DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 22 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Protocolul dintre Romania si Republica Austria si Protocolul aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005 si ratificata prin Legea nr. 333/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PROTOCOL intre Romania si Republica Austria si Protocol aditional de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005
Romania si Republica Austria,
dorind sa incheie un protocol si un protocol aditional care sa modifice Conventia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005 (denumita in continuare Conventia),
au convenit dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL 1

Articolul 27 al Conventiei se inlocuieste cu urmatoarele:
"ARTICOLUL 27 - Schimbul de informatii

1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informatii care se considera ca sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Conventii sau pentru administrarea ori implementarea legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fel si de orice natura percepute de sau in numele statelor contractante ori al autoritatilor locale sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara Conventiei. Schimbul de informatii nu este limitat de articolele 1 si 2.
2. Orice informatie obtinuta conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratata ca fiind secreta in acelasi mod ca si informatia obtinuta in baza legislatiei interne a acelui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea, incasarea, aplicarea, urmarirea sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea actiunilor mentionate anterior. Aceste persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in astfel de scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare. Independent de prevederile anterioare, informatiile obtinute de un stat contractant pot fi utilizate in alte scopuri atunci cand informatile respective pot fi utilizate in astfel de scopuri potrivit legislatiei ambelor state si cand autoritatea competenta a statului furnizor autorizeaza o astfel de utilizare.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
a) de a lua masuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute in baza legislatiei sau in cadrul practicii administrative normale a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
4. Daca un stat contractant solicita informatii in conformitate cu acest articol, celalalt stat contractant va utiliza masurile sale de culegere a informatiilor pentru a obtine informatiile solicitate, chiar daca celalalt stat nu are nevoie de astfel de informatii in scopurile sale fiscale proprii. Obligatia prevazuta in propozitia anterioara este supusa limitarilor prevezute de paragraful 3, insa aceste limitari nu vor fi interpretate ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca acesta nu are niciun interes national fata de informatiile respective.
5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate ca permitand unui stat contractant sa refuze furnizarea de informatii doar pentru faptul ca informatiile sunt detinute de o banca, de o alta institutie financiara, de un imputernicit sau de o persoana care actioneaza ca agent sau in calitate fiduciara sau pentru ca acestea se refera la participatiile detinute in cadrul unei persoane."

ARTICOLUL 2
Statele contractante se vor notifica recoproc, pe cale diplomatica, cu privire la indeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra in vigoare in prima zi a celei de-a treia luni imediat urmatoare datei la care s-a primit ultima dintre notificarile mentionate mai sus. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru perioadele impozabile care incep la 1 ianuarie sau dupa 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care protocolul intra in vigoare.

ARTICOLUL 3
Prezentul protocol va face parte integranta din Conventie si va ramane in vigoare atat timp cat va ramane in vigoare Conventia si se se aplica atat timp cat se va aplica Conventia.
Drept care, reprezentantii celor doua state contractante, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, in doua exemplare originale, in limbile romana, germana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.


PROTOCOL ADITIONAL

La data semnarii Protocolului de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 30 martie 2005, incheiat astazi intre Romania si Republica Austria, subsemnatii au convenit faptul ca urmatoarele prevederi vor face parte integranta din protocol:
Referitor la articolul 27:
1. Autoritatea competenta a statului solicitant va furniza urmatoarele informatii autoritatii competente a statului solicitat atunci cand va face o solicitare de informatii in baza Conventiei pentru a demonstra relevanta informatiilor pentru solicitare:
a) identitatea persoanei aflata sub examinare sau investigare;
b) o declaratie privind informatiile solicitate, inclusiv natura lor si forma in care statul solicitant doreste sa primeasca informatiile de la statul solicitat;
c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informatiile;
d) motivele care au condus la presupunerea ca informatiile solicitate sunt prezente in statul solicitat sau se afla in posesia sau controlul unei persoane din jurisdictia statului solicitat;
e) in masura in care se cunosc, numele si adresa fiecarei persoane care se presupune ca se afla in posesia informatiilor solicitate;
f) o declaratie din care sa rezulte ca statul solicitant a urmat toate caile posibile de obtinere a informatiilor de pe teritoriul sau, cu exceptia celor care ar fi dat nastere unor dificultati majore.
2. Se intelege ca schimbul de informatii prevazut de articolul 27 nu include masuri care constituie "investigatii aleatoare".
3. Se intelege ca paragraful 5 al articolului 27 nu impune statelor contractante sa faca schimb de informatii in mod spontan sau automat in conditiile prevazute de acel paragraf.
4. Se intelege ca, in vederea interpretarii articolului 27 in plus fata de principiile mentinate mai sus -, vor fi luate in considerare si principiile stabilite in comentariile OCDE.
Drept care, reprezentantii celor doua state contractante, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol aditional.

Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, in doua exemplare originale, in limbile romana, germana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
Ordin 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fonduril
Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane, ca zi de sarbatoare nationala. Lege nr. 171/2014
Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
Legea 137/2014 privind aprobarea OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania,
Legea 136/2014 pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie. Lege nr. 136/2014
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
OG 5/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are ca
OG 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, republicata 2014. Ordonanta nr. 4/2010, republicata 2014
HG 516/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva al Republicii Moldova, semnat la Iasi la 24 ianuarie 2014. Hotarare 51
HG 505/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chisinau la 31 martie 2014
HG 471/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.251/2006
Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009
Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

Pret: 209.7 lei
178.24 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: