DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. Lege nr. 232/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 18 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDONANTA privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica"


2. La articolul I punctul 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."


3. La articolul I punctul 4, litera h) a alineatului (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg - la 2 ani, cu urmatoarele exceptii:
 • remorci si semiremorci agreate pentru transportul marfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
 • remorci si semiremorci apicole, precum si rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;"

  4. La articolul I punctul 4, litera l) a alineatului (3) al articolului 2 se abroga.

  5. La articolul I punctul 5, litera m) a alineatului (3) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "m) masini si utilaje autopropulsate pentru lucrari, cu exceptia celor prevazute la art. 6^5 - la 2 ani."


 • 6. La articolul I punctul 6, alineatul (4^1) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4^1) Autorulotele care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspectii tehnice periodice la 4 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi."

  7. La articolul I punctul 7, alineatul (6) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(6) Aparatura utilizata in statiile de inspectie tehnica periodica autorizate trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia in vigoare privind activitatea de metrologie, precum si cerintele specifice activitatii de inspectie tehnica periodica stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1."

  8. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Inspectia tehnica periodica la vehiculele agreate pentru transportul marfurilor periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de marfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune si care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu exceptia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competitiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele inregistrate, prevazute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidenta care au fost inmatriculate ori inregistrate anterior in Romania in vederea inmatricularii, precum si inspectia tehnica in vederea redobandirii certificatului de inmatriculare se efectueaza numai de personalul R.A.R., in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1."

  9. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In cazul in care vehiculul corespunde reglementarilor prevazute la art. 1, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnica periodica consemneaza in anexa la certificatul de inmatriculare/inregistrare data pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica periodica. Totodata, R.A.R. sau statiile de inspectie tehnica periodica aplica ecusonul de inspectie tehnica periodica corespunzator pe placile de inmatriculare ori pe placile de inregistrare."

  10. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 6^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6^1
  (1) R.A.R. tine evidenta informatizata a situatiei inspectiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule."

  11. La articolul I punctul 1^1, litera k) a alineatului (1) al articolului 62 se abroga.

  12. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:
  "12^1. La articolul 6^2 alineatul (2), litera c) se abroga."

  13. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 6^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In cazul comiterii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a)-j), pe langa amenzile contraventionale prevazute la alin. (2), personalul R.A.R., imputernicit in acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, in raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizatiei tehnice a persoanei autorizate pentru statia de inspectie tehnica periodica respectiva sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, in conditiile stabilite de reglementarile prevazute la art. 1."

  14. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:
  "14^1. La articolul 6^2, alineatul (8) se abroga."

  15. La articolul I punctul 15, articolul 6^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6^3
  In urma reverificarii prevazute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspectia tehnica periodica in cazurile stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1."

  16. La articolul I punctul 16, articolele 6^4 - 6^7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6^4
  (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica si vehiculelor detinute sau utilizate de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne si care se inregistreaza la aceste institutii, numai in cazul in care prin legislatia specifica aplicabila acestor vehicule se prevede astfel.
  (2) Inspectia tehnica periodica la vehiculele prevazute la alin. (1) si care prezinta caracteristici speciale se poate efectua si in statiile de inspectie tehnica periodica apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Afacerilor Interne.

  Art. 6^5
  Prevederile prezentei ordonante nu se aplica masinilor si utilajelor autopropulsate pentru lucrari cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, autovehiculelor cu senile, tramvaielor si vehiculelor cu tractiune animala.

  Art. 6^6
  (1) Vehiculele inmatriculate in alte state pot fi supuse unei inspectii tehnice periodice, care se efectueaza de R.A.R. in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1.
  (2) In vederea efectuarii inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1), solicitantul declara pe propria raspundere situatia vehiculului in ceea ce priveste detinatorul si situatia inmatricularii vehiculului respectiv.
  (3) Efectuarea inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1) nu absolva detinatorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulatia pe drumurile publice din Romania.
  (4) Recunoasterea inspectiei tehnice periodice prevazute la alin. (1) de catre alte state se face in functie de legislatia aplicabila a statelor respective.

  Art. 6^7
  (1) In vederea obtinerii certificatului de inregistrare cu mentiunea «Pentru acest vehicul, inspectia tehnica periodica nu este obligatorie» solicitantul va depune emitentului certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care sa rezulte ca vehiculul respectiv nu se supune inspectiei tehnice periodice.
  (2) La controlul in trafic, organele de control abilitate vor aplica sanctiunile stabilite pentru cazul in care detinatorul unui certificat de inregistrare cu mentiunea «Pentru acest vehicul, inspectia tehnica periodica este obligatorie» nu face dovada ca a executat inspectia tehnica periodica sau aceasta inspectie a expirat."

  17. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II
  (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice va asigura administratiile locale cu certificate de inregistrare, care sa contina urmatoarea mentiune: «Pentru acest vehicul inspectia tehnica periodica este/nu este obligatorie».
  (2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, toti detinatorii certificatelor de inregistrare, emise inainte de termenul prevazut la alin. (1), vor preschimba gratuit aceste certificate cu noile tipuri, care contin mentiunea referitoare la obligativitatea efectuarii inspectiei tehnice periodice."

  18. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. V
  Vehiculele inregistrate in Romania, carora li se aplica prevederile prezentei ordonante, se supun primei inspectii tehnice periodice in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  16 useri online

  Useri autentificati: