DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania. Legea 235/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 19 iulie 2013Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.838 din 12 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judetean si local - si functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice ale institutiilor si autoritatilor publice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.”

2. La articolul I punctul 10, dupa litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
"f) structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau din cadrul primariilor, acolo unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, pentru modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor fizice. ”


3. La articolul I punctul 12, literele c) si g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;
…………………………
g) institutiile cu atributii in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului si al ocrotirii sociale a persoanelor varstnice;”

4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, la solicitarea scrisa adresata acestora, de catre autoritatile publice locale sau de catre persoanele fizice si juridice in conditiile prevazute de lege.”


5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 15 zile de la implinirea varstei prevazute la alin. (1), cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea actului de identitate.”

6. La articolul I punctul 14, dupa alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cartea de identitate si cartea electronica de identitate permit titularului utilizarea acesteia ca si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta.”

7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite prin hotarare a Guvernului, precum si utilizarea semnaturii electronice extinsa bazata pe certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei ordonante de urgenta.”

8. La articolul I punctul 14, dupa alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prin autentificare se intelege procedura prin care se permite unei persoane ce poseda un anumit set de date create in acest scop sa aiba acces la un sistem informatic.”

9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, al reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si trebuie sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa caz, adresei de resedinta.”

10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) au intervenit modificari ale datelor privind numele de familie si prenumele, data de nastere, statutul civil si cetatenia romana, cand se prezinta si documentele care atesta aceste modificari;”

11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani, cu exceptia cartii electronice de identitate prevazuta la art. 17 alin. (6) lit. a), care se elibereaza cu termen de valabilitate de 5 ani.”

12. La articolul I punctul 17, dupa alineatului (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) De la data punerii in circulatie a cartii electronice de identitate, cetatenii romani pot opta pentru eliberarea:
a) unei carti de identitate;
b) unei carti electronice de identitate, in una din variantele prevazute la art. 17 alin. (6).”

13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Cartea de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in mediu de stocare, precum si elemente de particularizare si de siguranta.”

14. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In mediul de stocare prevazut la alin. (1), care asigura functionalitatea cartii de identitate ca si card national de asigurari sociale de sanatate, se inscriu exclusiv datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1^2) Datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate stabilite la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in mediul de stocare a cartii de identitate pot fi accesate si utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si actelor normative subsecvente acesteia.
(1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevazute la alin. (1^2).”

15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) imaginea faciala a titularului;”

16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cartea electronica de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elemente de particularizare si de siguranta.”

17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) certificate si certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;”

18. La articolul I punctul 18, dupa litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

19. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se inscriu in cartea de identitate si in cartea electronica de identitate, in mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, in conditiile prevazute de lege.”

20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 17^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Certificatele si certificatele calificate se emit si se inscriu dupa cum urmeaza:
a) certificatele, de catre Ministerul Afacerilor Interne;
b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.”

21. La articolul I punctul 19, dupa alineatul (1) al articolului 17^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Certificatul prevazut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai in raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne si cu sisteme informatice terte ale administratiei publice stabilite prin hotarare a Guvernului.”

22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) si (3) ale articolului 17^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru autentificarea in sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate si conditiile de utilizare a certificatelor prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Certificatul calificat se inscrie in cartea electronica de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor avand capacitate deplina de exercitiu.”

23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 17^2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Datele biometrice se colecteaza pentru a fi inscrise in cartea electronica de identitate numai in scopul verificarii autenticitatii acesteia si identitatii titularului.
……………
(4) Dupa personalizarea cartii electronice de identitate, respectiv a cartii de identitate si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate in bazele de date de productie se sterg imediat prin procedura automata si ireversibila.
(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cartii electronice de identitate si stocate in Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea cartii electronice de identitate sau, daca nu a fost ridicata, cel tarziu la implinirea unui termen de 3 luni de la data programata pentru eliberarea acesteia.”

24. La articolul I punctul 19, dupa alineatul (5) al articolului 17^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Procedurile de stergere prevazute la alin. (4) si (5) asigura imposibilitatea recuperarii partiale sau totale a datelor sterse.”

25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 17^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cartii electronice de identitate, precum si procedurile de stergere a datelor prevazute la alin. (4) si (5) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) cand imaginea faciala din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;”

27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) cand se solicita eliberarea unei carti electronice de identitate sau a unei carti de identitate, in unul din cazurile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) si j), la cererea cetateanului.”

28. La articolul I punctul 28, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" (2) De la obligatia de a solicita inscrierea in actul de identitate a resedintei sunt exceptate:”

29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
Mentiunea privind resedinta se inscrie pe un document, denumit dovada de resedinta, care va insoti cartea de identitate, cartea electronica de identitate si cartea de identitate provizorie.”

30. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II
Dispozitiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica numai cartilor de identitate si cartilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.”

31. La articolul IV, alineatele (2) si (5) ale articolului 41^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cartea de rezidenta contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, precum si elemente de particularizare si de siguranta.
……………………………
(5) Cartea electronica de rezidenta contine date in format tiparit si in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.”

32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 41^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) certificate si certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;”

33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 41^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Forma si continutul cartii de rezidenta si ale cartii electronice de rezidenta, inclusiv elementele de particularizare si de siguranta prevazute la alin. (2) si alin. (5) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

34. La articolul IV, articolul 41^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41^2
(1) Certificatele si certificatele calificate se emit si se inscriu dupa cum urmeaza:
a) certificatele, de catre Ministerul Afacerilor Interne;
b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
(2) Pentru autentificarea in sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate si conditiile de utilizare a certificatelor prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Certificatul calificat se inscrie in cartea electronica de rezidenta ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului.
Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor avand capacitate deplina de exercitiu.”

35. La articolul IV, alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 41^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Datele biometrice se colecteaza pentru a fi inscrise in cartea electronica de rezidenta numai in scopul verificarii autenticitatii acesteia si identitatii titularului.
………………………
(4) Dupa personalizarea cartii electronice de rezidenta, respectiv a cartii de rezidenta si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate in bazele de date de productie in scopul producerii acestora se sterg imediat prin procedura automata si ireversibila.
(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cartii electronice de rezidenta si stocate in Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea cartii electronice de rezidenta sau, daca nu a fost ridicata, cel tarziu la implinirea unui termen de 3 luni de la data programata pentru eliberarea acesteia.”

36. La articolul IV, dupa alineatul (5) al articolului 41^3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Procedurile de stergere prevazute la alin. (4) si (5) asigura imposibilitatea recuperarii partiale sau totale a datelor sterse.”

37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 41^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cartii electronice de rezidenta, precum si procedurile de stergere a datelor prevazute la alin. (4) si (5) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.”

38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Pana la data de 31 martie 2014 se va realiza o platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cartii electronice de identitate si punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii electronice de rezidenta.”

39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Producerea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta se realizeaza, centralizat, de catre Imprimeria Nationala.
(2) Personalizarea documentelor prevazute la alin. (1), cu exceptia cartii de identitate provizorii si a dovezii de resedinta, se realizeaza, centralizat, in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, denumit in continuare C.N.U.P.P.E., organizat in cadrul Directiei Generale de Pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., si Inspectoratul General pentru Imigrari, denumit in continuare Inspectoratul, asigura coordonarea din punct de vedere tehnic si metodologic a structurilor aflate in subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitatile referitoare la punerea in circulatie a cartii electronice de identitate, cartii de identitate, cartii de identitate provizorii, dovezii de resedinta, cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta.
(4) Imprimeria Nationala asigura distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrari, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta, in vederea eliberarii catre solicitanti, in conditiile stabilite prin protocoale incheiate cu D.E.P.A.B.D. si Inspectoratul.”

40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) Imprimeria Nationala este abilitata sa achizitioneze si sa puna la dispozitia D.E.P.A.B.D., Inspectoratului, structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum si a Ministerului Afacerilor Externe, echipamentele si produsele software necesare pentru punerea in circulatie si personalizarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta.”

41. La articolul V punctul 6, articolul 8^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^3
(1) Conditiile tehnice, precum si aspectele procedurale si legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele inscrise in format electronic in cartea electronica de identitate si cartea electronica de rezidenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice inscrise in format electronic in cartea electronica de identitate si cartea electronica de rezidenta sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice si a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.”

42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 8^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Atunci cand constatarile efectuate potrivit alin.(3) evidentiaza deficiente care afecteaza colectarea datelor personale sau impiedica eliberarea actelor de identitate in conditiile legii, D.E.P.A.B.D. solicita institutiilor abilitate luarea masurilor de inlaturare a respectivelor deficiente, stabilind termene de remediere.”

43. La articolul V punctul 7, alineatele (3)-(5) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Contravaloarea cartii electronice de identitate si a cartii de identitate se incaseaza prin unitatile Trezoreriei Statului sau prin alte unitati bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu personalitate juridica, ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, prin autoritatile administratiei publice locale cu care Imprimeria Nationala a incheiat conventii in acest scop, precum si prin Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, componenta a Sistemului electronic national.
(4) Contravaloarea cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta se incaseaza prin unitatile Trezoreriei Statului, prin alte unitati bancare cu care Imprimeria Nationala a incheiat conventii in acest scop, precum si prin Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, componenta a Sistemului electronic national.
(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilitati si consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor in procesul culegerii datelor si eliberarii cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor provizorii de identitate si dovezilor de resedinta, respectiv de Inspectorat si structurile teritoriale pentru imigrari in procesul eliberarii cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta, se vireaza acestora de catre Imprimeria Nationala, in conditii stabilite prin protocol, incheiat intre Imprimeria Nationala si D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.”

44. La articolul V punctul 7, dupa alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Cheltuielile prevazute la alin. (5) se refera exclusiv la utilitatile si consumabilele aferente echipamentelor puse la dispozitie de Imprimeria Nationala, inclusiv echipamentele de comunicatie si se stabilesc prin protocol incheiat intre Imprimeria Nationala si D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.”

45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Costurile aferente producerii si eliberarii actelor de identitate si a cartii de alegator aferente, in cazurile de scutiri si exceptari de la plata, prevazute la art. 41 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata, se suporta de catre Imprimeria Nationala din veniturile proprii aferente acestei activitati.
Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileste prin protocol incheiat in acest sens cu D.E.P.A.B.D.”

46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate se realizeaza, in mod esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania.”

47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, in conditiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;”

48. La articolul VII punctul 1, alineatul (2^2) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^2) Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cartile electronice de identitate, cartile de identitate, cartile de alegator aferente acestora, cartile de identitate provizorii, dovezile de resedinta, cartile electronice de rezidenta si cartile de rezidenta.”

49. La articolul VII punctul 3, litera b^10) a punctului A al articolului 6 din anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii si a dovezilor de resedinta;”

50. La articolul X, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Cartile de identitate provizorii si cartile de alegator se produc si se elibereaza potrivit dispozitiilor aplicabile actelor de identitate.
………………………
(5) Datele biometrice pentru cartea electronica de identitate se colecteaza dupa cum urmeaza:
a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru cartea electronica de identitate care contine, ca data biometrica, numai imaginea faciala;
b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenta si eliberare a pasapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronica de identitate care contine ca date biometrice atat imaginea faciala cat si imaginile impresiunilor papilare, pana la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu echipamentele si produsele software necesare preluarii imaginilor impresiunilor papilare.”

51. La articolul XI, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. XI
(1) - Calendarul preschimbarii buletinelor de identitate, precum si a cartilor de identitate eliberate in formatul prevazut de Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa generalizarea activitatii de emitere a cartilor de identitate emise in conditiile legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.”

52. La articolul XI, alineatele (2) si (3) se abroga.

53. Articolul XII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. XII
(1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor care devin functionale ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora si a cartilor de identitate provizorii se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza aceste servicii.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din subordinea acestora, functionale la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, cu echipamentele necesare eliberarii cartilor electronice de identitate care contin imaginile impresiunilor papilare.”


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni. Lege nr. 176/2013
OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Ordonanta de urgenta nr. 97/2005, republicata
Ordin nr. 468/2009 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea nr. 288/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora
Legea nr. 289/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
Lege nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor
HG nr. 516/2009 pentru modificarea HG nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil
Ordin nr. 1566/2008 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehicul
HG nr. 1498/2008, hotarare privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei
OUG nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate
Lege pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, legea nr. 53/2007
Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, legea nr. 252/2007
Five Versions of Selfhood in 19th Century American Literature
Anca Peiu

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: