DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 218/2012 pentru aprobarea OUG 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 218/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 21 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aproba Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, program guvernamental avand ca obiectiv acordarea de facilitati de subventionare totala a dobanzilor si/sau, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., de catre institutiile de credit.
(2) Programul prevazut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de incurajare si de stimulare a dezvoltarii I.M.M.-urilor, care consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobanda total subventionata si/sau, dupa caz, garantarea creditului de catre stat, vizand sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantari, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a depasi durata programului."

2. La articolul 2, literele e) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) valoarea garantiei valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel poae fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei;
......
k) dobanda total subventionata alocatia finantiara nerambursabila acordata I.M.M. de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata totala a dobanzii aferente creditului contractat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

3. La articolul 3 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale, in functie de normele proprii de creditare ale acestora;".

4. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobanda total subventionata in cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc sipariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006."

5. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care beneficiarul nu solicita subventionarea totala a dobanzii, criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (1) lit. b) si c) nu sunt aplicabile.
(5) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului I.M.M.0urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, trazactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie."

6. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subventioneaza total dobanda platita de I.M.M.-uri la contractele de credit in lei incheiate de acestea cu institutiile de credit, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subventionarea totala a dobanzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu institutia de credit in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Creditul prevazut la art. 1 alin. (2) se acorda cu urmatoarele facilitati:
a) dobanda total subventionata subventia acordata I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., in proportie de 100% pentru creditele in lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordata in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
b) garantii in numele si in contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia in numele si in contul statului se acorda numai in situatia in care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit.
(2) Linia de credit cu dobanda subventionata si/sau, dupa caz, cu garantie de stat este de maximum un an; perioada de rambursare a creditelor este stabilita de institutia de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia.
(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In baza conventiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. si institutia de credit partenera, A.I.P.P.I.M.M. vireaza lunar institutiei de credit partenere subventia de dobanda aferenta creditului contractat de catre I.M.M. in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Subventionarea totala a dobanzii se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, iar garantiile in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Intre Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea finantarii prin credite bancare cu dobanda total subventionata si, dupa caz, cu garantie de stat.
(2) Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit contractate.
(3) Intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se incheie o conventie prin care se stabileste ca institutia de credit finantatoare, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de sumele aflate in cont."

9. La articolul 12, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Garantiile prevazute la art. 9 si 10 se executa de catre Agentia Nationala de Administrare Fisacal conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conventia prevazuta la art. 9 alin. (3) va fi dusa la indeplinire de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

Art. II
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica si completa Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011, cu completarile ulterioare, conform modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 10/2017
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
Legea 219/2015 privind economia sociala. Economia sociala
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
Legea 62/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii IMM. Lege nr. 62/2014
Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
Ordin 2503/2014 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Legea 4/2014 pentru completarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Lege nr. 4/2014
OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
HG 623/2013 pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutorarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. Hotarare nr. 623/2013
OG privind completarea art. 9 din OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Ordonanta nr. 11/2013
OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 50/2013
HG 186/2013 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobate prin HG 96/2011. Hotararea nr. 186/2013
Ordin nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Agentia pentru implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM a prevederilor art. 18 din OUG 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de s
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Legea 186/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere
Drept comercial roman
Gheorghe Cristian,Gheorghe Cristian

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: