DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 278/2010 privind aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 278/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 31 decembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 3, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«f) contract de achizitie publica — contractul comercial care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta;»".

2. La articolul I punctul 6, litera c) a articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
 • valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro;".

  3. La articolul I punctul 7, litera c^1) a articolului 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c^1) atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
 • valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 193.000 euro;".

  4. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 7^1 si 7^2, cu urmatorul cuprins:
  "7^1. La articolul 121, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 121
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state atunci cand valoarea contractului, estimata potrivit prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.» 7^2. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  «(11) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pentru serviciile de cercetare si descarcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic si siturile arheologice. Lucrarile vor fi realizate de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei si de celelalte institutii muzeale legal abilitate.»"

  5. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16v (1) In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare sau egala cu cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza la prevederile art. 35—38 si art. 56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art. 2 alin. (2). Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2), se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap. IX."

  6. La articolul I, dupa punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu urmatorul cuprins:
  "11^1. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2) In cazul contractelor a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a include in anunturile prevazute la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3A si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana.»"

  7. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica:
  a) fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124;
  b) fiecare anunt/invitatie de participare transmisa de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, cu o valoare estimata mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124."

  8. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
  a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)—c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al 125.000 euro;
  b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 387.000 euro;
  c) valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro."

  9. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins:
  "15^1. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2) Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.»"

  10. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
  a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)—c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al 125.000 euro;
  b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 387.000 euro;
  c) valoarea estimata a contractului de lucrari care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro."

  11. La articolul I, dupa punctul 21 se introduc doua noi puncte, punctele 21^1 si 21^2, cu urmatorul cuprins:
  "21^1. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 75
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile.»

  21^2. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 76
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.»"

  12. La articolul I, dupa punctul 22 se introduc doua noi puncte, punctele 22^1 si 22^2, cu urmatorul cuprins:
  "22^1. La articolul 83, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 83
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.»

  22^2. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 84
  Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.»"

  13. La articolul I, dupa punctul 24 se introduc sase noi puncte, punctele 24^1—24^6, cu urmatorul cuprins:
  "24^1. La articolul 89, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 89
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 40 de zile inainte de datalimita de depunere a ofertelor.»

  24^2. La articolul 90, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 90
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.»

  24^3. La articolul 98, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 98
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.»

  24^4. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 99
  Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.»

  24^5. La articolul 113, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 113
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.»

  24^6. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 114
  Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.»"

  14. La articolul I punctul 28, articolul 124 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 124
  Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
  a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;
  b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;
  c) pentru contractul de lucrari: 4.845.000 euro."

  15. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmatorul cuprins:
  "30^1. La articolul 158 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  «a) 15 zile, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 32, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 125.000 euro;
  b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 32, este mai mica decat echivalentul in lei al 125.000 euro.»"

  16. La articolul I punctul 39, alineatul (1) al articolului 205 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 205
  (1) Contractele care intra in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta pot fi incheiate numai dupa implinirea termenelor de asteptare de:
  a) 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
  b) 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, in cazul in care valoarea estimata, conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2)."

  17. La articolul I, dupa punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu urmatorul cuprins:
  "39^1. La articolul 206, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(11) In sensul prevederilor alin. (1), se considera operator economic implicat in procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractanta nu l-a informat inca despre decizii care ii vizeaza direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a carui candidatura/oferta nu a fost inca respinsa definitiv de autoritatea contractanta. O respingere este considerata definitiva daca a fost comunicata operatorului economic in cauza si fie a fost considerata legala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sesizat in legatura cu acest aspect, fie nu a facut ori nu mai poate face obiectul unei cai de atac.»"

  18. La articolul I punctul 42, litera n) a alineatului (1) al articolului 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "n) daca este cazul, contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile motivate pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;".

  19. La articolul I punctul 45, alineatul (2) al articolului 223 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrari publice, in situatiile in care valoarea estimata a acestuia este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro."

  20. La articolul I punctul 46, alineatul (1) al articolului 227 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 227
  (1) In cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)—c), acesta are totusi obligatia, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, de a publica un anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaza conform regulilor prevazute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a."

  21. La articolul I, dupa punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu urmatorul cuprins:
  "47^1. La articolul 255, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 255
  (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.»"

  22. La articolul I, punctul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "48. La articolul 255, alineatele (11)—(13) se abroga."

  23. La articolul I, dupa punctul 50 se introduc doua noi puncte, punctele 50^1 si 50^2, cu urmatorul cuprins:
  "50^1. Articolul 256^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 256^1
  (1) Inainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 256^2 raman aplicabile.
  (2) Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  (3) Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.
  (4) Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.
  (5) Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta potrivit alin. (3).
  (6) Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula contestatie in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.»

  50^2. Articolul 256^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 256^2
  (1) Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:
  a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
  b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
  (2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire.»"

  24. La articolul I punctul 51, alineatele (1)—(3) ale articolului 256^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 256^3
  (1) Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
  (2) In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
  (3) In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 287^12 alin. (1) si la art. 287^13 lit. a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 287^7 se aplica in mod corespunzator."

  25. La articolul I, dupa punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu urmatorul cuprins:
  "51^1. La articolul 257, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 257
  (1) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliul, este organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala.»"

  26. La articolul I, dupa punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu urmatorul cuprins:
  "53^1. La articolul 260, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  «(3) Presedintele Consiliului trebuie sa fie licentiat in drept.»"

