept corector de vascozitate;
pp6) drept corector de tensiune superficiala;
pp7) ca plastifiant;
pp8) drept conservant;
qq) material de acoperire astfel cum este definit la art. 2 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
rr) pasari de curte astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Directiva 90/539/CEE a Consiliului privind condiiile de sanatate animala care reglementeaza comertul intracomunitar si importurile din tari terte de pasari de curte si de oua pentru incubatie, cu modificarile ulterioare.

Sectiunea 2 - Obligatii si responsabilitati


Art. 4
(1) Este interzisa operarea fara autorizatie integrata de mediu/autorizatie de mediu a oricarei instalatii sau instalatii de ardere, instalatii de incinerare a deseurilor sau instalatii de coincinerare.
(2) Autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu se emite pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor exploatate de catre acelasi operator pe acelasi amplasament.
(3) In situatia in care o autorizatie integrata de mediu/autorizatie de mediu vizeaza doua sau mai multe instalatii, aceasta prevede conditii care sa asigure ca fiecare instalatie indeplineste cerintele prezentei legi.

Art. 5
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu emite o autorizatie integrata de mediu/autorizatie de mediu numai in situatia in care instalatia indeplineste cerintele prezentei legi, fara a aduce atingere altor cerinte ale legislatiei nationale sau a Uniunii Europene.
(2) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu asigura masurile necesare pentru ca procedurile si conditiile de emitere a autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu sa fie pe deplin coordonate in cazul in care sunt implicate mai multe autoritati sau, in situatia in care se acorda mai mult de o autorizatie, pentru a se garanta o abordare integrata eficienta de catre toate autoritatile competente implicate in aceasta procedura.
(3) In cazul unei instalatii noi sau al unei modificari substantiale a acesteia, cand se aplica prevederile art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu se analizeaza si se utilizeaza toate informatiile relevante sau toate concluziile obtinute in temeiul art. 7, art. 11 alin. (1), (2), (4), art. 12 alin. (1), (2), (4), art. 13 alin. (1), art. 15-17, art. 21 din respectiva hotarare a Guvernului, precum si informatiile obtinute potrivit prevederilor art. 7 alin. (23) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu include, dupa caz, cerinte pentru anumite categorii de instalatii, de instalatii de ardere, de instalatii de incinerare a deseurilor sau de instalatii de coincinerare a deseurilor, in cadrul unor reguli general obligatorii, fara a aduce atingere obligatiei de a detine o autorizatie.
(2) In cazul adoptarii unor reguli general obligatorii, autorizatia integrata de mediu trebuie sa includa o trimitere la acestea.

Art. 7
In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
b) sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
c) sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatile competente prevazute la lit.a), pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

Art. 8
(1) Operatorul are obligatia sa respecte conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu.
(2) In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:
a) informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu;
b) ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu impune operatorului sa ia orice masuri suplimentare pe care aceasta le considera necesare in vederea restabilirii conformitatii.
(4) Operatorul are obligatia sa intrerupa operarea instalatiei, a instalatiei de ardere, a instalatiei de incinerare a deseurilor, a instalatiei de coincinerare a deseurilor sau a unor parti relevante ale acestora, in cazul in care incalcarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea umana sau risca sa aiba un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la restabilirea conformarii, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) si alin. (3).

Art. 9
(1) Autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu stabileste valori-limita de emisie pentru emisiile directe de gaze cu efect de sera rezultate din activitatile aflate sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in cazul in care este necesara evitarea producerii unei poluari semnificative la nivel local.
(2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1), autorizatiile integrate de mediu/autorizatiile de mediu nu includ cerinte referitoare la utilizarea eficienta a energiei pentru unitati de ardere sau orice alte unitati care emit dioxid de carbon pe amplasament.
(3) In situatia in care este necesar, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu revizuieste autorizatia integrata de mediu/autorizatia de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Pentru instalatiile excluse temporar din schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera nu se aplica prevederile alin. (1)-(3).


Capitolul II - Dispozitii aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr.1


Art. 10
Prezentul capitol se aplica activitatilor prevazute in anexa nr. 1 si care ating, dupa caz, pragurile de capacitate stabilite in anexa respectiva.

Sectiunea 1 - Obligatiile de baza ale operatorului


Art. 11
Operatorul ia masurile necesare astfel incat exploatarea instalatiei sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:
a) sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;
b) se aplica cele mai bune tehnici disponibile;
c) nu se genereaza nicio poluare semnificativa;
d) se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, ale Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, ale Ordinului ministrului mediului si gospodarii apelor nr. 1.364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor;
e) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotararii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.364/2006, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;
f) se utilizeaza eficient energia;
g) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
h) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare, potrivit prevederilor art. 22.

Sectiunea 2 - Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu


Art. 12
(1) Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu contine urmatoarele:
a) descrierea instalatiei si a activitatilor desfasurate;
b) prezentarea materiilor prime si auxiliare, a altor substante, a tipului de energie utilizata sau generata de instalatie;
c) descrierea surselor de emisie din instalatie;
d) descrierea caracteristicilor amplasamentului instalatiei;
e) raportul privind situatia de referinta, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2), daca este cazul;
f) indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;
g) descrierea tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, in situatia in care prevenirea nu este posibila, reducerea emisiilor din instalatie;
h) masuri pentru prevenirea generarii deseurilor, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea si valorificarea deseurilor generate ca urmare a functionarii instalatiei;
i) descrierea masurilor planificate pentru respectarea principiilor generale care reglementeaza obligatiile de baza ale operatorului, potrivit prevederilor art. 11;
j) descrierea masurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu;
k) descrierea pe scurt a principalelor alternative la tehnologia, tehnicile si masurile propuse, prezentate de solicitant.
(2) Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu trebuie sa cuprinda si rezumatul netehnic al detaliilor prevazute la alin. (1).
(3) Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu contine, dupa caz, informatiile furnizate potrivit cerintelor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 445/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau un raport de securitate elaborat conform Hotararii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte informatii furnizate ca raspuns la alte cerinte legale si care corespund uneia dintre prevederile alin. (1).

Art. 13
Pana la adoptarea prin decizii ale Comisiei Europene a concluziilor BAT, se aplica concluziile din documentele de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile existente, adoptate inainte de 6 ianuarie 2011, drept concluzii BAT, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 15 alin. (3) si (4).

Sectiunea 3 - Conditiile pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu


Art. 14
(1) Autorizatia integrata de mediu contine toate masurile necesare pentru asigurarea respectarii prevederilor art. 11 si art. 18. Aceste masuri includ cel putin urmatoarele:
a) valorile-limita de emisie, in special pentru substantele poluante prevazute in anexa nr. 2, precum si pentru alte substante poluante care pot fi emise din instalatia in cauza in cantitati semnificative, luandu-se in considerare natura lor, precum si potentialul de transfer al poluarii dintr-un mediu in altul;
b) cerintele adecvate pentru protectia solului si a apelor subterane, precum si masurile privind monitorizarea si managementul deseurilor generate de instalatie;
c) cerinte adecvate de monitorizare a emisiilor, cu specificarea urmatoarelor aspecte:
c1) metodologia de masurare, frecventa si procedura de evaluare;
c2) rezultatele monitorizarii emisiilor sunt disponibile pentru aceeai perioada de timp si pentru aceleai conditii de referinta ca si cele corespunzatoare nivelurilor de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile, in cazul in care se aplica prevederile art. 15 alin. (3) lit. b);
d) obligatia de a furniza autoritatii competente cu regularitate si cel putin o data pe an:
d1) informatii pe baza rezultatelor monitorizarii emisiilor prevazute la lit.c) si alte date necesare care permit autoritatii competente sa verifice conformitatea cu conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu;
d2) in cazul aplicarii prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b), un sumar al rezultatelor monitorizarii emisiilor, care sa permita comparatia cu nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile;
e) cerinte adecvate pentru mentinerea si supravegherea periodica a masurilor luate pentru prevenirea emisiilor in sol si in apele subterane potrivit prevederilor lit.b) si cerinte adecvate de monitorizare periodica a solului si a apelor subterane cu privire la substantele periculoase relevante care se pot gasi pe amplasament, si tinand seama de posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane de pe amplasamentul instalatiei;
f) masuri referitoare la alte conditii de functionare decat cele normale, in scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, in urmatoarele situatii:
f1) operatiuni de pornire si oprire;
f2) pierderi din instalatii;
f3) functionare necorespunzatoare;
f4) intrerupere temporara a functionarii;
f5) incetare definitiva a functionarii;
g) conditii privind reducerea poluarii la mare distanta sau transfrontaliera;
h) conditii privind evaluarea conformarii cu valorile-limita de emisie sau o trimitere la cerintele aplicabile specificate in alt document in legatura cu instalatia autorizata.
(2) Daca este cazul, in sensul alin. (1) lit. a), valorile-limita de emisie pot fi suplimentate sau inlocuite cu parametri ori cu masuri tehnice echivalente care sa asigure un nivel echivalent de protectie a mediului.
(3) Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile stau la baza stabilirii conditiilor din autorizatia integrata de mediu.
(4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste, dupa caz, conditii de autorizare mai stricte decat cele rezultate din utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt descrise in concluziile BAT, fara a aduce atingere prevederilor art. 18.
(5) In cazul in care autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste conditiile de autorizare pe baza uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile care nu este descrisa in niciuna dintre concluziile BAT relevante, aceasta se asigura ca sunt respectate urmatoarele:
a) tehnica respectiva este stabilita cu respectarea criteriilor prevazute in anexa nr. 3;
b) se respecta cerintele prevazute la art. 15.
(6) In cazul in care concluziile BAT prevazute la alin. (5) nu includ nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu impune masuri pentru ca tehnica prevazuta la alin. (5) lit. a) sa asigure un nivel de protectie a mediului echivalent cu cel asigurat de cele mai bune tehnici disponibile prevazute in concluziile BAT.
(7) In cazul in care o activitate sau un tip de proces de productie desfasurat in interiorul unei instalatii nu este prevazut de niciuna dintre concluziile BAT sau, in situatia in care aceste concluzii nu iau in considerare toate efectele potentiale ale activitatii sau ale procesului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, dupa consultarea prealabila cu operatorul, stabileste conditiile de autorizare pe baza celor mai bune tehnici disponibile identificate pentru activitatile sau pentru procesele in cauza, potrivit criteriilor prevazute in anexa nr.3.
(8) Pentru instalatiile prevazute la pct. 6.6 din anexa nr. 1, prevederile alin. (1)-(7) se aplica cu condiia asigurarii bunastarii animalelor.

Sectiunea 4 - Valori-limita de emisie, parametri si masuri tehnice echivalente


Art. 15
(1) Valorile-limita de emisie pentru substantele poluante se stabilesc in punctul in care emisia paraseste instalatia, neluandu-se in considerare nicio diluare care intervine inainte de acest punct, iar in ceea ce priveste evacuarile indirecte in apa se ia in considerare, dupa caz, efectul unei statii de epurare a apelor uzate, cu conditia asigurarii unui nivel echivalent de protectie a mediului in intregul sau, astfel incat sa nu se determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului.
(2) Stabilirea valorilor-limita de emisie, a parametrilor si a masurilor tehnice echivalente prevazute la art. 14 alin. (1) si (2) se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a aduce atingere prevederilor art. 18 si fara a impune folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste valori-limita de emisie care asigura ca, in conditii normale de functionare, emisiile nu depasesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt prevazute in deciziile privind concluziile BAT, prin una dintre urmatoarele alternative:
a) stabilirea unor valori-limita de emisie care nu depasesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile; aceste valori-limita de emisie se exprima pentru aceleai perioade sau pentru perioade mai scurte de timp, precum si in aceleasi conditii de referinta ca si nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile;
b) stabilirea unor valori-limita de emisie diferite de cele prevazute la lit.a) in ceea ce priveste valorile, perioadele de timp si conditiile de referinta.
(4) In cazul in care se aplica prevederile alin. (3) lit. b), autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu evalueaza rezultatele monitorizarii emisiilor cel putin o data pe an, pentru a se asigura ca emisiile evacuate in conditii normale de functionare nu au depasit nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4) si fara a aduce atingere prevederilor art. 18, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste, in cazuri specifice, valori-limita de emisie mai putin stricte.
(6) Exceptia prevazuta la alin. (5) se aplica numai in situatiile in care se demonstreaza ca respectarea valorilor-limita de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile prevazute in concluziile BAT presupune costuri disproportionat de mari in comparatie cu beneficiile pentru mediu in situatia data, luand in considerare urmatoarele:
a) amplasarea geografica ori conditiile locale de mediu ale instalatiei; sau
b) caracteristicile tehnice ale instalatiei in cauza.
(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu prezinta intr-o anexa a acestei autorizatii motivele aplicarii alin. (6), incluzand rezultatul evaluarii si justificarea conditiilor impuse.
(8) Valorile-limita de emisie stabilite potrivit prevederilor alin. (6) nu depasesc valorile-limita de emisie stabilite in anexele la prezenta lege, in mod corespunzator, astfel autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu se asigura ca nu se produce nicio poluare semnificativa si se atinge un nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau.
(9) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reevalueaza aplicarea prevederilor alin. (5), (6) si (8) ori de cate ori reexamineaza conditiile din autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor art. 21.
(10) Dupa caz, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu acorda derogari temporare de la cerintele prevazute la alin. (2)-(4) si de la art. 11 lit. a) si b) pentru testarea si utilizarea unor tehnici emergente, pentru o perioada totala de cel mult 9 luni cu conditia ca, la expirarea perioadei prevazute, tehnica respectiva sa fie intrerupta sau emisiile generate de activitatea in cauza sa respecte cel putin nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile.

Sectiunea 5 - Cerinte de monitorizare


Art. 16
(1) Cerintele de monitorizare din autorizatia integrata de mediu prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c) se bazeaza, dupa caz, pe concluziile privind monitorizarea descrise in concluziile BAT.
(2) Frecventa monitorizarii periodice prevazute la art. 14 alin. (1) lit. e) se stabileste de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, in autorizatia integrata de mediu pentru fiecare instalatie sau prin reguli general obligatorii.
(3) Autorizatia integrata de mediu prevede ca, cel putin o data la 5 ani, sa se realizeze o monitorizare pentru apele subterane si, cel putin o data la 10 ani, pentru sol, cu exceptia cazului in care aceasta monitorizare se bazeaza pe o evaluare sistematica a riscului de contaminare.

Sectiunea 6 - Reguli general obligatorii pe categorii de activitati prevazute in anexa nr. 1, standarde de calitate a mediului, evolutia celor mai bune tehnici disponibile


Art. 17
(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste, dupa caz, reguli general obligatorii pe categorii de activitati, asigurand o abordare integrata si un nivel ridicat de protectie a mediului, echivalent celui care poate fi atins prin stabilirea, in autorizatia integrata de mediu, a unor conditii individuale corespunzatoare fiecarei instalatii.
(2) In scopul asigurarii conformarii cu prevederile art. 14 si 15, regulile general obligatorii pe categorii de activitati se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a recomanda utilizarea unei tehnici sau a unei tehnologii specifice.
(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului actualizeaza regulile general obligatorii pe categorii de activitati, luand in considerare evolutia celor mai bune tehnici disponibile si pentru a asigura conformitatea cu prevederile art. 21.
(4) Prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se stabilesc reguli general obligatorii pe categorii de activitati, care se elaboreaza cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3).
(5) Regulile general obligatorii se adopta pentru categoriile de activitati relevante, in termen de un an de la data publicarii deciziilor BAT in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 18
In situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu impune, in autorizatia integrata de mediu, masuri suplimentare, fara a afecta alte masuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.

Art. 19
Autoritatile competente pentru protectia mediului cu responsabilitati in domeniul prevazut de prezenta lege, astfel cum sunt prevazute la art. 70, au obligatia sa urmareasca si sa se informeze cu privire la evolutia celor mai bune tehnici disponibile si la publicarea oricaror concluzii noi sau actualizate privind cele mai bune tehnici disponibile si pun la dispozitia publicului interesat informatii cu privire la acestea.

Sectiunea 7 - Modificari aduse instalatiilor de catre operatori


Art. 20
(1) Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste datele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. f).
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu actualizeaza, dupa caz, autorizatia integrata de mediu sau conditiile prevazute in aceasta.
(3) Nicio modificare substantiala planificata a unei instalatii nu se poate realiza fara obtinerea prealabila a actelor de reglementare corespunzatoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificari.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), documentatia de solicitare a autorizatiei integrate de mediu si autorizatia integrata de mediu emisa se refera la acele parti ale instalatiei si acele aspecte prevazute la art. 12 care pot fi afectate de modificare.
(5) Orice modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii este considerata substantiala in situatia in care o astfel de modificare sau extindere conduce la atingerea pragurilor de capacitate prevazute in anexa nr. 1.

Sectiunea 8 - Reexaminarea si actualizarea conditiilor de autorizare de catre autoritatea competenta


Art. 21
(1) In scopul conformarii cu prevederile prezentei legi, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate conditiile din autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) si, acolo unde este necesar, le actualizeaza.
(2) La cererea autoritatii competente, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.
(3) La reexaminarea conditiilor de autorizare, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu utilizeaza toate informatiile obtinute in urma monitorizarii sau a inspectiilor instalatiei.
(4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu ia masurile necesare pentru ca, in termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activitatii principale a unei instalatii, sa asigure ca:
a) toate conditiile din autorizatia integrata de mediu pentru instalatia respectiva sunt reexaminate si, daca este necesar, actualizate, in vederea asigurarii conformarii cu prevederile prezentei legi, in special cu prevederile art. 15 alin. (3) si (4), dupa caz;
b) instalatia este conforma cu noile conditii de autorizare.
(5) In procesul de reexaminare a autorizatiei integrate de mediu se iau in considerare toate concluziile BAT, noi sau actualizate, aplicabile instalatiei, publicate dupa data acordarii autorizatiei integrate de mediu sau dupa data ultimei reexaminari a acesteia.
(6) In cazul in care pentru o instalatie nu sunt elaborate concluziile BAT, conditiile de autorizare sunt reexaminate si, daca este necesar, actualizate, acolo unde evolutia celor mai bune tehnici disponibile permite reducerea considerabila a emisiilor.
(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:
a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;
b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;
c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;
d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.
(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

Sectiunea 9 - Inchiderea amplasamentului


Art. 22
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste, in autorizatia integrata de mediu, conditii pentru a asigura respectarea prevederilor alin. (6) si (8) la incetarea definitiva a activitatii, fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, Hotararii Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, precum si a prevederilor legislatiei relevante la nivelul Uniunii Europene din domeniul protectiei solului.
(2) In situatia in care, in desfasurarea activitatii, se utilizeaza, se produc sau se emit substante periculoase relevante si luand in considerare posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei, operatorul intocmeste si prezinta autoritatii competente pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu un raport privind situatia de referinta, inainte de punerea in functiune a instalatiei sau inainte de prima actualizare a autorizatiei realizate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Raportul privind situatia de referinta contine informatiile necesare pentru stabilirea starii de contaminare a solului si a apelor subterane, astfel incat sa se poata face o comparatie cuantificata cu starea acestora, la data incetarii definitive a activitatii prevazute la alin. (6).
(4) Raportul privind situatia de referinta contine cel putin urmatoarele:
a) informatii privind utilizarea actuala a amplasamentului si informatii privind utilizarile anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile;
b) informatiile existente privind rezultatele determinarilor realizate in ceea ce priveste solul si apele subterane care reflecta starea acestora la data elaborarii raportului privind situatia de referinta, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinari noi ale solului si apelor subterane, luand in considerare posibilitatea contaminarii solului si a apelor subterane cu acele substante periculoase care urmeaza sa fie utilizate, produse ori emise de instalatia in cauza.
(5) In situatia in care informatiile rezultate in temeiul altor prevederi ale legislatiei nationale sau a Uniunii Europene indeplinesc cerintele prevazute la alin. (2)-(4), informatiile respective pot fi incluse sau anexate la raportul privind situatia de referinta.
(6) La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta mentionat la alin. (2), operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul privind situatia de referinta. In acest scop, se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri.
(7) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (6), la data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, inainte de prima actualizare a autorizatiei, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi si tinand seama de conditiile amplasamentului instalatiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.
(8) In cazul in care operatorul nu se afla, la momentul autorizarii, sub incidenta prevederilor legale care sa il oblige sa intocmeasca raportul privind situatia de referinta conform alin. (2)-(5), la data incetarii definitive a activitatilor, acesta ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate, sa nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului si a apelor subterane ca rezultat al activitatilor autorizate si tinand seama de conditiile amplasamentului instalatiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d).

Sectiunea 10 - Inspectii de mediu


Art. 23
(1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu atributii de inspectie si control, in colaborare cu specialisti din domeniul sanatatii, elaboreaza un sistem de inspectii de mediu pentru instalatiile in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1, care sa vizeze examinarea tuturor efectelor relevante produse asupra mediului si asupra sanatatii umane, care se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate.
(2) Operatorii instalatiilor care desfasoara activitatile prevazute in anexa nr.1 acorda autoritatilor competente, cu atributii de inspectie si control, intreaga asistenta necesara pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezenta lege.
(3) Toate instalatiile trebuie sa faca obiectul unui plan de inspectii de mediu la nivel national, regional sau local; acest plan este revizuit si, acolo unde este cazul, se actualizeaza periodic.
(4) Fiecare plan de inspectii de mediu include urmatoarele elemente:
a) o evaluare generala a aspectelor de mediu care trebuie luate in considerare;
b) zona geografica acoperita de planul de inspectii;
c) un registru al instalatiilor prevazute in planul de inspectie;
d) procedurile pentru elaborarea programelor pentru inspectii de mediu de rutina, potrivit prevederilor alin. (5);
e) procedurile aplicabile altor inspectii decat cele de rutina, potrivit prevederilor alin. (9);
f) dispozitii privind cooperarea intre diverse autoritati responsabile de efectuarea inspectiilor, daca este cazul.
(5) Pe baza planului de inspectii, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati de inspectie si control intocmeste sistematic programe pentru inspectii de mediu de rutina, inclusiv frecventa vizitelor la fata locului pentru diversele tipuri de instalatii.
(6) Intervalul de timp dintre doua vizite la fata locului se stabileste pe baza unei evaluari sistematice a riscurilor pentru mediu asociate instalatiilor in cauza si nu depaseste:
a) un an, pentru instalatiile care prezinta riscuri majore;
b) 3 ani, pentru instalatiile care prezinta riscuri minore.
(7) In situatia in care, in urma unei inspectii, s-a constatat nerespectarea conditiilor din autorizatia integrata de mediu, se efectueaza o vizita suplimentara la fata locului, in termen de 6 luni de la data respectivei inspectii.
(8) Evaluarea sistematica a riscurilor pentru mediu se realizeaza cel putin pe baza urmatoarelor criterii:
a) impactul potential si impactul concret al instalatiilor in cauza asupra sanatatii umane si asupra mediului, tinand seama de nivelurile si de tipurile de emisii, de sensibilitatea mediului la nivel local si de riscul de accidente;
b) istoricul conformarii cu conditiile din autorizatia integrata de mediu;
c) inregistrarea operatorului la sistemul Uniunii Europene de management de mediu si audit, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.
(9) Inspectiile de mediu care nu sunt de rutina se desfasoara pentru a investiga, in cel mai scurt timp posibil si, daca este cazul, inainte de acordarea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizatii integrate de mediu, plangeri intemeiate, accidente semnificative, incidente si situatii grave de neconformare in ceea ce priveste mediul.
(10) Dupa fiecare vizita la fata locului, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati de inspectie si control intocmeste un raport de inspectie in care sunt prezentate constatarile relevante cu privire la conformarea instalatiei cu conditiile din autorizatia integrata de mediu si concluziile privind orice actiuni ulterioare, acolo unde este necesar.
(11) Raportul de inspectie prevazut la alin. (10) este notificat operatorului in cauza, in termen de doua luni de la data efectuarii vizitei la fata locului.
(12) In termen de 4 luni de la efectuarea vizitei la fata locului, autoritatea competenta pune la dispozitia publicului raportul prevazut la alin. (10), potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare.
(13) Fara a aduce atingere art. 8 alin. (2), autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati de inspectie si control stabileste intervale de timp rezonabile pentru realizarea masurilor prevazute in raportul de inspectie elaborat conform alin. (10), pe care operatorul este obligat sa le respecte.

Sectiunea 11 - Accesul la informatie si participarea publicului la procedura de autorizare si accesul la justitie


Art. 24
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu asigura cadrul necesar pentru participarea din timp si in mod efectiv a publicului interesat, la urmatoarele proceduri:
a) emiterea autorizatiilor integrate de mediu pentru instalatii noi;
b) emiterea unei autorizatii integrate de mediu pentru orice modificare substantiala;
c) emiterea sau actualizarea unei autorizatii integrate de mediu pentru o instalatie in cazul careia s-a propus aplicarea art. 15 alin. (5)-(9);
d) actualizarea unei autorizatii integrate de mediu sau a conditiilor de autorizare pentru o instalatie, potrivit prevederilor art. 21 alin. (7) lit. a).
(2) Participarea publicului prevazuta la alin. (1) se realizeaza potrivit prevederilor anexei nr.4, in conditiile legii.
(3) Dupa luarea unei decizii privind emiterea, reexaminarea sau actualizarea unei autorizatii integrate de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii:
a) continutul deciziei si o copie a autorizatiei integrate de mediu, precum si orice actualizari ulterioare;
b) motivele pe care se intemeiaza decizia;
c) rezultatele consultarilor organizate inainte de luarea deciziei si o explicatie a modului in care acestea au fost luate in considerare in luarea deciziei respective;
d) lista cu titlurile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile relevante pentru instalatia sau activitatea in cauza;
e) metoda utilizata pentru determinarea conditiilor de autorizare prevazute la art.14;
f) valorile-limita de emisie, comparativ cu cele prevazute de concluziile BAT si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;
g) in situatia in care s-a acordat o derogare potrivit prevederilor art. 15 alin. (5)-(9), motivele specifice ale acordarii acesteia pe baza criteriilor prevazute la art. 15 alin. (6) si conditiile impuse.
(4) Informatiile prevazute la alin. (3) lit. a), b) si g) se pun la dispozitia publicului, inclusiv prin intermediul internetului.
(5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu pune la dispozitia publicului urmatoarele:
a) informatii relevante cu privire la masurile luate de catre operator la incetarea definitiva a activitatilor potrivit prevederilor art. 22, inclusiv prin intermediul internetului;
b) rezultatele referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevazut in conditiile din autorizatia integrata de mediu si detinute de autoritatea competenta.
(6) Accesul publicului la informatie, prevazut la alin. (1)-(5), se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei incidente in vigoare.

Art. 25
(1) Orice persoana care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau se considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevazute de prezenta lege, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si fara a aduce atingere altor prevederi legale.
(2) Prevederile alin. (1) nu exclud caile de atac prealabile in fata unei autoritati administrative, printr-o procedura gratuita, rapida, echitabila si corecta.
(3) Deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei integrate de mediu/autorizatiei de mediu cuprind prevederi referitoare la caile de atac administrative si judiciare.

Art. 26
(1) In situatia in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului detine informatii potrivit carora functionarea unei instalatii pentru care a fost depusa solicitarea de acordare a autorizatiei conform art. 4 sau art.20 alin.(3) si (4) poate determina efecte negative semnificative asupra mediului din alt stat membru, aceasta informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului din statul posibil a fi afectat cu privire la acest subiect.
(2) In situatia in care informatiile prevazute la alin. (1) sunt solicitate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului a statului posibil a fi afectat, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite, in conditiile legii, orice informatie solicitata, in situatia in care este disponibila.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate sau puse la dispozitia publicului statului posibil a fi afectat, potrivit prevederilor anexei nr.4, in acelasi timp in care acestea sunt puse la dispozitia propriului public.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt utilizate in cadrul consultarilor bilaterale dintre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si autoritatile competente din celelalte state membre, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta.
(5) In contextul relatiilor bilaterale, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului trebuie sa se asigure ca, in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), solicitarile de emitere sau de actualizare a autorizatiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile publicului statului membru posibil a fi afectat, pentru o perioada suficienta de timp, astfel incat sa ii permita exercitarea dreptului de a transmite observatii/comentarii inainte de luarea deciziei.
(6) Rezultatele oricaror consultari derulate potrivit prevederilor alin. (1)-(5) sunt luate in considerare de catre autoritatea competenta responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu la luarea unei decizii cu privire la solicitarea de autorizare.
(7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are obligatia de a informa statul membru ori statele membre care au fost consultate potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (1)-(5) cu privire la decizia adoptata referitoare la solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si ii/le transmite informatiile prevazute la art. 24 alin. (3).
(8) In situatia de stat afectat sau posibil a fi afectat, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pune la dispozitia propriului public interesat, fara a aduce atingere prevederilor legislatiei incidente in vigoare, informatiile primite in cadrul relatiilor bilaterale.

Sectiunea 12 - Tehnici emergente


Art. 27
Autoritatile cu responsabilitati in promovarea si implementarea prezentei legi stabilesc, acolo unde este necesar, programe privind dezvoltarea si aplicarea tehnicilor emergente, in special a acelor tehnici emergente identificate in documentele de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile.


Capitolul III - Dispozitii speciale pentru instalatiile de ardere


Sectiunea 1 - Domeniul de aplicare


Art. 28
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica instalatiilor de ardere a caror putere termica nominala totala este mai mare sau egala cu 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat, respectiv solid, lichid sau gazos.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica urmatoarelor instalatii de ardere:
a) instalatii in care produsele de ardere sunt utilizate pentru incalzirea directa, uscarea sau orice alt tratament aplicat obiectelor sau materialelor;
b) instalatii postardere proiectate pentru purificarea gazelor reziduale prin ardere si care nu sunt exploatate ca instalatii de ardere independente;
c) instalatii de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitica;
d) instalatii pentru conversia hidrogenului sulfurat in sulf;
e) reactoare folosite in industria chimica;
f) cuptoare de preincalzire a cocsului;
g) caupere;
h) orice echipament tehnic care se foloseste la propulsia unui vehicul, a unei nave sau aeronave;
i) turbine cu gaz si motoare cu gaz folosite pe platforme maritime;
j) instalatii care utilizeaza drept combustibil orice deseuri solide sau lichide, cu exceptia deseurilor mentionate la art. 3 lit. bb) pct. bb2).

Sectiunea 2 - Reguli de agregare


Art. 29
(1) In cazul in care gazele reziduale de la doua sau mai multe instalatii de ardere sunt evacuate printr-un cos comun, ansamblul format de aceste instalatii se considera o singura instalatie de ardere iar, pentru calcularea puterii termice nominale totale, capacitatile acestora se insumeaza.
(2) In situatia in care doua sau mai multe instalatii de ardere, care au fost autorizate pentru prima data la 1 iulie 1987 sau dupa aceasta data ori ai caror operatori au depus o solicitare completa de autorizare la data respectiva sau ulterior, sunt amplasate astfel incat, avand in vedere factorii de ordin tehnic si economic, gazele reziduale produse de acestea pot fi, in acceptiunea autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, evacuate printr-un cos comun, ansamblul format de aceste instalatii se considera o singura instalatie de ardere, iar capacitatile acestora se insumeaza pentru calcularea puterii termice nominale totale.
(3) Pentru calcularea puterii termice nominale totale a unei combinatii de instalatii de ardere mentionate la alin. (1) si (2), instalatiile de ardere individuale cu o putere termica nominala mai mica de 15 MW nu sunt luate in considerare.

Sectiunea 3 - Valori-limita de emisie


Art. 30
(1) Gazele reziduale de la instalatiile de ardere sunt evacuate in mod controlat, prin intermediul unui cos care contine unul sau mai multe canale.
(2) Inaltimea cosului este calculata luand in considerare conditiile de evacuare a gazelor reziduale, astfel incat sa se protejeze sanatatea umana si mediul.
(3) Autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile care au in componenta lor instalatii de ardere autorizate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sau ai caror operatori au depus o solicitare completa de autorizare inainte de aceasta data, cu conditia ca astfel de instalatii sa fie puse in functiune cel tarziu la data de 7 ianuarie 2014, includ conditii care sa asigure ca emisiile in aer provenite de la aceste instalatii nu depasesc valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea 1.
(4) Autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile care contin instalatii de ardere care au beneficiat de derogarea prevazuta la art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, si care se afla in functiune dupa 1 ianuarie 2016, includ conditii care sa asigure ca emisiile in aer provenind de la aceste instalatii nu depasesc valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea a 2-a.
(5) Autorizatiile integrate de mediu emise instalatiilor care contin instalatii de ardere ce nu intra sub incidenta prevederilor alin. (3) prevad conditii prin care sa se asigure ca emisiile in aer provenind de la aceste instalatii nu depasesc valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea a 2-a.
(6) Valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea 1 si a 2-a, precum si ratele minime de desulfurare prevazute in partea a 5-a, se aplica emisiilor evacuate prin fiecare cos comun, in functie de puterea termica nominala totala a intregii instalatii de ardere.
(7) Pentru situatiile in care anexa nr. 5 prevede ca valorile-limita de emisie se aplica pentru parti ale instalatiei de ardere care au un numar limitat de ore de functionare, aceste valori-limita de emisie se stabilesc considerand puterea termica nominala totala a intregii instalatii de ardere.
(8) La propunerea autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului suspenda, in conditii justificate, pe o durata de maximum 6 luni, obligatia respectarii valorilor-limita de emisie pentru dioxid de sulf, prevazute la alin. (3)-(5), atunci cand aceste valori-limita de emisie nu pot fi respectate la instalatiile mari de ardere care folosesc in mod normal combustibil cu continut redus de sulf, in situatia intreruperii aprovizionarii cu un astfel de combustibil ca urmare a unei crize considerabile.
(9) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza imediat Comisia Europeana cu privire la o astfel de derogare acordata potrivit prevederilor alin. (8).
(10) La propunerea autoritatii competente pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiilor integrate de mediu, ca urmare a solicitarii justificate a operatorului, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului acorda o derogare de la obligatia respectarii valorilor-limita la emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevazute la alin. (3)-(5), in situatia in care o instalatie de ardere care foloseste numai combustibil gazos trebuie sa recurga, in mod exceptional, la utilizarea altor combustibili din cauza unei intreruperi neasteptate a aprovizionarii cu gaz si, prin urmare, ar trebui sa fie dotata cu un sistem de purificare a gazelor reziduale.
(11) Perioada pentru care se acorda o astfel de derogare nu depaseste 10 zile, cu exceptia cazului in care exista o necesitate imperioasa de a mentine alimentarea cu energie.
(12) Operatorul informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu, cu privire la fiecare caz specific prevazut la alin. (10).
(13) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza imediat Comisia Europeana cu privire la orice derogare acordata potrivit prevederilor alin. (10).
(14) In cazul extinderii unei instalatii de ardere, valorile-limita de emisie, prevazute in anexa nr. 5 partea a 2-a, se aplica partii extinse a instalatiei afectate de modificare si este stabilita in functie de puterea termica nominala totala a intregii instalatii de ardere.
(15) In cazul in care modificarea unei instalatii de ardere poate avea consecinte asupra mediului si care afecteaza o parte a instalatiei cu o putere termica nominala de cel putin 50 MW, valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea a 2-a se aplica acelei parti a instalatiei care a fost modificata, in functie de puterea termica nominala totala a intregii instalatii de ardere.
(16) Valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partile 1 si a 2-a nu se aplica urmatoarelor instalatii de ardere:
a) motoare diesel;
b) cazane de recuperare din cadrul instalatiilor de fabricare a celulozei.

Sectiunea 4 - Rata de desulfurare


Art. 31
(1) La solicitarea justificata a operatorului si la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau al autoritatii publice centrale pentru administratie publica, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului aproba aplicarea ratelor minime de desulfurare prevazute in anexa nr. 5 partea a 5-a, in conformitate cu prevederile partii a 6-a a aceleiasi anexe, astfel:
a) in locul valorilor-limita de emisie pentru dioxidul de sulf, in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza combustibil solid indigen si care, din cauza caracteristicilor acestui combustibil, nu pot respecta acele valori-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3)-(5);
b) in locul valorilor Cprocedeu pentru dioxid de sulf in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza combustibil solid indigen, care coincinereaza deseuri si care nu pot respecta valorile-limita de emisie prevazute la pct. 3.1 sau 3.2 din anexa nr. 6 partea a 4-a, din cauza caracteristicilor acestui combustibil indigen, caz in care valoarea Cdeseuri prevazuta in anexa nr. 6 partea a 4-a pct. 1 este egala cu 0 mg/Nm3.
(2) Pentru aprobarea aplicarii ratei minime de desulfurare prevazute la alin. (1) lit. a), este necesar ca operatorul sa elaboreze un raport tehnic justificativ care sa fie avizat de autoritatea publica centrala din domeniul economiei si/sau de autoritatea publica centrala pentru administratie publica, inainte de a fi inaintat autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Sectiunea 5 - Planul national de tranzitie


Art. 32
(1) Pentru perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza si implementeaza un plan national de tranzitie, pentru instalatiile care au fost autorizate inainte de 27 noiembrie 2002 sau ai caror operatori au prezentat o solicitare completa de autorizare inainte de aceasta data, cu conditia ca instalatia sa fi intrat in functiune cel tarziu la data de 27 noiembrie 2003. Planul national de tranzitie este elaborat potrivit prevederilor prezentului capitol, in baza solicitarii justificate a operatorilor, si este aprobat prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul economiei, al autoritatii publice centrale pentru administratie publica si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
(2) Pentru fiecare instalatie de ardere inclusa in planul national de tranzitie, acesta precizeaza emisiile pentru cel putin unul dintre urmatorii poluanti: oxizi de azot, dioxid de sulf si pulberi.
(3) Pentru turbinele cu gaz, planul national de tranzitie precizeaza numai emisiile de oxizi de azot.
(4) Planul national de tranzitie nu include niciuna dintre urmatoarele instalatii de ardere:
a) cele carora li se aplica prevederile art. 33 alin. (1);
b) cele din cadrul rafinariilor care utilizeaza independent sau impreuna cu alti combustibili, pentru consum propriu, gaze cu putere calorica redusa, rezultate din gazeificarea reziduurilor de rafinare sau a reziduurilor de distilare si conversie de la rafinarea titeiului brut;
c) cele carora li se aplica prevederile art. 35;
d) cele carora li s-a acordat o derogare privind functionarea a 20.000 de ore in perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2015, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 440/2010.
(5) Instalatiile de ardere incluse in planul national de tranzitie sunt exceptate de la respectarea valorilor-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3) pentru poluantii care fac obiectul acestui plan sau, dupa caz, a ratelor de desulfurare prevazute la art. 31.
(6) Pe perioada derularii planului national de tranzitie se mentin valorile-limita de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, prevazute in autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile de ardere, stabilite in temeiul reglementarilor incidente in vigoare la data emiterii acestora.
(7) Instalatiile de ardere cu o putere termica nominala totala mai mare de 500 MW care utilizeaza combustibili solizi, carora li s-a acordat prima autorizatie dupa 1 iulie 1987, respecta valorile-limita de emisie pentru oxizi de azot prevazute in anexa nr. 5 partea 1.
(8) Pentru fiecare poluant, planul national de tranzitie stabileste un plafon reprezentat de totalul maxim anual al emisiilor provenite de la toate instalatiile de ardere incluse in acest plan, luand in considerare, pentru fiecare dintre acestea, urmatoarele:
a) puterea termica nominala totala la data de 31 decembrie 2010;
b) numarul anual efectiv de ore de functionare;
c) consumul anual de combustibil.
(9) Pentru toate instalatiile de ardere incluse in planul national de tranzitie se calculeaza o medie a emisiilor pentru perioada 1 ianuarie 2001-31 decembrie 2010.
(10) Plafonul national pentru anul 2016 este calculat pe baza valorilor-limita de emisie relevante prevazute in anexele nr. 3-7 la Hotararea Guvernului nr. 440/2010 sau, dupa caz, pe baza ratelor de desulfurare prevazute in anexa nr. 3 la hotararea mentionata.
(11) In cazul turbinelor cu gaz, pentru calculul plafoanelor se utilizeaza valorile-limita de emisie pentru oxizi de azot prevazute in sectiunea ? din anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 440/2010.
(12) Plafoanele pentru anii 2019 si 2020 se calculeaza pe baza valorilor-limita de emisie relevante prevazute in anexa nr. 5 partea 1 sau, dupa caz, pe baza ratelor de desulfurare relevante prevazute in anexa nr. 5 partea a 5-a.
(13) Plafoanele pentru anii 2017 si 2018 se stabilesc astfel incat sa se asigure o scadere liniara a acestor plafoane intre anii 2016 si 2019.
(14) In situatia in care o instalatie inclusa in planul national de tranzitie isi inceteaza activitatea sau nu se mai incadreaza in domeniul de aplicare a prevederilor prezentului capitol, este interzisa o crestere a emisiilor anuale totale, prin redistribuire la celelalte instalatii care fac, in continuare, obiectul planului national de tranzitie.
(15) Planul national de tranzitie contine masuri privind monitorizarea si raportarea, respectand normele prevazute la art. 41 alin. (2), precum si masurile prevazute pentru fiecare instalatie, in ceea ce priveste asigurarea respectarii la termenele stabilite a valorilor-limita de emisie aplicabile dupa data de 1 iulie 2020.
(16) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene planul national de tranzitie la data solicitata de aceasta.
(17) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la orice modificare a planului national de tranzitie.

Sectiunea 6 - Derogarea pentru durata de viata limitata


Art. 33
(1) In perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023, instalatiile de ardere sunt exceptate de la respectarea valorilor-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3) si a ratelor de desulfurare prevazute la art. 31, dupa caz, precum si de la includerea acestora in planul national de tranzitie prevazut la art. 32, in situatia in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) operatorul instalatiei de ardere se angajeaza, printr-o declaratie scrisa transmisa pana la data de 1 ianuarie 2014, autoritatii competente pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu si cu instiintarea autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau a autoritatii publice centrale pentru administratie publica, ca instalatia in cauza nu functioneaza mai mult de 17.500 de ore in perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023;
b) operatorul are obligatia de a transmite, anual un raport, autoritatii competente pentru protectia mediului si de a instiinta autoritatea publica centrala din domeniul economiei si/sau autoritatea publica centrala pentru administratie publica, cu privire la evidenta numarului de ore de functionare inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2016;
c) valorile-limita de emisie pentru dioxidul de sulf, oxizi de azot si pulberi, aplicabile la 31 decembrie 2015, stabilite in autorizatia integrata de mediu emisa pentru instalatia de ardere in temeiul prevederilor reglementarilor incidente in vigoare la data emiterii acesteia, raman valabile pana la finalizarea numarului de ore de functionare prevazute la lit. a);
d) instalatiile de ardere cu o putere termica nominala totala mai mare de 500 MW, care utilizeaza combustibili solizi, carora li s-a acordat prima autorizatie de mediu dupa 1 iulie 1987, respecta valorile-limita de emisie pentru oxizi de azot prevazute in anexa nr. 5 partea 1;
e) instalatia de ardere nu a beneficiat de derogarea de 20.000 de ore de functionare, in perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2015, potrivit art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 440/2010.
(2) Pana cel tarziu la data de 1 ianuarie 2016, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene lista tuturor instalatiilor de ardere carora li se aplica prevederile alin. (1), inclusiv puterea lor nominala totala, tipurile de combustibil utilizat si valorile-limita de emisie aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxizi de azot si pulberi.
(3) Pentru fiecare din instalatiile de ardere carora li se aplica prevederile alin.(1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite, anual, Comisiei Europene, evidenta numarului de ore de functionare inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2016.
(4) In cazul unei instalatii de ardere care, la data de 6 ianuarie 2011, a fost inventariata ca facand parte dintr-un sistem izolat mic si a produs, la data respectiva, cel putin 35% din energia electrica furnizata in cadrul retelei in cauza si care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este in masura sa respecte valorile-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3) si (4), numarul de ore de functionare prevazut la alin. (1) lit. a) este de 18.000 incepand cu 1 ianuarie 2020 si pana la 31 decembrie 2023, iar data prevazuta la alin. (1) lit. b) si la alin. (2) este 1 ianuarie 2020.
(5) In situatia in care o instalatie de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 1.500 MW, care a fost pusa in functiune inainte de 31 decembrie 1986, utilizeaza combustibili solizi indigeni cu o putere calorica neta de cel mult 5.800 kJ/kg, cu o umiditate mai mare de 45% in greutate, cu un continut combinat de umiditate si cenusa mai mare de 60% in greutate si cu un continut de oxid de calciu in cenusa mai mare de 10%, numarul de ore de functionare prevazut la alin. (1) lit. a) este de 32.000 de ore.

Sectiunea 7 - Sisteme izolate mici


Art. 34
(1) Pana la data de 31 decembrie 2019, instalatiile de ardere care la 6 ianuarie 2011 faceau parte din sisteme izolate mici pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3) si (4) si a ratelor de desulfurare prevazute la art. 31, dupa caz.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2019 se aplica valorile-limita de emisie prevazute in autorizatiile acestor instalatii de ardere, stabilite in temeiul prevederilor reglementarilor incidente in vigoare la data emiterii respectivelor autorizatii.
(3) Instalatiile de ardere cu o putere termica nominala totala de peste 500 MW care utilizeaza combustibili solizi, carora li s-a acordat prima autorizatie dupa 1 iulie 1987, respecta valorile-limita de emisie pentru oxizi de azot prevazute in anexa nr. 5 partea 1.
(4) Pentru instalatiile de ardere care intra sub incidenta prezentului capitol si care fac parte dintr-un sistem izolat mic, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu acordul autoritatii publice centrale din domeniul economiei si/sau al autoritatii publice centrale pentru administratie publica, comunica Comisiei Europene, la data impusa de aceasta, o lista a instalatiilor de ardere respective, consumul total anual de energie a sistemului izolat mic si cantitatea de energie obtinuta prin interconectarea cu alte sisteme.

Sectiunea 8 - Instalatii de ardere din sistemele centralizate de incalzire


Art. 35
(1) Pana la data de 31 decembrie 2022, o instalatie de ardere este exceptata de la respectarea valorilor-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3) si (4) si a ratelor de desulfurare prevazute la art. 31, in situatia in care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
a) puterea termica nominala totala a instalatiei de ardere nu este mai mare de 200 MW;
b) instalatia de ardere a fost autorizata pentru prima data, din punct de vedere al mediului, inainte de 27 noiembrie 2002, sau operatorul instalatiei respective a prezentat o solicitare completa de autorizare inaintea acestei date, cu conditia ca instalatia sa fi fost pusa in functiune cel tarziu la data de 27 noiembrie 2003;
c) cel putin 50% din productia utila de energie termica, ca medie mobila pe o perioada de 5 ani, este distribuita sub forma de aburi sau apa calda unei retele publice de incalzire urbana;
d) valorile-limita de emisie pentru dioxidul de sulf, oxizi de azot si pulberi prevazute in autorizatiile integrate de mediu, aplicabile la data de 31 decembrie 2015, stabilite potrivit prevederilor reglementarilor incidente in vigoare la data emiterii respectivelor autorizatii sunt mentinute pana la data de 31 decembrie 2022.
(2) Pana la data de 1 ianuarie 2016, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene o lista a tuturor instalatiilor de ardere carora li se aplica prevederile alin. (1), incluzand puterea termica nominala totala, tipurile de combustibili utilizati si valorile-limita de emisie aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxizi de azot si pulberi.
(3) Pentru fiecare instalatie de ardere careia i se aplica alin. (1), anual, pe intreaga perioada mentionata la alineatul respectiv, inclusiv pentru anul 2022, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la proportia energiei termice utile produse de fiecare instalatie, distribuita sub forma de aburi sau apa calda unei retele publice de incalzire urbana, exprimata ca medie mobila aferenta ultimilor 5 ani.

Sectiunea 9 - Stocarea geologica a dioxidului de carbon


Art. 36
(1) Operatorii tuturor instalatiilor de ardere cu o putere electrica nominala de cel putin 300 MW pentru care autorizatia initiala de construire sau, in absenta unei astfel de proceduri, autorizatia initiala de functionare a fost acordata dupa intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 114/2013, au obligatia sa evalueze indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sunt disponibile situri de stocare adecvate;
b) echipamentele de transport sunt fezabile din punct de vedere tehnic si economic;
c) adaptarea ulterioara in vederea captarii de dioxid de carbon este fezabila din punct de vedere tehnic si economic.
(2) In situatia in care conditiile prevazute la alin. (1) sunt indeplinite, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in reglementare impune operatorului sa asigure un spatiu adecvat pe amplasamentul instalatiei, suficient pentru echipamentul necesar captarii si comprimarii dioxidului de carbon.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in reglementare stabileste daca sunt indeplinite conditiile, pe baza evaluarii mentionate la alin. (1), si pe baza altor informatii disponibile, indeosebi in ceea ce priveste protectia mediului si sanatatea umana.

Sectiunea 10 - Functionarea necorespunzatoare sau defectiuni in functionarea echipamentului de reducere a emisiilor


Art. 37
(1) Autorizatiile integrate de mediu prevad conditii cu privire la functionarea necorespunzatoare sau defectiuni in functionarea echipamentelor de reducere a emisiilor.
(2) In cazul unei functionari necorespunzatoare sau defectiuni in functionarea echipamentelor de depoluare, care nu permite reluarea functionarii in conditii normale in termen de 24 de ore, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu solicita operatorului fie sa reduca sau sa opreasca functionarea instalatiei de ardere, fie sa exploateze instalatia folosind combustibili putin poluanti.
(3) In termen de 48 de ore de la momentul functionarii necorespunzatoare sau al defectarii echipamentelor de depoluare, operatorul informeaza, in scris, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu.
(4) Durata cumulata a perioadelor in care instalatia functioneaza fara echipament corespunzator de reducere a emisiilor nu poate depasi 120 de ore pe parcursul oricarei perioade de 12 luni.
(5) Fara a aduce atingere standardelor de calitate a mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu acorda derogari de la termenele-limita prevazute la alin. (2) si (4), numai in urmatoarele cazuri:
a) in situatia in care exista o nevoie stringenta de a mentine alimentarea cu energie;
b) in situatia in care instalatia de ardere al carei echipament de depoluare functioneaza necorespunzator sau al carei echipament de depoluare este defect ar fi inlocuita pe o perioada limitata de timp de o alta instalatie, fapt care ar conduce la o crestere totala a emisiilor.

Sectiunea 11 - Monitorizarea emisiilor in aer si respectarea valorilor-limita de emisie


Art. 38
(1) Autorizatia integrata de mediu contine prevederi privind monitorizarea substantelor poluante emise in aer, in concordanta cu prevederile din anexa nr. 5 partea a 3-a.
(2) Instalarea si functionarea echipamentelor automatizate de monitorizare sunt supuse controlului si testelor anuale de supraveghere, potrivit prevederilor anexei nr. 5 partea a 3-a.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste localizarea punctelor de prelevare sau masurare care trebuie utilizate pentru monitorizarea emisiilor.
(4) Toate rezultatele monitorizarii sunt inregistrate, procesate si prezentate astfel incat sa permita autoritatilor competente pentru protectia mediului cu responsabilitati pentru inspectie si control sa verifice respectarea conditiilor de functionare si a valorilor-limita de emisie prevazute de autorizatia integrata de mediu.

Art. 39
Valorile-limita de emisie pentru poluantii emisi in aer se considera respectate in cazul in care conditiile prevazute in anexa nr. 5 partea a 4-a sunt indeplinite, fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Sectiunea 12 - Instalatii de ardere cu combustibil multiplu


Art. 40
(1) Pentru instalatiile de ardere cu combustibil multiplu, care utilizeaza simultan doua sau mai multe tipuri de combustibil, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu stabileste, in autorizatia integrata de mediu, valorile-limita de emisie, respectand etapele urmatoare:
a) stabilirea valorii-limita de emisie relevante pentru fiecare combustibil si poluant in parte, in functie de puterea termica nominala totala a intregii instalatii de ardere, potrivit prevederilor anexei nr. 5 partea 1 si a 2-a;
b) determinarea valorilor-limita de emisie ponderate in functie de combustibil, obtinute prin inmultirea valorii-limita de emisie individuale prevazute la lit.a) cu puterea calorica pentru fiecare combustibil in parte si impartirea rezultatului inmultirii la suma puterilor calorice ale tuturor combustibililor;
c) insumarea valorilor-limita de emisie ponderate in functie de combustibil.
(2) Pentru instalatiile de ardere cu combustibil multiplu prevazute la art. 30 alin. (3) si (4) care utilizeaza reziduurile de distilare si conversie de la rafinarea titeiului brut pentru propriul consum, independent sau impreuna cu alti combustibili, dupa caz, in locul valorilor-limita de emisie stabilite potrivit prevederilor alin. (1) se aplica valori-limita de emisie stabilite astfel:
a) in situatia in care in cursul functionarii instalatiei de ardere proportia contributiei dintre combustibilul determinant in raport cu suma puterilor calorice produse de toti combustibilii este mai mare sau egala cu 50%, valoarea-limita de emisie este cea prevazuta in anexa nr. 5 partea 1 pentru combustibilul determinant;
b) in situatia in care proportia contributiei dintre combustibilul determinant in raport cu suma puterilor calorice ale tuturor combustibililor este mai mica de 50%, la determinarea valorii-limita de emisie se parcurg urmatoarele etape:
b1) se iau valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 5 partea 1 pentru fiecare combustibil utilizat, corespunzatoare puterii termice nominale totale a instalatiei de ardere;
b2) se calculeaza valoarea-limita de emisie a combustibilului determinant prin inmultirea cu 2 a valorii-limita de emisie stabilita pentru combustibilul respectiv potrivit prevederilor de la pct. b1) si prin scaderea din acest produs a valorii-limita de emisie a combustibilului utilizat cu cea mai scazuta valoare-limita de emisie, asa cum este prevazut in anexa nr. 5 partea 1, corespunzatoare puterii termice nominale totale a instalatiei de ardere;
b3) se determina valorile-limita de emisie ponderate ale combustibilului pentru fiecare combustibil utilizat, prin inmultirea valorii-limita de emisie determinate la pct. b1) si b2) cu puterea calorica a combustibilului in cauza si prin impartirea produsului respectivei inmultiri la suma puterilor calorice produse de toti combustibilii;
b4) se insumeaza valorile-limita de emisie ponderate ale combustibililor determinate la pct. b3).
(3) Pentru instalatiile de ardere cu combustibil multiplu prevazute la art. 30 alin. (3) si (4) care utilizeaza reziduurile de distilare si conversie de la rafinarea titeiului brut pentru propriul consum, independent sau impreuna cu alti combustibili, valorile-limita de emisie medii pentru dioxidul de sulf prevazute in anexa nr. 5 partea a 7-a, se aplica, dupa caz, in locul valorilor-limita de emisie stabilite potrivit prevederilor alin. (1) sau (2).

Sectiunea 13 - Masuri de punere in aplicare


Art. 41
(1) Determinarea perioadelor de pornire si oprire a instalatiilor de ardere se realizeaza conform prevederilor Deciziei 2012/249/UE.
(2) Planul national de tranzitie se elaboreaza conform Deciziei 2012/115/UE de punere in aplicare a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile nationale de tranzitie mentionate in Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale.


Capitolul IV - Dispozitii speciale privind instalatiile de incinerare a deseurilor si instalatiile de coincinerare a deseurilor


Sectiunea 1 - Domeniul de aplicare


Art. 42
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica instalatiilor de incinerare a deseurilor si instalatiilor de coincinerare a deseurilor care incinereaza sau coincinereaza deseuri solide ori lichide.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica instalatiilor de gazeificare sau piroliza, in situatia in care gazele rezultate in urma acestor tratamente termice a deseurilor sunt purificate la un asemenea nivel incat, la momentul incinerarii, nu mai sunt clasificate ca deseuri si emisiile rezultate se situeaza sub nivelul emisiilor rezultate din arderea gazului natural.
(3) Instalatiile de incinerare a deseurilor si instalatiile de coincinerare a deseurilor includ:
a) toate liniile de incinerare sau de coincinerare, instalatiile de receptie, de stocare si de tratare prealabila a deseurilor existente pe amplasament;
b) sistemele de alimentare cu deseuri, sistemele de alimentare cu combustibil si aer;
c) cazanele;
d) instalatiile de tratare a gazelor reziduale;
e) instalatiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor si a apelor uzate;
f) cosurile de fum;
g) aparatele si sistemele de comanda a operatiunilor de incinerare sau coincinerare, de inregistrare si monitorizare a conditiilor de incinerare sau coincinerare.
(4) In situatia in care, pentru tratarea termica a deseurilor, se aplica alte procese decat oxidarea, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesul cu plasma, instalatia de incinerare a deseurilor sau instalatia de coincinerare a deseurilor include atat procesul de tratare termica, cat si procesul de incinerare ulterior.
(5) In situatia in care procesul de coincinerare a deseurilor are loc astfel incat obiectivul esential al instalatiei nu este producerea de energie sau de produse materiale, ci tratarea termica a deseurilor, instalatia este considerata ca o instalatie de incinerare a deseurilor.
(6) Prevederile prezentului capitol nu se aplica urmatoarelor instalatii:
a) instalatii in care se proceseaza exclusiv urmatoarele deseuri:
a1) deseurile prevazute la art. 3 lit. bb) pct. bb2).
a2) deseurile radioactive;
a3) subprodusele de origine animala prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;
a4) deseurile rezultate din prospectarea si exploatarea resurselor de petrol si gaze provenind de la instalatiile maritime si incinerate la bordul acestora;
b) instalatii experimentale de cercetare, dezvoltare si testare, care vizeaza imbunatatirea procesului de incinerare si care proceseaza mai putin de 50 de tone de deseuri pe an.

Art. 43
Reziduu, in intelesul prezentului capitol, reprezinta orice deseu lichid sau solid generat de o instalatie de incinerare a deseurilor sau de o instalatie de coincinerare a deseurilor.

Sectiunea 2 - Solicitarea, conditiile de autorizare si controlul emisiilor


Art. 44
(1) Functionarea instalatiilor de incinerare sau de coincinerare a deseurilor se realizeaza in baza autorizatiei integrate de mediu sau a autorizatiei de mediu, dupa caz.
(2) Pentru instalatiile de incinerare a deseurilor sau de coincinerare a deseurilor, documentatia de solicitare a autorizatiei de mediu contine o descriere a masurilor avute in vedere pentru a garanta ca sunt indeplinite urmatoarele cerinte:
a) instalatia este conceputa, echipata, intretinuta si exploatata, astfel incat sa fie respectate prevederile prezentului capitol, tinand seama de categoriile de deseuri incinerate sau coincinerate;
b) caldura rezultata prin incinerare si coincinerare se valorifica, atunci cand este posibil, prin generare de caldura, abur sau electricitate;
c) cantitatea de reziduuri produse sa fie cat mai mica, acestea sa fie cat mai putin nocive posibil si, dupa caz, reciclate;
d) eliminarea reziduurilor a caror generare nu poate fi evitata sau redusa ori care nu pot fi reciclate se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri si a legislatiei Uniunii Europene.

Art. 45
(1) Autorizatia de mediu pentru instalatiile de incinerare si coincinerare trebuie sa includa cel putin urmatoarele:
a) o lista a tuturor tipurilor de deseuri care pot fi tratate utilizand, in situatia in care este posibil, cel putin tipurile de deseuri prevazute in lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE si cuprinzand, dupa caz, informatii privind cantitatea de deseuri din fiecare tip;
b) capacitatea totala de incinerare sau de coincinerare a instalatiei;
c) valorile-limita de emisie pentru poluantii emisi in aer si in apa;
d) cerintele privind pH-ul, temperatura si debitul evacuarilor de ape uzate;
e) procedurile si frecventele de prelevare de probe si masurare, care trebuie utilizate pentru a respecta conditiile stabilite pentru monitorizarea emisiilor;
f) durata maxima admisibila a opririlor, dereglarilor sau deficientelor tehnice inevitabile ale sistemelor de tratare ori de masurare, in timpul carora emisiile in aer si evacuarile de ape uzate pot depasi valorile-limita de emisie prevazute.
(2) Autorizatia de mediu emisa pentru instalatiile de incinerare sau pentru instalatiile de coincinerare a deseurilor periculoase trebuie sa includa, suplimentar fata de cerintele de la alin. (1), urmatoarele prevederi:
a) o lista a cantitatilor de deseuri periculoase din diferitele categorii care pot fi tratate;
b) pentru aceste deseuri periculoase, debitul masic minim si maxim, puterea calorica minima si maxima si continutul maxim de policlorobifenili, pentaclorofenol, clor, fluor, sulf, metale grele si alte substante poluante.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu stabileste categoriile de deseuri care se includ in autorizatia de mediu si care pot fi coincinerate in anumite categorii de instalatii de coincinerare a deseurilor.
(4) Periodic, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu reexamineaza si, acolo unde este necesar, actualizeaza conditiile din autorizatia de mediu.

Art. 46
(1) Gazele reziduale provenind de la instalatiile de incinerare si coincinerare a deseurilor trebuie evacuate in mod controlat, printr-un cos de fum, a carui inaltime este calculata astfel incat emisiile sa nu afecteze sanatatea umana si mediul.
(2) Emisiile de poluanti in aer provenind de la instalatiile de incinerare si coincinerare a deseurilor nu trebuie sa depaseasca valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 6 partea a 3-a si a 4-a sau valorile determinate potrivit prevederilor din partea a 4-a a anexei respective si sa nu aduca atingere prevederilor Legii nr. 104/2011.
(3) In cazul in care intr-o instalatie de coincinerare a deseurilor, mai mult de 40% din caldura rezultata provine de la deseuri periculoase sau, in situatia in care instalatia coincinereaza deseuri municipale in amestec netratate, se aplica valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 6 partea a 3-a.
(4) Evacuarea in mediul acvatic a apelor uzate rezultate in urma tratarii gazelor reziduale provenite de la instalatiile de incinerare sau coincinerare se limiteaza pe cat posibil, iar concentratiile substantelor poluante nu depasesc valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 6 partea a 5-a.
(5) Valorile-limita de emisie se aplica in punctul in care apele uzate provenite de la tratarea gazelor reziduale sunt evacuate din instalatia de incinerare sau din instalatia de coincinerare a deseurilor.
(6) In situatia in care apele uzate provenite de la tratarea gazelor reziduale sunt epurate in afara instalatiei de incinerare sau a instalatiei de coincinerare a deseurilor, intr-o instalatie de epurare destinata exclusiv epurarii acestui tip de ape uzate, valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 6 partea a 5-a trebuie aplicate in punctul in care apele uzate sunt evacuate din instalatia de epurare.
(7) In situatia in care apele uzate provenite de la tratarea gazelor reziduale sunt epurate impreuna cu apele uzate rezultate din alte surse, pe amplasamentul instalatiei de incinerare sau coincinerare a deseurilor ori in afara acestuia, operatorul instalatiei de epurare trebuie sa efectueze calculele corespunzatoare de bilant masic, utilizand rezultatele masuratorilor prevazute in anexa nr. 6 partea a 6-a pct. 3, pentru a determina care sunt nivelurile de emisie aplicabile pentru apele uzate provenite de la epurarea gazelor, in punctul de evacuare finala a apelor uzate.
(8) Nu este permisa nicio diluare a apelor uzate, in scopul conformarii cu valorile-limita de emisie prevazute in anexa nr. 6 partea a 5-a.
(9) Amplasamentele instalatiilor de incinerare si coincinerare a deseurilor, inclusiv zonele asociate de stocare a deseurilor sunt proiectate si exploatate astfel incat sa previna deversarile neautorizate si accidentale de orice substante poluante in sol, in apele de suprafata si in apele subterane.
(10) Apele meteorice contaminate, apele contaminate rezultate din scurgeri sau cele rezultate in urma interventiilor contra incendiilor, provenite de pe amplasamentul instalatiei de incinerare ori al instalatiei de coincinerare a deseurilor trebuie colectate si stocate intr-un bazin colector cu o capacitate suficienta care sa permita analiza si, daca este cazul, tratarea acestora inainte de evacuare.
(11) Fara a aduce atingere prevederilor art. 50 alin. (10) lit. c), in situatia in care valorile-limita de emisie sunt depasite, este interzisa functionarea pe o perioada mai mare de 4 ore fara intrerupere a instalatiei de incinerare sau de coincinerare a deseurilor ori a cuptoarelor individuale care compun o instalatie de incinerare sau de coincinerare a deseurilor.
(12) Durata cumulata de functionare in cursul unui an, in conditiile prevazute la alin. (11), nu trebuie sa depaseasca 60 de ore pentru cuptoarele care sunt conectate la un singur sistem de tratare a gazelor reziduale.

Sectiunea 3 - Defectiuni, monitorizarea emisiilor, respectarea valorilor-limita de emisie si conditii de functionare


Art. 47
In cazul unei defectiuni, operatorul instalatiei de incinerare sau al instalatiei de coincinerare a deseurilor reduce sau intrerupe, dupa caz, cat mai repede, functionarea instalatiei, pana cand este posibila repunerea in stare de functionare normala.

Art. 48
(1) Monitorizarea emisiilor provenite de la instalatiile de incinerare sau coincinerare a deseurilor se realizeaza potrivit prevederilor din anexa nr. 6 partile a 6-a si a 7-a.
(2) Instalarea si functionarea sistemelor automatizate de masurare sunt supuse, anual, controlului si testelor de verificare adecvate, potrivit prevederilor din anexa nr. 6 partea a 6-a pct. 1.
(3) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu stabileste locul de amplasare a punctelor de prelevare a probelor sau de masurare, in care trebuie monitorizate emisiile.
(4) Toate rezultatele monitorizarii sunt inregistrate, procesate si prezentate astfel incat sa permita autoritatii competente pentru protectia mediului cu responsabilitati de inspectie si control sa verifice respectarea conditiilor de functionare si a valorilor-limita de emisie prevazute in autorizatia de mediu.

Art. 49
Valorile-limita de emisie stabilite pentru poluantii emisi in aer si in apa se considera respectate in situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute in anexa nr. 6 partea a 8-a.

Art. 50
(1) Instalatiile de incinerare a deseurilor trebuie sa functioneze astfel incat sa se atinga un nivel de incinerare la care continutul de carbon organic total al zgurii si al cenusii de vatra sa fie mai mic de 3% din greutatea in stare uscata a acestora sau pierderea la calcinare sa fie mai mica de 5% din greutatea in stare uscata a acestora.
(2) Acolo unde este necesar, in vederea respectarii prevederilor alin. (1), se utilizeaza tehnici de pretratare a deseurilor.
(3) Instalatiile de incinerare a deseurilor sunt proiectate, echipate, construite si exploatate astfel incat, chiar in conditiile cele mai nefavorabile, dupa ultima admisie de aer de combustie, gazele rezultate din incinerarea deseurilor sa fie aduse, in mod controlat si omogen, la o temperatura de cel putin 850C, timp de cel putin doua secunde.
(4) Instalatiile de coincinerare a deseurilor sunt proiectate, echipate, construite si exploatate astfel incat, chiar in conditiile cele mai nefavorabile, gazele rezultate din coincinerarea deseurilor sa fie aduse, in mod controlat si omogen, la o temperatura de cel putin 850C, timp de cel putin doua secunde.
(5) In situatia in care sunt incinerate sau coincinerate deseuri periculoase, avand un continut de substante organice halogenate, exprimat in clor, mai mare de 1%, temperatura necesara conformarii cu prevederile alin. (3) si (4) este de cel putin 1100C.
(6) In instalatiile de incinerare a deseurilor, temperaturile prevazute la alin. (3)-(5) trebuie masurate in apropierea peretelui intern al camerei de combustie, in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului nu autorizeaza efectuarea masuratorilor intr-un alt punct reprezentativ al camerei de combustie.
(7) Fiecare camera de combustie a unei instalatii de incinerare a deseurilor este echipata cu cel putin un arzator auxiliar, care porneste automat cand temperatura gazelor de combustie, dupa ultima injectare de aer de combustie, scade sub temperatura de 850C, respectiv 1100C.
(8) Arzatoarele auxiliare sunt utilizate si in fazele de pornire si de oprire, cu scopul de a asigura, in permanenta, temperaturile respective, in timpul fazelor mentionate si, de asemenea, atat timp cat in camera de combustie se gasesc deseuri nearse.
(9) Arzatoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea genera emisii mai mari decat cele care ar rezulta in urma arderii gazului lichefiat sau a gazelor naturale, precum si a motorinei, astfel cum este definita la art. 4 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Instalatiile de incinerare a deseurilor si instalatiile de coincinerare a deseurilor dispun de sisteme automate care impiedica alimentarea cu deseuri, in urmatoarele situatii:
a) in timpul fazei de pornire, pana cand este atinsa temperatura prevazuta la alin. (3)-(5) ori temperatura stabilita potrivit art. 51 alin. (1);
b) de fiecare data cand nu se mentine temperatura prevazuta la alin. (3)-(5) sau temperatura stabilita potrivit prevederilor art. 51 alin. (1);
c) de fiecare data cand masuratorile continue arata ca una dintre valorile-limita de emisie este depasita din cauza unor dereglari sau deficiente ale sistemelor de tratare a gazelor reziduale.
(11) Caldura rezultata din instalatiile de incinerare a deseurilor sau din instalatiile de coincinerare a deseurilor trebuie recuperata, in masura in care este posibil.
(12) Deseurile infectioase provenite din activitatile medicale care prezinta riscuri de infectare trebuie introduse direct in cuptor, fara a fi amestecate, in prealabil, cu alte categorii de deseuri si fara a fi manipulate in mod direct.
(13) Instalatia de incinerare a deseurilor sau instalatia de coincinerare a deseurilor trebuie sa fie exploatata si controlata de catre o persoana fizica care are pregatirea si competenta necesare pentru acest tip de activitate.

Sectiunea 4 - Autorizarea conditiilor modificate de functionare


Art. 51
(1) Acolo unde este necesar, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu stabileste in actul de reglementare conditii specifice, diferite de cele prevazute la art. 50 alin. (1)-(10), inclusiv in ceea ce priveste temperatura, pentru anumite categorii de deseuri sau pentru anumite tratamente termice, numai in situatia in care celelalte conditii prevazute in prezentul capitol sunt respectate.
(2) In cazul instalatiilor de incinerare a deseurilor, schimbarea conditiilor de functionare nu trebuie sa determine o productie mai mare de reziduuri sau o productie de reziduuri cu continut mai mare de substante organice poluante decat reziduurile care ar fi fost obtinute in conditiile prevazute la art. 50 alin. (1)-(9).
(3) Emisiile de carbon organic total si monoxid de carbon provenite din instalatiile de coincinerare a deseurilor, pentru care s-a emis o autorizatie de mediu cu conditii modificate de functionare potrivit prevederilor alin. (1), respecta valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 6 partea a 3-a.
(4) Emisiile de carbon organic total provenind de la cazanele pentru scoarta utilizate in industria celulozei pentru hartie si a hartiei, care coincinereaza deseuri la locul producerii acestora, aflate in activitate si pentru care a fost acordata o autorizatie de mediu inainte de data de 28 decembrie 2002 si care sunt autorizate cu conditii modificate de functionare potrivit prevederilor alin. (1), respecta valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 6 partea a 3-a.
(5) In cadrul rapoartelor elaborate conform prevederilor art. 71, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana in ceea ce priveste toate conditiile de functionare autorizate potrivit prevederilor alin. (1)-(4) si asupra rezultatelor verificarilor efectuate.

Sectiunea 5 - Livrarea si receptia deseurilor. Reziduuri


Art. 52
(1) Operatorul instalatiei de incinerare a deseurilor sau al instalatiei de coincinerare a deseurilor este obligat sa ia toate masurile de precautie necesare privind livrarea si receptia deseurilor, pentru a preveni sau a limita, pe cat posibil, poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafata si a apelor subterane, precum si alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul si riscurile directe pentru sanatatea umana.
(2) Inaintea acceptarii receptiei deseurilor in instalatia de incinerare a deseurilor sau in instalatia de coincinerare a deseurilor, operatorul determina masa fiecarui tip de deseu, conform clasificarii din lista europeana a deseurilor instituita prin Decizia 2000/532/CE.
(3) Inainte ca deseurile periculoase sa fie acceptate intr-o instalatie de incinerare sau intr-o instalatie de coincinerare a deseurilor, operatorul trebuie sa colecteze informatiile disponibile privind deseurile, pentru a verifica conformitatea cu conditiile de autorizare prevazute la art. 45 alin. (2).
(4) Informatiile prevazute la alin. (3) cuprind urmatoarele:
a) toate informatiile administrative privind procesul de generare, continute in documentele prevazute la alin. (5) lit. a);
b) compozitia fizica si, in masura in care este posibil, compozitia chimica a deseurilor, precum si toate celelalte informatii care permit sa se aprecieze daca sunt adecvate pentru procesul de incinerare prevazut;
c) caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care acestea nu pot fi amestecate si masurile de precautie/prevenire ce trebuie luate in momentul manipularii lor.
(5) Inainte ca deseurile periculoase sa poata fi acceptate intr-o instalatie de incinerare a deseurilor sau intr-o instalatie de coincinerare a deseurilor, operatorul efectueaza cel putin urmatoarele proceduri:
a) verificarea documentelor impuse de prevederile Legii nr. 211/2011 si, dupa caz, de dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, precum si de legislatia privind transportul de marfuri periculoase;
b) prelevarea de probe reprezentative, in masura in care este posibil si, daca este adecvat, inainte de descarcare, pentru a verifica, prin efectuarea de controale, conformitatea cu informatiile prevazute la alin. (3) si (4) si pentru a permite autoritatilor competente din domeniul protectiei mediului sa determine natura deseurilor tratate, tinand cont si de prevederile art. 50 alin. (12).
(6) Probele prevazute la alin. (5) lit. b) se pastreaza cel putin o luna dupa incinerarea sau coincinerarea deseurilor in cauza.
(7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului acorda derogari de la alin. (2)-(6) in cazul instalatiilor de incinerare a deseurilor sau al instalatiilor de coincinerare a deseurilor care fac parte dintr-o instalatie prevazuta la Capitolul II si care incinereaza sau coincinereaza numai deseuri produse in cadrul instalatiei respective.

Art. 53
(1) Autorizatia de mediu prevede conditii privind reducerea cantitatii si nocivitatii reziduurilor provenite din instalatia de incinerare sau coincinerare a deseurilor si, dupa caz, prevederi privind reciclarea, pe cat posibil, direct sau in afara instalatiei, a unor astfel de deseuri.
(2) Transportul si depozitarea temporara a reziduurilor uscate, sub forma de pulberi, se efectueaza astfel incat sa se evite dispersia reziduurilor respective in mediu.
(3) Inaintea stabilirii modalitatilor de eliminare sau de reciclare a reziduurilor se efectueaza teste corespunzatoare, pentru a determina caracteristicile fizice si chimice, precum si potentialul de poluare al reziduurilor. Testele respective se efectueaza asupra fractiunii solubile totale si a metalelor grele din fractia solubila.

Sectiunea 6 - Modificarea substantiala


Art. 54
Este considerata modificare substantiala o modificare survenita in exploatarea unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care trateaza numai deseuri nepericuloase in cadrul unei instalatii care face obiectul Capitolului II si care implica incinerarea sau coincinerarea de deseuri periculoase.

Sectiunea 7 - Rapoarte si informarea publicului cu privire la instalatiile de incinerare a deseurilor si la instalatiile de coincinerare a deseurilor


Art. 55
(1) Documentatia de solicitare pentru emiterea unei noi autorizatii de mediu, in cazul instalatiilor de incinerare a deseurilor si a instalatiilor de coincinerare a deseurilor, este pusa la dispozitia publicului, cu suficient timp inainte, intr-unul sau mai multe locuri, pentru ca publicul sa poata face observatii cu privire la aceste documente de solicitare inainte ca autoritatea competenta responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu sa ia o decizie. Decizia respectiva, insotita de cel putin un exemplar al autorizatiei de mediu, si fiecare actualizare ulterioara se pun, de asemenea, la dispozitia publicului.
(2) Pentru instalatiile de incinerare a deseurilor sau pentru instalatiile de coincinerare a deseurilor a caror capacitate nominala este mai mare sau egala cu doua tone pe ora, raportul care trebuie transmis Comisiei Europene, prevazut la art. 71, include urmatoarele:
a) informatii privind functionarea si monitorizarea instalatiei;
b) prezentarea modului de derulare a procesului de incinerare sau de coincinerare;
c) nivelul emisiilor in aer si in apa comparativ cu valorile-limita de emisie stabilite in autorizatia de mediu.
(3) Toate informatiile prevazute la alin. (2) sunt puse la dispozitia publicului.
(4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu intocmeste lista instalatiilor de incinerare a deseurilor sau a instalatiilor de coincinerare a deseurilor a caror capacitate nominala este mai mica de doua tone pe ora, iar aceasta lista se pune la dispozitia publicului.


Capitolul V - Dispozitii speciale aplicabile instalatiilor si activitatilor care utilizeaza solventi organici


Sectiunea 1 - Domeniu de aplicare


Art. 56
Prezentul capitol se aplica activitatilor prevazute in anexa nr. 7 partea 1 si care ating, dupa caz, valorile de prag de consum stabilite in partea a 2-a din anexa respectiva.

Art. 57
Pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) instalatie existenta o instalatie aflata in functiune la data de 29 martie 1999 sau care a obtinut o autorizatie ori al carei operator a prezentat o solicitare completa de autorizare inainte de 1 aprilie 2001, cu conditia ca instalatia respectiva sa fi fost pusa in functiune cel mai tarziu la data de 1 aprilie 2002;
b) gaze reziduale descarcare gazoasa finala care contine compusi organici volatili sau alti poluanti si care se evacueaza in aer printr-un cos ori alte echipamente de reducere a emisiilor;
c) emisie fugitiva orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compusi organici volatili in aer, sol si apa, precum si de solventi din compozitia produselor, cu exceptia cazului in care exista indicatii contrare prevazute in anexa nr. 7 partea a 2-a;
d) emisii totale suma emisiilor fugitive si a emisiilor in gazele reziduale;
e) amestec astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
f) adeziv orice amestec, inclusiv toti solventii organici sau amestecurile care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat pentru a lipi intre ele parti ale aceluiasi produs;
g) cerneala un amestec, inclusiv toti solventii organici sau amestecurile care contin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia, utilizat intr-o activitate de tiparire, pentru a imprima un text sau o imagine pe o suprafata;
h) lac material de acoperire transparent;
i) consum cantitatea totala de solventi organici utilizata intr-o instalatie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricarei alte perioade de douasprezece luni, mai putin compusii organici volatili recuperati pentru reutilizare;
j) flux de intrare cantitatea de solventi organici, in stare pura sau in amestecuri, care este utilizata la efectuarea unei activitati, cuprinzand si solventii reciclati in interiorul sau in exteriorul instalatiei, care sunt luati in calcul la fiecare utilizare in cadrul acelei activitati;
k) reutilizare utilizarea, in scopuri tehnice sau comerciale, a solventilor organici recuperati dintr-o instalatie, inclusiv sub forma de combustibili, exceptie facand solventii organici recuperati care sunt eliminati definitiv ca deseuri;
l) capacitate nominala masa maxima, exprimata in medie pe zi, a intrarilor de solventi organici utilizati intr-o instalatie, atunci cand aceasta functioneaza la capacitatea de productie proiectata, in conditii normale de functionare, si anume alte conditii decat cele privind operatiunile de pornire, oprire si de intretinere a echipamentelor;
m) conditii controlate conditii de functionare a unei instalatii, astfel incat compusii organici volatili emisi in urma activitatii sa fie colectati si eliminati in mod controlat, fie printr-un cos, fie printr-un echipament de reducere a emisiilor, regasindu-se numai partial sub forma de emisii fugitive;
n) operatiuni de pornire si oprire operatiuni prin care se pune in functiune, se scoate din functiune, se introduce sau se scoate din mersul in gol o instalatie, un echipament ori un rezervor, excluzand fazele de activitate cu oscilatie regulata specifica, in conditii normale de functionare a unei instalatii.

Sectiunea 2 - Inlocuirea substantelor periculoase


Art. 58
Substantele sau amestecurile carora le sunt atribuite sau care se incadreaza in frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza continutului lor in compusi organici volatili, clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, se inlocuiesc, in procesele tehnologice, in masura in care este posibil, cu substante sau amestecuri mai putin nocive, in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea prevederilor reglementarilor incidente in vigoare.

Sectiunea 3 - Controlul emisiilor, monitorizarea emisiilor si respectarea valorilor-limita de emisie si rapoarte privind conformarea


Art. 59
(1) Operatorul are obligatia sa aplice masurile necesare prin care sa se asigure ca instalatia este conforma cu una dintre urmatoarele conditii:
a) emisiile de compusi organici volatili din instalatie sa respecte valorile-limita de emisie in gazele reziduale si valorile-limita pentru emisiile fugitive sau valorile-limita pentru emisiile totale, precum si celelalte cerinte prevazute in anexa nr. 7 partile a 2-a si a 3-a;
b) sa aplice o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili prevazuta in anexa nr. 7 partea a 5-a, cu conditia sa atinga o reducere a emisiilor echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile-limita de emisie mentionate la lit. a).
(2) Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene progresele realizate in atingerea reducerii echivalente a emisiilor prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) In situatia in care operatorul demonstreaza ca o instalatie data nu poate, din punct de vedere tehnic si economic, sa respecte valoarea-limita pentru emisiile fugitive, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), permite ca emisiile sa depaseasca acea valoare-limita de emisie, cu conditia asigurarii ca niciun risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu se produce.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica numai in situatia in care operatorul demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu ca sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile.
(5) Acordarea exceptiei prevazute la alin. (3) se aplica pe baza avizului emis de autoritatea competenta pentru sanatate publica, potrivit procedurilor specifice.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru activitatile de acoperire prevazute la nr. crt. 8 din tabelul de la anexa nr. 7 partea a 2-a, care nu pot fi efectuate in conditii controlate, autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu permite ca emisiile din instalatie sa nu respecte cerintele prevazute la alineatul respectiv, numai in situatia in care operatorul demonstreaza autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei de mediu ca o astfel de conformare nu este viabila din punct de vedere tehnic si economic si ca sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile.
(7) Potrivit prevederilor art. 71, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene, potrivit regulilor stabilite de aceasta, exceptiile acordate potrivit prevederilor alin. (3) si (6).
(8) Emisiile de compusi organici volatili carora le sunt atribuite sau care se incadreaza in frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D ori H360F sau emisiile de compusi organici volatili halogenati carora le sunt atribuite sau care se incadreaza in frazele de pericol H341 ori H351 sunt verificate in conditii controlate, in masura in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si economic, cu scopul de a proteja sanatatea publica si mediul si nu trebuie sa depaseasca valorile-limita de emisie relevante prevazute in anexa nr. 7 partea a 4-a.
(9) Instalatiile in care se desfasoara doua sau mai multe activitati, fiecare depasind valorile de prag stabilite in anexa nr. 7 partea a 2-a, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) pentru substantele indicate la alin. (8), sa respecte cerintele de la alineatul respectiv pentru fiecare activitate in parte;
b) pentru toate celelalte substante, altele decat cele prevazute la lit.a):
b1) fie sa respecte cerintele de la alin. (1) pentru fiecare activitate in parte;
b2) fie sa atinga o valoare a emisiilor totale de compusi organici volatili mai mica decat cea care ar fi fost atinsa in situatia aplicarii prevederilor de la pct. b1).
(10) Operatorul are obligatia sa ia toate masurile de prevenire corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi organici volatili, in cursul operatiunilor de pornire si oprire.

Art. 60
Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu prevede, in autorizatia de mediu sau, dupa caz, in cadrul regulilor general obligatorii, cerinte pentru ca masurarea emisiilor sa se desfasoare potrivit prevederilor prevazute in anexa nr.7 partea a 6-a.

Art. 61
Valorile-limita de emisie in gazele reziduale se considera respectate in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute in anexa nr. 7 partea a 8-a.

Art. 62
(1) Operatorul furnizeaza autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei de mediu, o data pe an sau/si la cerere, date care sa ii permita acesteia sa verifice conformarea cu urmatoarele conditii, dupa caz:
a) valorile-limita de emisie in gazele reziduale, valorile-limita pentru emisiile fugitive si valorile-limita pentru emisiile totale ale compusilor organici volatili;
b) cerintele specificate in schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili prevazuta in anexa nr. 7 partea a 5-a;
c) derogarile acordate potrivit prevederilor art. 59 alin. (3)-(6).
(2) Raportul privind conformarea include, dupa caz, un plan de gestionare a solventilor organici intocmit potrivit prevederilor prevazute in anexa nr. 7 partea a 7-a.

Sectiunea 6 - Modificari substantiale ale instalatiilor existente


Art. 63
(1) O modificare a masei maxime, exprimata in medie pe zi, a intrarilor de solventi organici utilizati intr-o instalatie existenta, atunci cand aceasta functioneaza la capacitatea de productie proiectata, in alte conditii decat cele privind operatiunile de pornire, oprire si de intretinere a echipamentelor, este considerata modificare substantiala in cazul in care are ca efect o crestere a emisiilor de compusi organici volatili de peste:
a) 25%, pentru o instalatie al carei consum de solventi organici se situeaza la cele mai mici valori de prag prevazute la activitatile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din anexa nr. 7 partea a 2-a sau pentru cele care se incadreaza la celelalte puncte din anexa nr. 7 partea a 2-a si care au un consum de solventi organici mai mic de 10 tone/an;
b) 10%, pentru toate celelalte instalatii.
(2) In cazul in care o instalatie existenta sufera o modificare substantiala sau in cazul in care o instalatie intra pentru prima data in domeniul de aplicare a prezentei legi in urma unei modificari substantiale, acea parte a instalatiei care sufera o modificare substantiala este tratata fie ca o instalatie noua, fie ca o instalatie existenta, cu conditia ca valoarea emisiilor totale ale intregii instalatii sa nu depaseasca valoarea care ar fi fost atinsa in cazul in care partea de instalatie modificata substantial ar fi fost tratata ca o instalatie noua.
(3) Pentru instalatiile care se afla sub incidenta prevederilor Capitolului II, modificarile substantiale respecta prevederile corespunzatoare capitolului respectiv.
(4) In cazul unei modificari substantiale, operatorul are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu conformarea instalatiei cu dispozitiile prezentei legi.

Sectiunea 5 - Accesul la informatii


Art. 64
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu pune la dispozitia publicului urmatoarele:
a) decizia privind autorizarea, precum si o copie a autorizatiei si toate actualizarile ulterioare ale acesteia;
b) lista instalatiilor autorizate si regulile general obligatorii aplicabile instalatiilor;
c) rezultatele monitorizarii emisiilor, prevazute la art. 60, pe care le detine.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica cu respectarea/sub rezerva restrictiilor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 si ale art. 15 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 878/2005, cu modificarile ulterioare.


Capitolul VI - Dispozitii speciale privind instalatiile producatoare de dioxid de titan


Art. 65
Prevederile prezentului capitol se aplica instalatiilor producatoare de dioxid de titan.

Art. 66
Este interzisa evacuarea urmatoarelor deseuri in orice corp de apa, precum si in Marea Neagra:
a) deseurile solide din instalatiile producatoare de dioxid de titan;
b) solutiile muma care rezulta din faza de filtrare dupa hidroliza solutiei de sulfat de titanil provenind din instalatii care utilizeaza procedeul sulfat, inclusiv deseuri acide asociate cu aceste solutii muma, continand, in total, mai mult de 0,5% acid sulfuric liber si diferite metale grele si inclusiv acele solutii muma care au fost diluate astfel incat proportia de acid sulfuric liber sa nu depaseasca 0,5%;
c) deseurile provenind din instalatii care utilizeaza procedeul cu clor, continand mai mult de 0,5% acid clorhidric liber si diferite metale grele, inclusiv deseurile care au fost diluate astfel incat proportia de acid clorhidric liber sa nu depaseasca 0,5%;
d) sarurile de filtrare, namolurile si deseurile lichide provenite de la tratarea - concentrarea sau neutralizarea - deseurilor mentionate la lit. b) si c) si care contin diferite metale grele, fara a include deseurile neutralizate, filtrate sau decantate care contin numai urme de metale grele si care, inainte de orice dilutie, au un pH mai mare de 5,5.

Art. 67
Emisiile in apa, provenind de la instalatiile producatoare de dioxid de titan, nu depasesc valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 8 partea 1.

Art. 68
(1) Autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile producatoare de dioxid de titan contin inclusiv masuri privind prevenirea emisiilor de aerosoli acizi provenite de la astfel de instalatii.
(2) Emisiile in aer provenite de la astfel de instalatii nu trebuie sa depaseasca valorile-limita de emisie stabilite in anexa nr. 8 partea a 2-a.

Art. 69
(1) Autorizatiile de mediu contin masuri de monitorizare a emisiilor in apa, pentru a permite autoritatii competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiei de mediu sa verifice respectarea conditiilor de autorizare si a prevederilor art. 67.
(2) Autorizatiile de mediu contin prevederi privind monitorizarea emisiilor in aer, pentru a permite autoritatii competente sa verifice respectarea conditiilor de autorizare si a prevederilor art. 68, incluzand minimum monitorizarea emisiilor prevazuta in anexa nr. 8 partea a 3-a.
(3) Monitorizarea se desfasoara in conformitate cu standardele CEN sau, in lipsa standardelor CEN, cu standardele ISO, cu standardele nationale sau cu alte standarde internationale care garanteaza obtinerea de date de o calitate stiintifica echivalenta.


Capitolul VII - Autoritati competente. Dispozitii tranzitorii si finale


Sectiunea 1 - Autoritati competente si rapoarte prezentate Comisiei Europene


Art. 70
(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului desemnata pentru stabilirea cadrului legal de punere in aplicare a prevederilor prezentei legi, pentru realizarea schimbului de informatii prevazut la art. 3 lit. k) si pentru transmiterea rapoartelor catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 71 si 72, este Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.
(2) Autoritatea competenta pentru protectia mediului la nivel national desemnata pentru coordonarea implementarii prevederilor prezentei legi la nivel teritorial este Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(3) Autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea, reexaminarea, actualizarea autorizatiilor integrate de mediu/autorizatiilor de mediu, denumite in cadrul prezentei legi autoritatile competente pentru protectia mediului responsabile cu emiterea autorizatiilor integrate de mediu/autorizatiilor de mediu sunt structurile teritoriale de mediu aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
(4) Autoritatea competenta pentru inspectie si control este Garda Nationala de Mediu si structurile sale teritoriale.

Art. 71
(1) Rapoartele prezentate Comisiei Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului trebuie sa contina informatii privind punerea in aplicare a prezentei legi, date reprezentative privind emisiile si alte aspecte privind poluarea, valorile-limita de emisie, aplicarea celor mai bune tehnici disponibile potrivit prevederilor art. 14 si 15, in special in ceea ce priveste acordarea derogarilor potrivit prevederilor art. 15 alin. (5), si informatii privind progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea si aplicarea tehnicilor emergente potrivit prevederilor art. 27, precum si derogarile prevazute de art. 59 alin. (3) si (6).
(2) Informatiile continute in rapoarte se transmit Comisiei Europene, in format electronic.

Art. 72
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, autoritatea competenta pentru protectia mediului la nivel national intocmeste un inventar anual al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi si al consumului de energie pentru toate instalatiile de ardere care fac obiectul Capitolului III.
(2) La intocmirea inventarului se iau in considerare prevederile art. 29, cu precizarea, pentru fiecare instalatie de ardere, a urmatoarelor date:
a) puterea termica nominala totala, exprimata in MW, a instalatiei de ardere;
b) tipul de instalatie de ardere: cazan, turbina cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri, cu specificarea acestora;
c) data punerii in functiune a instalatiei de ardere;
d) totalul emisiilor anuale exprimate in tone/an, pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi exprimate ca particule totale in suspensie;
e) numarul de ore de functionare a instalatiei de ardere;
f) consumul de energie anual total, in functie de puterea calorica neta, exprimata in TJ/an, defalcat pe urmatoarele categorii de combustibili: huila, lignit, biomasa, turba, alti combustibili solizi, cu specificarea acestora, combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz, cu specificarea acestora.
(3) Datele anuale cuprinse in aceste inventare pentru fiecare instalatie in parte se pun la dispozitia Comisiei Europene, la solicitarea acesteia.
(4) Un rezumat al acestor inventare se pune la dispozitia Comisiei la fiecare 3 ani, in termen de 12 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani considerate, cu prezentarea separata a datelor referitoare la instalatiile de ardere din cadrul rafinariilor.
(5) Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza, anual, Comisiei Europene, dupa caz, urmatoarele date:
a) media pe fiecare luna a continutului de sulf din combustibilul solid indigen utilizat si a ratei de desulfurare atinse, cu prezentarea, pentru primul an de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), a justificarii tehnice a imposibilitatii de a respecta valorile-limita de emisie prevazute la art. 30 alin. (3)-(5), pentru instalatiile de ardere carora li se aplica dispozitiile art. 31;
b) numarul de ore de functionare pe an, pentru instalatiile de ardere care nu functioneaza mai mult de 1500 de ore pe an, ca medie mobila pe o perioada de 5 ani.

Sectiunea 2 - Sanctiuni


Art. 73
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (13), cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (12), art. 52 alin. (1), (2), (5) si (6), art. 53 alin. (2) si (3), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2), art. 30 alin. (12), art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. a) si b), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (2) si (4), art. 48 alin. (1), (2) si (4), art. 50 alin. (6)-(8) si alin. (10), art. 52 alin. (4), art. 59 alin. (10) si art. 62, cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), art. 22 alin. (2) si alin. (6)-(8), art. 50 alin. (1) si alin. (3)-(5), art. 55 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 63 alin. (4), cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei;
e) pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), (2) si (4), art. 11 lit. a)-c), g) si h), art. 20 alin. (1) si (3), art. 23 alin. (2), art. 33 alin. (1) lit. d), art. 34 alin. (3), art. 37 alin. (4), art. 40 alin. (2) lit. a), art. 46 alin. (2)-(4) si alin. (8)-(12), art. 47, art. 49, art. 51 alin. (3) si (4), art. 59 alin. (8), art. 66, art. 67 si art. 68 alin. (2), cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) se aplica si sanctiunea complementara de suspendare a activitatii operatorului economic.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand referire la aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Sectiunea 3 - Dispozitii tranzitorii


Art. 74
(1) Incepand cu data de 7 ianuarie 2014, prevederile prezentei legi, cu exceptia celor prevazute la Capitolul III si anexa nr. 5, se aplica instalatiilor mentionate in anexa nr. 1 pct. 1.1 pentru activitatile cu o putere termica instalata totala mai mare de 50 MW, pct. 1.2 si 1.3, pct. 1.4 lit. a), pct. 2.1-2.6, pct. 3.1-3.5, pct. 4.1-4.6 pentru activitati privind productia prin procesare chimica, pct. 5.1 si 5.2 pentru activitatile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, pct. 5.3 lit. a) pct. (i) si (ii), pct. 5.4, pct. 6.1 lit. a) si b), pct. 6.2 si 6.3, pct. 6.4 lit. a) si lit. b) pentru activitatile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, cu modificarile ulterioare, pct. 6.4 lit. c) si pct. 6.5-6.9, care se afla in functiune si detin o autorizatie inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sau ai caror operatori au prezentat o solicitare completa pentru acordarea unei autorizatii inainte de data respectiva, cu conditia ca aceste instalatii sa fie puse in functiune pana la data de 7 ianuarie 2014.
(2) Incepand cu data de 7 iulie 2015, prevederile prezentei legi, cu exceptia celor prevazute in Capitolele III si IV si a anexelor nr. 5 si 6, se aplica instalatiilor in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 la pct. 1.1 - activitati cu o putere termica nominala totala de 50 MW, pct. 1.4 lit. b), pct. 4.1-4.6 pentru activitatile care implica productia prin prelucrare biologica, pct. 5.1 si 5.2 pentru activitatile care nu au fost sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, cu modificarile ulterioare, pct. 5.3 lit. a) pct. (iii)-(v), pct. 5.3 lit. b), pct. 5.5 si 5.6, pct. 6.1 lit. c), pct. 6.4 lit. b) pentru activitatile care nu au fost reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, cu modificarile ulterioare, si activitatilor prevazute la pct. 6.10 si 6.11, aflate in functiune inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru instalatiile prevazute la art. 30 alin. (3) si (4) se aplica prevederile Capitolului III si cele ale anexei nr. 5, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 440/2010 nu se aplica instalatiilor de ardere prevazute la art. 30 alin. (5).
(5) Pentru instalatiile de ardere mentionate la art. 30 alin. (3) si (4), care coincinereaza deseuri, prevederile anexei nr. 6 partea a 4-a pct. 3.1 se aplica pana la data de 31 decembrie 2015.
(6) In ceea ce priveste instalatiile de ardere care coincinereaza deseuri, se aplica prevederile anexei nr. 6 partea a 4-a pct. 3.2, incepand cu:
a) 1 ianuarie 2016, pentru instalatiile de ardere mentionate la art. 30 alin. (3) si (4);
b) data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru instalatiile de ardere mentionate la art. 30 alin. (5).
(7) Prevederile art. 58 se aplica de la data de 1 iunie 2015 iar, pana la aceasta data, substantele sau amestecurile carora le sunt atribuite sau care trebuie incadrate in frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, din cauza continutului lor in compusi organici volatili fiind clasificate ca substante cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 sunt inlocuite, in masura in care este posibil, cu substante sau amestecuri mai putin nocive, in termenul cel mai scurt cu putinta.
(8) Prevederile art. 59 alin. (7) se aplica de la data de 1 iunie 2015 iar, pana la aceasta data, emisiile, fie de compusi organici volatili carora le sunt atribuite sau care trebuie incadrate in frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, sau frazele de risc R45, R46, R49, R60 sau R61, fie de compusii organici volatili halogenati carora le sunt atribuite sau pe care trebuie aplicate frazele de pericol H341 sau H351 ori frazele de risc R40 sau R68 sunt verificate in conditii controlate, in masura in care acest lucru este viabil din punct de vedere tehnic si economic, in scopul de a proteja sanatatea publica si mediul si nu trebuie sa depaseasca valorile-limita de emisie relevante prevazute in anexa nr. 7 partea a 4-a.
(9) Prevederile prevazute la anexa nr. 7 partea a 4-a pct. 2 se aplica de la data de 1 iunie 2015 iar, pana la aceasta data, pentru emisiile de compusi organici volatili halogenati carora le sunt atribuite sau care trebuie incadrate in frazele de pericol H341 sau H351 ori frazele de risc R40 sau R68, in cazul in care debitul masic al sumei compusilor care justifica frazele de pericol H341 sau H351 ori etichetarea R40 sau R68 este de minimum 100 g/h, se respecta o valoare-limita de emisie de 20 mg/Nm3 si valoarea-limita de emisie se raporteaza la suma masica a diferitilor compusi.
(10) Perioadele de tranzitie prevazute in Anexa nr. VII, Capitolul 9, sectiunea a 9-a din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, raman valabile in mod corespunzator pana la finalizarea acestora, asa cum sunt stabilite pentru fiecare instalatie in parte.

Sectiunea 4 - Dispozitii finale


Art. 75
(1) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta lege.
(2) Actualizarea partilor 3 si 4 din anexa nr. 5, a partilor 2 si 6-8 din anexa nr. 6 si a partilor 5-8 din anexa nr. 7, in scopul adaptarii la progresul stiintific si tehnic potrivit procedurii prevazute de legislatia europeana in domeniu, se realizeaza prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau, dupa caz, prin ordine comune ale conducatorilor autoritatilor publice cu responsabilitati in implementarea prevederilor prezentei legi.

Art. 76
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 77
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005;
(2) La data de 1 ianuarie 2016, Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, se abroga.

Art. 78
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului elaboreaza si aproba, prin ordin al conducatorului acesteia, procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu/emitere a autorizatiei de mediu.
(2) Procedurile existente privind emiterea autorizatiei integrate de mediu/emiterea autorizatiei de mediu raman in vigoare pana la data intrarii in vigoare a noilor proceduri prevazute la alin. (1).


Prezenta lege transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 334 din 17 decembrie 2010.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.