DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 25/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Lege nr. 25/2017Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 28 martie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera, lit. i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) activitati de curatela speciala potrivit legii si Statutului profesiei de avocat;"

2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform alin. (1) lit. c) si d), cu excluderea actelor intocmite pentru asistare si reprezentare, si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor. In termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al actelor intocmite de avocati potrivit alin. (1) lit. c) si d), conform procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti."

3. La articolul 5, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) La constituirea formelor de exercitare a profesiei si ulterior, avocatii au dreptul sa stabileasca patrimoniul afectat exercitarii profesiei, in conditiile legii, cu procedura reglementata pentru constituirea Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor, in conditiile stabilite de Consiliul U.N.B.R. prin Regulamentul de organizare si functionare. Inscrierea efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti, in conditiile prevazute de lege."

4. La articolul 14, dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. d), cu urmatorul cuprins:
"d) cel in sarcina caruia s-a retinut, in baza unei hotarari judecatoresti definitive sau prin acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice forma, exercitarea fara drept, de catre o persoana, a profesiei de avocat."

5. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Exercitarea profesiei de avocat este compatibila numai cu:"

6. La articolul 16, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
"e) alte activitati prevazute de lege."

7. Articolul 21 se abroga.

8. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt comunicate, la inceputul fiecarui an, instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si U.N.B.R. Distinct, se va inainta U.N.B.R. tabloul avocatilor incompatibili."

9. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazurile in care exista incompatibilitate, decizia de primire in profesie va produce efectele numai de la data incetarii starii de incompatibilitate."

10. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pana la incetarea starii de incompatibilitate, cel primit in profesie va fi inscris in tabloul avocatilor incompatibili intr-o sectiune, distinct."

11. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Instantele sunt obligate sa verifice si sa se pronunte asupra calitatii de reprezentant al unei persoane care se prezinta ca avocat, exercitand acte specifice acestei profesii si folosind insemnele profesiei de avocat.
(2) Exercitarea, fara drept, a oricarei activitati specifice profesiei de avocat constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(3) Fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de prezenta lege constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.
(4) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate in mod public de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile prezentei legi, sunt nule."

12. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei avocatii care au datorii scadente la taxele si contributiile stabilite pentru 4 formarea bugetului U.N.B.R. si al baroului, precum si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor."

13. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Activitatea desfasurata de avocat in conditiile legii si ale Statutului profesiei de avocat, indiferent de forma si modalitatea de exercitare a profesiei, care genereaza venituri profesionale, nu poate fi reconsiderata ca activitate dependenta in conformitate cu prevederile din Codul fiscal. (1^2) Avocatii pot conveni cu clientii onorarii superioare celor stabilite in tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul U.N.B.R."

14. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Sunt exceptate de la masura ridicarii de inscrisuri si de la masura confiscarii:
a) inscrisurile care contin comunicari intre avocat si clientul sau;
b) inscrisurile care contin consemnari efectuate de catre avocat cu privire la aspecte referitoare la apararea unui client."

15. La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Raportul dintre avocat si persoana pe care o asista sau o reprezinta nu poate forma obiectul supravegherii tehnice decat daca exista date ca avocatul savarseste ori pregateste savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute in art. 139 alin. (2) din Codul de procedura penala. Daca pe parcursul sau dupa executarea masurii rezulta ca activitatile de supraveghere tehnica au vizat si raporturile dintre avocat si suspectul ori inculpatul pe care acesta il apara, probele obtinute nu pot fi folosite in cadrul niciunui proces penal, urmand a fi distruse, de indata, de catre procuror. Judecatorul care a dispus masura este informat, de indata, de catre procuror. Judecatorul dispune informarea avocatului."

16. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) In exercitarea profesiei, avocatii sunt parteneri indispensabili ai justitiei, ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici, cu exceptia situatiilor in care atesta identitatea partilor, a continutului sau datei unui act.
(2) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere demnitatii judecatorului, procurorului, altor avocati, partilor sau reprezentantilor acestora in proces.
(3) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (2), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si nici daca sunt in legatura cu consultatiile oferite justitiabililor ori cu formularea apararii in acea cauza ori pentru sustinerile facute in cadrul consultatiilor verbale sau consultatiilor scrise acordate clientilor, daca ele sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesionala.
(4) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (2) si (3) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea penala sau civila.
(5) Nu constituie abatere disciplinara si nici nu poate atrage alte forme de raspundere juridica a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si folosirea mijloacelor legale pentru pregatirea si realizarea efectiva a apararii libertatilor, drepturilor si intereselor legitime ale clientilor sai."

17. La articolul 40, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2) - (4), cu urmatorul cuprins:
"(2) Avocatul este obligat sa depuna toata diligenta pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale clientilor si sa uzeze de mijloacele prevazute de lege, pe care le considera favorabile acestora.
(3) Avocatul este obligat sa se abtina de la asistarea si sfatuirea unui client in realizarea de catre acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infractiuni.
(4) Avocatul este indreptatit sa se retraga imediat si sa renunte la asistarea si reprezentarea clientului in cazul in care actiunile si scopurile acestuia, aparent legale la inceputul asistentei si/sau a reprezentarii se dovedesc, pe parcursul acesteia, ca fiind infractionale."

18. La articolul 46, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Orice contact dintre avocat si o persoana cu interese contrare in cauza in care avocatul este angajat, reprezentantul acesteia sau un tert care se dovedeste ca este interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, nu poate fi realizat decat cu acordul expres, prealabil, al clientului, in prezenta clientului sau a persoanei desemnate de acesta."

19. La articolul 46, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1) - (4^3), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Divulgarea de catre avocat, fara drept, a unei informatii confidentiale din sfera privata a clientului sau, sau care priveste un secret operational sau comercial care i-a fost incredintat in virtutea aceleiasi calitati sau de care a putut sa ia cunostinta in timpul desfasurarii activitatilor specifice profesiei constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(4^2) Sunt obligati sa respecte secretul profesional si membrii organelor de conducere ale profesiei de avocat cu privire la aspectele de care au luat la cunostinta in virtutea exercitarii prerogativelor cu care au fost investiti.
(4^3) Nu constituie infractiune fapta avocatului de nedenuntare a unor infractiuni despre care ia la cunostinta in exercitarea profesiei, cu exceptia urmatoarelor infractiuni:
1. omor, ucidere din culpa sau alta infractiune care a avut ca urmare moartea unei persoane;
2. genocid, infractiuni contra umanitatii sau infractiuni de razboi contra persoanelor;
3. cele prevazute de art. 32 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare.
In toate cazurile, este exonerat de raspundere avocatul care previne savarsirea infractiunii sau consecintele acesteia in alt mod decat denuntarea faptuitorului."

20. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Orice comunicare publica sau orice publicitate facuta de un avocat sau de o forma de exercitare a profesiei este permisa, cu conditia ca aceasta sa respecte reglementarile profesionale si cele privitoare la independenta, demnitatea, integritatea profesiei, pastrarea secretului profesional, sa fie obiectiva si sa corespunda adevarului.
(2) Statutul profesiei de avocat reglementeaza detaliat normele aplicabile publicitatii facute de avocati, sau de formele de exercitare a profesiei de avocat in scopul atragerii clientelei."

21. La articolul 51, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul fiecarui barou este organizata si functioneaza Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor, institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor. Organizarea, functionarea, precum si atributiile Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat."

22. La articolul 52 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) propune candidatii pentru Comisia centrala de disciplina;"

23. La articolul 56 alineatul (2), literele b) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) duce la indeplinire hotararile si deciziile Congresului avocatilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei Permanente a U.N.B.R. si ale adunarii generale a baroului;
.........
h) verifica si constata daca actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau de conlucrare profesionala indeplinesc conditiile prevazute de lege si de statutul profesiei de avocat; autorizeaza functionarea acestor forme; organizeaza si tine evidenta lor;"

24. La articolul 56 alineatul (2), dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. h^1), cu urmatorul cuprins:
"h^1) identifica si sesizeaza organelor judiciare competente cazurile de exercitare sub orice forma a activitatii specifice de avocat de catre persoane care nu au calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou sau, inscrisi fiind, nu au dreptul de exercitare a profesiei;"

25. La articolul 56 alineatul (2), literele i), q) si v) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"i) coordoneaza activitatea filialei sau sucursalei Casei de Asigurari a Avocatilor (C.A.A.) din raza de competenta si exercita controlul activitatii acesteia la sesizarea Consiliului de administratie al C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administratie al C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;
........
q) aproba organigrama, statul de functii si angajeaza personalul baroului;
........
v) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in alte acte normative."

26. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Sedintele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de inlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat si de o treime din membrii acestuia.
(2) Consiliul baroului lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti."

27. La articolul 58 alineatul (1), lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) prezideaza sedintele consiliului baroului;"

28. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
Avocatul nemultumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului, in termen de 15 zile de la comunicare."

29. La articolul 64 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, lit. a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) alege si revoca membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii Congresului, potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) si prevederilor Statutului profesiei de avocat;"

30. La articolul 64 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) alege si revoca Comisia centrala de cenzori;"

31. La articolul 64 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
"i) exercita si alte atributii prevazute de lege."

32. La articolul 66, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. f^1), cu urmatorul cuprins:
"f^1) aproba folosirea patrimoniului U.N.B.R. si C.A.A. in activitati producatoare de venituri, potrivit legii;"

33. La articolul 66, literele o), p) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"o) verifica legalitatea si temeinicia deciziilor de primire in profesie si de inscriere pe tabloul avocatilor, date de catre consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;
p) anuleaza, pentru cauze de nelegalitate, hotararile si deciziile adoptate de organele de conducere ale barourilor cu exceptia celor care vizeaza plangeri ale tertilor sau ale avocatilor impotriva deciziilor adoptate in materia plangerilor indreptate impotriva avocatilor, care incalca legea si Statutul profesiei de avocat, ca urmare a contestatiei formulate de membrii baroului respectiv sau a sesizarii presedintelui U.N.B.R.;
........
r) alege si revoca membrii Consiliului de administratie al C.A.A., coordoneaza activitatea acestuia si exercita controlul activitatii sale la sesizarea consiliului unui barou, a Comisiei Permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;"

34. La articolul 66, dupa litera t) se introduc trei noi litere, lit. u), v) si x), cu urmatorul cuprins:
"u) emite hotarari cu caracter interpretativ pentru aplicarea corecta si unitara a Statutului profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. si a altor acte normative emise in baza acestora;
v) aproba bugetul anual al I.N.P.P.A. si executia bugetara anuala a acestuia.
x) adopta, cu caracter de recomandare, tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat."

35. La articolul 68 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, lit. c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) aproba organigramele si statele de functii ale U.N.B.R., Casei de Asigurari a Avocatilor si Institutul National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, la propunerea dupa caz, a Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliului de administratie al C.A.A. si, respectiv, Consiliului de conducere al INPPA;"

36. La articolul 68 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) exercita atributiile prevazute de lege cu privire la adunarile generale ale actionarilor/asociatilor societatilor infiintate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. in activitati producatoare de venituri;"

37. La articolul 68 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. h), cu urmatorul cuprins:
"h) are obligatia sa apere reputatia profesionala a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetarilor si a propunerilor inaintate de consiliul baroului din care face parte."

38. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 85
(1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul incheiat intre U.N.B.R., Ministerul Justitiei si Ministerul Public."

39. La articolul 85, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Plata onorariilor prevazute la alin. (1) se face in termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de catre barouri la organul judiciar competent. Pentru intarzierea la plata a onorariilor se calculeaza si se platesc dobanzi/penalitati la nivelul prevazut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat. Plata dobanzilor/penalitatilor se face la cererea barourilor."

40. La articolul 85, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin. (1) se asigura din sumele prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocatilor, fiecare barou isi constituie un fond prin retinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate si efectiv varsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Retinerea procentului de 2% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul indreptatit."

41. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86
(1) Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei, ale corpului de avocati sau ale institutiei."

42. La articolul 86, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Constituie abatere disciplinara grava incalcarea dispozitiilor din lege si din Statutul profesiei de avocat care prevad expres o astfel de calificare."

43. La articolul 87, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In toate cazurile, actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data luarii la cunostinta, de catre consiliul baroului, despre savarsirea abaterii, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii acesteia."

44. La articolul 89 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) amenda de la 500 lei la 5.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, pana la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizeaza periodic de catre Consiliul U.N.B.R., in functie de rata inflatiei;"

Art. II
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.