  27. La articolul I, dupa punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 55^1, cu urmatorul cuprins:
  "55^1. La articolul 263, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(4) In sensul prevederilor alin. (2), comisia intocmeste un raport de evaluare care se inainteaza primului-ministru.»"

  28. La articolul I punctul 56, alineatul (5) al articolului 263 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Procedura de evaluare a activitatii Consiliului si a presedintelui acestuia vizeaza exclusiv activitatea administrativa si organizatorica si se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici."

  29. La articolul I punctul 57, alineatul (7) al articolului 263 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Evaluarea performantelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaza conform regulamentului de organizare si functionare a Consiliului, aprobat prin hotarare a Guvernului."

  30. La articolul I, dupa punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu urmatorul cuprins:
  "61^1. Dupa articolul 275 se introduce un nou articol, articolul 275^1, cu urmatorul cuprins:
  «Art. 275^1
  (1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, in termen de 3 zile, la cererea partii interesate, prin decizie, masura suspendarii procedurii de achizitie publica.
  (2) Consiliul solutioneaza cererea de suspendare luand in considerare consecintele acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.
  (3) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi atacata la instanta competenta, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.»"

  31. La articolul I, dupa punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 68^1, cu urmatorul cuprins:
  "68^1. La articolul 280, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 280
  (1) Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractanta.»"

  32. La articolul I punctul 69, alineatul (1^1) al articolului 283 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1^1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal."

  33. La articolul I punctul 70, alineatul (4) al articolului 283 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Dupa solutionarea plangerii de catre instanta prevazuta la alin. (1) sau (1^1), dosarul cauzei se restituie de catre instanta Consiliului."

  34. La articolul I punctul 72, alineatul (3) al articolului 285 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, incalcandu-se astfel prevederile art. 256^3 alin. (3), dispozitiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)—(6) sau, dupa caz, ale art. 287^11 se aplica in mod corespunzator."

  35. La articolul I punctul 74, alineatul (1) al articolului 286 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 286
  (1) Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante."

  36. La articolul I punctul 75, alineatul (1^1) al articolului 286 se abroga.

  37. La articolul I, dupa punctul 75 se introduc patru noi puncte, punctele 75^1—75^4, cu urmatorul cuprins:
  "75^1. La articolul 286, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2) In fata instantei de judecata, litigiile privind drepturile si obligatiile contractate in cadrul procedurilor de atribuire care intra in sfera de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere, potrivit dispozitiilor art. 7202—7207 si art. 7209 din Codul de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.»

  75^2. La articolul 287, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 287
  (1) Despagubirile pentru repararea prejudiciului cauzat in cadrul procedurii de atribuire se solicita in justitie prin actiune separata.»

  75^3. Articolul 287^3 se abroga.

  75^4. La articolul 287^7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 287^7
  (1) In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.»"

  38. La articolul I punctul 76, articolul 287^8 se abroga.

  39. La articolul I, dupa punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu urmatorul cuprins:
  "76^1. Articolul 287^9 se abroga."

  40. La articolul I punctul 77, litera b) a alineatului (1) al articolului 287^10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) au fost incalcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), daca aceasta incalcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac inainte de incheierea contractului, in cazul in care aceasta incalcare este combinata cu incalcarea altor dispozitii in materia achizitiilor publice, daca aceasta din urma incalcare a afectat sansele operatorului economic interesat de a obtine contractul;".

  41. La articolul I punctul 78, articolul 287^11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 287^11
  In cazul unei incalcari a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instanta poate decide, dupa analizarea tuturor aspectelor relevante, daca va constata nulitatea contractului sau daca este suficient sa dispuna sanctiuni alternative precum cele prevazute la art. 287^10 alin. (2)."

  42. La articolul I, punctul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "79. La articolul 28712 alineatul (2), literele a)—c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  «a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)—c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este mai mica decat echivalentul in lei al 125.000 euro;
  b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al 387.000 euro;
  c) valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mica decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro.»"

  43. La articolul I punctul 80, alineatul (1) al articolului 287^16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 287^16
  (1) Hotararea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs, in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia comerciala a curtii de apel."

  44. La articolul I, dupa punctul 82 se introduc doua noi puncte, punctele 82^1 si 82^2, cu urmatorul cuprins:
  "82^1. Articolul 28718 se abroga. 82^2. La articolul 290, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 290
  (1) Consiliul are personalitate juridica, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului se asigura de la bugetul de stat, presedintele acestuia avand calitatea de ordonator principal de credite.»"

  45. La articolul I punctul 83, articolul 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 291
  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Consiliului."

  46. La articolul I, dupa punctul 94 se introduce un nou punct, punctul 94^1, cu urmatorul cuprins:
  "94^1. Articolul 296 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 296
  (1) Contraventiilor prevazute la art. 293 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de persoanele imputernicite din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice se solutioneaza de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.»"

  47. La articolul I punctul 95, dupa litera e) a alineatului (1) al articolului 296^1 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
  "f) contractul de achizitie publica, contractul de concesiune de lucrari publice sau contractul de concesiune de servicii a fost incheiat cu nerespectarea prevederilor art. 69^1."

  48. La articolul I punctul 95, alineatul (3) al articolului 296^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Sentinta Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia contencios administrativ."


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
  HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
  OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
  OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
  Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
  OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
  OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
  Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
  OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
  HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
  Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
  OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
  OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
  OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
  Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
  Noul Cod de procedura fiscala. Cod 577. Actualizat la 01.08.2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 14.9 lei
  12.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: