DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 2 noiembrie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) In scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor din familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie a acestora, se instituie stimulentul educational, sub forma de tichete sociale.

(2) Stimulentul educational se acorda in cadrul unui program de interes national, potrivit prevederilor art.9 alin. (2) si (5) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(3) Finantarea acordarii stimulentului educational se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie.


Art. 2
Stimulentele educationale se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de 3 ani;
b) varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale metodologiei de inscriere in invatamantul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de pana la de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoana singura, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Stimulentul educational se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, reprezentantului legal al copilului sau, dupa caz, persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru eficientizarea masurii de stimulare a accesului in invatamantul prescolar al copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educationale se acorda sub forma tichetelor sociale.
(3) Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii stimulentului educational in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Tichetele sociale se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente. Procedura de emitere si modelul tichetelor sociale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(5) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(6) Unitatile care emit tichete sociale sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.

Art. 4
(1) Procedura de acordare a tichetelor sociale se stabileste prin hotarare a Guvernului, adoptata in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileste prin hotarare a consiliului local, respectiv hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 5
(1) Acordarea stimulentelor educationale este conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educational prevazut de prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin frecventa regulata se intelege prezenta zilnica a copilului la gradinita in luna monitorizata, cu exceptia absentelor motivate.
(3) Se considera absente motivate, ce nu afecteaza acordarea tichetelor sociale, urmatoarele cazuri, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita:
a) absente medicale: motivate, numai daca parintii aduc scutiri medicale corespunzatoare perioadelor in care au lipsit copiii, la revenirea acestora la gradinita. In caz exceptional, o singura data pe an scolar, copiii pot beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de 50% din zilele de gradinita, din motive medicale;
b) invoiri: copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.

Art. 6
Valoarea nominala lunara minima a stimulentului educational se raporteaza la indicatorul social de referinta si este de ,1 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului educational.

Art. 7
(1) Stimulentele educationale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achizitionarea produselor alimentare, de igiena, a produselor de imbracaminte si/sau a rechizitelor.
(2) Este interzisa utilizarea tichetelor pentru achizitionarea de tigari si/sau bauturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea in bani.
(3) In cazul in care se constata una din situatiile prevazute la alin. (2), acordarea stimulentului educational inceteaza, iar sumele utilizate astfel se recupereaza de la titularul dreptului.

Art. 8
(1) Stimulentul educational nu este inclus in veniturile salariale, nu este impozabil, conform Codului fiscal, si nu se urmareste silit decat pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelasi titlu.
(2) Stimulentul educational nu se ia in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere si nici la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii sociale bazate pe testarea veniturilor.

Art. 9
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 4 alin. (1) care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) In termenul prevazut la alin. (2) se emit ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice prevazut la art. 3 alin. (4), precum si ordinul ministrului finantelor publice prevazut la art. 3 alin. (5).


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 36.9 lei
31.37 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: