DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 222/2012 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 222/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 27 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
Practicienii in insolventa compatibili, autorizati in conditiile legii, pot indeplini, pe tot teritoriul Romaniei, calitatea de administrator judiciar, lichidator, conciliator, precum si orice alta calitate prevazuta de lege. Indeplinirea acestor calitati se face prin preluarea functiei si exercitarea atributiilor specifice in conditiile legii si ale actului de numire ori a hotararii de desemnare."

2. Dupa articolul 3 se introduc doua noi articole, articolele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Conciliatorul este practicianul in insolventa compatibil, autorizat, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de instanta de judecata, in cadrul procedurii de concordat preventiv.

Art. 3^2
Mandatarul ad-hoc este practicianul in insolventa compatibil, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute de lege sau cele stabilite de instanta de judecata, in cadrul mandatului ad-hoc."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Practicienii in insolventa compatibili isi pot exercita profesia in cabinete individuale, societati profesionale cu raspundere limitata (SPRL) si intreprinderi unipersonale cu raspundere limitata sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.
(2) Un practician in insolventa compatibil isi poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societate profesionala sau intreprindere profesionala unipersonala, cu exceptia constituirii de filiale ale societatii profesionale cu raspundere limitata (SPRL), in care este partener.
(3) Practicienii in insolventa faa studii juridice beneficiaza de vechime in specialitate."


4. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului in insolventa compatibil si se inregistreaza in Registrul formelor de organizare;"

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Societatea profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor in insolventa compatibili."

6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Pot detine calitatea de asociati 2 sau mai multi practicieni in insolventa definitivi compatibili."

7. La articolul 21, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) In mod exceptional, se poate constitui si o intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare IPURL, fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa compatibil, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.
(2) O persoana care a optat sa isi exercite profesia ca asociat unic intr-o IPURL nu mai poate avea calitatea de asociat in alta IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL si nu poate constitui filiale."

8. La articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Este nedemna de a fi practician in insolventa persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobandi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societati comerciale si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedemnitatea se constata de Consiliul national de conducere al UNPIR, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu."

9. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Practicienii in insolventa incompatibili nu pot exercita atributiile prevazute de lege in competenta lor si nu pot fi alesi in organele de conducere ale UNPIR si filialelor acesteia, pe perioada existentei starii de incompatibilitate."

10. La articolul 26 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei;".

11. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica sau economica. La calculul perioadei de 10 ani se va tine cont si de perioada in care persoanele au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica ori economica, fara ca aceasta sa depaseasca jumatate din durata celor 10 ani."

12. La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Sunt scutite de stagiu persoanele care au promovat examenul de admitere in profesie si care au avut calitatea de angajat, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual, intr-o SPRL ori intr-o IPURL cel putin 3 ani."

13. La articolul 36, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) prin decizie a instantei de disciplina, in cazurile in care impotriva practicianului in insolventa s-a luat masura suspendarii, ca sanctiune disciplinara conform Statutului UNPIR;".

14. La articolul 41, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sunt atributii ale practicianului in insolventa cae nu pot fi exercitate prin reprezentare, potrivit alin. (3), urmatoarele:
a) notificarea debitorului si a creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la cererile de admitere a creantelor;
b) verificarea fiecarei creante si a documentelor justificative depuse, pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta si prioritatea fiecarei creante, putand solicita partilor, atunci cand considera necesar, orice alte explicatii, informatii si documente suplimentare;
c) convocarea si prezidarea adunarilor debitorilor, actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica, daca legea nu da aceste atributii in sarcina altor persoane;
d) valorificarea bunurilor si drepturilor din averea debitorului;
e) elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, in conditiile si in termenele prevazute de lege;
f) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
g) conducerea, integrala sau in parte, a activitatii debitorului, atunci cand legea ori instanta fixeaza aceasta atributie in sarcina practicianului in insolventa;
h) incheierea de tranzactii si conventii arbitrale, descarcarea de datorii, descarcarea fideiusorilor, garantilor si avalistilor, renuntarea la privilegii si garantii reale, in conditiile legii si sub conditia confirmarii de catre instanta de judecata;
i) distribuirea, in conditiile legii, a sumelor aflate sau intrate in conturile debitorului dupa deschiderea unei proceduri colective, precum si a sumelor rezultate din lichidare;
j) semnarea bilantului final de lichidare;
k) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor, introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial, a operatiunilor comerciale incheiate de debitor si a constituirii de privilegii si garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor sau, dupa caz, ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;
l) elaborarea si sustinerea rapoartelor periodice in procedurile de insolventa, concordat preventiv sau mandat ad-hoc;
m) elaborarea si intocmirea de expertize privind activitatile cuprinse in procedurile prevazute la art. 1, atat la cererea partilor, a instantei de judecata, cat si a altor organe judiciare, inclusiv cele de urmarire penala;
n) efectuarea, dupa caz, a demersurilor pentru solutionarea oricarei dispute intre debitor si creditori ori intre creditori;
o) orice alte atributii exprese prevazute prin lege, prin actul de numire, prin hotararea de desemnare sau stabilite de orice instanta in sarcina lor."

15. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Membrii UNPIR aflati in situatia de incompatibilitate isi pierd dreptul de a desfasura activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale UNPIR si ale filialelor sale, pe perioada existentei starii de incompatibilitate."

16. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Utilitatea publica nu se extinde si asupra formelor de organizare profesionala."

17. La articolul 54, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, instantelor de disciplina, precum si din cate un reprezentant la 20 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala."

18. La articolul 55 alineatul (1), literele c), g) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) ratifica bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR;
......
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR, la propunerea Instantei superioare de disciplina. Hotararile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestatiile impotriva sanctiunilor hotarate de Congresul UNPIR pot fi formulate in termen de 15 zile de la data comunicarii, in scris, a hotararii si se judeca de catre Curtea de Apel Bucuresti, conform procedurii contenciosului administrativ;
......
i) alege si revoca membrii Instantei superioare de disciplina;".

19. La articolul 55, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Congresul UNPIR alege presedintele UNPIR, precum si membrii Consiliului national al UNPIR de conducere dintre persoanele desemnate de adunarile generale ale filialelor si de Consiliul national de conducere al UNPIR in exercitiu, conform procedurii prevazute in Statut.
(6) Congresul UNPIR poate hotari infiintarea Institutului National de Pregatire a Practicienilor in Insolventa, denumit in continuare INPPI, care dobandeste personalitate juridica la data infiintarii lui, in conditiile legii si ale Statutului. Organizarea INPPI se va reglementa prin Statutul sau de organizare si functionare."

20. Dupa articolul 55 se introduc doua noi articole, articolele 55^1 si 55^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 55^1
(1) INPPI este persoana juridica de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare. INPPI functioneaza sub autoritatea Adunarii reprezentantilor permanenti a UNPIR.
(2) INPPI are buget propriu, care se aproba anual de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.
(3) Adunarea Reprezentantilor Permanenti a UNPIR adopta si modifica Statutul INPPI, prin care se stabilesc organizarea si functionarea acestuia.
(4) Conducerea INPPI este asigurata de Consiliul de conducere al INPPI, denumit in continuare Consiliul Institutului.
(5) Consiliul Institutului este fomat de 5 membri desemnati pentru o perioada de 4 ani de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR, conform Statutului INPPI.
(6) Presedintele INPPI este si presedintele Consiliului Institutului.
(7) Conducerea executiva a INPPI este asigurata de un director executiv numit de Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR.
(8) Veniturile INPPI provin din:
a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate din activitati didactice;
d) alte venituri, in conditiile legii.

Art. 55^2
(1) INPPI are urmatoarele atributii:
a) organizeaza formarea profesionala initiala si perfectionarea profesionala a practicienilor in insolventa;
b) elaboreaza programele de studiu ale practicienilor in insolventa stagiari;
c) organizeaza examenul de definitivat, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul national de conducere al UNPIR.
(2) Cursurile organizate de INPPI sunt obligatorii pentru practicienii in insolventa stagiari si se stabilesc prin Statutul INPPI.
(3) Certificatul eliberat absolventilor care au promovat examenul de definitivat atesta formarea profesionala initiala in profesia de practician in insolventa."

21. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR este constituita din membrii Consiliului national de conducere al UNPIR si presedintii consiliilor de conducere alesi ai filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR se intrumeste semestrial, aproba situatiile financiare ale UNPIR si adopta hotarari ce urmeaza a fi supuse ratificarii proximului Congres al UNPIR."

22. La articolul 58, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
Consiliul national de conducere al UNPIR este format din 17 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 13 membri, precum si 5 membri supleanti si are urmatoarele atributii principale:".

23. La articolul 58, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:
"r) solutioneaza plangerile impotriva membrilor Instantei superioare de disciplina si face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotararii Congresului UNPIR."

24. La articolul 59, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele UNPIR reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributiile sale, pe timp limitat, de regula prim-vicepresedintelui sau unuia dintre vicepresedinti."

25. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60
(1) Pe langa Consiliul natinal de conducere al UNPIR functioneaza Comisia de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este formata din 5 cenzori, dintre care cel putin 2 sunt experti contabili si 3 practicieni in insolventa compatibili. Comisia are ca principala atributie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevazut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

26. Dupa articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 60^1
Dobanzile la sumele virate cu titlu de fond de lichidare in contul UNPIR se fac venit la acelasi fond si pot fi folosite doar cu acest titlu."

27. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
(1) Adunarea generala a filialelor este formata din membrii practicieni in insolventa, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal stabilit in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz. Practicienii in insolventa incompatibili nu au drept de vot in Adunarea generala a filialei."

28. La articolul 63, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) alege si revoca presedintele, membrii consiliului de conducere, ai instantei de disciplina a filialei;
d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de presedinte, Consiliul national de conducere al UNPIR, Instanta superioara de disciplina, instantele locale de disciplina si Comisia de cenzori, in conformitate cu normele de desemnare prevazute in Statut;".

29. La articolul 65, alineatul (1) se abroga.

30. La capitolul VI, dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 4-a, cuprinzand articolele 66^1-66^3, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 4 - Organele jurisdictionale de disciplina ale UNPIR


Art. 66^1
(1) Pe langa Consiliul national de conducere functioneaza Instanta superioara de disciplina.
(2) Instanta superioara de disciplina este compusa din 9 membri titulari presedintele si 8 membri si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul UNPIR pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in insolventa compatibili si care se bucura de autoritae profesionala si morala deosebita.
(3) Instanta superioara de disciplina are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza, in complet de 3 membri, contestatiile impotriva hotararilor instantelor locale de disciplina;
b) solutioneaza, in complet de 3 membri, plangerile impotriva membrilor Consiliului national de conducere al UNPIR si face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotararii Congresului UNPIR;
c) solutioneaza, in complet de 3 membri, plangerile impotriva membrilor consiliilor filialelor UNPIR si ai insantelor disciplinare locale;
d) dispune stramutarea plangerilor disciplinare, in conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinara si aplicarea sanctiunilor, sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei disciplinare.
(4) Impotriva deciziei Instantei superioare de disciplina persoana lezata poate formula actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 66^2
In localitatile in care isi desfasoara activitatea curtile de apel se infiinteaza instantele locale disciplinare ale UNPIR.

Art. 66^3
(1) La instantele locale de disciplina vor fi arondate filialele ale caror membri isi desfasoara activitatea in raza tribunalelor apartinand curtilor de apel respective.
(2) Instantele locale de disciplina sunt compuse din 7 membri titulari presedintele si 6 membri desemnati de adunarile generale pentru o perioada de 4 ani dintre membrii practicieni in insolventa, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.
(3) Presedintele instantei locale de disciplina va fi ales de catre membrii acestei instante.
(4) Criteriile de alegere a membrilor instantelor locale de disciplina sunt stabilite in Statut.
(5) Instanta locala de disciplina solutioneaza abaterile, in prima instanta in complet de 3 membri.
(6) Hotararile instantei locale de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin hotarare a Instantei superioare de disciplina, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenta si cu precadere."

31. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
(1) UNPIR are obligatia sa reactualizeze periodic pe site-ul sau oficial Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, denumit in continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut."

32. La articolul 73, dupa litera k) se introduc patru noi litere, literele l)-o), cu urmatorul cuprins:
"l) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (10) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) necalcularea si nevirarea, in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara, a procentului de 2% prevazut de art. 4, din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
n) declansarea de catre practicianul in insolventa a unor masuri asiguratorii sau a procedurii de executare silita asupra fondului de lichidare;
o) exercitarea de catre practicianul in insolventa incompatibil a oricarei activitati prevazute la art. 1^1 in competenta practicienilor in insolventa compabili."

33. La articolul 74 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74
(1) Sanctiunile disciplinare care se aplica practicienilor in insolventa, inclusiv reprezentantilor formelor de organizare profesionala desemnati sa exercite atributiile de administratori judiciar sau lichidator in numele formei de organizare, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite sunt urmatoarele:".

34. La articolul 74, alineatele (3), (4) si (6) se abroga.

35. Dupa articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 76^1
Pentru procedurile prevzute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, practicienii in insolventa sunt scutiti de la plata taxelor privind operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Birou Carte Funciara."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Ordin 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Hotarare 1/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a
Hotarare nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. I la Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practicia
Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
Legea 85/2010 pentru modificarea si completarea OUG 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa. Lege nr. 85/2010
OG 1/2010 privind modificarea termenului pentru infiintarea sectiilor de insolventa. Ordonanta nr. 1/2010
Legea privind procedura insolventei, legea nr 85/2006, consolidata 2008 - ABROGATA
OUG nr. 173/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Ordin nr. 1537/2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008
Codul privind Conduita Etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, 2007
Ordin nr. 1320/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si a continutul-cadru al citatiilor, comunicarilor, hotararilor judecatoresti, convocarilor, n
Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: