DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 24 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. I
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare. PAD reprezinta o polita separata fata de polita facultativa;"

2. La articolul 2, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) certificat de asigurare document care atesta existenta unei polite de asigurare obligatorie PAD pentru locuinta respectiva, eliberat impreuna cu polita de asigurare PAD."

3. La articolul 3, alineatele (7) si (9) se abroga.

4. La articolul 3, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:

"(10) Dovada existentei asigurarii obligatorii PAD, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD, sau certificatul de asigurare."

5. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

(4) PAD va putea fi tiparita de catre PAID sau emisa in sistem electronic de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa sau de catre PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F."


6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD."

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisionul incasat de societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui A.S.F."

9. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Potrivit PAD, societatile de asigurare care emit asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile prezentei legi, au urmatoarele obligatii si drepturi:"

10. La articolul 16 punctul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) sa emita asiguratului polita de asigurare, impreuna cu certificatul de asigurare, la momentul incheierii asigurarii obligatorii PAD."

11. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii se pune la dispozitia societatilor de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F."

12. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In cazul in care o persoana are atat un contract de asigurare obligatorie, cat si unul de asigurare facultativa, plata despagubirilor se face mai intai in baza contractului de asigurare obligatorie, urmand ca pentru restul de despagubire neacoperit, plata sa se faca in baza contractului de asigurare facultativa. Valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii facultative reprezinta diferenta dintre valoarea totala a locuintei asigurate si valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii obligatorii."

13. La articolul 19, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmeaza a fi decontate si determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F."

14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 33;
b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 10;
c) nerespectarea, in orice mod, de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, a prevederilor prezentei legi.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispozitiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in normele emise de A.S.F. in aplicarea acesteia.
(5) Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul."

15. La articolul 35, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) forma si clauzele politei PAD, precum si forma certificatului de asigurare;"

Art. II
In tot cuprinsul prezentei legi, sintagma autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, se inlocuieste cu sintagma autorizate sa practice riscuri de catastrofa.

Art. III
In tot cuprinsul prezentei legi, sintagma Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita C.S.A. se inlocuieste cu sintagma Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita A.S.F.

Art. IV
Contractele de asigurare aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile in conditiile stabilite la data incheierii acestora.

Art. V
Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013
Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Comentariu pe articole
Coord. Dan Oancea

Pret: 179 lei
152.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: