DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 217/2015 pentru modificarea si completarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omeniriiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 27 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul Ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Ordonanta de urgenta privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi."

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Pentru prevenirea si combaterea incitarii la ura nationala, rasiala sau religioasa, la discriminare si la savarsirea de infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi, prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi."

3. La articolul 2, literele a) - c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) prin organizatie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se intelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care isi desfasoara activitatea temporar sau permanent, in scopul promovarii ideilor, conceptiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura si violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase si inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenta pentru schimbarea ordinii constitutionale sau a institutiilor democratice, nationalismul extremist. In aceasta categorie pot fi incluse organizatiile cu sau fara personalitate juridica, partidele si miscarile politice, asociatiile si fundatiile, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte persoane juridice care indeplinesc cerintele prevazute la prezenta litera;
b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se intelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum si orice alte asemenea insemne, care promoveaza ideile, conceptiile sau doctrinele prevazute la lit. a);
c) prin persoana vinovata de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi se intelege orice persoana condamnata definitiv de catre o instanta judecatoreasca romana ori straina sau prin orice hotarare recunoscuta in Romania, potrivit legii, pentru una sau mai multe infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi, precum si persoana din conducerea unei organizatii al carei caracter criminal a fost constatat prin hotararea unei instante penale internationale;"


4. La articolul 2, dupa litera d) se introduc doua noi litere, lit. e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) prin holocaust pe teritoriul Romaniei se intelege persecutia sistematica si anihilarea evreilor si a rromilor, sprijinita de autoritatile si institutiile statului roman in teritoriile administrate de acestea in perioada 1940- 1944;
f) prin Miscarea Legionara se intelege o organizatie fascista din Romania care a activat in perioada 1927-1941 sub denumirile de 'Legiunea Arhanghelului Mihail', 'Garda de Fier' si 'Partidul Totul pentru Tara'."

5. La articolul 4, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Confectionarea, vanzarea, raspandirea, precum si detinerea in vederea raspandirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si utilizarea in public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe."

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Fapta persoanei de a promova, in public, cultul persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi, precum si fapta de a promova, in public, idei, conceptii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, in sensul art. 2 lit. a), se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi."

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art.6
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a genocidului, a crimelor contra umanitatii si a crimelor de razboi, astfel cum sunt definite in dreptul international, in Statutul Curtii Penale Internationale si in Carta Tribunalului Militar International infiintat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, si recunoscute ca atare printr-o hotarare definitiva a Curtii Penale Internationale, a Tribunalului Militar International infiintat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal International pentru Rwanda sau a oricarui alt tribunal penal international infiintat prin instrumente internationale relevante si a caror competenta este recunoscuta de statul roman, ori a efectelor acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (l) si (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani."

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Se interzice ridicarea sau mentinerea in locuri publice, cu exceptia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, placi comemorative, referitoare la persoanele vinovate de savarsirea infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi."

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi unor strazi, bulevarde, scuaruri, piete, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid, contra umanitatii si de crime de razboi unor organizatii, cu sau fara personalitate juridica."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.