DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 22 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Protocolul dintre Romania si Republica Austria si Protocolul aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005 si ratificata prin Legea nr. 333/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PROTOCOL intre Romania si Republica Austria si Protocol aditional de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005
Romania si Republica Austria,
dorind sa incheie un protocol si un protocol aditional care sa modifice Conventia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005 (denumita in continuare Conventia),
au convenit dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 1

Articolul 27 al Conventiei se inlocuieste cu urmatoarele:
"ARTICOLUL 27 - Schimbul de informatii

1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii care se considera ca sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Conventii sau pentru administrarea ori implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si de orice natura percepute de sau in numele statelor contractante ori al autoritatilor locale sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de articolele 1 si 2.
2. Orice informatie obtinuta conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratata ca fiind secreta in acelasi mod ca si informatia obtinuta in baza legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea, incasarea, aplicarea, urmarirea sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea actiunilor mentionate anterior. Aceste persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in astfel de scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare. Independent de prevederile anterioare, informatiile obtinute de un stat contractant pot fi utilizate in alte scopuri atunci cand informatile respective pot fi utilizate in astfel de scopuri potrivit legislatiei ambelor state si cand autoritatea competenta a statului furnizor autorizeaza o astfel de utilizare.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute in baza legislatiei sau in cadrul practicii administrative normale a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
4. Daca un stat contractant solicita informatii in conformitate cu acest articol, celalalt stat contractant va utiliza masurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca celalalt stat nu are nevoie de astfel de informatii in scopurile sale fiscale proprii. Obligatia prevazuta in propozitia anterioara este supusa limitarilor prevezute de paragraful 3, insa aceste limitari nu vor fi interpretate ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca acesta nu are niciun interes national fata de informatiile respective.
5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca informatiile sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de un imputernicit sau de o persoana care actioneaza ca agent sau in calitate fiduciara sau pentru ca acestea se refera la participatiile detinute in cadrul unei persoane."

ARTICOLUL 2
Statele contractante se vor notifica recoproc, pe cale diplomatica, cu privire la indeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra in vigoare in prima zi a celei de-a treia luni imediat urmatoare datei la care s-a primit ultima dintre notificarile mentionate mai sus. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru perioadele impozabile care incep la 1 ianuarie sau dupa 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care protocolul intra in vigoare.

ARTICOLUL 3
Prezentul protocol va face parte integranta din Conventie si va ramane in vigoare atat timp cat va ramane in vigoare Conventia si se se aplica atat timp cat se va aplica Conventia.
Drept care, reprezentantii celor doua state contractante, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, in doua exemplare originale, in limbile romana, germana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.


PROTOCOL ADITIONAL

La data semnarii Protocolului de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005, incheiat astazi intre Romania si Republica Austria, subsemnatii au convenit faptul ca urmatoarele prevederi vor face parte integranta din protocol:
Referitor la articolul 27:
1. Autoritatea competenta a statului solicitant va furniza urmatoarele informatii autoritatii competente a statului solicitat atunci cand va face o solicitare de informatii in baza Conventiei pentru a demonstra relevanta informatiilor pentru solicitare:
a) identitatea persoanei aflata sub examinare sau investigare;
b) o declaratie privind informatiile solicitate, inclusiv natura lor si forma in care statul solicitant doreste sa primeasca informatiile de la statul solicitat;
c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informatiile;
d) motivele care au condus la presupunerea ca informatiile solicitate sunt prezente in statul solicitat sau se afla in posesia sau controlul unei persoane din jurisdictia statului solicitat;
e) in masura in care se cunosc, numele si adresa fiecarei persoane care se presupune ca se afla in posesia informatiilor solicitate;
f) o declaratie din care sa rezulte ca statul solicitant a urmat toate caile posibile de obtinere a informatiilor de pe teritoriul sau, cu exceptia celor care ar fi dat nastere unor dificultati majore.
2. Se intelege ca schimbul de informatii prevazut de articolul 27 nu include masuri care constituie "investigatii aleatoare".
3. Se intelege ca paragraful 5 al articolului 27 nu impune statelor contractante sa faca schimb de informatii in mod spontan sau automat in conditiile prevazute de acel paragraf.
4. Se intelege ca, in vederea interpretarii articolului 27 in plus fata de principiile mentinate mai sus -, vor fi luate in considerare si principiile stabilite in comentariile OCDE.
Drept care, reprezentantii celor doua state contractante, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol aditional.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, in doua exemplare originale, in limbile romana, germana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
23 useri online

Useri autentificati: