DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene. Legea 217/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Romania adera la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


CONVENTIE privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene 2009/C 92/01PREAMBUL
Partile contractante, state membre ale Uniunii Europene, avand in vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitatilor Europene (denumita in continuare decizie),
avand in vedere Regulamentul (CE/Euratom) nr. 1.150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea in aplicare a Deciziei referitoare la sistemul de resurse proprii mentionata anterior (denumit in continuare regulament),
avand in vedere faptul ca vamuirea centralizata si alte simplificari ale formalitatilor vamale, in sensul Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (denumit in continuare Cod vamal modernizat), pot contribui la crearea conditiilor favorabile comertului,
avand in vedere faptul ca autorizatia unica, astfel cum a fost definita la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, aduce aceleasi beneficii pentru perioada la finalul careia Codul vamal modernizat devine aplicabil,
avand in vedere Declaratia Consiliului din 25 iunie 2007 privind repartizarea costurilor de colectare a taxelor vamale, privind TVA si privind statisticile in cadrul sistemului de vamuire centralizata si declaratia Consiliului si a Comisiei din 25 iunie 2007 privind evaluarea functionarii sistemului de vamuire centralizata,
tinand seama de art. 17 si 120 din Codul vamal modernizat care prevad recunoasterea validitatii deciziilor luate de autoritatile vamale in intreaga Comunitate, precum si forta probatorie a rezultatelor verificarilor aplicabile pe intreg teritoriul Comunitatii,
intrucat:
(1) Administrarea vamuirii centralizate, care poate fi combinata cu simplificari ale formalitatilor vamale, in care marfurile sunt declarate pentru libera circulatie intr-un stat membru, dar sunt prezentate la vama intr-un alt stat membru, implica cheltuieli administrative in ambele state membre. Aceasta justifica o reimpartire partiala a costurilor de colectare care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului comunitar, in conformitate cu regulamentul.
(2) Aceasta reimpartire efectuata de partea contractanta in care declaratia vamala este depusa in beneficiul partii contractante unde sunt prezentate marfurile corespunde unui total de 50% din costurile de colectare retinute.
(3) O buna punere in aplicare a reimpartirii costurilor de colectare necesita adoptarea de proceduri specifice sub forma unei conventii intre partile contractante.
(4) Prezenta conventie urmeaza sa fie aplicata de catre partile contractante in conformitate cu legile si procedurile lor nationale,
convin dupa cum urmeaza:


Capitolul I - Domeniul de aplicare si definitii


Articolul 1
(1) Prezenta conventie defineste procedurile privind reimpartirea costurilor de colectare atunci cand resursele proprii sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, care trebuie sa fie urmate de partile contractante in cazul vamuirii centralizate, in sensul art. 106 din Codul vamal modernizat, cand marfurile sunt declarate pentru punere in libera circulatie intr-un stat membru, dar sunt prezentate la vama intr-un alt stat membru.
(2) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplica, de asemenea, atunci cand conceptul de „vamuire centralizata” se combina cu simplificarile stabilite in conformitate cu Codul vamal modernizat.
(3) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplica, de asemenea, in cazul autorizatiei unice, astfel cum este definita la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru punerea in libera circulatie.

Articolul 2
In sensul prezentei conventii se aplica urmatoarele definitii:
a) autorizatie inseamna orice autorizatie emisa de autoritatile vamale care permite punerea in libera circulatie a marfurilor la biroul vamal competent pentru locul in care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal unde sunt prezentate marfurile;
b) autoritatile vamale de autorizare inseamna autoritatile vamale din statul membru participant care permit punerea in libera circulatie a marfurilor la biroul vamal competent pentru locul in care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal in care sunt prezentate marfurile;
c) autoritatile vamale de asistenta inseamna autoritatile vamale din statul membru participant care asista autoritatile vamale de autorizare la supravegherea procedurii si la acordarea liberului de vama pentru marfuri;
d) taxe la import inseamna taxele vamale care trebuie platite la importul de marfuri;
e) costuri de colectare inseamna sumele pe care statele membre sunt autorizate sa le retina in conformitate cu art. 2 alin. (3) din decizie sau cu o dispozitie corespunzatoare din orice alta decizie ulterioara care ar putea sa o inlocuiasca.


Capitolul II - Stabilirea si reimpartirea costurilor de colectare


Articolul 3
(1) Statul membru al autoritatilor vamale de autorizare comunica statului membru al autoritatilor vamale de asistenta, prin mijloace electronice sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, prin orice mijloace adecvate, cu privire la informatiile relevante referitoare la suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza a fi reimpartite.
(2) Autoritatile vamale de asistenta comunica autoritatilor vamale de autorizare:
a) numele si adresa autoritatii competente pentru primirea informatiilor in conformitate cu alin. (1);
b) referintele contului bancar in care se depune suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza a fi reimpartite.
(3) Informatiile relevante mentionate la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) identificarea autorizatiei;
b) data la care suma corespunzatoare resurselor proprii stabilite este creditata in conformitate cu art. 9 si 10 din regulament;
c) suma corespunzatoare resurselor proprii puse la dispozitie, luand in considerare posibila rambursare sau recuperare ulterioara a taxelor la import;
d) suma corespunzatoare costurilor de colectare retinute.

Articolul 4 Suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza sa fie reimpartite de statul membru al autoritatilor vamale de autorizare catre statul membru al autoritatilor vamale de asistenta este egala cu cincizeci la suta (50%) din suma corespunzatoare costurilor de colectare retinute.

Articolul 5
(1) Plata sumei mentionate la art. 4 este efectuata in luna in cursul careia suma corespunzatoare resurselor proprii stabilite este creditata in conformitate cu art. 9 si 10 din regulament.
(2) Penalitatile de intarziere se percep la valoarea sumei mentionate la alin. (1) pentru perioada cuprinsa intre data la care a expirat termenul fixat si data platii. Rata penalitatii de intarziere este rata dobanzii aplicata de Banca Centrala Europeana asupra celei mai recente operatiuni majore de refinantare pe care a efectuat-o anterior primei zile calendaristice a semestrului in cauza (rata de referinta), majorata cu doua puncte procentuale. Pentru un stat membru al autoritatilor vamale de autorizare care nu participa la a treia faza a uniunii economice si monetare, rata de referinta mentionata anterior este rata echivalenta fixata de catre banca centrala nationala a statului respectiv. In acest caz, rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului in cauza se aplica pe parcursul urmatoarelor 6 luni.


Capitolul III - Solutionarea litigiilor


Articolul 6
Orice litigiu intre partile contractante rezultat din interpretarea sau din aplicarea prezentei conventii se solutioneaza prin negociere, in masura in care acest lucru este posibil. In cazul in care nu este gasita nicio solutie intr-un termen de 3 luni, partile contractante vizate pot sa aleaga, de comun acord, un mediator pentru a solutiona litigiul.


Capitolul IV - Punere in aplicare si dispozitii finale


Articolul 7
(1) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentei conventii.
(2) Statele membre ale Uniunii Europene pot deveni parti contractante la prezenta conventie, depunand pe langa secretarul general al Consiliului Uniunii Europene un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, dupa indeplinirea procedurilor interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii.
(3) Prezenta conventie intra in vigoare la 90 de zile dupa ce ultimul stat membru semnatar a declarat ca a indeplinit toate procedurile interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii. Intre timp, orice stat membru care a dus la indeplinire procedurile respective poate totusi sa declare ca va aplica conventia in relatiile sale cu statele membre care au facut aceeasi declaratie, in ceea ce priveste dispozitiile avute in vedere de prezenta conventie.
(4) Toate aranjamentele administrative dintre statele membre referitoare la reimpartirea sumelor corespunzatoare costurilor de colectare in situatii care se incadreaza in domeniul de aplicare a prezentei conventii se inlocuiesc cu dispozitiile prezentei conventii incepand cu data de aplicare a acesteia intre statele membre vizate.

Articolul 8
(1) Orice parte contractanta poate propune modificari ale prezentei conventii, in special atunci cand o parte contractanta se confrunta cu pierderi bugetare considerabile din cauza aplicarii prezentei conventii. Orice modificare propusa se transmite depozitarului mentionat la art. 7, care o comunica partilor contractante.
(2) Modificarile se adopta de comun acord de catre partile contractante.
(3) Modificarile adoptate in conformitate cu alin. (2) intra in vigoare in conformitate cu art. 7.

Articolul 9
Prezenta conventie se reexamineaza de catre partile contractante cel tarziu la 3 ani de la data aplicarii Codului vamal modernizat si, daca este necesar, poate fi modificata pe baza acestei reexaminari, in conformitate cu art. 8.

Articolul 10
(1) Orice parte contractanta poate denunta prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Uniunii Europene.
(2) Denuntarea produce efecte la 90 de zile de la data la care secretarul general a primit notificarea privind denuntarea.

Drept care subsemnatii plenipotentiari au semnat prezenta conventie.

Incheiata la Bruxelles la 10 martie 2009, intr-un singur exemplar original in limbile bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, spaniola si suedeza, textele in fiecare limba fiind egal autentice, originalul fiind depus la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013
Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61—65 si ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire
HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
OUG 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 49/2011
HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13 noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010
Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007
OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 270/2009
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor
Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006
Norma tehnica privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, 2007
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007, ordin nr. 349/2008
Norma de autorizare a regimurilor vamale economice, ordinul nr. 7789/2007
Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: