DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 25 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Domeniu de aplicare


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat.
(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestarii unui serviciu public si/sau operarii unui serviciu public, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica de catre partenerul public pentru implementarea unui proiect, in cazul in care studiul de fundamentare a proiectului demonstreaza, pe langa elementele principale prevazute la art. 19 alin. (1), faptul ca veniturile care urmeaza sa fie obtinute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formeaza obiectul proiectului sunt generate, in totalitate sau in majoritate, prin plati efectuate de catre partenerul public sau de catre alte entitati publice in beneficiul partenerului public.

Art. 3
Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de urmatoarele elemente, care se vor detalia in normele de aplicare a prezentei legi:

a) cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat, in vederea implementarii unui proiect public;
b) durata relativ lunga de derulare a raporturilor contractuale, care sa permita partenerului privat recuperarea investitiei si realizarea unui profit rezonabil;
c) finantarea proiectului, in principal din fonduri private si, dupa caz, prin punerea in comun a fondurilor private cu fonduri publice;
d) atingerea scopului urmarit de partenerul public si partenerul privat;
e) distribuirea riscurilor intre partenerul public si partenerul privat, in functie de capacitatea fiecarei parti contractante de a evalua, gestiona si controla un anumit risc.


Art. 4
(1) Formele de parteneriat public-privat sunt:
a) parteneriatul public-privat contractual parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public, partenerul privat si societatea de proiect al carei capital social este detinut integral de partenerul privat;
b) parteneriatul public-privat institutional parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public si partenerul privat, prin care se constituie, de catre partenerul public si partenerul privat, o societate noua, care va actiona ca societate de proiect si care, ulterior inregistrarii in registrul societatilor, dobandeste calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.
(2) Atat in cazul parteneriatului public-privat contractual, cat si in cazul parteneriatului public-privat institutional, daca o alta entitate publica intentioneaza sa sprijine realizarea proiectului prin asumarea fata de partenerul privat desemnat castigator a procedurii de atribuire a contractului sau fata de societatea de proiect a unei/unor obligatii de plata sau de garantie, in beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai in situatia in care obligatia de plata sau de garantie a fost prevazuta in studiul de fundamentare si in documentatia de atribuire a procedurii, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, indicandu-se conditiile in care poate fi realizata.
(3) Asumarea de catre entitatea publica a obligatiei/obligatiilor, in conformitate cu prevederile alin. (2), se poate face in conditiile stabilite prin normele de aplicare, dupa caz:
a) dupa desemnarea de catre partenerul public a castigatorului procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, dar mai inainte de semnarea contractului, situatie in care entitatea publica devine astfel parte a contractului respectiv de la momentul incheierii acestuia; sau
b) dupa semnarea contractului de parteneriat public-privat, in timpul executarii acestuia, situatie in care entitatea publica incheie, cu partile contractului respectiv, un act aditional, ce stabileste drepturile si obligatiile reciproce, entitatea publica devenind parte a contractului in cauza de la momentul incheierii actului aditional respectiv.

Art. 5
Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate si in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica prevazute in Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si in vederea realizarii, de catre un operator privat, a serviciilor comunitare de utilitati publice prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu luarea in considerare a prevederilor art. 1 si 2.

Sectiunea 2 - Definitii


Art. 6
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) afiliat orice persoana asupra careia se poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate exercita o influenta dominanta ori care, ca urmare a asocierii cu o persoana, se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane. Influenta dominanta se prezuma in cazul in care o persoana, direct sau indirect, detine majoritatea capitalului social subscris sau controleaza majoritatea voturilor asociate actiunilor/partilor sociale emise sau poate numi mai mult de jumatate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere;
b) finantatorii proiectului de parteneriat public-privat
persoanele fizice sau juridice care pun la dispozitia societatii de proiect mijloacele financiare necesare indeplinirii obligatiilor asumate de partenerul privat, in temeiul contractului de parteneriat public-privat;
c) finantarea proiectului de parteneriat public-privat
presupune finantarea investitiilor realizate in cadrul proiectului si finantarea utilizarii bunului/bunurilor sau operarii serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;
d) investitor privat orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care apartine categoriilor prevazute la art.8, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
e) investitii realizate in cadrul proiectului investitii care au drept obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
f) partener privat investitorul privat sau asocierea de investitori privati care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;
g) societate de proiect societate care se infiinteaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul implementarii proiectului.

Sectiunea 3 - Partenerul public si partenerul privat


Art. 7
Este partener public, in sensul prezentei legi, oricare dintre entitatile care sunt autoritati contractante sau entitati contractante in sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum si art. 9 si 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

Art. 8
Orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice poate sa participe in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu conditia sa nu apartina categoriilor de parteneri publici prevazute la art. 7.

Art. 9
Investitorul privat desemnat castigator al procedurii de atribuire care incheie un contract de parteneriat public-privat dobandeste calitatea de partener privat.

Sectiunea 4 - Finantarea proiectului de parteneriat public-privat


Art. 10
Finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, dupa caz:
a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat;
sau
b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, impreuna cu partenerul public.

Art. 11
Partenerul privat asigura finantarea necesara realizarii investitiilor din resurse proprii si/sau din resurse atrase din partea unor finantatori.

Art. 12
Partenerul public poate contribui la finantarea realizarii investitiilor cu resurse financiare publice provenind exclusiv din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia nationala aferenta acestora, in conditiile prevazute de legislatia Uniunii Europene.

Art. 13
(1) Partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati, in conditiile specificate in normele de aplicare a prezentei legi:
a) constituirea anumitor drepturi in favoarea societatii de proiect sau partenerului privat, in conditiile legii;
b) aporturi in numerar la capitalul social al societatii de proiect;
c) asumarea unor obligatii de plata fata de partenerul privat sau societatea de proiect;
d) acordarea de garantii, in conditiile legii, in favoarea finantatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit sau institutii financiare.
(2) Contributia partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se va face in conditiile reglementarilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice si, respectiv, incadrarea in limitele prevazute de lege cu privire la deficitul bugetelor publice si datoria publica.
(3) In cazul in care, prin contractul de parteneriat public-privat, se stabilesc in sarcina partenerului public obligatii de plata ce vor implica utilizarea fondurilor publice, creditele de angajament si creditele bugetare necesare vor fi incluse in bugetele publice corespunzatoare, in conditiile legii.
(4) Partenerul public poate efectua plati din fonduri publice catre societatea de proiect ori partenerul privat exclusiv pe parcursul operarii si intretinerii proiectului realizat in parteneriat public-privat, cu exceptia participarii la finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul proiectului, in conditiile prevazute la alin. (1) si la art. 12.

Art. 14
(1) Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, in favoarea societatii de proiect, dreptul de a colecta si utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul proiectului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife si nivelul acestora se reglementeaza in conditiile legii.
(2) Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de catre societatea de proiect se completeaza cu obligatiile de plata ale partenerului public catre societatea de proiect sau partenerul privat, dupa caz, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat.

Art. 15
Beneficiarul direct al utilizarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat poate fi, in conditiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o alta entitate publica, fie publicul in general.

Art. 16
(1) Partenerul privat sau, dupa caz, societatea de proiect, poate constitui garantii cu privire la creantele si drepturile detinute in temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv in favoarea finantatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit sau institutii financiare si numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(2) Partenerul privat poate constitui garantii asupra actiunilor sau partilor sociale detinute in societatea de proiect, exclusiv in favoarea finantatorilor proiectului de parteneriat public-privat care sunt institutii de credit sau institutii financiare si numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(3) Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a garantiilor prevazute la alin. (1) si (2), in ipoteza incetarii contractului inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, in vederea protejarii interesului public si a intereselor finantatorilor proiectului.


Capitolul II - Pregatirea proiectului de parteneriat public-privat


Art. 17
In vederea incheierii unui contract de parteneriat public-privat, este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:
a) pregatirea studiului de fundamentare de catre partenerul public pe baza unui studiu de fezabilitate;
b) in cazul proiectelor de investitii publice medii si semnificative parcurgerea etapelor specifice sunt reglementate de Capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
d) semnarea contractului de parteneriat public-privat.

Art. 18
(1) Initiativa realizarii unui proiect in regim de parteneriat public-privat apartine partenerului public.
(2) Pentru initierea unui proiect de parteneriat public-privat, partenerul public initiator intocmeste un studiu de fundamentare.
(3) Pentru intocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate contracta, in conditiile legii, servicii de consultanta tehnica, economica si juridica.
(4) Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare se suporta de catre partenerul public.

Art. 19
(1) Studiul de fundamentare trebuie sa evidentieze urmatoarele elemente principale, care justifica, din punct de vedere economic, implementarea proiectului:
a) gradul de suportabilitate a proiectului si comparatia optiunilor/aranjamentelor contractuale alternative pentru implementarea proiectului;
b) structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare optiune alternativa de implementare a proiectului;
c) caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public si la datoria publica, calculate conform metodologiei aplicabile in baza legislatiei Uniunii Europene;
d) finantabilitatea proiectului;
e) eficienta economica a proiectului.
(2) Continutul si procedura de realizare si actualizare a studiului de fundamentare, inclusiv elementele principale prevazute la alin. (1), se vor detalia in normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 20
(1) Gradul de suportabilitate a proiectului reprezinta posibilitatea generica a proiectului de a mobiliza resursele financiare necesare acoperirii costurilor.
(2) Gradul de suportabilitate a proiectului priveste capacitatea financiara a partenerului public si a oricaror alte entitati publice implicate necesare indeplinirii obligatiilor de natura financiara asumate in cadrul contractului de parteneriat public-privat si, dupa caz, capacitatea financiara a beneficiarilor directi ai utilizarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat.

Art. 21
Studiul de fundamentare va cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementarii proiectului, cuantificarea acestora si o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor intre partile contractante, in functie de capacitatea fiecarei parti de a gestiona riscul asumat.

Art. 22
Din studiul de fundamentare trebuie sa rezulte in ce masura obligatiile care urmeaza sa fie asumate de catre partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-privat afecteaza limitele de datorie publica si deficit bugetar, calculate conform metodologiei aplicabile in baza legislatiei Uniunii Europene.

Art. 23
(1) Studiul de fundamentare trebuie sa analizeze si sa stabileasca finantabilitatea proiectului in regim de parteneriat public-privat.
(2) Un proiect este considerat finantabil daca structura sa tehnica, financiara si juridica permite, in conditiile pietei, atragerea de credite si/sau a altor resurse financiare, in vederea asigurarii finantarii proiectului pe toata durata de viata a acestuia.

Art. 24
Eficienta economica a proiectului este demonstrata prin intocmirea si includerea, in cadrul studiului de fundamentare, a unei analize cost-beneficiu, structura si obiectivele acesteia urmand a fi realizate in conformitate cu prevederile normelor de aplicare a legii.


Capitolul III - Procedura de atribuire a proiectului de parteneriat public-privat


Art. 25
Proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 sau Legii nr. 100/2016, dupa caz, in functie de obiectul contractului si modalitatea in care studiul de fundamentare prevede transferul unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor in cauza.

Art. 26
Procedura de selectie a partenerului privat include si procedura de atribuire necesara incheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.

Art. 27
Daca in cadrul procedurii de selectie nu se poate semna contractul de parteneriat public-privat, in conditiile legii, cu niciunul dintre investitorii privati care au depus oferte, partenerul public are dreptul de a lansa o noua procedura.

Art. 28
(1) In cazul aplicarii prevederilor art. 39, procedura de selectie a noului partener privat se face cu respectarea prevederilor art. 25.
(2) In situatia in care, in baza contractului de parteneriat public-privat aplicabil, partenerul public are raporturi juridice directe cu finantatorii proiectului, desemnarea noului partener privat de catre partenerul public se va face, in conditiile legii, pe baza consultarii cu finantatorii proiectului, in conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat in cauza.
(3) In cazul in care nu poate fi incheiat contractul cu un nou partener privat, partenerul public va rezilia contractul de parteneriat public-privat in cauza.

Art. 29
Prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se aplica in mod corespunzator.

Art. 30
Contractul de parteneriat public-privat incheiat in conformitate cu prevederile prezentei legi este contract administrativ.


Capitolul IV - Dispozitii privind contractul de parteneriat public-privat


Art. 31
(1) In situatia asocierii unor entitati publice in vederea atribuirii si incheierii unui contract de parteneriat public-privat, acestea trebuie sa stabileasca, in acordul de asociere:
a) modul de repartizare intre asociati si conditiile de exercitare a drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executarii contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice;
b) modul de utilizare a bunului/bunurilor si de operare a serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat;
c) modul de repartizare intre asociati, la terminarea contractului, si conditiile ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului/bunurilor ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice.
(2) Societatea de proiect se constituie avand ca scop exclusiv realizarea tuturor activitatilor necesare, direct si indirect, pentru indeplinirea obiectului proiectului de parteneriat public-privat.

Art. 32
Contractul de parteneriat public-privat reglementeaza cel putin urmatoarele aspecte:
a) obiectul proiectului realizat in parteneriat public-privat;
b) conditiile de infiintare si functionare a societatii de proiect;
c) termenele de realizare a lucrarilor;
d) drepturile constituite in favoarea partenerului privat si a societatii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
e) drepturile si obligatiile partenerului public, ale partenerului privat si ale societatii de proiect, pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligatiile partenerului privat si ale societatii de proiect menite sa garanteze respectarea destinatiei bunurilor implicate in proiectul de parteneriat public-privat si a conditiilor de realizare a serviciului public;
f) regimul juridic al bunurilor implicate in proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobandite in cursul derularii proiectului si modalitatea de transfer al acestor bunuri la incetarea contractului, cu respectarea dispozitiilor legale in materia proprietatii publice;
g) durata contractului;
h) modalitatea de finantare si etapele proiectului de parteneriat public-privat;
i) remunerarea partenerului privat, indicand in detaliu modalitatea de calcul si de plata, inclusiv posibilitatea compensarilor/deducerilor intre sumele de plata cuvenite partenerului privat si orice eventuale daune sau alte sume de plata datorate de catre partenerul privat;
j) modalitatea de alocare a riscurilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
k) caracteristicile si obiectivele de performanta ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate in cadrul proiectului, precum si indicatorii de performanta a serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;
l) modalitatea de monitorizare si control, de catre partenerul public, a respectarii obligatiilor partenerului privat si ale societatii de proiect;
m) procedura de aprobare, de catre partenerul public, a contractelor incheiate de partenerul privat si societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat;
n) garantiile de buna executie ce vor fi asigurate de partenerul privat;
o) asigurarile ce vor fi incheiate si mentinute pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat;
p) proceduri de preluare a drepturilor si obligatiilor partenerului privat de catre finantatorii proiectului si/sau un nou partener privat;
q) raspunderea contractuala, inclusiv sanctiunile si penalitatile aplicabile partenerului privat in cazul neexecutarii obligatiilor sale, in special in cazul neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanta, precum si, dupa caz, posibilitatea compensarii sumelor astfel datorate de partenerul privat cu platile datorate de partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-privat;
r) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului si dreptul partenerului public de a denunta unilateral contractul, precum si conditiile de exercitare a acestor drepturi in conformitate cu prevederile art. 35, inclusiv modalitatea de stabilire si plata a eventualei compensatii datorate partenerului privat;
s) mecanisme de impartire a profitului;
t) procedura si limitele subcontractarii;
u) cauzele de incetare a contractului si conditiile in care se asigura continuitatea serviciului public realizat in cadrul parteneriatului public-privat;
v) orice alte aspecte care, in conformitate cu prevederile prezentei legi, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 33
(1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileste, in principal, in functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre societatea de proiect si in functie de modalitatea de finantare a acestor investitii.
(2) Stabilirea duratei se va face astfel incat:
a) sa se evite restrictionarea artificiala a concurentei;
b) sa se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a exploatarii bunului/bunurilor ce formeaza obiectul proiectului;
c) sa se asigure un nivel rezonabil si suportabil al preturilor pentru serviciile ce formeaza obiectul proiectului, ce urmeaza sa fie platite de catre beneficiarii serviciilor.

Art. 34
(1) Partenerul public poate constitui, in conditiile legii, in beneficiul societatii de proiect, cu privire la bunuri destinate realizarii proiectului si asupra carora are dreptul de a dispune, in conditiile legii:
a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publica sau drepturi nascute din inchirierea bunurilor proprietate publica;
b) drepturi de superficie sau drepturi de folosinta asupra bunurilor proprietate privata.
(2) Partenerul privat sau societatea de proiect, dupa caz, nu va putea subconcesiona, in tot ori in parte, bunurile, serviciile sau lucrarile concesionate si nu va putea incredinta realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu exceptia cazurilor anume prevazute de prezenta lege.

Art. 35
(1) Din motive exceptionale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, dupa caz, denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) aceasta posibilitate, inclusiv categoriile de motive exceptionale legate de interesul public, a fost inclusa in documentatia de atribuire, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, cat si in contractul de parteneriat public-privat;
b) modificarea contractului nu altereaza natura generica a contractului initial;
c) cu notificarea prealabila a partenerului privat si a societatii de proiect.
(2) In sensul prezentei legi, pot constitui motive exceptionale legate de interesul public aspecte precum cele legate de sanatatea publica, protectia mediului, standarde de siguranta si calitate, suportabilitatea tarifului de catre utilizatorii serviciului, necesitatea de a asigura accesul neingradit la un anumit serviciu public.
(3) In cazul in care modificarea ori denuntarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul la o justa despagubire, stabilita potrivit prevederilor normelor de aplicare a legii, modalitatea de determinare fiind prevazuta in contractul de parteneriat public-privat.
(4) Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa contina un mecanism de ajustare a platilor catre partenerul privat si societatea de proiect, in situatia in care modificarea unilaterala a contractului de catre partenerul public este favorabila partenerului privat, prin reducerea lucrarilor ce trebuie executate sau in orice alta modalitate.
(5) In caz de dezacord cu privire la suma despagubirii/ajustarii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta.
Dezacordul nu va permite, in niciun caz, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor de catre partenerul privat sau, dupa caz, societatea de proiect.

Art. 36
Contractul de parteneriat public-privat poate fi modificat numai in cazurile si in conditiile de modificare a contractului prevazute de legea care reglementeaza procedura de atribuire, conform prevederilor art. 25.

Art. 37
Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa prevada bunurile sau categoriile de bunuri care, pe parcursul derularii contractului sau la incetarea acestuia, urmeaza sa intre in proprietatea partenerului public, respectiv a societatii de proiect inclusiv, dupa caz:
a) bunurile realizate pe parcursul executarii contractului ca urmare a realizarii investitiilor asumate de catre partenerul privat sau societatea de proiect;
b) bunurile pe care societatea de proiect trebuie sa le transfere partenerului public la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
c) bunurile pe care partenerul public are optiunea de a le cumpara la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat;
d) bunurile care raman in proprietatea societatii de proiect la incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat.

Art. 38
(1) La incetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat, drepturile constituite de partenerul public in favoarea partenerului privat sau a societatii de proiect vor inceta, iar bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul proiectului, precum si cele necesare derularii serviciului public ce urmeaza a fi transferate partenerului public trebuie sa fie libere de sarcini, in buna stare de functionare si exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public si/sau bunurilor similare, in conditii stabilite prin contractul de parteneriat public-privat.
(2) La incetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirarii duratei pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul proiectului, precum si cele necesare derularii serviciului public se transfera partenerului public, cu titlu gratuit.
(3) La incetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu exceptia expirarii duratei pentru care a fost incheiat, bunurile realizate sau dobandite de societatea de proiect si reprezentand obiectul proiectului, precum si cele necesare derularii serviciului public pot fi transferate partenerului public, in conditiile prevazute in contractul de parteneriat public-privat, cu plata unei compensatii stabilite prin raportare la valoarea neamortizata a acestor bunuri. Daca incetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensatiei mentionate trebuie deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despagubiri, conform contractului de parteneriat public-privat.

Art. 39
In cazul in care partenerul privat sau societatea de proiect nu isi indeplineste obligatiile asumate in cadrul contractului de parteneriat public-privat sau obligatiile fata de finantatorii proiectului, partenerul public, din proprie initiativa sau la solicitarea finantatorilor proiectului, poate inlocui partenerul privat daca aceasta clauza a fost inscrisa in documentatia de atribuie si in contract, cu respectarea conditiilor privind clauza de revizuire, potrivi legii care reglementeaza procedura de atribuire a contractului, conform prevederilor art. 25.

Art. 40
(1) La incetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive, altele decat expirarea duratei contractului, partenerul public va putea prelua actiunile sau partile sociale ale partenerului privat in societatea de proiect, in schimbul unui pret stabilit in conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat si ale normelor de aplicare. Daca incetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea pretului mentionat trebuie deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despagubiri, conform contractului de parteneriat public-privat.
(2) In situatia incetarii contractului de parteneriat public-privat la expirarea duratei acestuia, partenerul public va putea prelua, cu titlu gratuit, actiunile sau partile sociale ale partenerului privat in societatea de proiect, in conformitate cu prevederile contractului de parteneriat public-privat.

Art. 41
Partenerul public are dreptul sa monitorizeze si sa controleze, pe toata perioada derularii contractului de parteneriat publicprivat, modul in care partenerul privat si/sau societatea de proiect isi executa obligatiile nascute din contractul de parteneriat public-privat si/sau din prevederile legale aplicabile.

Art. 42
(1) Cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezenta lege, partenerul privat sau societatea de proiect nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile si obligatiile proprii nascute din contractul de parteneriat public-privat.
(2) Partenerul privat nu va putea instraina sau greva cu sarcini actiunile sau partile sociale detinute in societatea de proiect, decat cu acordul expres si prealabil al partenerului public si al finantatorilor proiectului, cu exceptia cazurilor expres prevazute in prezenta lege.

Art. 43
(1) Contractul de parteneriat public-privat va fi incheiat in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea partenerului privat.
(2) Competenta de solutionare a eventualelor litigii izvorate din incheierea si/sau executarea contractelor de parteneriat public-privat este stabilita de Legea nr. 101/2016.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 44
(1) Entitatile publice care intentioneaza sa deruleze proiecte de parteneriat public-privat pot organiza si pune in functiune unitati interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile normelor de aplicare a prezentei legi.
(2) Membrii unitatilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat vor urma cursuri de formare profesionala, in vederea specializarii in domeniul parteneriatului public-privat.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta lege, unitatile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite in derularea activitatii de consultanti tehnici, economici si juridici, dupa caz, contractati in conditiile legii.

Art. 45
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele metodologice de aplicare, ce se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 46
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.